Udal Iruea emaitzak

LABek berriz irabazi ditu hauteskundeak Iruñeko Udalean

Iruñeko Udala 2020/11/25

descargas de archivos.orig PDF 2020ko emaitzak

Gaurko egunean zehar lan-kontratudun langileen bozketak utziko dituen emaitzen zain, LABek, lortutako 7 ordezkariei esker, lehen indar gisa zuen postua berretsi du funtzionario eta administrazio-kontratudunen artean.

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu LABen boto-papera hautestontzietan sartu zenuten guztiei, emandako babesagatik eta egindako mobilizazioagatik. Are gehiago, kontuan hartuta nolako testuinguruan egin ziren atzoko hauteskundeak. Oro har 2016an baino jende gutxiagok bozkatu arren, orduko emaitza historikoak berdindu izanak sendotu egiten gaitu Udaleko lehen indar sindikal gisa, eta bultzada ederra ematen dio gure lanari.

Langileek berriz ere erakutsi dute LABengan eta berau osatzen dugun pertsonengan konfiantza dutela. Eta hori izan da, ziurrenik, aurkeztu ditugun proposamen guztiei esker, erantzun ditugun kontsulta eta aholku-eskaera guztiei esker, bilera guztietan behin eta berriz gure eskubideak defendatzeko egindako ahaleginari esker, langileei informazioa emateko ahaleginari esker, eta beste gauza askori esker.

Baina badakigu babes hori, kasu askotan, babes kritikoa ere izan dela; hortaz, beste aukera bat daukagu gure lana hobetzeko, akats asko zuzentzeko, sindikatua dinamikoagoa eta parte-hartzaileagoa izan dadin saiatzeko eta, behar denean, jenio txarra ere erakusteko. Horretarako, gu xaxatzen jarrai dezazuela eskatzen dizuegu, parte hartuz, ekimena hartuz, zuen ideiak proposatuz eta guri helaraziz.

Gure ustez, atzoko emaitzekin agerian gelditu da, halaber, langileek badakitela, zalantzaz beteriko garai honetan eta Udalak orain arte erakutsitako jarreraren aurrean, gure eskubideak eta sektore publikoa bihotz eta malkoz defendatzeko –eta, ahal den neurrian, hobetzeko– garaia datorrela. Horixe izanen da gure helburua, eta horren alde lan egiten jarraituko dugu.

Eskerrik asko, eta segi dezagun lanean.

LAB vuelve a ganar las elecciones en el Ayuntamiento de Pamplona

Ayuntamiento de Pamplona 2020/11/25

descargas de archivos.orig PDF Resultados de 2020

A falta de conocer los resultados de la jornada electoral que se está desarrollando durante el día de hoy entre el personal contratado laboral, LAB ha revalidado, gracias a las 7 delegadas y delegados obtenidos, su posición de primera fuerza entre el personal funcionario y contratado administrativo.

En primer lugar queremos agradecer, y más en las circunstancias en las que se desarrollaron las elecciones de ayer, el apoyo y la movilización de todas las personas que depositaron en las urnas las papeletas de LAB. Haber igualado nuestros históricos resultados de 2016, aun con menos votos emitidos que hace cuatro años, nos afianza como primera fuerza sindical del Ayuntamiento, y supone un espaldarazo a nuestra labor.

Las y los trabajadores han vuelto a confiar en LAB y en las personas que lo formamos. Y lo han hecho, seguramente, gracias a todas las propuestas que hemos presentado, todas las consultas y asesoramientos a los que hemos respondido, gracias a cada reunión en la que hemos insistido una y otra vez en defender nuestros derechos, gracias al intento por informar a la plantilla y gracias a muchas otras cosas.

Pero somos conscientes de que este apoyo es, en muchos casos, un apoyo crítico; una nueva oportunidad que se nos brinda para mejorar nuestra labor, corregir muchos errores, tratar de que el sindicato sea más dinámico, participativo y tener más mala hostia cuando haga falta. Os pedimos que sigáis aguijoneándonos, participando, tomando la iniciativa; que propongáis y nos trasladéis vuestras ideas.

Entendemos que con estos resultados se pone de manifiesto también que la plantilla es consciente de que, en esta época incierta que vivimos y ante la actitud mostrada por el Ayuntamiento hasta ahora, va a tocar defender -e incluso tratar de mejorar- con uñas y dientes nuestros derechos y lo público. Ese es nuestro objetivo y por él seguiremos trabajando.

Gracias y sigamos manos a la obra.

ADM SSGG

Argitaratu dira Zerbitzu Orokorren lekualdatze-lehiaketara ateratzen diren plaza hutsak

Administrazioa 2020/11/25

Aukeratzeko epea 10 egun baliodunean egongo da zabalik, eta datozen egunetan irekiko da. LABek horrelako prozeduren gaineko salaketa egin nahi du beste behin ere, ez baitute zuzendaritza nagusi beraren barneko lekualdatzerik onartzen. Gainera, tartean diren departamentuei exijitzen diegu eman dezatela eskaintzen diren lanpostuen gaineko informazio osoa eta zehatza.

Joan den azaroaren 20an argitaratu zen NAOn (deialdirako esteka) Nafarroako Gobernuko zerbitzu orokorretako langileen lekualdatze-lehiaketan onartutako pertsonek aukera ditzaketen plazen zerrenda, hutsik dauden plazak eta erresultak. Aukeraketa egiteko epea datozen egunetan irekiko da, eta interesdunek hamar egun balioduneko epea izanen dute horretarako. Prozedura osoa telematikoki eginen da.

Nolanahi ere, LABek horrelako prozeduren bidegabekerian jarri nahi du arreta beste behin ere, Afapna, CCOO eta UGT sindikatuek eta Nafarroako Gobernuak 2004-2005 urteetarako sinatutako akordio baten ondorioz ez baita onartzen zuzendaritza nagusi edo organismo autonomo beraren barneko mugimendurik, ezta lekualdatze-lehiaketetan ere. Horrela bada, lekuz aldatzeko nahia edo beharra duenak beste zuzendaritza nagusi edo organismo autonomo batera joan beste erremediorik ez du. Hori, esan beharrik ez dago, guztiz bidegabea da barne mailako lekualdaketa soil batekin nahikoa izango luketen guztientzat. Honi guztiari gehitu behar zaio, gainera, lekualdatze-lehiaketak motelegi garatzen diren prozedurak direla, eta oso maiztasun txikiarekin egiten dituztela halakoen deialdiak.

Hori gutxi balitz bezala, zerbitzu orokorretako langileen lehiaketa honi dagokionez, LABek salatu nahi du Nafarroako Gobernuko departamentu batzuek izan duten utzikeria lehiaketara ateratako lanpostu bakoitzari buruzko informazioa eskaintzeko orduan. Egia da kasu batzuetan argi eta garbi agertzen direla lanpostu bakoitzaren funtzioak eta gainerako ezaugarriak (gehienetan, batez ere LABek egindako presioari esker); baina beste askotan ez dira zehazten hautagai orok lanpostua aukeratu aurretik ezagutu beharko lituzkeen ezaugarriak: funtzioak, ordutegiak, txandaka lan egiten den, ezagutza espezifikoren bat behar den, asteburuetan lan egitea eskatzen duen, makinaren bat erabili behar den…

Egoera horrek ezinegon eta nahasmen handia eragiten du, eta, gainera, interesdunak behartzen ditu telefonoz dozenaka dei egitera lanpostuak dauden egoitzetara, deialdiaren fitxan zehazten ez den informazioa jasotzen saiatzeko. Horrek higadura emozionala dakar, eta denbora asko galtzea bai interesdunek, baita azalpenak eman behar dituztenek ere. Gure lana eta bertan ematen dugun denbora optimizatu nahi baditugu, horrelako egoerak saihestu behar dira kosta ahala kosta.

Pertsona guztiek ez dituzte betetzen lanpostu batzuetarako bete behar diren baldintza guztiak, eta hori are nabarmenagoa da zerbitzu orokorretako langileen eremu zabal eta askotarikoan. Horregatik guztiagatik, LABek exijentzia bikoitz bat luzatu nahi du: batetik, tartean diren departamentuek ahalik eta informazio osoena eman dezatela lehiaketara ateratako lanpostu guztiei buruz; horrela bakarrik lortuko baita parte-hartzaileek beren ezaugarrietara gehien egokitzen den lanpostua aukeratzea. Horrek, gainera, lanpostu bakoitza pertsona egokienak betetzea ekarriko du, eta, hala, zerbitzuak Nafarroako herritarrek behar eta eskatzen duten kalitatea izango duela bermatuko da. Eta beste alde batetik, horrelako lekualdatze-lehiaketetan gertatzen diren bidegabekeriei bukaera ematea exijitzen dugu, interesa duten guztiak beren zuzendaritza nagusi edo organismo autonomoaren barnean mugitu ahal izan daitezen, garai batean bezala.

Publicadas las plazas vacantes que salen al concurso de traslados de Servicios Generales

Administrazioa 2020/11/25

El plazo se abrirá próximamente y permanecerá abierto durante 10 días hábiles. Desde LAB, volvemos a denunciar la injusticia de este tipo de procedimientos, que no permiten el traslado dentro de una misma dirección general. Además, exigimos a los departamentos involucrados que ofrezcan la información completa y concisa sobre la plazas ofertadas.

El pasado 20 de noviembre, se publicaron en el BON (enlace a la convocatoria) las plazas vacantes y las resultas a las que optan las personas admitidas en el concurso de traslados de Servicios Generales del Gobierno de Navarra, para que puedan proceder a su elección. El plazo se abrirá en los próximos días, y las personas interesadas tendrán el plazo de diez días hábiles para poder elegir. Todo el procedimiento se desarrollará vía telemática.

Sin embargo, desde LAB queremos poner el foco nuevamente en lo injusto de este tipo de procedimientos, ya que, debido a un antiguo convenio firmado entre Afapna, CCOO, UGT y el Gobierno de Navarra para los años 2004-2005, no es posible realizar movilidades internas de puesto dentro de la misma dirección general u organismo autónomo, ni siquiera en los concursos de traslado. De modo que el personal que quiera o necesite cambiar de puesto, se ve obligado sí o sí a cambiar a otra dirección general u organismo autónomo. Esto, salta a la vista, no deja de ser injusto para aquellas personas a las que les hubiera bastado con una mera movilidad interna. A todo esto hay que sumar, además, que los concursos de traslado no son ni mucho menos ágiles, y que se celebran cada demasiado tiempo.

