OSA MESA SECTORIAL

Osasuneko Mahai Sektorialaren laburpena. 22/06/30

Osasunbidea 2022/07/01

Osasuneko Mahai Sektorialak zapore gazi-geza utzi digu, medikuen eta erizainen faltagatik eta, batez ere, diru faltagatik. Oporrak hartzeko eskubidea arriskuan dago, egonkortzeko LEParen inguruan zalantza asko sortu dira eta finantzaketa arazo asko daude. Horrek guztiak eskatzen du ohiz kanpoko neurriak hartzea; ez, ordea, murrizketen politikak aplikatzea, egungo finantza-egoeran justifikatuz.

1. Jaiegun bereziak
Jaiegun berezien ordainketaren gaia behin eta berriz ateratzen da mahai sektorialetan. Kontzeptu hori produktibitate gisa ordaintzea plantillaren zati bakar bati bidegabea eta onartezina da.
LABen garbi dugu Administrazioak ez duela benetako asmorik jaiegun berezi horiek langile guztiei ordaintzeko. Jaiegun berezi horiek inposatutako lan eguntzat hartzen baditugu ere, gure sindikatutik esijitzen dugu kobrantza-sistema berezia daukaten egun horietan lan egiten duten guztiek kobratzea diru hori.

2. Puntu-berdinketak hausteko irizpideak lehiaketetan
Berdinketa-kasuetan, antzinatasun handiena duena lehenesten da. Antzinatasuna berdina baldin bada, kalifikazio epaimahaiak zozketa bat eginen du, izangai bakoitzari zenbaki bat eman ondoren abizenen ordena alfabetikoaren arabera.
LAB sindikatutik uste dugu lekualdatzeko irizpide justuagoak aplikatzeko azpiegitura informatikoa falta dela, eta horrek baldintzatzen duela lehiaketen emaitza. Horregatik, irizpide horiek onartu ezean, izugarri atzeratu litezke egungo prozesuak, eta ondorioak ezezagunak izan daitezke.

3. Profesionalen Zuzendaritzaren jarduna
Profesionalen Zuzendaritzatik esaten digute aurrekontu-arazoekin jarraitzen dutela eta zailtasun handiak daudela COVID kontingenteari eusteko. Kontratazio gutxiago egin behar dira. Otsailean 701 COVID profesional zeuden, eta orain 390. i eusteko.
COVIDaren egoera kontuan harturik, LAB sindikatuak ez ditu langileriaren arloko murrizketa horiek sostengatuko, askoz ere gutxiago aurrekontu faltan oinarritzen baldin badituzte. Gure opor egunak arriskuan daude, baita solairuetako errefortzuak ere, eta alternatiba bakarra, dirudienez, produktibitateak ordaintzea da.

4. Emaginak
Emaginen oposizioak ebatzi gabe segitzen du. Emaginek kezka handia dute seguruenik parte hartu ezin izanen dutelako egonkortze prozesu bereziaren barruko mugikortasun prozesuetan.
LABetik, Profesionalen Zuzendaritzari eta deialdiak tramitatzeko arduradunei esijitzen diegu epeak arindu ditzatela profesional horiek mugikortasun prozesuetan parte hartzeko eskubidea izan dezaten.

5. Administrazio unitateetako burutzak
Administrazio unitateetako burutzen egoerak konpondu gabe jarraitzen du. 4 administrari edo gutxiago dituzten osasun etxeek besteek baino eskubide gutxiago dituzte, eginkizun berberak izan arren.
LABetik uste dugu egoera hori lehenbailehen konpondu beharko litzatekeela, eta halaxe jakinarazi diogu Oinarrizko Osasun Laguntzako Zuzendaritzari.

6. Egutegia eta deialdiak
Egonkortze prozesu bereziaren aurretik egin behar diren mugikortasun prozesuen kronograma bat eskatu da. Jakinarazi digute ez dagoela aurreikusita udan deialdirik argitaratzea.
LABetik eskatu diegu deialdiren bat eginez gero lehenbailehen abisatu diezagutela, langileei jakinarazi ahal izateko.

