OSA desescalada

Deseskalada: langileen eskubideak galdu gabe

Osasunbidea 2020/05/06

descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 10/2020 medidas centros trabajo ante COVID-19
descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 09/2020 Director Gerente del SNS-O

LABetik, Osasun Departamentuak normaltasunera itzultzeko prozesu honi buruz ezarri dituen zenbait kontu jakinarazi nahi dizkizuegu, zuen lan-baldintzetan eragina dutelakoan:

Desescalada: manteniendo los derechos de la plantilla

Osasunbidea 2020/05/06

descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 10/2020 medidas centros trabajo ante COVID-19
descargas de archivos.orig PDF INSTRUCCIÓN 09/2020 Director Gerente del SNS-O

Desde LAB queremos informar a la plantilla de Osasunbidea de varias cuestiones que atañen a sus condiciones laborales en esta vuelta a la normalidad impuesta por la Consejería:

 
ADM aitonak

Benetan ari al gara honekin guztiarekin zerbait ikasten?

Iritzi artikulua 2020/05/14 

Juanba Senar. Erizaina. N.O

Gogoeta pertsonal bat partekatu nahi nuke zuekin pertsona gisa, laurogeitaka urteko gurasoen seme gisa, aita gisa eta 20 urtetik gorako esperientzia duen ZIUko erizain gisa. (Artikulu osoa irakurri)

¿Realmente estamos aprendiendo algo de todo esto?

Artículo de opinión 2020/05/14
Juanba Senar. Enfermera. C.H.N 

Voy a compartir unas reflexiones personales que hago desde mi posición de persona, hijo de octogenarios, padre y enfermero de UCI con más de 20 años de experiencia. (Leer artículo completo)

 

OSA amigos enemigos

Koronabirusa: lagunak eta etsaiak 

Iritzi artikulua 2020/05/04

Ia komunikabide guztiek zabaldu duten propaganda ofizialak mezu argia berretsi du: birusa gure etsaia da eta guztiok batera menderatuko dugu. Mezu xingre eta soila, azken aldiko osasun-krisi handienetako bati buruzko hausnarketa analitikoa mugatu nahi duena.

Birusa bakarrik da gaiztoa eta beste guztiak onak dira (edo gara).

Baina errealitatea ez da hain sinplea: (Artikulu osoa irakurri)

Coronavirus: amigos y enemigos

Artículo de opinión 2020/05/04

La propaganda oficial difundida por casi todos los medios de comunicación ha insistido en un mensaje muy claro: el virus es nuestro enemigo, y lo venceremos todos juntos. Mensaje simplista y maniqueo que intenta limitar y acotar cualquier reflexión analítica sobre una de las mayores crisis sanitarias de los últimos tiempos.

El virus, el solico, es el malo y todos los demás son (o somos) buenos.

Pero la realidad no es tan simple: (Leer artículo completo)

OSA CHN 1

LABek Osasuneko Mahai Sektoriala lehenbailehen bidu dadila eskatzen du

Osasunbidea 2020/05/03

Azken hilabete hauetan bizi izan dugun salbuespenezko egoera dela kausa, eta ikusirik egoera horrek nolako eragina izan duen Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen lan-baldintzetan, Osasuneko Mahaia biltzeko deia egitea eskatzen dugu, honako gai hauek lantzeko: Kontratazioa, Lanaldiak eta egutegiak, Oporrak eta atsedenaldiak, Ordainsarien erregularizazioa, Oinarrizko Osasun Laguntza, Nafarroako Ospitalegunea

LAB solicita la convocatoria inmediata de la Mesa sectorial de Salud

Osasunbidea 2020/05/03

Ante la situación excepcional que hemos vivido estos últimos meses y que ha afectado sobremanera a las condiciones laborales de la plantilla del SNS-Osasunbidea, solicitamos la convocatoria de la Mesa de Salud para tratar los siguientes temas: Contratación, Jornadas y calendarios, Vacaciones y descansos, Regularización de retribuciones, Atención Primaria, C.H.N

 
OSA N95

LABek Garry Galaxy N95 maskara akastunei buruzko erantzunak eskatu ditu

Osasunbidea 2020/04/30

Zainketen Zuzendaritza eta Prebentzio Zerbitzua ahalegindu dira isilarazten Galaxy N95 maskara akastunak erretiratzerako tenorean ez dutela behar bezala erantzun; hori izan da Osasunbideko langileok krisialdi honetan jasaten ari garen enegarren burugabekeria.

LAB exige respuestas sobre las mascarillas defectuosas Garry Galaxy N95

Osasunbidea 2020/04/30

El intento realizado por la Dirección de Cuidados y el Servicio de Prevención para que no trascienda la falta de respuesta a la hora de retirar las mascarillas defectuosas Galaxy N95 es el enésimo elemento de una extensa serie de despropósitos organizativos que venimos sufriendo la plantilla de Osasunbidea durante esta crisis.

 
OSA elisa test

LAB sindikatuak epaitegietara eramanen du plantillari test azkarrak egiteko auzia, ez baitira eraginkorrak ELISA antigorputzen testak orain

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu

LABek errekerimendu bat egin du test azkarrak geldiaraz daitezen eta proba diagnostiko eraginkorrak egin daitezen.

Por ineficaces LAB llevará al juzgado la realización de test rápidos a la plantilla Urgen determinaciones de anticuerpos por ELISA

Osasunbidea 2020/04/24

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde

El sindicato LAB interpone requerimiento para la paralización de los test rápidos y la realización de pruebas diagnósticas eficaces.

 
OSA salatu

Salatuz bakarrik lortzen da Zuzendaritzak akatsak zuzentzea

Osasunbidea 2020/04/21

descargas de archivos.orig PDF A3 Kartela Inprimatu eta zabaldu

Krisi honen hasieratik, langileek helarazten dizkiguten salaketak jasotzen eta Zuzendaritzari helarazten ari gara LABen. Guztion artean lortzen ari gara gure ahotsa entzutea eta egiten ari diren akatsak zuzentzea. Horregatik, zuen lanpostuetan gerta daitezkeen gorabehera guztiak guri helarazten jarraitzera animatzen zaituztegu.

Solo denunciando se consigue que la Dirección rectifique

Osasunbidea 2020/04/21

descargas de archivos.orig PDF A3 Cartel Imprime y difunde

Desde el inicio de esta crisis, desde LAB estamos recogiendo las denuncias que nos traslada el personal y trasladándolas a la Dirección. Entre todas estamos consiguiendo que se escuche nuestra voz y se corrijan los errores que están cometiendo. Por eso os animamos a seguir haciéndonos llegar todas las incidencias que se puedan producir en vuestros puestos de trabajo.

 
OSA proba

Normaltasunera itzultzearekin batera, kudeaketa hobetu behar da

Osasunbidea 2020/04/19

Ezin da normaltasunera itzultzeko bidean aurrera egin langile batzuek birusaren esposiziopean segitzen duten bitartean, dela autobabeserako bitartekorik ez dutelako, dela haien osasun egoera zehazteko bitartekorik ez dagoelako. Era berean, onartezina da ekipamendu edo metodo analitiko akastunak erabiltzea. Akats horiek berehala konpondu behar dira, eta erantzukizunak argitu.

La vuelta a la normalidad debe ir acompañada de una gestión más competente

Osasunbidea 2020/04/19

No se puede avanzar en la vuelta a la normalidad con una plantilla expuesta por falta de medios de autoprotección o por falta de medios para determinar su estado de salud. Tampoco se pueden emplear equipos o métodos analíticos defectuosos, se deben corregir inmediatamente esos fallos y depurar responsabilidades.

 
osa temeridad

Funtsezkoa ez den lan-jarduerara itzultzea ausarkeria politikoa da

Osasunbidea 2020/04/15

Gobernuentzat eta botere ekonomikoentzat onura ekonomikoak lehentasuna du biztanleriaren osasunaren gainetik.

LAB Osasunbideari kezka handia sortzen digu Madrilgo, Gasteizko eta Iruñeko gobernuetako arduradun politikoek hartutako erabakiak. Eta jkezka hori hainbat alderditatik begiratuta ikus liteke:

Vuelta a la actividad laboral no esencial, temeridad política

Osasunbidea 2020/04/15

Para los gobiernos y poderes económicos prima el beneficio económico sobre la salud de la población.

Desde LAB Osasunbidea nos alarma la decisión tomada por los responsables políticos de los Gobiernos de Madrid, Vitoria y Pamplona. Y nuestra preocupación se muestra desde varias perspectivas:

 

 

BOTON Osasunbidea