ADM Basozainak klima aldaketa

Basozaintza

Ingurumen hondamendien aurrean, prebentzio planak eta baliabide gehiago

Administrazioa 2023/01/08

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Basozaintza 

BIDEOA IKUSI

Baliteke jadanik ahaztuak izatea iazko udan jasan genituen sute izugarriak, edo ez oroitzea jada azken uholdeez edo inoiz ezagutu gabeko lehorterik latzenaz, baina argi baino argiago dago klima-aldaketa Nafarroara iritsi dela eta geratzeko asmoz etorri dela. Egoera honetara eraman gaituen eredu harrapari kapitalista zuzentzeko modua aurkitzen dugun bitartean, prebentzioa da ingurumen hondamendien aurka borrokatzeko daukagun tresnarik onena. Eta hondamendi natural gehiago gerta ez daitezen, orain da prebentzio lanak egiteko garaia; orain da baliabideak areagotzeko garaia.


Klima-aldaketaren ondorioz ingurumen hondamendi bat jasaten dugun bakoitzean (suteak, uholdeak, lehorteak), gure politikarien adierazpenak aguantatu behar izaten ditugu, hau eta bestea agintzen baitute ondorioak geldiarazteko. Errealitateak erakusten digu gezurretan ari direla: hitz hutsak dira, laster ahazten direnak. Eta horrela hurrengora arte.

Mundu osoan inposatu den eredu ekonomiko harraparia gure planeta suntsitzen ari da eta horren ondorioak denok ordaintzen ari gara. Gure gizartea ez dago dinamika horretatik kanpo. Hemen eta orain milioiak inbertitzen jarraitzen dugu AHTa edo Nafarroako Ubidea bezalako azpiegitura handietan, abeltzaintza estentsiboa alde batera uzten dugu eta intentsiboa eta industrializatua bultzatzen da, despopulazioa gero eta eremu zabalagoetan hedatzen ari da eta biztanleria hirietan pilatzera daraman eredu kontsumista inposatzen da. Petrolioa erretzen eta kutsatzen jarraitzen dugu.

Hori guztia larriagotu egiten da gure erakundeek eredu-aldaketarik planteatzen ez dutelako eta jasaten ari garen ondorioei irmoki aurre egiteko gai ez direlako. Adibiderik argiena udan ikusi genuen, Nafarroa alde guztietatik erre zenean.

Klima-aldaketaren ondorioei aurre egiteko, basozaintza indartu beharra dago

Argi dagoena zera da: politikariek hondamendien ondoren adierazpen solemneak egin arren, suteen prebentzioan inbertitzea, Nafarroan, gainditu gabeko ikasgaia da oraindik. Suhiltzaileen plantilla ez da nahikoa, eta basozainei dagokienez, duela 40 urte baino langile gutxiago gaude.

Egungo eta etorkizuneko erronkei heltzeko, prebentzioa eta baliabide gehiago

Gai hori serioski hartzeko garaia da: ezinbestekoa da Baso-suteen prebentziorako planak prestatzen hastea, non XXI. mendera egokitutako neurri teknikoak ezartzea eta langile gehiago kontratatzea aurreikusi beharko den. Izan ere, Nafarroa da hektarea bakoitzeko basozain kopuru txikiena duen autonomia erkidegoa (Europako jarraibideak betetzeko, plantillako basozainen kopurua hirukoiztu beharko litzateke).

Behar-beharrezkoa da egungo eredu harraparia aldatzea, eredu jasangarri eta orekatuagoa lortzeko

Lurraldearen eta bere erabileren antolamendua eta kudeaketa birplanteatu beharra dago, gure geografiaren puntu kritikoak aztertuz eta klimaren eta ingurumenaren krisi globalak mahai gainean jarri dizkigun beharren arabera kudeatuz lurraldearen antolamendua. Presakoa da Nafarroan Baso Suteen Prebentzio Integralerako Taldeak abian jartzea.

Guarderío Forestal

Frente a los desastres medioambientales, planes de prevención y más recursos

Administrazioa 2023/01/08

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Guarderío Forestal

VER VIDEO

Puede que hayamos olvidado ya los terribles incendios que padecimos el verano pasado, o que no nos acordemos de las últimas inundaciones o de la peor sequía que hemos conocido, pero la realidad es que el cambio climático ha llegado a Navarra y viene para quedarse. Mientras encontramos la manera de corregir el modelo depredador capitalista que nos ha llevado a esta situación, la mejor herramienta que tenemos para luchar contra los desastres medioambientales es la prevención. Y es ahora cuando estamos en la época de realizar las labores de prevención para evitar nuevos desastres naturales; es ahora cuando hay que implementar los recursos.


Cada vez que sufrimos un desastre medioambiental debido a las consecuencias del cambio climático (incendios, inundaciones, sequías…) tenemos que aguantar las declaraciones de nuestros políticos prometiendo esto o aquello para frenar las consecuencias. La realidad nos demuestra que mienten: son declaraciones de cara a la galería que pronto se olvidan. Y así hasta la próxima.

Estamos pagando las consecuencias de un modelo económico depredador que se ha impuesto a nivel global y que está llevando a nuestro planeta hacia su destrucción. Nuestra sociedad no es ajena a todo esto. Aquí y ahora seguimos invirtiendo millones en grandes infraestructuras como el TAV o el Canal, abandonamos la ganadería extensiva y se potencia la intensiva e industrializada, aumenta la despoblación en zonas cada vez más amplias y se impone un modelo consumista que concentra la población en las ciudades. Seguimos quemando petróleo y contaminando.

Todo esto se agrava cuando nuestras instituciones no solo no se plantean un cambio de modelo, sino que se muestran incapaces de afrontar de una manera decidida las consecuencias que estamos sufriendo. El ejemplo más claro lo vimos en verano cuando Navarra ardía por los cuatro costados.

Frente a las consecuencias del cambio climático hay que reforzar el guarderío forestal

Lo cierto es que, pese a las declaraciones solemnes de los políticos tras el desastre, en Navarra la inversión en prevención de incendios sigue siendo una asignatura pendiente. Seguimos con una plantilla de bomberos insuficiente, y en cuanto al guarderío, estamos menos plantilla que hace 40 años.

Prevención y más recursos para afrontar los retos actuales y futuros

Es hora de tomarse en serio este tema a través de la redacción de Planes de Prevención de Incendios Forestales que incluyan medidas técnicas del siglo XXI y la incorporación de más efectivos, ya que a nivel estatal Navarra se encuentra a la cola en la ratio de guardas por hectárea (para cumplir con las directrices europeas se debería triplicar el número de guardas en plantilla).

Es necesario cambiar el modelo económico depredador actual por un modelo más sostenible y equilibrado

Es necesaria una mirada hacia la gestión y ordenación del territorio y sus usos, analizando puntos críticos de nuestra geografía y realizando una gestión y ordenación territorial acorde a las necesidades que nos ha puesto encima de la mesa la crisis climática y medioambiental global. Urge poner en marcha un EPRIF en Navarra. (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales).