Share
ADM egonkortzeko

Langile publikoak egonkortzeko aukera, Europako epaiaren zain

Administrazioa 2019/09/09

Zuhurtziagatik Europatik etorriko den ebazpenaren zain gaude erreklamazioen bidea judizializatzeko, argudio juridiko ahalik eta sendoenekin jokatzearren.

La oportunidad para estabilizar el personal público, a la espera de la sentencia de Europa

Administrazioa 2019/09/09

Por prudencia estamos a la espera de la sentencia de Europa para judicializar las reclamaciones, y actuar así con los argumentos jurídicos más firmes posibles.

 
Share

ADManadp

Belarrondoko bat eta zehapena PAGNAri

Administrazioa 2019/08/28

Laneko Ikuskatzailetzak arrazoia eman dio LAB sindikatuari, PAGNAren menpeko zentro bateko langile bati egindako eraso larri baten ondorioz jarritako salaketa dela-eta. Salaketa prebentzio neurriak ez hartzeagatik etorri zen.

Tirón de orejas y sanción a la ANADP

Administrazioa 2019/08/28

Inspección de Trabajo acaba de dar la razón a LAB en una denuncia que interpuso motivada por una grave agresión sufrida por una empleada en un centro dependiente de la ANADP. Todo debido a la falta de medidas de prevención.

 
Share

Zerbitzu Orokorretako langileen lekualdatze lehiaketak

Administrazioa 2019/08/12

LABek jakitera ematen du zerbitzu orokorretako langileen lekualdatze lehiaketen deialdian ez direla zehazten zamak erabiltzea beharrezkoa duten lanpostu guztiak. Departamentu batzuek zehaztu dituzte, baina beste batzuetan ez.

Lekualdatzea gauzatzean ustekabe desatseginak saihesteko, eta laneko arriskuei aurrea hartzeko neurri gisa, eskatu dugu argi eta garbi zehaztu dezatela zein lanpostutan aurreikusita dagoen zamak erabiltzea, departamentu GUZTIETAKO lanpostuak kontuan hartuta.

Era berean, lekualdatze lehiaketan parte hartu behar duten langile guztiei eskatzen diegu, destinoa aukeratu aurretik, ongi informatu daitezela lanpostuaren ezaugarriei buruz.

Concurso de traslado de Servicios Generales

Administrazioa 2019/08/12

LAB informa que en la convocatoria del concurso de traslados de Servicios Generales no aparecen especificadas todas las plazas que requieren manejo de cargas. Hay Departamentos que sí las especifican y otros no.

Para evitar sorpresas desagradables a la hora de ejecutar el traslado y como medida de prevención de riesgos hemos solicitado que se especifiquen cuáles son las plazas con manejo de cargas de TODOS los Departamentos.

Asimismo, instamos a todas y todos las/os participantes en el traslado a que se informen bien de las características de las plazas antes de elegir destino.

 
Share
OSAsentenciajusticia

LABek gradua lortu du sindikatuko bi afiliaturentzat: UPNk eta gehiengo sindikalak 2002. urtean desegindakoa berregiteko beste urrats bat

Administrazioa 2019/08/01

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ekainaren 20an emandako epaiaren ondoren, Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegia hasi da administrazio-kontratudunendako graduari buruzko demandak ebazten.

LAB consigue el grado para dos afiliados; un paso más para recomponer lo que UPN, y la mayoría sindical destruyeron en 2002

Administrazioa 2019/08/01

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 20 de junio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona está ahora resolviendo las demandas en torno al grado por parte del personal con contrato administrativo.

 
Share

Nafarroako Enpresa Publikoetan ordezkaritza dugun sindikatuok ekimenez, negoziazio prozesu bat abian jarri zen CPEN-NEKPrekin eta Nafarroako Gobernuarekin (NG) enpresa publikoentzako hitzarmen bat lortzeko eta langileen lan baldintzak hobetzeko

Enpresa Publikoak 2019/07/03

LABen iritziz, bilera horrek bukaera ematen dio hasierako negoziazio faseari, eta orain NEKP eta NGrekiko harreman normalizatuen fase berri bat hasiko da.

Los sindicatos con representación en las Empresas Públicas (EEPP) de Navarra, conseguimos abrir un proceso de negociación con CPEN y Gobierno de Navarra (GN), con el objetivo de lograr un convenio y mejoras en las condiciones de las trabajadoras de las EEPP

Empresas Públicas 2019/07/03

El pasado 20 de junio, tuvimos la última reunión entre los sindicatos y CPEN/GN, con la que, en opinión de LAB, finaliza esta fase inicial de negociación y da comienzo a una nueva fase de relaciones normalizadas con CPEN/GN.

Share
 ADMlgbti1

Ekainak 28, sexu askatasunaren eguna

Administrazioa 2019/06/24

LGTBIQ+ hitza edo LGTBIQ+ fobia edo sexu-aniztasuna entzuten dugunean, batzuek “ZERTAZ ARI ZARETE?” galdetzen dute. “Honek ba ote du zerikusirik lan munduarekin edo sindikalismoarekin?” “Are gehiago afera hori gaindituta dago ezta?”

28 de junio, día de la libertad sexual

Administrazioa 2019/06/24

Cuando escuchamos LGBTI+, LGBTI+fobia, o diversidad Sexual, hay a quien le viene un ¿de qué me están hablando? o ¿esto que tiene que ver con el sindicato?. Incluso ¿eso ya está superado ¿no?.

 
Share
Justicia EU.orig

Nola jokatu Europar Batasuneko Auzitegiaren epaiaren ondoren?

Administrazioa 2019/06/24

¿Cómo actuar tras la sentencia del TJUE para cobrar el grado?

Administrazioa 2019/06/24


Share
ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren % 2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez. Beraz, enplegatu publikoek euren oinarrizko soldataren %0,25 gehiago jasotzeko eskubidea dute.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido. Así pues, las empleadas y empleados públicos tienen derecho a percibir un 0,25% adicional de su sueldo base.