ADM.estabil UPNA ISPLN

NOPLOIn eta NUPen lanpostuak egonkortzeko zenbait deialdi argitaratu dituzte

Administrazioa 2022/12/05

2022ko abenduaren 5eko 242. NAOn argitaratu dira NOPLOIko eta NUPeko hainbat lanposturi dagozkion deialdiak. Lehenbizikoa albaitari lanpostuari dagokio, eta Unibertsitatekoen artean A, B eta C mailetako lanpostuak daude.

Nafarroako Gobernuko eta haren erakunde autonomoetako enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du, eta astelehen honetan Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko lanpostu bati eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko zenbait lanposturi dagozkien sarrera prozesuak argitaratu dituzte (esteka). ISPLNren barruko prozesua oposizio-lehiaketa sistemaren bidez garatuko da, eta NUPekon artean oposizio-lehiaketak eta merezimendu-lehiaketak egongo dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun naturaleko epea izango dute, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 20ra arte.

Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

NOPLOI

NUP

NOPLOIren hautapen prozesuan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoa aurkeztu beharko dute, Internet bidez, ondoko estekan.

NUPeko hautapen prozesuetan parte hartu nahi dutenek, aldiz, eskaera, behar bezala aurkeztu eta formalizatu beharko dute Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez.

Publicados varios procesos de ingreso para estabilizar el empleo público en el ISPLN y en la UPNA

Administrazioa 2022/12/05

El BON nº 242 de este 5 de diciembre de 2022 publica las convocatorias de varios procesos de ingreso relativos al ISPLN y a la UPNA. La primera corresponde a una plaza de veterinario/a, y entre las de la Universidad hay plazas de los niveles A, B y C.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso relativos a una plaza del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra y a varias de la Universidad Pública de Navarra. El proceso encuadrado en el ISPLN se desarrollará mediante el sistema de concurso-oposición, y entre los de la UPNA habrá tanto concursos oposición como concursos de méritos.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 20 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

ISPLN

UPNA

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo del ISPLN deberán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en el siguiente enlace.

Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos pertenecientes a la UPNA, en cambio, deberán presentar y formalizar adecuadamente su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra.