Share
RP jefaturasLos responsables del sindicato LAB en la Administración navarra Isabel Artieda y Txomin González han presentado a los medios de comunicación un estudio sobre la plantilla y Jefaturas en la Administración del Gobierno de Navarra.

LABek argitara ematen du Nafarroako Gobernuko Admistrazioaren plantilla eta buruzagitzei buruzko azterketa

Administrazioa 2018/06/05

descargas de archivos.orig PDF Dosier Nafarroako Gobernuaren Administrazioan plantilla eta buruzagitzak 

Bertan honako arloak aztertzen dira: behin-behinekotasun portzentajea departamentuetan, langileen banaketa adinaren arabera, sexuaren arabera, baita egokitze mailaren arabera. Buruzagitzeei dagokien atalean aztertzen da, halaber, zentzurik ez duten horiek, hauek hornitzeko lehiaketak, departamentuetan daudenak baita hauen portzentajea sexuka zein egokitze mailaka ere. Aztertzen dira, era berean, euskara betebehar duten lanpostuak zein buruzagitzak. Azterketa hau bukatzeko ondorioak ditugu eta hauek, garbiki, exijitzen dute Administrazioa demokratizatzeko eta modernizatzeko neurriak jartzeko beharra.

Irakurri Nafarroako gobernuaren Administrazioan plantillen eta buruzagitzen azterketa

LAB hace público un estudio sobre la plantilla y Jefaturas en la Administración del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2018/06/05

descargas de archivos.orig PDF Dosier Plantilla y Jefaturas en la Administración del Gobierno de Navarra

El estudio aborda aspectos como el porcentaje de eventualidad por departamentos, la distribución de personal por edades, sexos y niveles. En el apartado correspondiente a jefaturas se analiza, igualmente, las jefaturas sin sentido, los concursos de provisión de estas, las jefaturas por Departamento, sexo o niveles. También se aborda el estudio de las plazas y jefaturas con requisito de euskera. Las conclusiones con las que finaliza este estudio exigen abordar medidas para democratizar y modernizar la Administración.

Leer Estudio de Plantilla y Jefaturas en la Administración del Gobierno de Navarra