Por si todo esto fuera poco, si observamos con detenimiento esta convocatoria concreta, podemos apreciar la dejadez mostrada por algunos departamentos del Gobierno de Navarra a la hora de ofrecer la información relativa a cada puesto sacado a concurso. Si bien es cierto que en algunos casos las plazas vienen acompañadas muy claramente de las funciones y el resto de características que define cada puesto (en la mayor parte de los casos gracias a la presión sindical ejercida sobre todo por LAB), en numerosas ocasiones no se especifican las características que cualquier solicitante debiera conocer antes de proceder a elegir un puesto u otro: funciones, horarios, si se trabaja a turnos, si se precisa algún conocimiento específico, si exige trabajar fines de semana, si es necesario el manejo de cierta maquinaria…

Esta situación, además de generar gran malestar y desconcierto, da paso a que las y los interesados tengan que tirar de teléfono y realizar docenas de llamadas a las sedes en las que se ubican los puestos ofertados para intentar recoger la información que no se detalla en la ficha de la convocatoria. Esto, además de un desgaste emocional, supone una enorme pérdida de tiempo tanto para las y los interesados como para quienes atienden sus demandas. Si queremos optimizar nuestro trabajo y el tiempo que le dedicamos al mismo, hay que evitar situaciones como ésta a toda costa.

No todas las personas reúnen las condiciones necesarias para todos los puestos, y esto es más notorio aún en un ámbito tan amplio y diverso como el de los Servicios Generales. Es por ello por lo que desde LAB hacemos una doble exigencia: por un lado, para que los departamentos correspondientes ofrezcan la información más completa posible de todas las plazas sacadas a concurso, pues solo así se conseguirá que las y los participantes puedan elegir la plaza que más se adapte a sus características. Y esto, a su vez, será lo que posibilite que cada plaza sea ocupada por la persona más adecuada a ella, y que el servicio que se ofrezca cuente con la calidad que necesita y exige la ciudadanía navarra. Por otro lado, exigimos que se ponga fin a la injusticia que rodea a estos concursos de traslado y se regulen de tal manera que las personas interesadas puedan volver a trasladarse dentro de su misma dirección general u organismo autónomo.

OSA pediatra

Pediatriak eta Psikiatriak azpiegitura duinak behar dituzte

Osasunbidea 2020/11/24

Pandemiak eta pandemia dela medio Ospitalegunean dugun egoerak lotsagarri utzi dute Nafarroako osasun sistema, eta agerian gelditu da zenbait zerbitzuren azpiegiturak eskasak eta zaharkituak daudela,  hala nola Pediatria eta Psikiatria. Horregatik, LABek berriz ere eskatzen du premia larri horiei erantzuteko.

Datorren urterako Nafarroako Aurrekontu Orokorrak adostu ondoren, zuzenketak egiteko unea iritsi da. LABek aukera aprobetxatu nahi du Ospitaleguneko azpiegituretan arreta jartzeko; bereziki Pediatria eta Psikiatria zerbitzuetan, azpiegitura espezifikorik ez dutelako edo zaharkituta daudelako.

Ospitaleguneko Pediatriako zainketa intentsiboen egoera larria da. Azpiegitura eta espazio egonkorrik gabe, pandemia honetan “inolako arazorik gabe” nonahi eta noiznahi birkokatu zitekeen komodina izan da. Egia da une honetan lehentasuna dutela pandemiak eta Covid-19agatik ospitaleratutako pertsonek, baina hori ez da aitzakia kolektibo horrekin arinkeriaz jokatzeko, talderik ahulenetako bat baita.

Planifikazio faltaren ondorioz (baita bigarren olatu honen aurrean ere), hainbat osasun zerbitzuk gainezka egin dute; horregatik, zenbaitetan, inprobisazioan jardun behar izan dute, batez ere Covidek ospitaleratutakoentzat ZIUko oheak prestatzeari dagokionez, kasu horiek larriagoak baitziren.

Kolektibo kaltetuenen artean ditugu ZIU pediatrikoa behar zuten adingabeak eta haien familiak. LABek urteak daramatza modulu horretarako azpiegitura eta espazio egonkorrak eskatzen. Eta orain, osasun krisia eta kutsatze oldea direla eta, inoiz baino nabarmenago geratu da eskaera historiko hori gauzatzeko beharra. Aski da adin txikiko ahulenak eta haien familiak zorabiatzeaz! Nahikoa da! Bukatu behar da Ospitalegunean eskaini beharko liratekeen zerbitzu horiek beste ospitale batzuetara bideratzea!

Horiekin batera, beste zerbitzu batean ere  jarri nahi dugu arreta: Psikiatria zerbitzuan. Zerbitzu honetako azpiegiturak erabat zaharkituta daude, eta ez daude gure langileen beharren eta prestakuntzaren mailan.

Horrela, bada, LABek eskatzen die Foru Parlamentuko kideei Nafarroako herritarren behar horiek kontuan har ditzatela eta, aurrekontu hauek ematen dieten aukeraren bidez, ekin diezaiotela azpiegitura duinak eta kalitatezkoak atontzeari, bai Pediatriako ZIUrako, bai Psikiatria zerbitzurako. Haien esku dago Nafarroako osasun sistemak aspaldian zuen kalitatea berreskuratzea; guk hemen proposatzen ditugunak aurrerapauso txikiak dira kalitate hori lortzeko.

Pediatría y Psiquiatría requieren de infraestructuras dignas

Osasunbidea 2020/11/24

La pandemia de la Covid y la situación que ésta ha generado en el CHN han vuelto a sacar los colores al sistema navarro de salud y han dejado de manifiesto la escasez y obsolescencia de las infraestructuras de ciertos servicios como Pediatría y Psiquiatría. Por ello, desde LAB volvemos a exigir que se ponga fin a esas necesidades tan graves y tan urgentes.

Una vez acordados los Presupuestos Generales de Navarra para el próximo año, ha llegado el momento de las enmiendas. Desde LAB queremos aprovechar la ocasión para poner el foco en las infraestructuras que posee el CHN; en especial los servicios de Pediatría y Psiquiatría, los cuales o carecen de infraestructuras específicas o están obsoletas.

La situación de la UCI pediátrica del CHN roza ya lo grotesco. Sin una infraestructura ni espacio estable, durante esta pandemia se ha convertido en el comodín que podía reubicarse una y otra vez, “sin ningún problema”. Es cierto que la Covid y las personas ingresadas por esa causa son prioritarios en este momento, pero eso no nos debe llevar a jugar con este colectivo, que es, también, uno de los más vulnerables.

La falta de planificación -también ante esta segunda ola-, ha hecho que varios servicios sanitarios se hayan visto superados y hayan tenido que actuar a última hora y sobre la marcha, sobre todo en lo concerniente a preparar camas de UCI para las y los ingresados por Covid que revestían mayor gravedad.

Unos de los máximos damnificados por esa situación han sido las y los menores que requerían de la UCI pediátrica y sus familias. Desde LAB llevamos años exigiendo unas infraestructuras y un espacio estables para ese módulo. Y ahora, debido a la crisis sanitaria y la oleada de contagios que ha acarreado, ha quedado más patente que nunca la necesidad de materializar esa demanda histórica. ¡Ya basta de marear a los menores más vulnerables y a sus familias! ¡Ya basta de derivar a otros centros hospitalarios estos servicios que se debieran poder ofrecer en el CHN!

Asimismo, queremos poner el foco de atención también en otro punto: en el servicio de Psiquiatría. Las infraestructuras con las que cuenta este servicio están totalmente obsoletas y no están a la altura ni de las necesidades, ni de la preparación de nuestro personal.

Así pues, desde LAB solicitamos a las y los componentes del Parlamento foral que tengan en consideración estas necesidades de la ciudadanía navarra y den paso, mediante la ocasión que les brindan estos presupuestos, a la consolidación de unas infraestructuras dignas y de calidad tanto para la UCI pediátrica como para el servicio de Psiquiatría. Está en sus manos que el sistema de sanidad navarro vuelva a recuperar la calidad de la que hacía gala hace ya tiempo, y pasos como éstos que proponemos suponen pequeño un avance en la consecución de esa meta.

OSA tcae

E.Z.L.T. Oposaketa faseko behin-betiko emaitza

Osasunbidea 2020/11/20

Behin-betiko emaitza argitaratuta, gorako errekurtsoa eta gero.
Merituen aurkezpen epea izangai ez-gaientzako BAKARRIK eta GORAKO ERREKURTSOA ebatzi ondoren oposaketa fasea gainditu dutenentzat, ONLINE bidez, 2020-11-24tik 2020-12-11ra.

T.C.A.E. Resultado definitivo fase Oposición

Osasunbidea 2020/11/20

Publicado resultado definitivo fase oposición tras recurso alzada.
Plazo de presentación de méritos SOLO para los aspirantes que estaban suspendidos y tras la resolución del RECURSO DE ALZADA han superado la fase oposición, vía ONLINE, desde el 24-11-2020 al 11-12-2020.

 

ADM Correos 2

Correosek guztiz eskasa den Lan Eskaintza Publiko baterako epea ireki du

Administrazioa 2020/11/24

Correosek epea ireki du Nafarroan 54 lan-kontratudun lanpostu finko lortzeko prozesuan izena emateko, eta lehen aldiz lortu dugu euskararen ezagutza baloratzea.

Correosek, estatu mailan, 3381 lanpostuko LEP bat ireki du; Nafarroara 54 postu baino ez dira bideratuko, honela banatuta:

 • 38 plaza, motordun banaketa-lanetarako eta landa-eremuetan.
 • 11 plaza, banaketa oinez egiteko.
 • Bezeroari arreta emateko 2 plaza, lanaldi osoan.
 • Bezeroari arreta emateko 3 plaza, lanaldi erdian.

LABek salatu nahi du prozedura hori eskasa eta hutsala dela. Une honetan, Correosek 14.500 langile baino gehiago ditu aldi baterako kontratatuta, hau da, plantilla osoaren % 33,73; eskaintza hau amaitu ondoren, enpresak % 27,36ko behin-behinekotasuna izango du oraindik. Adabaki hutsa da, itxurakeria hutsa, benetako arazoei irtenbiderik ez baitzaie ematen.