Resumen Mesa Sectorial de Salud. 30/6/22 

Osasunbidea 2022/07/01

La Mesa Sectorial de Salud deja un sabor agridulce por la falta de médicos, enfermería y sobre todo, de dinero. El riesgo del derecho a vacaciones, la dudas sobre la OPE de estabilización y los problemas de financiación hacen necesarias medidas excepcionales y no una política de recortes justificada en la situación financiera actual.

1. Festivos especiales
El pago de festivos especiales es un tema recurrente en Mesas Sectoriales, El pago de este concepto como productividad, únicamente a una pequeña parte de la plantilla, es injusto e inaceptable.
Desde el sindicato LAB vemos que no existe voluntad real por parte de la Administración de pagar estos festivos especiales a toda la plantilla. Desde nuestro sindicato, a pesar de que consideramos los festivos especiales como fechas impuestas, exigimos que se extienda este pago a toda la plantilla que trabaje en jornada ordinaria en estos días de cobro especial.

2. Criterios desempate en los traslados
En caso de empate se mira el mayor tiempo de antigüedad. A igual tiempo, será por sorteo mediante el Tribunal Calificador, se les asignará un número con el orden alfabético de los apellidos.
Desde el sindicato LAB entendemos que la falta de infraestructura informática que permita unos criterios de traslado más justo marca de forma definitiva los concursos. Es por ello que la no aceptación de estos criterios puede suponer un retraso inasumible en los procesos actuales con consecuencias inciertas.

3. Actuación de la Dirección de Profesionales
Desde Dirección de Profesionales nos siguen comunicando los problemas presupuestarios que llevan arrastrando y las dificultades para mantener el contingente COVID. Se va a producir una disminución de las contrataciones. En febrero había 701 profesionales COVID y están hablando de 390 contratos.
Desde el sindicato LAB teniendo en cuenta la situación del COVID no apoyamos el recorte de personal y mucho menos justificándolo en falta de presupuesto. Corren peligro las vacaciones, los refuerzos de plantas y la única alternativa parece ser el pago de productividades.

4. Matronas
La Oposición de matronas sigue sin resolverse. Existe un malestar en estas profesionales por la más que probable imposibilidad de poder presentarse a los procesos de movilidad del proceso extraordinario.
Desde LAB hemos exigido a la Dirección de Profesionales y de convocatorias que aceleren los plazos para que estas profesionales tengan derecho a la movilidad.

5. Jefaturas de unidad administrativa
La situación de las jefaturas de unidad administrativa sigue sin resolverse. Los centros de salud de 4 o menos administrativas siguen sin tener los mismos derechos que el resto, a pesar de realizar las mismas funciones.
Desde el sindicato LAB entendemos que se debe dar solución lo antes posible a esta situación y hemos trasmitido a la dirección de Atención Primaria esta petición.

6. Calendario y convocatorias
Se solicita un cronograma de la movilidad previa al proceso extraordinario de estabilización. También se nos ha informado que no se prevé que se publiquen convocatorias durante el verano.
Desde el sindicato LAB les hemos pedido que nos avisen de forma urgente en caso de que se realice alguna convocatoria para poder trasmitírselo a la plantilla.

OSA sjddU

San Juan de Dioseko langileek “EZ” deritzote

2022/07/1

Enpresaren azken proposamena onartu duten ala ez jakiteko batzordeak langileei egindako kontsultak 261 langileren partaidetza izan du, horietatik 242k eskaintzari uko egiten diote, 17k onartzen dute, boto bat nulua izan da eta beste bat hutsik.
Batzordetik langileak zoriondu eta eskertu nahi ditugu euren inplikazioagatik eta kontsultan parte hartu izanagatik.
Kontsultaren emaitzak helarazi dizkiogu zuzendaritzari, eta negoziazioekin jarraitzeko deia egin diegu, oporraldia iristearekin batera, irailera arte atzeratu daitekeela.
Langileak beren inplikazio eta mobilizazioen partaidetzarekin jarraitzera animatzen ditugu, horrela bakarrik lortuko baititugu batzordeak proposatzen dituen soldata eta lan baldintzen hobekuntzak. Eskerrik asko eta animo, lortuko dugu.

