OSA Movilizate

Defenda dezagun osasun sistema publikoa. Esklusibotasunaren negozioari ez. Mobilizatu zaitez

Osasunbidea 2023/01/23

Negoziazio-foro guztiak mespretxatuz egiten ari dira Gobernuaren eta SMN sindikatuaren arteko negoziazioak. Sindikatu horrek proposatzen dituen erreibindikazioak osasungintza pribatuaren mesederako dira, gainerako langileen lan baldintzak okertuz aldi berean. Eskuin atzerakoienarekin bat egiten duen sindikatu korporatibista eta neoliberal horren sakoneko interesek Nafarroako osasun sistema publikoa desegitea dute helburu. Hori guztia dela eta, LAB sindikatuak elkarretaratze bat eginen du datorren ostegunean, urtarrilaren 26an, 11:00etan, CCIren aurrean, esklusibotasun-osagarria manten dezatela eskatzeko eta osasun sistema publikoa defendatzeko. Eta horrekin batera, eskatuko dugu har daitezela lehenbailehen langile guztien lan baldintzak hobetzeko neurri errealak.

descargas de archivos.orig PDF Komunikatua.
descargas de archivos.orig PDF Inprimatzeko kartela.

Nafarroako Gobernuak, berriz ere, osasun sistema publikoa hondatzearen alde egin du, eta osasun negozio pribatuen interesen alde; oraingo honetan, onartu egin du osasun sistema publikoan medikuntza-jardueraren esklusibotasuna kentzea.

Medikuen esklusibotasuna medikuntzaren praktika pribatuari borondatez uko egitean datza, eta, horren truke, hilero osagarri ekonomiko bat kobratzen da. Izan ere, medikuen independentzia arriskuan jar dezaketen interes propioak edo besteren konturako interesak tartean egoteak –bereziki kontsulta partikular bat edukitzeak– osasun arreta publikoa salgai baten gisara tratatzea besterik ez du ekartzen.

Jarduera publikoa ezin da erabili bezeroak kontsulta pribatuetara erakartzeko. Une honetan, sindikatu medikoaren funtsezko aldarrikapena da esklusibotasuna kentzea eta soldata-osagarria mantentzea, hau da, plus hori kobratzen jarraitzea.

Neurri horrek mediku kopuru oso txiki bati egiten dio mesede. Osasunbideko zuzendaritzaren zifren arabera, onuradunak ez dira berrogeita hamar baino gehiago, eta, beraz, ez da ulertzen esklusibotasuna kentzeko halako interesa izatea, non eta zifra horiek errealak ez diren edo proposamena ez den etortzen osasunarekin negozioa egitea besterik bilatzen ez duen medikuen lobby batetik.

Jarduera publikoan eta pribatuan batera aritzeak honako ondorio hauek ditu: lan ordutegiak ez betetzea, baliabide publikoen iruzurrezko erabilera, norberaren bezeroei arreta hobea ematea gainerako pazienteei baino, herritarren historia klinikoan desegoki sartu ahal izatea, osasun zerbitzu publikoan proba diagnostikoak edo osagarriak egitea gero kontsulta pribatuan atenditzeko, sistema publikotik asistentzia pribatura igarotzeko gonbidapenak…

Gainerako aldarrikapenak itxura egiteko besterik ez dituzte aurkeztu, beren lankideak engainatzeko, eta ez dute inola ere hobetzen herritarrei ematen zaien osasun arreta publikoa; izan ere, ekarriko dutena hauxe besterik ez da: buruei diru gehiago ordaintzea, guardiak egiteagatik aparteko diru kopuru irrigarri bat kobratzea (guardia horiek, zinez, kendu egin beharko lirateke) eta banakako hobekuntza batzuk buruzagi medikoen txalo-jotzaileentzat.