Gogoratu behar da urte asko daramatzagula murrizketak jasaten, ehunka lanpostu daudela bete gabe eta langileen ezegonkortasuna gero eta handiagoa dela. Horregatik guztiagatik, eskandalagarria eta ulertezina da horrelako LEP eskas bat deitzea. Era berean, ezin dugu salatu gabe utzi plantillan milaka pertsonak prekarietatea pairatzen dutela. Lanpostu asko bete gabe dauden arren, onartezina da gaur egun lanaldi erdiko ehunka kontratu egotea.

Deialdiaren alde positiboa, ordea, sindikatuen presioari esker lortua da, beste behin ere. LABek lortu du, beste sindikatu batzuekin batera, euskararen ezagutza Hego Euskal Herri osoan balioestea, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai Nafarroan. Hala, gure hizkuntza jakiteak guztizkoaren % 3ko balioa izango du gehienez, baina jendaurreko lanpostuetarako bakarrik.

Deialdiari buruzko informazio guztia esteka honetan duzue:
Correos LEP deialdia

Abierto el plazo para una OPE totalmente insuficiente en Correos

Administrazioa 2020/11/24

Correos ha abierto el plazo de inscripción para el proceso por el que se podrá optar a 54 plazas de laboral fijo en Navarra, y por primera vez hemos conseguido que se valore el conocimiento del euskera.

Correos ha abierto, a nivel estatal, una OPE que comprende 3381 puestos. A Navarra únicamente se destinarán 54 puestos, repartidos de la siguiente manera:

 • 38 plazas para tareas de reparto motorizadas y en zonas rurales.
 • 11 plazas para reparto a pie.
 • 2 plazas para atención al cliente a jornada completa.
 • 3 plazas para atención al cliente a media jornada.

Desde LAB queremos denunciar lo escaso e insignificante de este procedimiento. Ahora mismo Correos tiene contratadas temporalmente a más de 14.500 personas, el 33,73% del total de la plantilla, y tras la finalización de esta OPE, la empresa presentará aún una temporalidad del 27,36%. Se trata pues de un mero parche que viene a hacer un simple lavado de cara, pero sin poner solución a los problemas reales.

Hay que recordar que llevamos ya muchos años sufriendo recortes, que existen cientos de puestos sin cubrir y la inestabilidad de la plantilla es cada vez mayor. Por todo ello, es totalmente escandaloso e inconcebible que se convoque una OPE de tal tamaño. Asimismo, no podemos dejar de denunciar la precariedad que sufren miles de personas en la plantilla. A pesar de que existen muchísimos puestos sin cubrir, es inaceptable que a día de hoy haya cientos de contratos de media jornada.

La nota positiva de la convocatoria, sin embargo, la hemos logrado una vez más gracias a la presión sindical. LAB, junto a otros sindicatos, ha conseguido que se valore el conocimiento del euskera en todo Hego Euskal Herria; tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra. Así, el conocimiento de nuestra lengua tendrá un valor máximo del 3% del total, aunque solo para los puestos de atención al público.

Toda la información referente a la convocatoria la tenéis en el siguiente enlace:

Convocatoria OPE Correos

ADM acreditacin TAI

Prozedura berria Integraziorako Laguntzako Teknikariak C mailan sartzeko eskatzen duten titulazioa egiaztatzeko

Administrazioa 2020/11/20

Izena emateko epea abenduaren 4ra arte egongo da zabalik. Halaber, ikastetxeetan ACNEE gaitasunak egiaztatzeko prozesu batean izena emateko epea ireki da.

 descargas de archivos.orig PDF akreditatuta daudenak

descargas de archivos.orig PDF akreditatuta ez daudenak

NAOn, azaroaren 20an, argitaratu da prozedura berri bat ireki dela, Inklusiorako Laguntzako Teknikariek (lehen Hezkuntzako Zaintzaile deituak) C mailan sartzeko eskatzen den titulazioa egiazta dezaten. Prozedura honetan izena eman ahal izanen da azaroaren 21etik abenduaren 4ra bitartean:

ILT langileentzako akreditazio-prozeduraren fitxa

Prozedura honetan inskribatu ahal izango dira Inklusiorako Laguntzako Teknikariaren indarreko zerrendetan sartuta dauden aldi baterako kontrataziorako hautagai guztiak. Iaz mota horretako bi deialdi egin ziren, eta, horregatik, “orain espero dugu aurreko deialditik igarotako epean baldintzak betetzea lortu dutenei lekua ematea" adierazi du Hezkuntza Departamentuko Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak. Kontuan izan behar da eskatutako titulazioa aurkezten ez duten pertsonak zerrendetan ez daudenen egoerara igaroko direla, eta, beraz, oso deialdi garrantzitsua dela izena eman duten pertsonek lanean jarraitu ahal izateko.

Zerrendak deialdiaren webgunean kontsultatu ahal izango dira, eta beharrezko dokumentazioa deialdiaren eranskinetan egongo da ikusgai. Kontuan izan behar da aurreko deialdietan zenbait pertsonari Hezkuntzak ez ziela baliozkotu dokumentazioa; beraz, LABek berariaz eskatzen die interesdun guztiei ziurtatu dezatela aurkeztutako dokumentazioa baliozkoa dela. Titulazioa aurkezteko, prozedura telematikoa baino ez da erabiliko, fitxatik bertatik gaituta.

Azkenik, Aldi Baterako Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak jakinarazi du hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei arreta emateko gaitasunak egiaztatzeko prozesu berri bat ireki dela ikastetxeetan. Guztira 25 plaza eskainiko ditu, eta aurrez izena emateko epea abenduaren 10era arte egongo da zabalik. Izena emateko eta informazio guztia kontsultatzeko esteka hau erabil daiteke:

ACNEE gaitasunak egiaztatzeko prozesuaren fitxa

Nuevo procedimiento para la acreditación de la titulación requerida por el personal TAI para su inclusión en el nivel C

Administrazioa 2020/11/20

El plazo para la inscripción permanecerá abierto hasta el próximo __ de diciembre. También se ha abierto el plazo de inscripción en un proceso de acreditación de Competencias ACNEE en centros educativos.

descargas de archivos.orig PDF personas acreditadas

descargas de archivos.orig PDF personas no acreditadas

El BON ha publicado este 20 de noviembre la apertura de un nuevo procedimiento para que el personal Técnico de Apoyo a la Inclusión (anteriormente denominado Cuidador de Educación) acredite la titulación requerida para su inclusión en el nivel C. La inscripción en este procedimiento podrá realizarse desde este 21 de noviembre hasta el próximo 4 de diciembre:

Ficha del procedimiento de acreditación para el personal TAI

Podrán inscribirse en este procedimiento todos los aspirantes a la contratación temporal incluidos en las listas vigentes de Técnico de Apoyo a la Inclusión. El pasado año se celebraron dos convocatorias de este tipo, por lo que ahora “confiamos en dar cabida a quienes han conseguido alcanzar los requisitos en el plazo de tiempo trascurrido desde la anterior convocatoria”, han señlalado desde el Servicio de Gestión de Personal Temporal del Departamento de Educación. Hay que tener en cuenta que las personas que no aporten la titulación requerida pasarán a situación de no disponibles en las listas, por lo que se trata de una convocatoria muy importante para que las personas inscritas puedan continuar ejerciendo su labor.

Las relaciones de personas se podrán consultar en la pagina web de la convocatoria, y la documentación necesaria estará visible en los anexos de la misma. Hay que tener en cuenta que en las convocatorias anteriores hubo algunas personas a las que el Departamento de Educación no les validó la documentación, por lo que desde LAB hacemos un llamamiento expreso a todas las personas interesadas a que se aseguren de que la documentación aportada es válida. La presentación de la titulación se realizará exclusivamente a través del procedimiento telemático, habilitado desde la propia ficha.

Finalmente, el Servicio de Gestión de Personal Temporal también ha informado de la apertura de un nuevo proceso de Acreditación de Competencias en Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE) en centros educativos. Ofertará un total de 25 plazas, y el plazo de preinscripción permanecerá abierto hasta el próximo 10 de diciembre. Se puede acceder tanto a realizar la inscripción como a consultar toda la información mediante el siguiente enlace:

Ficha del proceso de acreditación de competencias ACNEE.

IRAK A25cabecera

Azaroak 25, indarkeria matxistaren aurka iruten

Irakaskuntza 2020/11/20

Indarkeria matxista egiturazkoa da, bizitza esparru guztietan gertatzen da. Sistema patriarkalak emakumeok eta sexu-genero arauarekiko disidenteak garen pertsonak egokitu nahi diguten mendeko lekuan mantentzeko duen moduetako bat da.

Guztion ardura da baliabide eta mekanismo guztiak martxan jartzea horrelakorik gertatu ez dadin.Balio feministetan oinarritutako hezkuntza eredu baten alde, gure ikastetxeetan badugu zer esan, badugu zer egin. Gaur hezten ditugun haurrak biharko jendartea osatuko duten horiek baitira.

Azaroak 25ean, Indarkeria Matxistaren aurkako Nazioarteko eguna izanda, zuen eskura jarri nahi ditugu baliabide desberdinak batzen dituen zerrendatxoa, irakurgai, abesti eta bestelako bitartekoez osatua, gaia lantzeko lagungarri izateko helburuz. Badakizue, horretaz gainera, hilero, 8ero, pedagogia feministari buruzko sarreratxo bat partekatzen dugula zuekin: http://www.infoadm.org/irakaskuntzalab/pedagogia-feminista.

Bestetik, gonbita egiten dizuegu LAB sindikatuak egun honetarako deitzen dituen mobilizazioetan parte hartzen. Gainera, mezu honekin batera, azaroaren 25erako kartela eta manifestua bidaltzen dizkizuegu. Inprimatu eta zuen zentruetan jarri!

 descargas de archivos.orig PDF A25 Kartela

 descargas de archivos.orig PDF A25 Manifestua

Eta hurrengo estekan etapaka banatutako materialak aurkituko dituzue, ikasgelan lan egin ahal izateko.

 descargas de archivos.orig PDF A25, indarkeria matxistaren aurka iruten

LOGO mahai orokorra

Presentziala ez den Arreta Plana berandu dator, ez da nahikoa eta irakasleak gainkargaz zamatzen ditu

Irakaskuntza 2020/11/20

Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzako arreta ez-presentzialeko Plana aurkeztu du Mahai Sektorialean. Plan hori Ikasteko Ingurune Birtuala sortzean oinarritzen da, ikastetxeek eta irakasleek beren baliabideekin osatu beharko dute eta urtarriletik aurrera jarriko da martxan.

