IRAK FP

LABek salatu du Lanbide Heziketako ikastetxeek diskriminazioa jasaten dutela beren araudia NAOn argitaratzerakoan, eta horrek lan-eskubideak murrizten dituela

Irakaskuntza 2022/09/20

LABek ikusi duenez, Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, DBH eta Batxilergoa ematen duten ikastetxeekin alderatuta, hilabete eta erdira arteko desfasea dago Lanbide Heziketa ematen duten ikastetxeen araudia argitaratzerakoan, eta langileak erreklamatzeko aukerarik gabe uzten ditu.

Ikasturte-hasierako jarraibideak eta eskola-egutegiko eta ordutegi orokorreko jarraibideak Hezkuntza Departamentuak urtez urte NAOn argitaratzen dituen araudiak dira, eta ikastetxeek behar bezala funtziona dezaten gaitzen dute. LABek araudi hori azken 4 urteetan noiz argitaratu den aztertu du, eta ikusi du Lanbide Heziketa eta Arte Plastiko eta Diseinuko Lanbide Irakaskuntzak ematen dituztenek, garraioa beste BHI batzuekin partekatzen badute ere hainbat kasutan gertatzen den bezala, askoz beranduago jasotzen dutela beren araudia. Horrek eragin negatiboa du LHko zentroetako langileen lan-kalitatean.

Jarraian, araudi horren argitalpena aztertzen da, Ikastetxe Integratuen Erregelamendu Organikoarekin batera (16 urteko atzerapena du horrek, eta LABek erabat salatzen du), bai eta COVID pandemian LHko irakasleak eta ikasleak diskriminatu zirela adierazten duten datuak ere.

 

Urteko araudia, egutegia eta ordutegia

Azken 4 urteetan, LHko ikastetxeek araudi hori jaso dute beste maila batzuetako ikastetxeetako ikaskideek baino 20 egun beranduago, baita eskola-garraioa partekatzen dutenek baino geroago ere, eta, beraz, egutegia partekatu behar dute. LABen ustez, bidegabekeria konparatiboa gertatzen da. Zergatik dituzte Lehen Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko ikastetxeek, urtearen arabera, 16, 12 edo 21 egun beren egutegia aztertzeko, eta, aldiz, LHko ikastetxeek berea ezagutzen dute proposamen berriak aurkezteko epea amaituta?

Egoera hori duela zenbait ikasturtetatik gertatzen ari da, sistematikoki. Lanbide Heziketari eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Lanbide Irakaskuntzei buruzko ebazpena NAOn argitaratu da, gainerako ikastetxeena baino bi aste geroago, eta horrek askoz ere epe laburragoa uzten die alternatibak pentsatzeko. Egoera hori larriagotu egiten da LHkoa ez den ikastetxeren batekin ordutegia partekatu behar izanez gero (batez ere, eskola-garraioagatik); izan ere, aztertutako lau ikasturteetatik hirutan ebazpena argitaratzen da, egutegia partekatzen den ikastetxearen entrega-epearen ondoren.

descargas de archivos.orig PDF Legedia hemen ikusi

 

 Ikasturte hasierako jarraibideen urteko araudia

4 urte hauetan Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko ikastetxeek uztailean edo abuztuan ezagutzen dituzte ikasturte hasierako jarraibideak, baina LHko ikastetxeek irailean jasotzen dituzte, askotan ikasturtea hasita dagoenean, 2022-2023 ikasturte honetan bertan gertatu den bezala. Zer hezkuntza-kalitate mota da hau? Egoera hori urtez urte errepikatzen da. Lanbide Heziketari buruzko ebazpena NAOn argitaratzen da, gainerako ikastetxeena baino hilabete bat baino gehiago igaro ondoren, eta gehienbat hasitako ikasturtearekin, ikastetxe horietako zuzendaritza-taldearen eta irakasleen lana zailduz.

descargas de archivos.orig PDF Legedia hemen ikusi

 

 Erregelamendu organikoa

Lanbide Heziketako ikastetxe integratuek ez dute funtzionamendurako erregelamendu organiko espezifikorik. 2006an, zentro integratuentzako berariazko erregelamendu organikoa egingo zelaren dekretu bat argitaratu zen arren, 16 urte geroago oraindik ez da garatu. LABek hori salatu eta zuzentzeko eskatzen du.