La plantilla de San Juan de Dios dice "NO"

2022/07/1

La consulta realizada por el comité a los/las trabajadores/as sobre si aceptaban la última propuesta de la empresa ha tenido una participación de 261 trabajadores/as de los que 242 rechazan la oferta, 17 la aceptan, un voto a sido nulo, y otro en blanco.
Desde el comité queremos felicitar y agradecer a la plantilla su implicación y su participación en la consulta.
Hemos comunicado a la dirección los resultados de la consulta, y les hemos emplazado a continuar con las negociaciones, que con la llegada del período vacacional, podrían dilatarse hasta septiembre.
Animamos a la plantilla a seguir con su implicación y participación en las movilizaciones ya que solo de esta manera podremos conseguir las mejoras salariales y de condiciones laborales propuestas por el comité. Eskerrik asko eta ánimo, lortuko dugu.

 
 

LABek Iruñeko Udal Haur Eskoletako ezohiko LEPko hainbat plazaren aurka Nafarroako Administrazio Auzitegian helegitea aurkeztu du

Irakaskuntza 2022/06/30

Iruñeko Udal Haur Eskoletako (HHEE) LABeko ordezkariok egonkortzeko ezohiko LEPko hainbat lanposturen aurka Nafarroako Administrazio Auzitegian (NAA) helegitea jartzeko erabakia jakinarazi nahi dugu, baita horretara eraman gaituzten arrazoiak ere.

Plazak egonkortzeko prozesuan lan nekeza egin behar izan dugu, alde batetik gaian adituak ez garelako baina, bestetik eta batez ere, informazio faltagatik.

Informazio eskasia eta erantzunik eza izan dira prozesu osoa gidatu duten ardatzak. Iruñeko HHEEetako langileen batzordeok behin baino gehiagotan eskatu genizkien Giza Baliabideei eta Gerentziari ezohiko LEPan argitaratuko ziren plazen zerrenda emateko, eta apirilaren amaieran, egonkortzeko plazen lehen zerrenda bidali ziguten. Ahal genuen moduan berrikusten hasi ginen, informazio eta bitarteko gutxi zegoelako. Akats batzuk ikusi genituen Plantilla Organikoan eta zerrendan. 2016ko eta 2018ko plantilla organikoekin ere berrikusi genuen: iruditu zitzaigun zenbait plaza gehitzea falta zela, eta gehienak merezimendu-lehiaketaren prozesuan sartuko zirela, lehiaketa-oposizioaren (ohiz kanpokoa) ordez.

Maiatzaren 9an, Zuzendaritza Teknikoarekin eta Giza Baliabideekin bilduta, berriro azpimarratu genuen langile-batzordeoi beharrezko informazioa eman behar zitzaigula egonkortze-prozesuan sar zitezkeen plazak identifikatu eta berrikusi ahal izateko. Era berean, eskabide bidez honako hauek ere eskatu genituen: plazen kopurua, egun plazak betetzen dituzten pertsonak, lanpostuak sortzeko antzinatasuna, pertsonek erakundean duten antzinatasuna edo erakundean alta emandako eguna, pertsonek plaza horietan duten antzinatasuna, plazen izaera... Gaur gaurkoz, oraindik jaso ez dugun informazioa. Egun horretan bertan, maiatzaren 9an, LEParen proposamena bidali ziguten. Proposamen hori 2022ko maiatzaren 24ko 100. NAOn argitaratu zen, Fernando Sesma presidenteak sinatuta 2022ko maiatzaren 19an. Beraz, langileen batzordeei LEParen proposamena eman zitzaienerako, proposamen hori argitaratu zain zegoen, langileen batzordeekin landu gabe.

