ADM reserva repos22

Desgaitasuna duten pertsonentzako 51 lanpostuak zehaztu dira 2022 ordezte-tasako LEPean

Administrazioa 2022/11/22

descargas de archivos.orig PDF LEPeko taula osoa

Batzorde Mistoak asteartean bilera egin du erabakitzeko 2022ko ordezte-tasako LEPean sartuko diren 730 lanpostu horietatik zeintzuk aterako diren erreserba txandetan. 51 lanpostu izango dira; 19 Administrazio Erroan, 18 Hezkuntzan eta 14 Osasunbidean.

Joan den ostiraleko Mahai Orokorrean, Funtzio Publikoak erabaki zuen zein plaza aterako diren 2022ko ordezte-LEPean; astearte honetan, berriz, Batzorde Mistoak bilera egin du eta beste urrats bat eman dute: % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzako plazen erreserbak zehaztu dituzte.

Batzorde horren egitekoa da “desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako lanpostu huts ahalik eta gehien benetan betetzen direla bideratzea”. Batzordea hurrengo departamentu eta entitateotako ordezkariek osatzen dute: Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia, Gizarte Ongizate Departamentua, Kirol eta Gazteria Departamentua, Hezkuntza, Osasunbidea, Nafar Lansare, desgaitasuna duten pertsonen izenean jarduten duten erakunde eta entitateak eta, azkenik, Mahai Orokorrean ordezkaritza duten sindikatuak.

LEP honetarako, Batzorde Mistoak 51 lanpostu proposatu ditu, honela banatuta: 19 Administrazio Erroan, 18 unibertsitatez kanpoko irakasleen plazetakoak eta 14 Osasunbideko eta NOPLOIko plazetakoak. Azkenik, erreserba duten plazak non atxiki diren ikusi nahi baduzue, xehetasunak izango dituzue erantsi dugun dokumentuan.

Orain Goberbnuaren oiniritzia jasotzea baino ez da geratzen. Eta hori, itxuraz, datorren abenduaren 14an gertatuko da.

Concretadas las 51 plazas destinadas a personas con discapacidad en la OPE de reposición de 2022

Administrazioa 2022/11/22

descargas de archivos.orig PDF Cuadro completo de la OPE

La Comisión Mixta se ha reunido este martes para decidir qué plazas de las 730 que saldrán a la OPE de reposición del 2022 saldrán con reserva. Serán 51 plazas en total, 19 en la Administración Núcleo, 18 en Educación y 14 en Osasunbidea.

Si el pasado viernes la Mesa General de Función Pública decidió qué plazas serán las que saldrán a la OPE de reposición correspondiente al 2022, este martes, con la reunión de la Comisión Mixta, se ha dado un paso más; han configurado los turnos de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 %.

Este órgano que busca “posibilitar la efectiva cobertura del mayor número de vacantes posibles de entre las reservadas a personas con discapacidad” está compuesto por representantes de la Dirección General de Función Pública, del Departamento de Bienestar Social, del de Deporte y Juventud, del de Educación, de Osasunbidea, del Servicio Navarro de Empleo, de las organizaciones o entidades representativas de personas con discapacidad de Navarra, y de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General.

Para la presente OPE, la Comisión Mixta ha realizado una propuesta de 51 plazas distribuidas de la siguiente manera: 19 en la Administración Núcleo, 18 entre las del personal docente no universitario y 14 entre las de Osasunbidea y el ISPLN. Finalmente, las plazas con reserva han quedado adscritas de la manera en que muestra el documento adjunto.

Ahora solo queda que sea aprobado en sesión de gobierno, lo cual ocurrirá, previsiblemente, el próximo 14 de diciembre.