descargas de archivos.orig PDF Legedia hemen ikusi

 

 LHren diskriminazioa covid-aren aurrean

2020-2021 ikasturtean, pandemia bete-betean zegoela, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, DBHko eta, hein handi batean, Batxilergoko irakasleek oinarrizko langile gisa jaso zuten txertoa. Ez, ordea, LHko irakasleek, beren adin-tartera arte itxaron behar izan baitzuten, ez baitziren funtsezko langiletzat hartu. Gobernuak jartzen duen aitzakia da LH ez dela derrigorrezko hezkuntza. Argudiatu zen Batxilergoko irakasleei txertoa jarri zitzaiela, beren ikastetxean DBH zegoelako (hori ez zitzaien aplikatu Oinarrizko LHko ikasleak zituzten LHko ikastetxeei – Derrigorrezko irakaskuntza – Ikastetxe berean).

descargas de archivos.orig PDF Legedia hemen ikusi

 

LABek etapa desberdinetan irakasteko moduari buruzko ezjakintasun handia salatzen du; izan ere, argi dago segurtasun-distantzia mantentzea eta kontaktua saihestea zailagoa den mailetan Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako lehen mailetan dela, eta, ondoren, Lanbide Heziketan.

Horregatik guztiagatik, LABek LHko ikastetxeetako edo Arte Plastiko eta Diseinuko Lanbide Irakaskuntzetako irakasleek eta zuzendaritza-taldeek, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, DBHko eta Batxilergoko irakasleek eta zuzendaritza-taldek pairatzen duten diskriminazio horri buruzko azalpen onargarria eskatzen diogu Departamentuari.

Era berean, eta irregulartasun horiek ezabatzeko asmoz, eskatzen dugu hurrengo ikasturteetan Nafarroan edozein motatako irakaskuntza ematen duten ikastetxeei dagozkien eskola-egutegia eta ordutegi orokorra egiteko jarraibideak onartzen dituzten ebazpenak, hala nola dagokion ikasturtean ikastetxe publiko guztien antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituzten jarraibideak, egun berean eta epe berberekin argitaratzeko.

Gure ustez, halaber, lehenbailehen garatu behar da Ikastetxe Integratuen Erregelamendu Organikoa, bai eta Prestakuntza Dualari buruzko araudia eta horren zain dagoen Lanbide Heziketari buruzko beste edozein araudi ere.

Hezkuntza Departamentuari eta, bereziki, Lanbide Heziketako Zuzendaritza Nagusiari eskatzen diegu lan egin dezatela LHa, bertako ikasleak eta bertan lan egiten duten langileak duintzeko, bai irakasleak, bai irakasle ez direnak. Hori horrela izateko, LHko zentroetan lan egiten duten langileak funtsezko langile bihurtu behar dira osasun-larrialdiko edozein egoeratan edo edozein motatako egoeretan, baita beste hezkuntza-etapa batzuetako lankideak ere.

LAB denuncia la discriminación que sufren los centros de FP a la hora de publicar su normativa en el BON y que supone una merma de derechos laborales

Irakaskuntza 2022/09/20

Desde LAB hemos detectado que, en comparación con los centros que imparten Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato existe un desfase de hasta mes y medio a la hora de publicar la normativa de los centros que imparten FP, dejando incluso a sus trabajadores y trabajadoras sin opción a reclamar.

Las instrucciones de inicio de curso, las instrucciones de calendario escolar y horario general son reglamentos que año tras año el Departamento de Educación publica en el BON y que habilitan a los centros para su correcto funcionamiento. Desde LAB hemos analizado las fechas de publicación de dicha normativa durante los últimos 4 años y hemos observado que quienes imparten Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, aun compartiendo transporte con otros IESs, como ocurre en varios casos, reciben su normativa mucho más tarde. Algo que repercute negativamente en la calidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de los centros de FP.

A continuación, se analiza la publicación de dicha normativa junto con el Reglamento Orgánico de los Centros Integrados (algo que lleva 16 años de retraso y que desde LAB denunciamos rotundamente), así como los datos de cómo el profesorado y alumnado de FP fue discriminado durante la pandemia COVID.

Normativa anual calendario y horario

Durante los últimos 4 años los centros de FP han recibido esta normativa hasta 20 días más tarde que sus compañeros/as de centros de otros niveles, incluso más tarde que aquellos/as con los que comparten transporte escolar y, por tanto, deben compartir calendario. Desde LAB consideramos que se produce un agravio comparativo. ¿Por qué los centros de Primaria, ESO y Bachillerato disponen, según el año, de 16, 12 o 21 días para analizar su calendario y, en cambio, centros de FP lo conocen incluso con el plazo para presentar nuevas propuestas ya cerrado según normativa?

Esta situación viene produciéndose desde hace varios cursos de forma sistemática. Se publica la resolución sobre la FP y las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño en BON más de dos semanas después de la del resto de centros, lo que les deja mucho menos plazo para estudiar alternativas. Esta situación se agrava en caso de tener que compartir horario con algún centro que no sea de FP (por el transporte escolar principalmente) puesto que en tres de los cuatro cursos estudiados se publica la resolución en fechas posteriores al plazo de entrega del centro con el que se comparte calendario. 

descargas de archivos.orig PDF Ver aquí normativa

Normativa anual instrucciones inicio de curso

Mientras que durante estos 4 años los centros de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y Bachiller conocen sus instrucciones de inicio de curso en julio o en agosto, los centros de FP las reciben en septiembre, muchas veces con el curso ya comenzado, como ha ocurrido este mismo curso 2022-2023. ¿Qué clase de calidad educativa es esta? Una situación que se repite año tras año. Se publica la resolución sobre la FP en el BON más de un mes después de la del resto de centros y mayoritariamente con el curso iniciado, dificultando la labor tanto del equipo directivo de dichos centros como del propio profesorado.

descargas de archivos.orig PDF Ver aquí normativa 

Reglamento Orgánico

Los Centros Integrados de FP no cuentan con un Reglamento Orgánico específico de funcionamiento. A pesar de que ya en 2006 se publicó en un decreto que se elaboraría un Reglamento Orgánico específico para los Centros Integrados, 16 años después todavía no se ha desarrollado. Algo que desde LAB denunciamos y exigimos se corrija.

descargas de archivos.orig PDF Ver aquí normativa 

Discriminación de la FP ante el covid

Durante el curso 2020-2021, y en plena pandemia, el profesorado de Educación Infantil, de Educación Primaria, de la ESO y en gran parte el de Bachillerato fue vacunado como trabajadores/as esenciales. No así el profesorado de FP, que tuvo que esperar a su franja de edad, ya que no se les consideró trabajadores/as esenciales. La excusa que pone el Gobierno es que la FP no es enseñanza obligatoria. Se alegó que se vacunó a los de Bachiller porque había ESO en su centro (cosa que no se aplicó a los centros de FP con alumnado de FP Básica -enseñanza obligatoria- en el mismo centro).

descargas de archivos.orig PDF Ver aquí normativa

Desde LAB denunciamos el fuerte desconocimiento de la forma de enseñar en las diferentes etapas, puesto que es evidente que en los niveles donde es más difícil mantener la distancia de seguridad y evitar el contacto es en Infantil y primeros cursos de Primaria, seguidos de la Formación Profesional.

Por todo ello, desde LAB exigimos una explicación plausible sobre esta discriminación al profesorado y a los equipos directivos de centros de FP o de Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño con respecto al profesorado y equipos directivos de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachiller.

Asimismo, y con el fin de eliminar estas irregularidades, solicitamos que en próximos cursos las resoluciones por la que se aprueban las instrucciones para la elaboración del calendario escolar y horario general correspondiente a los centros que imparten cualquier tipo de enseñanza en Navarra, como las instrucciones que van a regular, durante el curso correspondiente, la organización y el funcionamiento de todos los centros docentes públicos, sean publicadas el mismo día y con los mismos plazos.

También creemos que debe desarrollarse cuanto antes el Reglamento Orgánico de los Centros Integrados, así como concretarse la normativa sobre la Formación Dual y cualquier otra normativa sobre la FP pendiente de ello.

Instamos al Departamento de Educación y, en especial a la Dirección General de FP, a que trabajen en la dignificación de la FP, de su alumnado y del personal que trabaja en ella, tanto docente como no docente. Ello pasa también por que el personal que trabaja en los centros de FP adquiera la condición de personal esencial ante cualquier situación de emergencia sanitaria o de cualquier tipo, al igual que sus compañeros y compañeras de otras etapas educativas.