Hala ere, batzordeetan plazak berrikusten jarraitu genuen eta maiatzaren 19an gure proposamena Giza Baliabideei, Zuzendaritza Teknikoari eta Gerentziari helarazi genien. Maiatzaren 19tik 31ra, artean egun batzuk baziren negoziatu ahal izateko, nahiz eta gutxi izan. NAOn LEParen argitalpena ikusita, eta akatsak zeudela sinetsita, LABeko ordezkariok dokumentua gure sindikatuko zerbitzu juridikoarekin kontrastatu genuen.

Ekainean zehar, plaza bakoitza banan-banan aztertzen jarraitu dugu, eta ahal izan dugun moduan lortu dugu informazioa. Ekainaren 18an eta 20an, LABeko ordezkariok egokitzat jo genituen akatsen zuzenketak bidali genizkien Giza Baliabideei eta Gerentziari, kontuan hartuta ekainaren 24an betetzen zela NAOn argitaratu zenetik hilabetea eta, LEPa NAAra jo aurretik, informazioa kontrastatu behar zutela. Esan ziguten 23an, eta beranduenez ekainaren 24an, lehen orduan, eskatutako akatsen zuzenketei buruzko erantzuna jasoko genuela.

Gaur egun, maiatzak 29, oraindik ez dugu erantzunik jaso. Horregatik guztiagatik, ekainaren 24a, ostirala, azken eguna izanik eta azken ordura arteko erantzunaren zain, LABeko ordezkariok akatsak zuzentzeko bidali genituen plazen aurka NAAra jotzea erabaki genuen,

Iruñeko Udaleko HHEEetako LABeko ordezkariak

LAB recurre al TAN varias plazas de la OPE extraordinaria de las Escuelas Infantiles Municipales de Iruñea

Irakaskuntza 2022/06/30

Las delegadas de LAB de las Escuelas Infantiles (EEII) Municipales de Pamplona-Iruñea queremos dar a conocer nuestra decisión de recurrir ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) varias plazas de la OPE extraordinaria de estabilización, así como los motivos que nos han conducido a ello.

El trabajo que nos ha tocado realizar en el proceso de estabilización de plazas ha sido arduo, por una parte por la falta de información y, por otra, porque no somos expertas en la materia.

La escasez de información y la falta de respuesta han sido las constantes que han regido todo el proceso. Tras solicitar las comisiones de personal de las EEII de Iruña, en más de una ocasión, a Recursos Humanos y Gerencia que se nos facilitara el listado de las plazas que saldrían publicadas en la OPE extraordinaria, a finales de abril nos enviaron un primer listado de las plazas para la estabilización. Lo comenzamos a revisar como pudimos, por la escasez de información y medios. Vimos varios errores en la Plantilla Orgánica y en el listado. También lo revisamos con las Plantillas Orgánicas del 2016 y 2018: nos pareció que faltaban de añadir varias plazas, y que la gran mayoría entrarían en el proceso de concurso de méritos, en lugar de concurso-oposición (extraordinaria).

El 9 de mayo, reunidas con Dirección Técnica y RRHH, volvimos a insistir en que se proporcionara a las comisiones de personal la información necesaria para poder identificar y revisar las plazas susceptibles de entrar en el proceso de estabilización. También solicitamos mediante instancia el número de las plazas, la persona que la ocupa actualmente, antigüedad de creación de la plaza, antigüedad de la persona en el Organismo o fecha de alta en el Organismo, antigüedad de la persona en esa plaza, naturaleza de la plaza… información que, a día de hoy, aún no hemos recibido. Ese mismo día, 9 de mayo, nos enviaron la propuesta de OPE, propuesta que fue publicada en el BON nº 100, de 24 de mayo de 2022, firmada por el Presidente Fernando Sesma, el 19 de Mayo de 2022. Por lo que, para cuando se facilitó a las comisiones de personal la propuesta de OPE, esta ya estaba a la espera de ser publicada y sin ser trabajada con las comisiones de personal.
Aun así, desde las comisiones continuamos revisando las plazas y trasladamos nuestra propuesta a RRHH, Dirección Técnica y Gerencia el 19 de mayo. Del 19 al 31 de mayo quedaba aún algún día para poder haber negociado, aunque fuera ‘algo’. Al ver en el BON la publicación de la OPE, y convencidas de que había errores, las delegadas de LAB contrastamos el documento con el servicio jurídico de nuestro sindicato.