Ikastetxe eta irakasleentzako hezkuntza-baliabideak dituen plataforma birtual bat sortzea LABek aspalditik egin duen aldarrikapena da, baina ez Departamentuak iragarri berri duen moduan.

LABek uste du Hezkuntza Departamentuaren proposamena berandu iritsi dela (ikasturtea hasi zenetik ia 3 hilabete igaro dira). Kritikatzen dugu, halaber, ingurune birtual horrek lan-gainkarga handiagoa ekarriko diela irakasleei eta zuzendaritza-taldeei. Departamentuak azaldu duenez, ingurune birtuala betetzea ikastetxeen esku dago. Ikastetxe bakoitzak autonomia izango du nola egin erabakitzeko. LABetik ikusten dugu horrek irakasleen lan-karga areagotuko duela, lanez gainezka baitaude. Gure iritziz, Departamentua arduratu beharko litzateke baliabideak emateaz eta, bestela, irakasleak irakastorduetatik libratzeaz.

Gainera, Hezkuntza Departamentua kritikatzen dugu proiektu hau sindikatuen eta beste hezkuntza-eragile batzuen aurretiko iritzirik gabe aurkezteagatik. Ez dugu ahaztu behar LABetik maiatzetik ari garela telelanaren erregulazioa barne hartzen duen plan bat eskatzen.

Gure iritziz, Departamentuak sortutako kontingentzia-planak zuzendaritza-taldeen eta irakasleen lanari eta ahaleginari esker funtzionatu du, baina irizpide bateraturik gabe, behar izanez gero curriculuma aldatzeko proposamen zehatzik gabe eta behar bereziak dituzten ikasleei arreta emateko neurri espezifikorik gabe. LABek aukera bat ikusten zuen plan horretan hezkuntza-paradigma aldatzeko, ikasleen beharrak eta heziketa emozionala erdigunean jar zitzan. Tristuraz ikusten dugu nola halako aukera galdu den.

Laburbilduz, uste dugu Departamentua pandemiaren errealitatearen atzetik doala, gerta daitekeenari aurrea hartu eta horretarako behar diren baliabideak pentsatuak izan beharrean. Eta irtenbide bakarra adabakiak jartzea dela, lan gehiegi egiten duten irakasleak lanez gainezka jarriz. 

 
 LOGO LAB NA

LAB Irakaskuntza Tfno 948 38 24 74 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Arga 12-14. IRUÑEA

OSA limpiezas

LABek Ospitaleguneko garbitzaileen alde egin du, eta Osasunbideari eskatu dio gai horretan esku hartzeko

Osasunbidea 2020/11/19

Pandemia-egoera honi aurre egiteko behar adina langile izan beharrean, ez dira iristen egoera normaletan Ospitalegunean arreta emateko beharko litzatekeen langile-kopurura ere. Horregatik, elkarretaratzeak egin dituzte aste honetan eta datorren astean gehiago egiteko asmoa dute.

Ospitaleguneko garbiketa-zerbitzuko langileak (ISS enpresakoak) egoera "jasanezinean" daude. Erabiltzen dituzten datuen arabera, plantillaren % 25 gehiago beharko litzateke beren eginkizunak eraginkortasunez eta segurtasunez bete ahal izateko. Denbora luze daramate langile gehiago eskatzen, baina orain egoerak okerrera egin du, eta gaur egun kopuru hori handitu egin behar da Covid-19ak sortutako egoerari aurre egin ahal izateko.

LABek elkartasuna adierazten die garbiketa-zerbitzuko kideei, eta haien borrokaren alde egiten dugu. Haien lan-baldintzak eta lana inoiz ez dira behar bezala baloratu, eta, gainera, ez dute behar adina baliabide izan: une honetan 88 pertsona ari dira eginkizun horiek betetzen, eta 106 beharko liratekeela kalkulatu dute. Hori aski ez eta, Covid-19ak sortu duen egoeraren ondorioz (batez ere osasun etxeetan), langile horiek ere kolapsatzeko zorian daude.

Haien jarduera funtsezkoa da ospitale-eremuan, eta are gehiago orain, izan ere, egungo egoerak eragindako beharrek giltzarri bihurtzen baitituzte eguneroko jardunerako: modulu-aldaketa etengabeak, pazienteen lekualdaketak (Covid eta ez-Covid), pandemiaren ondorioz izan behar duten arreta berezia… Lehen langile-kopurua juxtukoa bazen, orain oso eskasa da gaur egungo zereginak garatzeko; zeregin horietan, hain zuzen, erritmoak azkarragoak eta biziagoak dira eta lana bikoiztu egin da.

Horren aurrean, garbiketa zerbitzuko langileak elkarretaratzeak egiten hasi dira (astelehen eta ostegunetan, 10: 00etan eta 18: 00etan), beren egoera eta ezinegona agerian uzteko. Horrez gain, erantzunik jaso ez duten hainbat idazkiren ondoren, Osasunbideko arduradunarekin bilera bat hitzartzea lortu dutela iragarri dute, gatazka honetan bitartekari lana egin dezala eskatzeko.

Horregatik guztiagatik, LAB Osasunbideak bat egiten du plantilla horrek duen borrokarekin, eta egingo dituzten elkarretaratzeetan parte hartzera gonbidatzen ditugu bai Ospitaleguneko langileak, bai erabiltzaileak eta senideak. Era berean, bai enpresari, bai Administrazioari eskatzen diegu plantilla dimentsionatu dezatela, kalitatezko zerbitzuek langile guztientzat baldintza duinak eskatzen baitituzte.

LAB apoya al personal de limpieza del CHN y exige a Osasunbidea que tome cartas en el asunto

Osasunbidea  2020/11/19

Lejos de contar con el personal necesario para hacer frente a esta situación de pandemia, no llegan ni siquiera al número de efectivos que se presupone para atender al Complejo en circunstancias normales. Por eso, han realizado concentraciones esta semana y tienen previsto realizar más la semana que viene.

Las trabajadoras del servicio de limpieza del CHN (pertenecientes a la empresa ISS) se encuentran en una situación que califican ya de “insostenible”. Según los datos que manejan, haría falta un 25% más de plantilla para poder realizar sus funciones de una manera eficiente y segura. Llevan ya tiempo solicitando más personal, pero ahora la situación ha empeorado mucho, y actualmente esa cifra hay que aumentarla para poder hacer frente a la situación generada por la Covid.

Desde LAB nos solidarizamos con nuestras y nuestros compañeros del servicio de limpieza y apoyamos su lucha. Además de que sus condiciones laborales y su trabajo nunca han estado suficientemente valorados, tampoco han contado con los recursos necesarios: en estos momentos hay 88 personas realizando esas funciones y calculan que debería haber 106. Por si esto fuera poco, la situación que la Covid-19 ha generado (especialmente en los centros sanitarios) ha hecho que también estas trabajadoras se encuentren al borde del colapso.

Su actividad es esencial en el ámbito hospitalario, y más ahora que las necesidades por la situación actual les hacen ser claves en el día día del hospital; no hay más que pensar en el continuo cambio de módulos, el traslado de pacientes (Covid y no Covid), el especial esmero que deben tener debido a la pandemia… Si la plantilla ya era justa antes, ahora se ha quedado totalmente insuficiente para desarrollar las tareas actuales; unas tareas en las que han aumentado los ritmos y se ha doblado el trabajo de desinfección.

Ante ello, las trabajadoras del servicio de limpieza han iniciado unas concentraciones (los lunes y jueves a las 10:00 y a las 18:00) con los que buscan visibilizar su situación y malestar. Asimismo, han anunciado que, tras varios escritos que no han obtenido respuesta alguna, ahora han conseguido concertar una reunión con el responsable de Osasunbidea para solicitarle que medie en este conflicto.

Por todo ello, desde LAB Osasunbidea nos adherimos a la lucha que mantiene esta plantilla e invitamos tanto al personal del CHN como a los usuarios y familiares a participar en las concentraciones que van a realizar. Del mismo modo, instamos tanto a la empresa como a la Administración a que dimensionen la plantilla, pues unos servicios de calidad requieren de unas condiciones dignas de trabajo para todo el personal que los desempeña.

IRAK lomloecabecera

LOMLOE, lege progre, espaniar eta zentralista

Irakaskuntza 2020/11/19

descargas de archivos.orig PDF LOMLOE, lege progre, espaniar eta zentralista

Galdera bada LOMCE edo LOMLOE, ez bat ez bestea. Argi dago Espainiar eskumaren legea baino hobea dela PSOEk eta Podemosek osatzen duten gobernuaren, baina ez da Euskal Herriak behar duen legea inondik ere. Ikuspegi pedagogiko-sozialetik mugatuak diren aurrera-pausuak ikus daitezke hainbat gaitan; ikuspegi nazionaletik, aldiz, Madrilek jarraituko du erabakitzen Estatu osoko eta Hego Euskal Herriko hezkuntzari dagozkion gai nagusien inguruan.

Zentzu honetan LABek argi eta garbi adierazi nahi du LOMLOEren aurka dagoela, ikuspegi pedagogiko eta sozialetik nahikoa ez delako, euskal langileen eskubideak zapaltzen jarraitzen duelako eta gure hezkuntza-sistema erabakitzeko eskubidea ukatzen duelako LOMCEk bezala. Euskal Herriak hezkuntza sistema burujabea, publikoa- eta komunitarioa behar du, hezkuntzaren zentralizazioari, pribatizazioari eta merkantilizazioari herri bezala aurre egiteko.

