LOGO mahai orokorra

Burugabekeria Osasun Departamentuaren mendeko erakunde autonomoen mahai sektorialean

Administrazioa 2022/12/02

Osasunbideko eta NOPLOIko ordezkari sindikalok etengabe ari gara jasaten Administrazioaren utzikeriaren ondorioak. Azkeneko mahai sektoriala horren erakusgarri argia izan da.

LABek agerian utzi nahi du Osasunbideko Administrazioaren ordezkaritzak ez duela interes handirik erakutsi negoziazio-mahai honetan, datak erabat aldatzen aritu baitira eta, gainera, gero eta parte-hartzaile gutxiago baitago bertan. Horrez gain, salatu nahi dugu mahaian dauden sindikatu batzuen (UGT, SATSE eta SMN) enpatia eskasa; izan ere, egoeraren aurrean, ez zuten zalantzarik izan gure lankideak aretotik botatzeko. Eta, gainera, inolako lotsarik gabe egin zuten.

Mahaiaren gai-zerrenda:

  1. Egonkortze prozesua.
  2. 2022ko ordezte-tasako LEPa.
  3. Karrera profesionala.
  4. Covid ondoko plantilla finkatzeko prozesua.
  5. Kontratazioari buruzko Foru Agindua.

- Egonkortze prozesua.
Gure sindikatuaren ustez, egokortze bereziko LEPa ez da nahikoa eta erabat bidegabea da. Osasunbidean egokortzera deitutako plazen kopuruak ez du, inondik ere, %80ra murriztuko behin-behinekotasuna.. LAB sindikatuarentzat ezinbestekoa da Estatuak ezarritako ordezte-tasa kentzea, hala, Osasunbideko langileen defizita arinduko duen lan-eskeintza publikoa egin ahal izateko.

- Karrera profesionala
Atzerapen handiz iritsi da fakultatiboei eta osasun-diplomadunei karrera profesionala ordainduko zaielako berria. LABek funtsezkotzat jotzen du langile finkoen eta behin-behinekoen artean bereizketarik ez egitea, horregatik uste dugu bidegabea dela orain sortu den egoera, betiere garapen profesionala plantilla osora zabaltzen duen legerik egiten ez bada.

- Covid ondoko plantilla finkatzeko prozesua.
LABek salatzen du kontratazio eskasak egin direla, gure ustez plantillako langile kopurua murriztu nahi zutelako. Horrekin batera, eskatu dugu argitzeko orain egiten ari diren kontratu berriak berritzeko irizpideak zein diren, horretarako erabitzen ari diren araudia ez baitator bat egungo egoerarekin.

- Kontratazioari buruzko Foru Agindua
Aldez aurretik lantaldeetan negoziatu ondoren, jabetu gara lehendakaritzak aldaketak egitea erabaki duela eta, beraz, zain gaude ea oraingoan zer ustekabe topatzen dugun. Adostu genituen balizko aurrerapenak bazter utzi dira, aspaldi sortutako arazoak saihesteko garrantzitsuak diren arren. Horiez gain, bertan behera geratu dira administrazioko langileak fidelizatzeko eta kontratazio-zerrendak gardenak izateko saiakerak (biak ala biak funtsezkoak, gure ustez), zergatik eta, besterik gabe, lehendakaritzari ez zaiolako iruditzen, ez duelako “ikusten”.

Despropósito en la Mesa Sectorial de los OOAA dependientes del Departamento de Salud

Administrazioa 2022/12/02

Los representantes sindicales de los ámbitos de Osasunbidea e ISPLN estamos sufriendo continuamente las consecuencias de la dejadez por parte de la Administración. La última mesa sectorial ha sido clara muestra de ello.

Desde LAB queremos dejar de manifiesto el escaso interés que ha mostrado la representación de la Administración de Osasunbidea por esta mesa de negociación, ya que a los continuos cambios de fechas hay que añadirle la reducción del número de participantes. Queremos denunciar a su vez, la escasa empatía de algunos de los sindicatos presentes en la mesa (UGT, SATSE y SMN) que, ante la situación planteada, no dudaron en echar de la sala a nuestras compañeras y compañeros. Y lo hicieron sin ningún pudor.

Orden del día de la Mesa:

  1. Proceso de Estabilización.
  2. OPE de Reposición 2022
  3. Carrera Profesional.
  4. Proceso de consolidación de la plantilla post-Covid.
  5. Orden Foral de Contratación.

- Proceso de Estabilización.
Desde nuestro sindicato consideramos totalmente insuficiente y profundamente injusta la OPE extraordinaria de estabilización. El número de plazas convocadas para estabilizar en Osasunbidea no va a reducir, ni de lejos, la eventualidad a un 8%. Desde el sindicato LAB entendemos como imprescindible la eliminación de la tasa de reposición impuesta desde el Estado para poder realizar una oferta pública de empleo que palíe el déficit de personal en Osasunbidea.

- Carrera Profesional.
El anunciado pago de la carrera profesional al personal facultativo y diplomado sanitario llega con excesivo retraso. A pesar de que en LAB consideramos esencial que no se realicen distinciones entre personal fijo y eventual, entendemos como agravio la situación resultante siempre que no se elabore una ley que extienda el desarrollo profesional a toda la plantilla.

- Proceso de consolidación de la plantilla post-Covid.
Desde LAB hemos denunciado la escasa contratación realizada, ya que a nuestro entender es muestra de que pretendían disminuir el número de efectivos en la plantilla. También hemos requerido que se aclaren los criterios de renovación de los nuevos contratos que se están realizando, porque para ello están utilizando una normativa que no se ajusta a las circunstancias actuales.

- Orden Foral de Contratación.
Tras la negociación previa en grupos de trabajo, nos hemos encontrado con que la presidencia ha decidido introducir cambios en la misma, así que quedamos a la espera de ver con qué nos sorprenden. Los posibles avances acordados, importantes para evitar problemas que han ido surgiendo desde hace tiempo, han quedado finalmente aparcados. También han quedado en suspenso las apuestas realizadas en favor de la fidelización del personal administrativo y la transparencia en las listas de contratación (puntos que consideramos fundamentales), debido a que la presidencia “no lo ve”.