Durante todo este mes de junio hemos seguido revisando una por una cada plaza, consiguiendo la información como hemos podido. El 18 y el 20 de junio, las delegadas de LAB enviamos las correcciones de errores que considerábamos oportunos a RRHH y a Gerencia, teniendo en cuenta que el 24 de junio se cumplía el mes desde la publicación en el BON y que, antes de recurrir la OPE al TAN, necesitaban contrastar la información. Nos dijeron que el 23, y como muy tarde el 24 de junio a primera hora, recibiríamos una respuesta sobre las correcciones de errores que habíamos solicitado.

A día de hoy, 29 de mayo, todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Por todo ello, el viernes 24 de junio, siendo el último día y esperando una respuesta hasta última hora, las delegadas de LAB decidimos recurrir al TAN las plazas que enviamos para corrección de errores.

Delegadas de LAB de las EEII Municipales de Pamplona-Iruñea

 

Resumen Mesa General​

LOGO mahai orokorra

 Mahai Orokorra, laburpena

Administrazioa 2022/06/30
Mahai Orokorrak gaur egindako bileran aztertu diren gaien artetik aipagarriena da telelanari buruzko dekretuan formazko aldaketa batzuk egin behar dituztela, ezagun den edukiaren funtsa aldatuko ez dutenak. Hitz egin da, orobat, Suhiltzaileen eta Babes Zibilaren Zerbitzuetako Langileria Batzordeak suhiltzaile-ofizialordeen deialdiko epaimahairako ordezkariak izendatzeari egin dioten ukoari buruz. Eta azkenik, liburutegietako lanaldi espezifikoa aldatzeko proposamen bat aurkeztu digute.

Telelanaren dekretua 
Administrazioak, departamentuen ekarpenak entzun ondoren, telelanaren dekretuan egin behar dituen formazko aldaketa batzuen berri eman du. Aldaketa horiek ez diote dekretuaren edukiari eragiten. Aipagarriena da xedapen gehigarri bat sartuko dutela gainerako administrazio publikoek aukera izan dezaten dekretuak ezartzen duen araudira osorik edo partez biltzeko. 

LABetik eskatu dugu lehenbailehen aplikatu dezatela dekretua, baina argi gelditu da zenbait hilabete joanen direla behin betiko onetsi arte, testuaren tramitazio administratibo konplexua dela-eta.

Suhiltzaile-ofizialordeen deialdiko epaimahaia
Suhiltzaileen eta Babes Zibilaren Zerbitzuetako Langileria Batzordeak uko egin dio suhiltzaile-ofizialordeen deialdiko epaimahaian aritzeko ordezkari bat izendatzeari, eta bileran horri buruz hitz egin da. Adierazi dutenez, Langileria Batzordeak erabaki horri eusten badio, aztertu behar dute nola izendatu ordezkari bat funtzionarioen artean. Gogora dezagun Langileria Batzordeak eskatzen duela ofizialordeen hautapen prozesua egin baino lehen behar-beharrezkoa dela Larrialdiei buruzko Legea eta Suhiltzaileen Erregelamendua aldatzea eta zerbitzu horietako aginteen egitura guztia eta eginkizunak argitzea.