Esan bezala badaude neurri pedagogiko-sozial batzuk, Wert ministro ultra-espainiar eta eskuindarraren legea hobetzen dutenak, baina motz gelditzen direla iruditzen zaigu:

 • Hezkuntzarako inbertsio publikoa BPGren %5era handitu beharraz hitz egin arren, ez du inolako konpromisorik jasotzen, eta hurrun geratzen da Europako herrialde aurreratuek inbertitzen duten %6tik.
 • Hezkuntzaren modernizazioaz eta berrikuntza pedagogikoaz ari dira, baina multinazional eta eliza katolikoaren testuliburu espainiarretan oinarritutako hezkuntza mantentzen dute, ikasgaika banatutako eta azterketa eta kalifikazioan oinarritutako ebaluazio hezkuntza-eredu zaharkitua atzean utzi ezinda.
 • Ekitatea edo segregazioari dagokionean ere aldaketa handirik ez. Politika ausart eta indartsuak behar direnean, neurri izarra kontzertazio orokorrari mugak jartzeko pausu bat edo beste ematea da, eta praktikan proiektu elitistak diru publikoz finantzatzen jarraituko dute. Sexuaren arabera segregatzen duten ikastetxeak ez dira kontzertatuko eta hau berri ona da.
 • Hezkidetza edo Pedagogia Feministaz neurriren bat edo beste proposatzen dute, baina, ez dago Nafarroako Skolae bezalako proiektuak hedatzeko neurririk.
 • Nahiz eta 0-3 zikloaren aitortzarako urratseren bat proposatu, ez da sistema publikoan txertatzeko neurririk hartzen, honek 0-3 zikloaren pribatizazioari bide ematen dio, kontzertazio berriei ateak itxi gabe. LABek eskatzen du 0-3 zikloa sistema publikoan txertatzea; honek erraztuko luke zikloa eta bertako langileen aitortza zein lan baldintzen hobetzea, baita izaera hezitzailea, doakotasuna eta unibertsaltasuna bermatzea ere.
 • Erlijioa: eskaintza derrigorrezkoa izatetik hautazkoa izatera pasako da. LABek aldarrikatzen duen hezkuntza laikorik beraz ez da izango.

Arlo nazionalean, berriz, betiko lepotik burua, espainiar Estatuak erabakiko du Hego Euskal Herrian zer eta nola ikasi-irakatsi edo nola ebaluatu behar den, zenbat funtzionario publiko kontratatu ahal izango ditugun edo jantokietako beken inguruan.

 • Hezkuntza Sistemaren zutabeak Madrilek erabakiko ditu. Espainiar estatuak erabakiko du antolaketa: zeintzuk diren irakasgaiak, hezkuntza etapak, zein ikastetxe den publikoa eta zein kontzertatu edo pribatua, unibertsitaterako sarrera, etab. LABek hezkuntza sistema burujabea aldarrikatzen du Euskal Herriarentzat, publikoa eta komunitarioa, behetik gora hezkuntza komunitatearekin elkarlanean eraikia.
 • Curriculumaren ardatzak eta edukien %50 Madrilek erabakiko ditu, Gasteiz eta Iruñeako Gobernuek erabakiko dute %40, eta ikastetxeek %10. Gainera, ebaluazioaren konpetentzia estatuak beretzat hartuta, curriculuma goitik behera baldintzateko aukera izango du. LABek Euskal Curriculuma aldarrikatzen du, gure herriko ikastetxeetan zer ikasi bertako hezkuntza komunitateak erabaki behar du.
 • Hizkuntza koofizialak dauden autonomietan gaztelania ez omen da hizkuntza nagusia izango. LABek erabat gezurtatu nahi du esaldi hori: Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da gaztelania hizkuntza nagusia izango? A, B eta G ereduak gaindituko dira? Lege honek ez du bermatzen euskarazko murgiltze eredua ezartzea, ezta EAEn ere.
 • Ebaluazioa: %100ean estatuaren konpetentzia izango da. Hezkuntza sistema kontrolatzeko/zentralizatzeko neurria da. Errebalidak kendu eta ebaluazio diagnostikoak EAEkoak bezalakoak izango dira, ez omen dute egingo ikastetxeen arteko rankingik; bai, ordea, ikasleen artean, azterketa eta selektibitatearen bidez.
 • Egoera ekonomiko zailean dauden ikasleen beken inguruko erabakiak Madrilek eta horko epaitegiek hartzen jarraituko dute, EAEko jantokietako bekekin gertatu den legez. Ikasleen hezkuntza eta elikadura ona bermatzeko erabakiak hemen hartu behar ditugu.

Madrilek hezkuntzarako lege berria zehaztu duen honetan, milaka langilek egiten ditugun eskariei ere ez die biderik eman. Nafarroa eta EAEko gobernuek, bakoitzak bere neurrian, urteetan negoziaziorako ateak itxi dizkigute eskuduntzarik ez zutelakoan, eta oraingo legean ere ez dugu aurrerapenik ikusten. Azken finean, hezkuntzako langileon negoziazio kolektiborako aukerek bahituta jarraituko dute estatuan.

 •  Behin betiko lanpostuak lortzeko oposizio prozesuetan, Madrilek inposatzen jarraituko du zeintzuk edukiren arabera eta nola baloratuko den zein hautagai den egokiena gure hezkuntza sisteman egonkortzeko. Birjartze tasetatik haratago, kontsolidazio prozesuak arautu behar dira, eta oposizio eredua ez berritzeak interinitate altua ez zuzentzea ere eragingo du.
 •  Ez da nahikoa ebaluazio diagnostikoak egitea detektatzen diren hutsuneak gainditzeko baliabide eta langile berriak hornitu gabe. Aukera paregabea galdu da haur eta nerabeen beharretara egokituriko metodologia berritzaileak bultzatuko dituzten langileak kontratatzeko.
 •  LOMLOE-k ere ez du aurreikusten sare publikoaren langileak gazteberritzeko neurririk. Errelebo kontratuentzako bideak moztuta jarraituko du sare publikoan, eta erretiro aurreratua bultzatzeko pizgarriek izoztuta, milaka langileren eskaerei entzungor eginez.
 •  Ez da nahikoa hezkidetzaz, digitalizazioaz, hizkuntza gutxituen bultzadaz... hitz egitea. Gai hauetan aurrera pausu errealak eman ahal izateko langile zerrendetan gehikuntzak eragingo dituzten apustu politikoak beharrezkoak dira.
 • Hezkuntza sailetako langileen izaerari ez zaio aipamenik egiten. Hartara, Espainiar estatuko funtzionario izaten jarraituko dute irakasleek.
 • Lanbide heziketan hausnarketa sakonago baten beharra dago. Arautua izan dadin bai irakasleen nolakotasuna eta jarduteko eskatzen zaizkien baldintzak eta baita praktiketako ikasleek lan zentroetan nolako lana burutu behar duten.
 • Ikasleen norbanako jarraipen eta proposamen pedagogikoak garatzea ezinbestekoa izanik; hau bateraezina da egun indarrean dauden ratioekin. Gainera, lan baldintzetan ere eragin zuzena dute ratioek. Beraz, salatzekoa da ratioen jaitsiera arautuko duen neurririk hartu ez izana.

Gauzak horrela, LABek ez du LOMLOE babesten eta aldarrikatzen dugu Euskal Herriak hezkuntza lege propioa eta burujabea behar duela Hezkuntza Sistema Publiko Komunitarioa eraikitzeko.

 

LOMLOE, ley progre, española y centralista

Irakaskuntza 2020/11/19

descargas de archivos.orig PDF LOMLOE, ley progre, española y centralista

Si la cuestión es que hay que elegir entre LOMCE o LOMLOE, nuestra respuesta es que ni una ni la otra. Está claro que la nueva ley es mejor que la de la derecha española, pero no es la ley que necesita Euskal Herria. Desde el punto de vista socio-pedagógico se pueden observar avances limitados en diferentes materias, mientras que desde el punto de vista nacional, Madrid seguirá decidiendo sobre las principales cuestiones relativas a la educación en todo el Estado y también en Hego Euskal Herria.

En este sentido, LAB manifesta claramente su oposición a la LOMLOE, porque es insuficiente desde un punto de vista pedagógico y social, sigue pisoteando los derechos de las trabajadoras y trabajadores vascos y niega el derecho a decidir nuestro sistema educativo, tal y como ocurría con la LOMCE. Euskal Herria necesita un sistema educativo soberano, público y comunitario para hacer frente como país a la centralización, privatización y mercantilización de la educación.

No se puede negar que hay algunas medidas socio-pedagógicas que mejoran la ley del ministro ultra-español y derechista Wert, pero nos parece que se quedan cortas:

 •  A pesar de hablar de la necesidad de aumentar la inversión pública en educación al 5% del PIB, no recoge ningún compromiso y queda lejos del 6% que invierten los países europeos avanzados.
 • Se refieren a la modernización e innovación pedagógica de la educación, pero mantienen una enseñanza basada en libros de texto españoles editados por multinacionales y la iglesia católica, y es incapaz de dejar atrás un modelo educativo y de evaluación caducos, basados en una clasificación por materias, exámenes y calificaciones.
 • Tampoco hay grandes cambios en cuanto a equidad o segregación. Cuando se necesitan políticas valientes y fuertes, la medida estrella es, sin embargo, dar algún paso para limitar la concertación, y en la práctica se seguirán financiando proyectos elitistas con dinero público. Los centros que segregan por sexo no se van a concertar, y esa es una buena noticia.
 • Proponen alguna medida sobre coeducación o pedagogía feminista, pero no hay medidas para universalizar proyectos como Skolae en Navarra.
 • Si bien se propone algún paso hacia el reconocimiento del ciclo 0-3, no se adoptan medidas de integración en el sistema público, lo que posibilita la privatización del ciclo 0-3 y no cierra las puertas a nuevas concertaciones. LAB pide que el ciclo 0-3 se integre en el sistema público; esto facilitaría el reconocimiento del mismo y su personal, la mejora de sus condiciones laborales, así como garantizar su carácter educativo, gratuidad y universalidad.
 • Religión: la oferta pasará de ser obligatoria a optativa. La educaciónno no será laica como propugna LAB

En cuanto a la soberanía, el Estado español decidirá qué y cómo se aprende en Hego Euskal Herria, cómo se evalúa, el funcionariado que se puede contratar o las becas de los comedores.

