ADM trileros

Erne ibili sindikatuetako hautagaiei babesa emateko zerrendak sinatzeko eskatzen badizute

Administrazioa 2023/03/20

Datorren maiatzaren 17an hauteskunde sindikalak egingo dira Administrazioan, eta sindikatu guztiak hauteskunde-zerrendak osatzeko prozesuan gaude. Horrek ez dakar deus berririk; kontua da antzeman dugula sindikatu batzuk jokaldi zikinak egiten ari direla, jendea engainatzen baitute zerrendak osatu ahal izateko. Ez da lehen aldia.

Sindikatu batzuetan ohikoa da langileak engainatzea zerrendak sina ditzaten lortzeko. Hauteskunde-eremu bakoitzean, sindikatuek zerrenda bat aurkeztu behar dute; zerrenda hori osatzen da eremu bakoitzean lan egiten duten pertsonen kopuruaren arabera eta gutxieneko kopuru bat du. Baina, sindikatu batzuek, gutxieneko kopuru horretara iristeko zailtasunak dituztenean, jendea engainatzen dute esanez “zerrenda babesteko edo laguntzeko” sinadura nahi dutela. Ez dago babesa emateko sinaduraren figurarik. Horrelakorik esaten badizute, engainatu egingo zaituzte. Eskatu eta jaso daitezkeen sinadura bakarrak hauteskundeetarako zerrendan sartzeko sinadurak dira, hau da, sindikatu horretako hautagai izateko sinadurak. Hautagaitza horiek argitaratuko dira sinatu duten pertsona guztien izenekin.

Zerrenda bat sinatu duen pertsona batek, edozein arrazoi dela eta, atzera egitea erabakitzen badu, inolako azalpenik eman gabe egin dezake. Sindikatu baten zerrendatik kentzeko eta beste batean sinatzeko ere eska dezake. Baina inola ere onartuta ez dagoena zera da: pertsona bera bi sindikatutan edo gehiagotan hautagai izatea.

Hautagaitza bat behin betiko aldarrikatu ondoren, zure izena boto-orrian ez agertzeko aukera dago. Horretarako, behin betiko aldarrikapena egin eta hurrengo 24 orduetan hautagaitza horretan agertzeari uko egin behar diozu.

Sindikatu batzuek joko zikina muturreraino eraman dute, ia legez kontrakoa izateraino; alegia, euren zerrendetan sartu izan dituzte zenbait pertsonen izenak, horien baimenik izan gabe edota asmo horren berri ere eman egin gabe. Beste batzuetan ere ikusi izan dugu. Horregatik eskatzen dizuegu langile guztioi, datorren apirilaren 27an behin-behineko hautagaitzak argitaratzen direnean, xehe ikusi eta berrikusi ditzazuela zerrendak, zeuen izena eta datuak beren interesetarako erabili ez dituztela egiaztatzeko. Ez utzi inork engaina zaitzan ezta zure fede onaz abusa dezan ere.

LABek ez du inor engainatzen. Gainerako sindikatuak bezala, gu ere saiatuko gara eremu guztietan zerrendak osatzen, eta, horretarako, sinadurak eskatuko ditugu, baina ez dugu inoiz inor engainatuko edo gehiegikeriaz jokatuko. Norbaitek LABen izenean sinadura eskatzen badizu, eskatu, konfiantza osoz, azaltzeko zer esan nahi duen baimena emateak. Sindikatu gisa, harro gaude gure hautagaitzetako kide guztiez, eta, era berean, espero dugu sinadura ematen diguten pertsonak ere gure sindikatuaz harro egotea.

Atención cuando te soliciten firmar listas de apoyo a candidaturas electorales de sindicatos

Administrazioa 2023/03/20

El 17 de mayo tenemos elecciones sindicales en la Administración Foral y todos los sindicatos estamos en el proceso de confección de las listas electorales que presentaremos. Hasta aquí todo normal, lo que ocurre es que ya estamos detectando jugadas sucias de algunos sindicatos que engañan a la gente para poder completar sus listas. No es la primera vez.

Es habitual en algunos sindicatos intentar engañar a la gente para que les firme las candidaturas electorales. En cada ámbito electoral los sindicatos deben presentar una lista con un número mínimo de candidatos que depende del censo del propio ámbito. Sin embargo, algunos sindicatos, cuando tienen dificultades para llegar a ese número mínimo, engañan a la gente diciendo que lo que les piden es una firma de apoyo. Esta figura de la “firma de apoyo” no existe. Si te lo dicen así, te están engañando. Las firmas que se recogen son para formar parte de la lista electoral, es decir, para ser candidato o candidata de ese sindicato. Estas candidaturas se proclamarán y publicarán con los nombres de todas las personas que hayan firmado.

Si una persona que ha firmado una candidatura, por el motivo que sea, decide dar marcha atrás, puede hacerlo sin tener que dar ninguna explicación. Sin mayor problema puede pedir que se le quite de la lista de un sindicato y firmar en la candidatura de otro. Lo que no está permitido es estar en las candidaturas de dos o más sindicatos.

Una vez proclamada definitivamente una candidatura, existe la posibilidad de que tu nombre no aparezca en la papeleta. Para ello debes presentar la renuncia a figurar en esa candidatura en las 24 horas siguientes a esa proclamación definitiva.

El juego sucio de algunos sindicatos llega al extremo, rayando incluso la ilegalidad, al incluir en las listas electorales a personas sin su consentimiento ni su conocimiento. Lo hemos visto ya en otras ocasiones. Por eso, cuando el día 27 de abril se publiquen las candidaturas provisionales, revisadlas para comprobar que no han utilizado tu nombre y tus datos para sus intereses. No permitas que nadie te engañe ni abuse de tu buena fe.

LAB no engaña a la gente. Como los demás sindicatos intentaremos completar las listas en todos los ámbitos electorales, pero jamás vamos a engañar ni abusar de nadie. Si alguien te pide la firma en nombre de LAB, con toda confianza, pídele que te explique qué significa dar el consentimiento. Como sindicato, estamos orgullosas de toda la gente que forma parte de nuestras candidaturas y esperamos que las personas que nos dan la firma también estén orgullosas de nuestro sindicato.