 LABek zorrotz kritikatu dugu zerbitzu horretan dagoen egoera, eta Langileria Batzordearen jarrera defendatu dugu. Izan ere, une honetan ez dago aginteen egitura garbi bat eta eginkizunak zehaztu gabe daude. Horregatik, zentzugabea iruditzen zaigu ofizialordeen hautapen prozesu bat planteatzea zerbitzuarentzat nolako funtzionamendua nahi duten argitu baino lehen. Salatu dugu Barne Zuzendaritza Nagusia erakusten ari den egoskorkeria lanpostu horiek kosta ala kosta ateratzeko, bai eta Batzordeari ematen zaion gutxiespeneko tratua ere.

 Liburutegietako lanaldia 
Administrazioak liburutegietako lanaldiaren banaketa espezifikoa aldatzeko proposamena aurkeztu du. Olaztiko eta Etxarriko liburutegiei dagokienez, bietan lanaldia %92,5era arte handitzea proposatu da. Sindikatuek gure iritzia ematen ahalko dugu uztailaren 5era arte. 

LABetik adierazi dugu Olaztiko eta Etxarriko liburutegietako lanaldia %99,9ra arte zabaldu beharko litzatekeela. Aurkeztu duten proposamena aztertuko dugu, eta eman diguten epean erantzunen dugu.

Resumen Mesa General


Administrazioa 2022/06/30

En la Mesa General celebrada hoy se han tratado varios temas entre los que destacan algunas modificaciones formales del Decreto de Teletrabajo que no afectan significativamente al contenido ya conocido. Se ha tratado también sobre la negativa de la Comisión de Personal de bomberos y Protección Civil de nombrar representante para el tribunal de suboficiales. Por último se ha presentado una propuesta de modificación de la jornada específica de las bibliotecas.

Decreto de Teletrabajo
La Administración ha presentado algunas modificaciones formales del Decreto de Teletrabajo después de haber recibido algunas aportaciones de los diferentes Departamentos. Estos cambios no afectan al contenido del mismo. Lo más significativo ha sido la introducción de una disposición adicional para poder permitir que el resto de las Administraciones Públicas se puedan adherir total o parcialmente a la regulación de este Decreto.

Desde LAB hemos reclamado que se ponga en marcha cuanto antes y hemos constatado que, debido a la farragosa tramitación administrativa, no va a ser posible que se apruebe definitivamente hasta dentro de varios meses.

Tribunal de suboficiales de bomberos
Se ha producido un debate sobre las consecuencias de que la comisión de personal de Bomberos y Protección Civil haya rechazado nombrar un representante en el tribunal. Según han explicado, en el caso de que la Comisión se mantenga en su postura, van a estudiar cómo actuar para nombrar a un representante de entre el personal funcionario. Recordamos que la Comisión pide que, antes de hacer la OPE de suboficiales, se aborde de una vez la modificación de la Ley de Emergencias y el Reglamento de Bomberos y que se aclare toda la estructura de mandos y las funciones de cada una de ellas..

LAB hemos sido muy críticos y hemos insisitido en defender la postura de la Comisión. En estos momentos no hay estructura de mandos ni definición de funciones y consideramos un despropósito plantear la OPE de suboficiales sin aclarar cómo se pretende que funcione el servicio. Hemos denunciado la obcecación de la DG de Interior en sacar a toda costa estas plazas y el ninguneo a que se somete a la Comisión.

Jornada de bibliotecas
La Administración ha presentado la propuesta de modificación de la distribución específica de la jornada de las bibliotecas. Por lo que respecta a las bibliotecas de Olazti y Etxarri, se ha propuesto ampliar en ambas la jornada laboral al 92,5%. Se ha fijado la fecha del 5 de julio para que los sindicatos mostremos nuestra opinión.

Desde LAB hemos expresado nuestra queja por que la jornada de las bibliotecas de Olazti y Etxarri no se haya ampliado hasta el 99,9%. Vamos a estudiar la propuesta y daremos contestación en el plazo establecido.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

Liburutegietako lanaldiaren banaketa espezifikoa aldatuko da

Olaztiko eta Etxarriko liburutegietako lanaldia handituko da, %92,5era arteAdministrazioa 2022/06/30

Gaur, ekainak 30, egindako Mahai Orokorrean, Administrazioak liburutegietako lanaldiaren banaketa espezifikoa aldatzeko proposamena aurkeztu du. Olaztiko eta Etxarriko liburutegiei dagokienez, %92,5era arte handitzea proposatu da.