 • Las bases del Sistema Educativo siguen decidiéndolas Madrid. El Estado español establecerá la organización: asignaturas, etapas educativas, la división entre centros públicos y concertados o privados, la forma de acceso a la universidad, etc. LAB reivindica para Euskal Herria un sistema educativo soberano, público y comunitario, construido en colaboración con la comunidad educativa de abajo hacia arriba.
 • Los ejes curriculares y el 50% de los contenidos serán establecidos desde Madrid, el 40% por los Gobiernos de Vitoria y Pamplona y el 10% por los centros. Además, asumiendo la competencia de evaluación, el Estado, podrá condicionar el currículo. LAB reivindica el Currículum Vasco, nuestra comunidad educativa es quien debe establecer qué aprender en los centros de nuestro país.
 • Dicen que el castellano no será la lengua principal en las autonomías donde hay lenguas cooficiales. LAB quiere desmentir rotundamente esta frase: ¿en la zona media y sur de Navarra no será el castellano la lengua principal? ¿Se superarán los modelos A, B y G? Esta ley no garantiza la implantación del modelo de inmersión en euskera, ni siquiera en la CAV.
 • Evaluación: el 100% será competencia estatal. Es una medida de control/centralización del sistema educativo. Se señala la retirada de las reválidas y que las evaluaciones de diagnóstico serán como las de la CAV, que no se harán rankings entre centros, pero sí se establecerán para el alumnado, mediante exámenes y la selectividad.
 • Las decisiones relativas a las becas de estudiantes en situación económica difícil seguirán siendo adoptadas por Madrid y sus juzgados, como ha ocurrido con las becas de los comedores escolares de la CAV. Es necesario que podamos decidir aquí para garantizar la educación y la buena alimentación de todo el alumnado.

 En la nueva ley de educación, Madrid tampoco ha dado cauce a las demandas de miles de trabajadoras y trabajadoress. Los gobiernos de Navarra y la CAV, cada uno en su medida, nos han cerrado durante años la puerta a la negociación aduciendo que no tenían atribuciones. No vemos avances en la ley actual. Las posibilidades de negociación colectiva del personal de la educación seguirán secuestradas en el Estado.

 • En cuanto a los procesos de oposición para conseguir puestos de trabajo definitivos, Madrid seguirá imponiendo cuáles son los contenidos y cómo se valorará qué candidato/a es más adecuado/a para estabilizarse en nuestro sistema educativo. Más allá de las tasas de reposición, hay que regular los procesos de consolidación; la no renovación del modelo de oposición también provocará que no se corrija la alta interinidad.
 • No basta con realizar diagnósticos si luego no se dotan nuevos recursos y personal para superar las deficiencias detectadas. Se ha perdido una oportunidad única para contratar personal que impulse metodologías innovadoras adaptadas a las necesidades de la infancia y la adolescencia.
 • La LOMLOE tampoco prevé medidas de rejuvenecimiento del personal de la red pública. La vía para los contratos de relevo en la red pública seguirá cerrada, y los incentivos para impulsar la jubilación anticipada congelados, ignorando las demandas de miles de trabajadoras y trabajadores.
 • No basta con hablar de coeducación, digitalización, impulso de las lenguas minoritarias... Son necesarias apuestas políticas que generen incrementos en las plantillas para poder dar pasos reales para avanzar en estos temas.
 • No se hace mención a la condición del personal dependiente de los departamentos educativos, por lo que el profesorado seguirá pertenenciendo al funcionariado del Estado español.
 • Se necesita una reflexión más profunda en cuanto a la Formación Profesional, con el fin de regular tanto la actividad que corresponde a este profesorado y las condiciones que se les exigen, como establecer cuáles son las funciones que debe realizar el alumnado en prácticas en los centros de trabajo.
 • La necesidad de desarrollar seguimientos y propuestas pedagógicas adapatadas a cada aluma o alumno es incompatible con las ratios actualmente vigentes. Además, estas ratios influyen directamente en las condiciones laborales. Por tanto, denunciamos que no se hayan tomado medidas que regulen la bajada de ratios.

Así las cosas, LAB, no apoya la LOMLOE y reivindicamos que Euskal Herria necesita una ley educativa propia y soberana para construir su Sistema Educativo Público Comunitario.

IRAK lomloecabecera

LOMLOE, lege progre, espaniar eta zentralista

Irakaskuntza 2020/11/19

descargas de archivos.orig PDF LOMLOE, lege progre, espaniar eta zentralista

Galdera bada LOMCE edo LOMLOE, ez bat ez bestea. Argi dago Espainiar eskumaren legea baino hobea dela PSOEk eta Podemosek osatzen duten gobernuaren, baina ez da Euskal Herriak behar duen legea inondik ere. Ikuspegi pedagogiko-sozialetik mugatuak diren aurrera-pausuak ikus daitezke hainbat gaitan; ikuspegi nazionaletik, aldiz, Madrilek jarraituko du erabakitzen Estatu osoko eta Hego Euskal Herriko hezkuntzari dagozkion gai nagusien inguruan.

Zentzu honetan LABek argi eta garbi adierazi nahi du LOMLOEren aurka dagoela, ikuspegi pedagogiko eta sozialetik nahikoa ez delako, euskal langileen eskubideak zapaltzen jarraitzen duelako eta gure hezkuntza-sistema erabakitzeko eskubidea ukatzen duelako LOMCEk bezala. Euskal Herriak hezkuntza sistema burujabea, publikoa- eta komunitarioa behar du, hezkuntzaren zentralizazioari, pribatizazioari eta merkantilizazioari herri bezala aurre egiteko.

Esan bezala badaude neurri pedagogiko-sozial batzuk, Wert ministro ultra-espainiar eta eskuindarraren legea hobetzen dutenak, baina motz gelditzen direla iruditzen zaigu:

 • Hezkuntzarako inbertsio publikoa BPGren %5era handitu beharraz hitz egin arren, ez du inolako konpromisorik jasotzen, eta hurrun geratzen da Europako herrialde aurreratuek inbertitzen duten %6tik.
 • Hezkuntzaren modernizazioaz eta berrikuntza pedagogikoaz ari dira, baina multinazional eta eliza katolikoaren testuliburu espainiarretan oinarritutako hezkuntza mantentzen dute, ikasgaika banatutako eta azterketa eta kalifikazioan oinarritutako ebaluazio hezkuntza-eredu zaharkitua atzean utzi ezinda.
 • Ekitatea edo segregazioari dagokionean ere aldaketa handirik ez. Politika ausart eta indartsuak behar direnean, neurri izarra kontzertazio orokorrari mugak jartzeko pausu bat edo beste ematea da, eta praktikan proiektu elitistak diru publikoz finantzatzen jarraituko dute. Sexuaren arabera segregatzen duten ikastetxeak ez dira kontzertatuko eta hau berri ona da.
 • Hezkidetza edo Pedagogia Feministaz neurriren bat edo beste proposatzen dute, baina, ez dago Nafarroako Skolae bezalako proiektuak hedatzeko neurririk.
 • Nahiz eta 0-3 zikloaren aitortzarako urratseren bat proposatu, ez da sistema publikoan txertatzeko neurririk hartzen, honek 0-3 zikloaren pribatizazioari bide ematen dio, kontzertazio berriei ateak itxi gabe. LABek eskatzen du 0-3 zikloa sistema publikoan txertatzea; honek erraztuko luke zikloa eta bertako langileen aitortza zein lan baldintzen hobetzea, baita izaera hezitzailea, doakotasuna eta unibertsaltasuna bermatzea ere.
 • Erlijioa: eskaintza derrigorrezkoa izatetik hautazkoa izatera pasako da. LABek aldarrikatzen duen hezkuntza laikorik beraz ez da izango.

Arlo nazionalean, berriz, betiko lepotik burua, espainiar Estatuak erabakiko du Hego Euskal Herrian zer eta nola ikasi-irakatsi edo nola ebaluatu behar den, zenbat funtzionario publiko kontratatu ahal izango ditugun edo jantokietako beken inguruan.

 • Hezkuntza Sistemaren zutabeak Madrilek erabakiko ditu. Espainiar estatuak erabakiko du antolaketa: zeintzuk diren irakasgaiak, hezkuntza etapak, zein ikastetxe den publikoa eta zein kontzertatu edo pribatua, unibertsitaterako sarrera, etab. LABek hezkuntza sistema burujabea aldarrikatzen du Euskal Herriarentzat, publikoa eta komunitarioa, behetik gora hezkuntza komunitatearekin elkarlanean eraikia.
 • Curriculumaren ardatzak eta edukien %50 Madrilek erabakiko ditu, Gasteiz eta Iruñeako Gobernuek erabakiko dute %40, eta ikastetxeek %10. Gainera, ebaluazioaren konpetentzia estatuak beretzat hartuta, curriculuma goitik behera baldintzateko aukera izango du. LABek Euskal Curriculuma aldarrikatzen du, gure herriko ikastetxeetan zer ikasi bertako hezkuntza komunitateak erabaki behar du.
 • Hizkuntza koofizialak dauden autonomietan gaztelania ez omen da hizkuntza nagusia izango. LABek erabat gezurtatu nahi du esaldi hori: Nafarroa erdi eta hegoaldean ez da gaztelania hizkuntza nagusia izango? A, B eta G ereduak gaindituko dira? Lege honek ez du bermatzen euskarazko murgiltze eredua ezartzea, ezta EAEn ere.
 • Ebaluazioa: %100ean estatuaren konpetentzia izango da. Hezkuntza sistema kontrolatzeko/zentralizatzeko neurria da. Errebalidak kendu eta ebaluazio diagnostikoak EAEkoak bezalakoak izango dira, ez omen dute egingo ikastetxeen arteko rankingik; bai, ordea, ikasleen artean, azterketa eta selektibitatearen bidez.
 • Egoera ekonomiko zailean dauden ikasleen beken inguruko erabakiak Madrilek eta horko epaitegiek hartzen jarraituko dute, EAEko jantokietako bekekin gertatu den legez. Ikasleen hezkuntza eta elikadura ona bermatzeko erabakiak hemen hartu behar ditugu.

Madrilek hezkuntzarako lege berria zehaztu duen honetan, milaka langilek egiten ditugun eskariei ere ez die biderik eman. Nafarroa eta EAEko gobernuek, bakoitzak bere neurrian, urteetan negoziaziorako ateak itxi dizkigute eskuduntzarik ez zutelakoan, eta oraingo legean ere ez dugu aurrerapenik ikusten. Azken finean, hezkuntzako langileon negoziazio kolektiborako aukerek bahituta jarraituko dute estatuan.