LAB sindikatuak ez du onartuko Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileei mehatxu egitea Osasunbidea beren txosna dela uste duten mediku gutxi batzuen eskakizunekin. Ez dugu onartuko gainerako langileen ordezkaritza sindikalari barre egitea, eta, LABek beharrezkoak diren neurri guztiak planteatuko ditu horri aurre egiteko, dela bakarka, dela klase-kontzientzia duten eta osasun zerbitzu publikoak defendatu nahi dituzten guztiekin batera.

Mobilizatu zaitez zurea eta zure ingurukoena defendatzeko.

Esklusibotasuna kentzeari ez.

Osasun sistema publikoa lobby pribatuei saltzeari ez.

En defensa de la sanidad pública. No al negocio de la exclusividad. Movilízate

Osasunbidea 2023/01/23

Las negociaciones entre el Gobierno y el SMN se están realizando despreciando cualquier foro de negociación establecido. Las reivindicaciones que plantean van en la línea de apostar por la sanidad privada mientras se empeoran las condiciones laborales del resto de la plantilla. Los intereses de este sindicato corporativista, neoliberal y con una profunda afinidad por la derecha más reaccionaria van dirigidos al desmantelamiento de la sanidad pública navarra. El sindicato LAB va a concentrarse en las puertas de CCI el próximo jueves 26 de enero a las 11:00 para exigir el mantenimiento del complemento de exclusividad y que se realicen de forma inmediata medidas reales en defensa de la sanidad pública y en la mejora de las condiciones laborales de toda la plantilla.

descargas de archivos.orig PDF Comunicado.
descargas de archivos.orig PDF Cartel para imprimir.

El Gobierno de Navarra vuelve a apostar por el deterioro del sistema público de salud y por favorecer los intereses de los negocios sanitarios privados, en esta ocasión, aceptando eliminar la exclusividad en el ejercicio de la medicina en el sistema público de salud.

La exclusividad de las y los médicos consiste en renunciar voluntariamente a ejercer la práctica privada de la medicina, por lo que cobran un complemento económico mensual. Mantener intereses propios o por cuenta ajena que pueda comprometer su independencia, especialmente la posesión de una consulta particular, no hace sino mercadear con la atención sanitaria pública.

La actividad pública no puede ser utilizada para captar clientes para su consulta privada. Lo que se pretende en este momento, y es la reivindicación fundamental del sindicato médico, es eliminar la exclusividad y mantener el complemento, es decir, seguir cobrándolo.

Esta medida sólo favorece a un número muy bajo de facultativos, según cifras de la dirección de Osasunbidea no llega a medio centenar, por lo que no se entiende el desmesurado interés por eliminarlo, a no ser que esas cifras no sean reales o que la propuesta salga de un lobby de facultativos cuyo único interés es el mercadeo sanitario.

La compatibilidad de la actividad público y privada genera: incumplimiento de horarios, uso fraudulento de recursos públicos, favorecimiento de atención a clientes frente a pacientes, acceso inadecuado a la historia clínica, realización de pruebas diagnósticas o complementarias desde el servicio público de salud para asistencia en la consulta privada, invitación a derivación desde el sistema público a la asistencia privada…

El resto de las reivindicaciones expuestas no son sino una cortina de humo para engañar a sus propios compañeros y que no mejoran en absoluto el resultado final de la atención sanitaria pública a la ciudadanía, ya que solo supone el aumento de dinero a las jefaturas, una irrisoria cantidad de dinero extra por la realización de guardias (que deberían ser eliminadas) y mejoras a dedo para los y las palmeras de las jefaturas médicas.

El sindicato LAB no va a permitir que se coaccione a la plantilla del Servicio Navarro de Salud con las exigencias de unos pocos facultativos que creen que Osasunbidea es su chiringuito. No vamos a permitir que se rían de la representatividad del resto de la parte social y, desde LAB, plantearemos las medidas necesarias en solitario o en colaboración de aquellos y aquellas que sí que tengan conciencia de clase y de defensa de los servicios públicos de salud.

Movilízate, por lo tuyo y por los de los tuyos.

No a la eliminación de la exclusividad.

No a la venta de la sanidad pública a lobbies privados.