Sindikatuek gure iritzia ematen ahalko dugu uztailaren 5era arte. LABetik gure kexa jakinarazi dugu Olaztiko eta Etxarriko liburutegien lanaldia %99,9ra arte ez handitzeagatik.z.

Kontsultatu hemen ebazpenaren proposamena. descargas de archivos.orig PDF 

Se modificará la distribución específica de la jornada de las bibliotecas

Se ampliará al 92,5% la jornada de las bibliotecas de Olazti y Etxarriesumen Mesa Sectorial

Administrazioa 30/06/2022

En la Mesa General celebrada hoy jueves 30 de junio, la Administración ha presentado la propuesta de modificación de la distribución específica de la jornada de las bibliotecas. Por lo que respecta a las bibliotecas de Olazti y Etxarri, se ha propuesto ampliar en ambas la jornada laboral al 92,5%.

Se ha fijado la fecha del 5 de julio para que los sindicatos mostremos nuestra opinión. Desde LAB hemos expresado nuestra queja por que la jornada de las bibliotecas de Olazti y Etxarri no se haya ampliado hasta el 99,9%.
Consulta aquí la propuesta de resolución. descargas de archivos.orig PDF

   
 LOGO LAB NA

LAB Núcleo-Erroa Tfno 848 42 71 06 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

IRAK 28 Hizkuntza Eskola argazkia

 

Murrizketak Hizkuntza Eskola Ofizialetan

Irakaskuntza 2022/06/28

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak Tuterako zein Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialetako 2022-2023 ikasturterako eskaintza murriztea erabaki du, talde kopurua txikiagotuta. LABek uste du neurri hori euskarari egiten zaion enegarren erasoa dela Administrazioaren partetik, bai eta zerbitzu publikoen beste murrizketa bat ere, herritarrek hizkuntzak ikasteko duten eskubidea urratzen baitu.

Tuteran, taldeek gutxienez 10 lagunekoak izan behar dutelako baldintza ezarri omen du Departamentuak, bestela alde batera utziko ditu talde horiek. Horrezaz gain, Tuteran zein Iruñean, Hezkuntzak talde kopurua murriztuko du; horren ondorioz, herritarrek hizkuntza ikasteko eskaintza txikiagoa izanen dute. Neurri horrek, gainera, Euskaran ez ezik, beste hizkuntzetan ere ikasketa prozesuaren jarraipena eragotzi lezake, gerta litekeelako talderik ez izatea maila batzuetan.

Horiek horrela, Tuterako Hizkuntza Eskolan, Hezkuntza Departamentuak 26tik 22ra jaitsiko omen du Ingeles Departamentuko talde kopurua, eta 6tik 3ra Euskara eta Alemanekoak; osotara, 10 talde gutxiago egonen dira, 3 irakasle gutxiago -haietako bat, Euskaran-. Bestalde, Iruñeko Hizkuntza Eskolan hauxe da aurreikuspena: Euskara Departamentuan 2 talde itxiko dituzte -aurretik beste bi jada itxi ziren-; Ingelesean 2, Alemanen 3 kenduko dituzte, eta 21 talde izatetik 18 talde izatera pasatuko dira. Frantses eta Italiera Departamentuei ez zaie talderik kenduko heldu den ikasturtean, baina kontuan hartu behar da aurreko urteetan hainbat talde itxi zizkietela Departamentu horiei.