 •  Behin betiko lanpostuak lortzeko oposizio prozesuetan, Madrilek inposatzen jarraituko du zeintzuk edukiren arabera eta nola baloratuko den zein hautagai den egokiena gure hezkuntza sisteman egonkortzeko. Birjartze tasetatik haratago, kontsolidazio prozesuak arautu behar dira, eta oposizio eredua ez berritzeak interinitate altua ez zuzentzea ere eragingo du.
 •  Ez da nahikoa ebaluazio diagnostikoak egitea detektatzen diren hutsuneak gainditzeko baliabide eta langile berriak hornitu gabe. Aukera paregabea galdu da haur eta nerabeen beharretara egokituriko metodologia berritzaileak bultzatuko dituzten langileak kontratatzeko.
 •  LOMLOE-k ere ez du aurreikusten sare publikoaren langileak gazteberritzeko neurririk. Errelebo kontratuentzako bideak moztuta jarraituko du sare publikoan, eta erretiro aurreratua bultzatzeko pizgarriek izoztuta, milaka langileren eskaerei entzungor eginez.
 •  Ez da nahikoa hezkidetzaz, digitalizazioaz, hizkuntza gutxituen bultzadaz... hitz egitea. Gai hauetan aurrera pausu errealak eman ahal izateko langile zerrendetan gehikuntzak eragingo dituzten apustu politikoak beharrezkoak dira.
 • Hezkuntza sailetako langileen izaerari ez zaio aipamenik egiten. Hartara, Espainiar estatuko funtzionario izaten jarraituko dute irakasleek.
 • Lanbide heziketan hausnarketa sakonago baten beharra dago. Arautua izan dadin bai irakasleen nolakotasuna eta jarduteko eskatzen zaizkien baldintzak eta baita praktiketako ikasleek lan zentroetan nolako lana burutu behar duten.
 • Ikasleen norbanako jarraipen eta proposamen pedagogikoak garatzea ezinbestekoa izanik; hau bateraezina da egun indarrean dauden ratioekin. Gainera, lan baldintzetan ere eragin zuzena dute ratioek. Beraz, salatzekoa da ratioen jaitsiera arautuko duen neurririk hartu ez izana.

Gauzak horrela, LABek ez du LOMLOE babesten eta aldarrikatzen dugu Euskal Herriak hezkuntza lege propioa eta burujabea behar duela Hezkuntza Sistema Publiko Komunitarioa eraikitzeko.

 

Irak 0 3 lurrean

LABek 0-3 zikloko familiekin eta hezitzaileekin kalitatezko eta euskal eskola publikoaren alde borrokatzen jarraituko du

Irakaskuntza 2020/11/19

Nahiko mingarria da ikustea, urteen joanean, Iruñeko eskuin erreakzionarioak euskaraz bizitzeko eskubideari trabak eta trabak jartzen jarraitzen duela.

Urte luzez izan dute familia askok Iruñea goitik behera gurutzatu beharra, haurrak euskaraz eskolaratu ahal izateko. Aurreko legegintzaldian gainditze bidean jarri zena, buru-hauste bilakatu da berriz familia askorentzat, kontziliatzen eta eskola euskaldun baten artean hautatzera behartuta sentitu baitira, alkate baten burugogorkeriagatik eta herritarren hizkuntza-eskubideak errespetatu nahi ez dituen gobernu-bazkide batzuengatik.

Tamalgarria da bertako hizkuntzak ikasteko aberastasuna onartzeko gai ez izatea eta itsututa egotea aitzakia merkeak bilatzen "ingelesezko jarduerak" dituzten eskoletako eredu narratsak martxan jartzeko, Iruñeko umeen euskaraz ikasteko eskubidea ukatzea helburu bakarrarekin.

Salagarria da ere sinesgarritasun eskasa duten inkestak erabiltzea haur eta familia euskaldun eta euskaltzaleei jaramonik ez egiteko.

LABen ez gara nekatuko, gure eskubidea baita, eta hori gauzatzea dagokigu. Familiekin eta hezitzaileekin borrokatzen jarraituko dugu kalitatezko eta euskal eskola publikoaren alde.

En LAB seguiremos luchando junto a familias y educadoras del ciclo 0-3 por una escuela pública de calidad y en euskera

Irakaskuntza 2020/11/19

Resulta bastante doloroso ver como con el paso de los años la derecha más rancia de Iruñea sigue empecinada en no poner más que trabas y obstaculos al derecho de vivir en euskera.

Ha sido durante demasiado tiempo que muchísimas familias han tenido que cruzar Pamplona de punta a punta para poder escolarizar a sus criaturas en esta lengua. Y algo que parecía superado con la apertura, en la legislatura pasada, de tres escuelas más con modelo de inmersión en euskera y otras dos con modelo mixto, repartidas más o menos equitativamete por toda la geografía de la ciudad, vuelve a ser un quebradero de cabeza para otras muchas familias que tienen que elegir entre conciliar o una escuela euskaldun, por la cabezonería de un alcalde y de unos socios de gobierno que no quieren respetar los derechos lingüisticos de su ciudadanía.

Una pena que sean incapaces de reconocer la riqueza de aprender las dos lenguas locales y su ceguera les impida crear y sumar con imaginación. Solo son capaces de buscar excusas baratas, modelos chapuceros de escuelas con "actividades en inglés" con el único objetivo de que otros no aprendan euskera. Y de inventar encuestas de dudosa credibilidad que dejan a las claras lo que les importan los niños/as y las familias euskaldunes.

En LAB no nos vamos a cansar, es nuestro derecho, y nos corresponde ejercerlo. Seguiremos luchando junto a familias y educadoras por una escuela pública de calidad y en euskera.

SZK ehs 2020.11.17 txiki

Nafarroako esku-hartze sozialaren sektoreko langileek ikaragarrizko duintasun erakustaldia egin dute beste behin ere

Esku-Hartze Soziala 2020/11/18

descargas de archivos.orig Kartela "Aurrera goaz" Lehenik eta behin, langileok erakutsi duzuen duintasuna eta egiten ari zareten ahalegin izugarria aitortu, eskertu eta balioetsi nahi dugu. Horrela, baikorrak izateko arrazoi asko ditugu. Horrela, lor dezakegu.

Nafarroako esku-hartze sozialaren historiako 24 orduko lehen greba eguna izan zen atzo. Gobernuak ezarritako gehiegizko zerbitzu minimoak gorabehera, jarraipena masiboa izan zen gelditzeko aukera zuten pertsonei dagokienez. Mobilizazioak ugariak izan ziren: piketeak, ikasleen zutabeak, eta manifestazioak goizean eta arratsaldean Iruñean eta Tuteran.

Argi dugu, gure eskariak horrela defendatzen jarraituz gero, hitzarmen duin bat lor dezakegula. Gobernua mugitzea lortu dugu, eta hitzarmena finantzatuko du. Orain, ANEIS patronalak fitxa mugitzea falta da. Baina ez gaitezen fidatu, negoziazio honetan lortu nahi dituzten helburu pribatuak oso argiak direlako: justifikaziorik ez duten eskakizunekin segitzen dute.

Gertuago gaude, baina borroka ez da bukatu. Borrokak erakutsi digu pausoz pauso baldintzak sortzen ari garela prekarietateari bukaera emateko. Horregatik, azaroaren 27an, ostiralean, arratsaldeko 17:30ean, kalera berriz ateratzera eta Askatasunaren plazatik egingo dugun manifestazioan parte hartzera animatzen zaituztegu. Animo!

Increíble lección de dignidad demostrada una vez más por las plantillas de intervención social

Intervención Social 2020/11/18

descargas de archivos.orig Cartel "La lucha continúa" En primer lugar, reconocer, agradecer y poner en valor la tremenda dignidad y el esfuerzo que estáis demostrando y haciendo las plantillas, desde luego que así sí tenemos razones para ser optimistas, así sí podemos conseguirlo.

Ayer se celebró la primera jornada de huelga de 24 horas de la historia de la intervención social en Navarra. Pese a los servicios mínimos abusivos decretados por Gobierno, el seguimiento fue masivo en cuanto a las personas que podían parar. Las movilizaciones muy numerosas: piketes, columna de estudiantes y manifestaciones de la mañana y de la tarde en Pamplona y Tudela.

Creemos firmemente que podemos conseguir un convenio digno si seguimos defendiendo de esta manera nuestras demandas. Hemos conseguido mover a Gobierno y que financie. Ahora queda que la patronal ANEIS mueva ficha. No nos confiemos, porque tienen objetivos privados muy claros que quieren conseguir en esta negociación: sus injustificadas exigencias.

Estamos más cerca, pero la lucha no ha terminado. La lucha nos está demostrando que moviéndonos vamos generando condiciones para ir terminando con la precariedad. Por eso os animamos a salir a la calle de nuevo el viernes 27 de noviembre a las 17:30 en la manifestación que haremos desde la Plaza de la Libertad. ¡Animo!

IRAK escuela oficial

2021eko ekaineko oposizioan HEOko plazak sartuko dira

Irakaskuntza 2020/11/18

Hezkuntza Departamentuak Hizkuntza Eskola Ofizialetako irakasleentzako oposizio-lehiaketa deitzeko asmoa adierazi du. Azterketak 2021eko ekainean egingo dira, COVIDek atzeratutako Bigarren Hezkuntzako eta LHko azterketekin batera.

19 plaza deituko dira, honela banatuta:

- Ingelesa 9 plaza
- Euskara 4 plaza
- Alemaniarra 3 plaza
- Frantsesa 2 plaza
- Italiera plaza 1

Prozesu hori gauzatzeko, Departamentuak beste deialdi bat argitaratuko du, izena emateko baldintzak eta epeak zehaztuta. Bere asmoa azterketak Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako azterketekin egunean eta orduan bat ez etortzea da, nahi duten pertsonek bi deialdietan izena eman dezaten.

LABek deialdia eta irizpideak lehenbailehen argitaratzea eskatu du, eta epaimahaiak dagoeneko eratzea. Hezkuntza Departamentuak erantzun du dagoeneko lanean ari dela.

