LABek txalotu egiten du gobernu taldeek eta EH Bilduk 0-3ko lan baldintzak hobetzeko sinatutako akordioa

Irakaskuntza 2022/09/21

LABek positibotzat jo du akordioa sinatzea, zikloa duintzeko beste urrats bat delako


Akordioaren arabera, 2023ko aurrekontuetan behar diren aurrekontu-partida guztiak sartuko dira, udal titulartasuneko haur-eskoletako langile guztien eta Nafarroako Gobernuko profesionalen soldata-baldintzak berdintzeko 2023ko urtarriletik aurrera. Era berean, hezkuntza-laguntzako langileen kontratazioa 100 lanalditan handitzeko ere balioko du eta horrek ia Nafarroako eskola guztiak erreforzatzea bermatuko du.

Ez dugu zalantzarik mobilizazioa eta borroka ezinbestekoak izan direla, LABek aktiboki parte hartu duen horietan, Gobernua osatzen duten talde parlamentarioek bere garaian EH Bildurekin lortutako akordioak gauzatzeko konpromisoa har dezaten.

LAB 0-3k Nafarroarako hitzarmen sektorial propio baten alde lan egiten jarraituko du, hori baita, gure ustez, etorkizunari begira, 0-3 ziklo osorako eta sektoreko langile guztientzako lan-baldintza eta soldata duinak bermatzeko modurik errealistena. Ziur gaude hori lortzeko negoziazio kolektiboaren bidea bide egokia dela, eta berriz ere azpimarratu nahi dugu konpromisoa eta mobilizazioa ezinbestekoak izango direla gure helburuak lortzeko.

LAB aplaude el acuerdo firmado por los grupos de gobierno y EH Bildu para mejorar las condiciones laborales del 0-3

Irakaskuntza 2022/09/21

Desde LAB valoramos positivamente la firma del acuerdo porque supone un paso más hacia la dignificación del ciclo

El acuerdo incluye incorporar a los presupuestos de 2023 todas las partidas presupuestarias necesarias de cara a igualar las condiciones salariales de todas las trabajadoras de las escuelas infantiles de titularidad municipal con las de las profesionales del Gobierno de Navarra a partir de enero de 2023. Así como incrementar, en aproximadamente 100 jornadas equivalentes, las contrataciones del personal de apoyo educativo, lo cual garantizará el refuerzo en casi la totalidad de escuelas de Nafarroa

No tenemos ninguna duda de que la movilización y la lucha, en las que LAB ha participado activamente, han sido imprescindibles para que el Gobierno y los grupos parlamentarios que lo sustentan hayan adquirido este compromiso de materializar los acuerdos a los que en su día llegaron con EH Bildu.

LAB 0-3 seguirá trabajando por un convenio sectorial propio para Nafarroa ya que es, a nuestro juicio, la manera más realista de garantizar de cara al futuro unas condiciones de trabajo y salariales dignas para todo el ciclo 0-3 y para todas las trabajadoras del sector. Estamos seguras de que para conseguirlo la negociación colectiva es el camino adecuado y volvemos a remarcar que el compromiso y la movilización serán imprescindibles para la consecución de nuestros objetivos.