OSA centro salud

LABek Osasuneko Mahai Sektoriala bil dadila eskatzen du

Osasunbidea 2020/08/17

Covid kontratuen luzapenak arautzea, kontaktu-bilatzaileen kontratazioa dimentsionatzea eta oinarrizko osasun laguntza indartzea eztabaidatu beharreko premiazko gaiak dira.

LAB exige la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2020/08/17

Regular las prórrogas de los contratos por Covid, dimensionar la contratación de rastreadores y reforzar la Atención Primaria son temas urgentes a tratar.

OSA prorroga

Osasunbideak urte bukaera arte luzatuko ditu Covid dela eta egindako errefortzu kontratuak

Osasunbidea 2020/08/06

Langileen ordezkaritza sindikalarekin adostu gabe hartutako enegarren neurria da. Eta horrek nahi ez diren egoera ugari dakartza berekin: batzuetan, batere argi ez dauden egoerak sortzen direlako, eta beste batzuetan, berdintasun eza eragiten delako, baita bidegabekeriak ere.

Osasunbidea prorroga los contratos de refuerzo motivados por la Covid hasta fin de año

Osasunbidea 2020/08/06

Se trata de la enésima medida tomada sin consensuar previamente con la representación sindical de la plantilla. Y eso da lugar a numerosas situaciones no deseadas; algunas que no están claras y otras que generan desigualdades e incluso agravios.

 

OSA desescalada

Txaloetatik zaplaztekoetara V: Covid bidezko kutsatzea laneko istriputzat hartu behar da

Osasunbidea 2020/07/31

LABen argi daukagu 19/2020 Errege Lege Dekretuak ematen digula bermea pandemia-arriskua oraindik desagertu ez denean, eta, horregatik, haren kontrol zehatza egiteko eskatuko dugu Osasunbideari, dela burutzen bitartez, dela lan-arriskuen prenbentzio-zerbitzuaren bitartez.

De los aplausos a los sopapos V: El contagio por Covid debe considerarse accidente laboral

Osasunbidea 2020/07/31

En LAB tenemos claro que el Real Decreto Ley 19/2020 nos avala en tanto en cuando el riesgo por pandemia aún no ha desaparecido, y por ello solicitaremos a Osasunbidea que realice un control exhaustivo del mismo a través de las jefaturas y el servicio de prevención de riesgos.

OSAseñal

Txaloetatik zaplaztekoetara IV: erabaki desegokiak Osasunbidean Covid krisian zehar
Osasunbidea 2020/07/29

Coviden krisiaren ondorioz Osasunbidean hartutako antolaketa-erabakiek arazo ugari sortu dituzte herritarrei arreta emateko orduan, eta zalantza handiak eragin dituzte langileengan; izan ere, Covid estrategiaren aitzakiaz baliatuz, erabaki gehiegi hartzen ari dira langileekin adostu eta ondorioak egiaztatu gabe.

De los aplausos a los sopapos IV: decisiones inadecuadas en Osasunbidea durante la crisis de la Covid
Osasunbidea 2020/07/29

Las decisiones organizativas llevadas a cabo por la crisis de la Covid en Osasunbidea están generando numerosos problemas en la atención a la ciudadanía además de una gran incertidumbre a las trabajadoras y trabajadores, que ven cómo se están tomando demasiadas decisiones no consensuadas ni contrastadas escudándose en la estrategia Covid.

OSA presentacion hazia

Hazia: Oinarrizko Osasun Laguntza erreformatzeko LAB sindikatuaren proposamena

Osasunbidea 2020/06/26

Hazia proposamena Lorea legearen parte da. Oinarrizko Osasun Laguntzako Zuzendaritzak egindako proposamenaren alternatiba izan nahi du, proposamen horren arabera herritarrek osasun-zentroetan sarbidea izugarri murriztua izanen baitute.

Hazia: una propuesta del sindicato LAB para la reforma de Atención Primaria

Osasunbidea 2020/06/26

Se trata de una propuesta enmarcada dentro de lorea y que pretende ser la alternativa a la propuesta realizada desde la Dirección de Atención Primaria y que se basa en reducir escandalosamente el acceso de la ciudadanía a los centros de salud.

 

OSA mejor gestion

LAB sindikatuak Nafarroako Ospitalegunearen antolaketa kaotikoa salatzen du

Osasunbidea 2020/06/25

Nafarroako Ospitaleguneko langileek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Vianako Printzea kanpoko kontsulten zentroaren atarian, Covid krisian izan den antolaketa faltak eta zuzendaritzaren lidergo faltak langileengan dituen ondorioak salatzeko.

El sindicato LAB denuncia el caos organizativo del C.H.N

Osasunbidea 2020/06/25

La plantilla del C.H.N se ha concentrado este jueves ante las puertas del centro de consultas externas Príncipe de Viana para denunciar la falta de organización sufrida durante la crisis de la Covid y las consecuencias que la falta de liderazgo de la Dirección está originando sobre la plantilla.

OSA Asturias premio

Txaloetatik zaplaztekoetara (III)

Ez dugu “Asturiasko printzesa” saririk nahi, ez eta arriskuan jarriko gaituen kudeaketarik ere. Guztiontzako osasun publiko eta kalitatezkoaren alde, premiazkoa dugu eredu parte-hartzaile bat, orain!
Osasunbidea 2020/06/21

Coviden krisiak agerian utzi ditu LAB sindikatuak urteetan zehar salatu dituen Osasunbidearen gabezia guztiak. Erabaki arbitrarioek eta autokritika faltak agindu dute langileen kudeaketan eta profesionalen antolaketan, eta horiek erakutsi dute Ospitaleguneko Zainketen Zuzendaritzaren kudeaketa-estiloa.

Ez saririk, ez txalorik… Defenda dezagun osasun publikoa!

De los aplausos a los sopapos (III)

No queremos premios Princesa de Asturias, ni una gestión que nos ponga en riesgo. Por una sanidad pública y de calidad para todas y todos, ¡urge un modelo participativo ya!
Osasunbidea 2020/06/21

La crisis de la Covid ha sacado a la luz todas las carencias de Osasunbidea que durante años el sindicato LAB ha venido denunciando. Una gestión de personal y organización de profesionales definida por decisiones arbitrarias y falta de autocrítica resumen el estilo de gestión de la Dirección de Cuidados del CHN.

Ni premios, ni aplausos… ¡Defendamos la sanidad pública!

OSA sopapos
Txaloetatik zaplaztekoetara (II): Ospitalguneko langileak nekarazi dituen kudeaketa
Osasunbidea 2020/06/15

Ospitalguneko langileak erabat ahituta daude gaur egun, pandemiari aurre egin behar izan diotelako eta egoera honetan buru izan behar zutenen kudeaketa txarra eta deskoordinatua nozitu dutelako. Bada garaia osasun publikoaren defentsan egiazko aldaketa egiteko!

De los aplausos a los sopapos (II)
la gestión que agota a la plantilla del CHN
Osasunbidea 2020/06/15

La plantilla del CHN se encuentra totalmente exhausta en la actualidad, pero no solo por la pandemia a la que han tenido que hacer frente, sino también por la mala gestión y descoordinación que han mostrado quienes debían de liderar un avance efectivo ante la Covid. ¡Ya es hora de que haya un cambio real en defensa de la sanidad pública!

 

 

BOTON Osasunbidea