Pandemiak 2021eko ekainera atzeratu zuen Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako lan-eskaintza publikoa, eta, horri dagokionez, Departamentuak berriro adierazi du pandemiak horretarako aukera ematen badu, lan-eskaintza publikoa egiteko asmoa duela.

La oposición de junio 2021 incluirá plazas de EOI

Irakaskuntza 2020/11/18

El Departamento de Educación ha confirmado su intención de convocar concurso-oposición para docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Los exámenes se llevarán a cabo en junio de 2021, junto con los de Educación Secundaria y FP aplazados por el COVID.

Se convocarán 19 plazas que quedarán repartidas de ésta manera:

- Inglés 9 plazas
- Euskera 4 plazas
- Alemán 3 plazas
- Francés 2 plazas
- Italiano 1 plaza

Para llevar a cabo este proceso el Departamento publicará una nueva convocatoria con los requisitos y plazos para apuntarse. Su intención es que los exámenes no coincidan en hora y día con los de Secundaria y FP para que así las personas que quieran puedan apuntarse a ambas convocatorias.

Desde LAB hemos pedido que la convocatoria y los criterios se publiquen cuanto antes y que los tribunales se vayan constituyendo ya, a lo que Educación ha respondido que ya está trabajando en ello.

Respecto a la OPE de Secundaria y FP retrasada a junio de 2021 por la pandemia, el Departamento ha reiterado su intención de llevarla a cabo si la pandemia lo posibilita.

IRAK foroenkitza18

Ikasleriaren egoera emozionala eta behar pedagogikoak aldarrikatzeko Nafarroako hainbat ikastetxek gela kalera atera du Hezkuntza Komunitate Foroak eta LABek bultzatutako ekintzan

Irakaskuntza 2020/11/18

Ikasleen Nazioarteko Eguna dela eta, eta Hezkuntza Komunitatearen Foroak proposatuta, Nafarroa osoko hainbat ikastetxetako ikasleek eta irakasleek eta NUPeko ikasleak –Ernai eta Ikasleak Martxan erakundeen deiari erantzunez- ikasgelak kalera atera dituzte beren egoera pertsonal, kolektibo eta emozionalari buruz hausnartzeko, eskolara itzuli zirenetik hainbat aste pandemia egoeran daramatzagunean. Irakasleek eta ikasleek egin dizkiguten ekarpenen ondorioz oso positibotzat jotzen dugu egun batez, edo ordu pare batean bada ere, ohiko hezkuntza-lana alde batera uztea, gure ikasleengana hurbiltzeko, haien gogo-aldartea aztertzeko eta hori guztia grafikoki islatzeko, hainbat euskarri eta adierazpideren bidez.

Foroan oso pozik gaude esperientziaren emaitzarekin, eta uste dugu hezkuntza-ekintzaren fokua ikastetxeetako segurtasunari buruzko eztabaidatik harago zabaltzen lagundu dugula, edozein hezkuntza-prozesutan funtsezkoak diren beste alderdi batzuetan zentratzeko, hala nola pedagogian eta emozioetan.

Mezu honen bidez, eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu ekimen honetan parte hartu duten ikastetxe guztiei, eta espero dugu elkar ezagutzeko balio izango zuela, une zail hauetan beharrezkoa baitugu bat egitea eta elkarri babes ematea.

Sartu HEMEN egindako jardueren argazkiak ikusteko.

Eskerrik asko!

 

Centros escolares de toda Navarra trasladan las aulas a espacios abiertos para reivindicar más pedagogía y atención a la salud emocional en una iniciativa promovida por el Foro de la Comunidad Educativa y LAB

Irakaskuntza 2020/11/18

Con motivo del Día Internacional del/la estudiante, y a propuesta del Foro de la Comunidad Educativa, el alumnado y profesorado de diversos centros escolares y de toda Navarra y alumnado de la UPNA –a petición de Ernai y Estudiantes en Movimiento- ha sacado sus aulas a la calle para reflexionar sobre su situacional personal, colectiva y emocional cuando ya llevamos varias semanas desde la vuelta al cole en situación de pandemia. En una jornada que valoramos muy positivamente por las aportaciones que nos ha realizado tanto el profesorado como el alumnado, proponíamos que se dejara de lado, aunque solo fuera en una sesión, la labor educativa ordinaria para acercarnos a nuestro alumnado y propiciar un debate en el que nos ayudaran a indagar sobre su estado de ánimo y lo reflejaran gráficamente a través de distintos soportes y formas de expresión.

En el foro estamos encantad@s con el resultado de la experiencia y consideramos que hemos contribuido a abrir el foco de la acción educativa más allá del debate sobre la seguridad en los centros para centrarlo en otros aspectos también primordiales en cualquier proceso educativo, como son la pedagogía y las emociones.

A través de este mensaje queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los centros que han participado en esta iniciativa y esperamos que les haya servido para conocerse un poco más tanto individual y colectivamente y a hacer piña en unos momentos tan difíciles.

Entra AQUÍ para ver varias fotos de las actividades realizadas.

Eskerrik asko!

IRAK foroenkitza18

Ikasleriaren egoera emozionala eta behar pedagogikoak aldarrikatzeko Nafarroako hainbat ikastetxek gela kalera atera du Hezkuntza Komunitate Foroak eta LABek bultzatutako ekintzan

Irakaskuntza 2020/11/18

Ikasleen Nazioarteko Eguna dela eta, eta Hezkuntza Komunitatearen Foroak proposatuta, Nafarroa osoko hainbat ikastetxetako ikasleek eta irakasleek eta NUPeko ikasleak –Ernai eta Ikasleak Martxan erakundeen deiari erantzunez- ikasgelak kalera atera dituzte beren egoera pertsonal, kolektibo eta emozionalari buruz hausnartzeko, eskolara itzuli zirenetik hainbat aste pandemia egoeran daramatzagunean. Irakasleek eta ikasleek egin dizkiguten ekarpenen ondorioz oso positibotzat jotzen dugu egun batez, edo ordu pare batean bada ere, ohiko hezkuntza-lana alde batera uztea, gure ikasleengana hurbiltzeko, haien gogo-aldartea aztertzeko eta hori guztia grafikoki islatzeko, hainbat euskarri eta adierazpideren bidez.

Foroan oso pozik gaude esperientziaren emaitzarekin, eta uste dugu hezkuntza-ekintzaren fokua ikastetxeetako segurtasunari buruzko eztabaidatik harago zabaltzen lagundu dugula, edozein hezkuntza-prozesutan funtsezkoak diren beste alderdi batzuetan zentratzeko, hala nola pedagogian eta emozioetan.

Mezu honen bidez, eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu ekimen honetan parte hartu duten ikastetxe guztiei, eta espero dugu elkar ezagutzeko balio izango zuela, une zail hauetan beharrezkoa baitugu bat egitea eta elkarri babes ematea.

Sartu HEMEN egindako jardueren argazkiak ikusteko.

Eskerrik asko!

ADM inkesta

Berdintasunari buruzko inkesta Administrazioan

Administrazioa 2020/11/18

Jakin dugunez, Administrazioak langileen posta korporatiboetara bidalitako inkestak arazo asko sortu ditu bertara sartzeko orduan. Horregatik, orain beste esteka hau bidaltzen dizuegu, galdetegiari inolako arazorik gabe erantzun ahal izateko.

2020ko urriaren 13an, Nafarroako Foru Erkidegoko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan emakumeen eta gizonen arteko lehen berdintasun-planaren Negoziazio Batzordea eratu zen. Haren lanari esker, planaren diseinuan, ezarpenean, jarraipenean eta ebaluazioan aurrera egingo da berariaz, Administrazioan emakumeen eta gizonen arteko tratu-berdintasunaren printzipioa betetzen dela bermatzeko. Lehenengo urrats gisa, egoeraren aurretiko diagnostikoa egiteko prozesuaren barruan, Administrazioaren egiturari eta antolamenduari egokituta, informazio kuantitatibo garrantzitsua biltzeari ekin zaio, besteak beste, honako alderdi hauei buruz: plantilla, lan-baldintzak, ordainsariak, kontziliazioarekin lotutako neurriak, etab.

Informazio horren barruan, funtsezkoa da langileek Administrazioaren barruan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunari buruz duten esperientziari buruzko iritzia kontuan hartzea. Horretarako, iritzi-inkesta bat egin da, Langilearen Atarian argitaratu dena, eta langile guztiei bidali posta elektronikoz bidali zaiena.

Hala ere, LABen ohartu ginen langile guztiek ezin izan zutela inkestara sartu. Hori dela-eta, orain beste esteka hau sortu dute, inkesta langile guztiek bete ahal izan dezaten. Entregatzeko epea azaroaren 19a da. Beraz, estekan sartu eta inkesta sinple honi lehenbailehen erantzutera animatzen zaituztegu.

Berdintasunari buruzko inkesta Administrazioan

Encuesta sobre igualdad en la Administración

Administrazioa 2020/11/18

Hemos tenido conocimiento de que la encuesta enviada por la Administración a los correos corporativos del personal presenta muchos problemas a la hora de acceder a la misma. Por eso, ahora os enviamos este enlace que permitirá poder contestarla sin ningún tipo de problema.

El pasado 13 de octubre de 2020 se constituyó la Comisión Negociadora del primer PLAN DE IGUALDAD entre mujeres y hombres en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, cuyo trabajo permitirá avanzar de forma específica en el diseño, implantación, seguimiento y evaluación del Plan con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en la Administración. Como primer paso, dentro del proceso de elaboración de un diagnóstico previo de la situación, ajustado a la estructura y organización de la Administración, se ha iniciado la recogida de la información cuantitativa relevante sobre aspectos tales como plantilla, condiciones laborales, retribuciones, medidas relacionadas con la conciliación, etc.

Como parte de esta información, es esencial contar con la opinión del personal sobre su experiencia en relación con la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres dentro de la Administración, para lo cual se ha elaborado una encuesta de opinión; encuesta que se ha publicado en el Portal del Empleado, y se ha remitido, asimismo, a todo el personal vía correo electrónico.

Sin embargo, desde LAB detectamos que no todo el personal pudo acceder a ella. Por ello, ahora han facilitado este enlace para hacer llegar la encuesta a toda la plantilla. El plazo de entrega es el 19 de noviembre, por lo que os animamos a entrar el enlace y contestar esta simple encuesta ya mismo.

Encuesta sobre igualdad en la Administración