Tuterako Hizkuntza Eskolako zuzendaritzak berak adierazi du Hezkuntza Departamentuak Erriberan egin nahi duen murrizketa gauzatzeak galera nabarmena ekarriko liokeela eskualdeari. LAB sindikatuak azpimarratu nahi du murrizketa horrek herritarrak ez ezik, langileak ere kaltetuko lituzkeela, eta ohartarazi nahi du azken murrizketa hau gehituko zaiela dagoeneko irakaskuntzan gertatzen diren eskubide urraketei; esaterako, adinagatik dagokien ordu lektiboen murrizketa ukatu zaie hainbat irakasleri. Erasoa salatzeko, LABek elkarretaratzera deitu du gaur, ekainaren 28an,  Iruñeko Hizkuntza Eskolaren aurrean (Konpainia plazan), goizeko 11:00etan, eta bertako langile askok parte hartu dute.

Hizkuntza Eskola Ofizialen salaketa Gimenoren Departamentuak zenbait arlotan sortu duen hondamendiari eransten zaio: euskararen aurkako erasoak, PAI egonkortzea, Lanbide Heziketan ziklo elebidunen inposizioa, Haur Hezkuntzako lehen zikloko langileak greba mugagabera bultzatu dituen prekarietate egoera, COVIDagatik ezarritako jardunaldiaren eta eskolaz kanpoko jardueren inposaketa, esparru guztietan negoziaziorik eta komunikaziorik eza, ikastola eta itundutakoei behin eta berriro entzungor egitea, Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna ez betetzea... Horrengatik guztiarengatik, LABen jarraitzen dugu Gimenoren dimisioa eskatzen, ardurapean duen Departamentua behar bezala ez kudeatzeagatik.

Recortes en las Escuelas Oficiales de Idiomas

Irakaskuntza 2022/06/28

El Departamento de Educación de Navarra ha decidido reducir la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Tudela y Pamplona para el curso 2022-2023, disminuyendo el número de grupos creados. LAB considera que este es el enésimo ataque de la Administración al euskera y un nuevo recorte de los servicios públicos, ya que supone una vulneración del derecho de los y las ciudadanas que desean aprender idiomas.

En Tudela, al parecer el Departamento condicionará la continuidad de los grupos a que estos estén formados por un mínimo de 10 personas para que puedan seguir adelante y, en general, disminuirá el número de grupos tanto en Tudela como en Pamplona, lo que recortará la oferta lingüística a la ciudadanía. Esto, además, podría poner en peligro la continuidad del proceso de aprendizaje no solo en Euskera, sino también en las otras lenguas, ya que podría ocurrir que no salieran grupos en los seis niveles existentes.

Así, en la Escuela de Idiomas de Tudela el Departamento reducirá de 26 a 22 el número de grupos de Inglés y de 6 a 3 los de Euskera y Alemán; en total, habrá 10 grupos menos, 3 profesores menos -uno de ellos, en Euskera-. En la Escuela de Idiomas de Pamplona, por su parte, la previsión es cerrar 2 grupos en Euskera -antes se habían cerrado ya otros dos-, 2 más en Inglés, suprimir 3 de Alemán, pasando de 21 a 18; y aunque a los Departamentos de Francés e Italiano no se les cerrará ningún grupo el curso que viene, hay que tener en cuenta que en años anteriores ya perdieron varios.

La propia dirección de la Escuela de Idiomas de Tudela ha señalado que el recorte que piensa aplicar Educación allí supondrá una pérdida importante para la Ribera. El sindicato LAB, por su parte, quiere incidir en que estos recortes perjudicarán no sólo a la ciudadanía, sino también a los y las trabajadoras, y recordar que se sumarán a las vulneraciones de derechos laborales que ya se están produciendo en la enseñanza, como la denegación de la reducción por edad a docentes a los que les corresponde. Para denunciar esta nueva agresión, LAB ha convocado una concentración hoy 28 de junio frente a la Escuela de Idiomas de Pamplona (Plaza Compañía), a las 11:00 de la mañana, a la que han acudido también numerosas trabajadoras y trabajadores de las Escuelas.

Esta denuncia de las Escuelas Oficiales de Idiomas se une al descalabro generado por el Departamento de Gimeno en diferentes ámbitos: numerosos ataques al euskera, la estabilización del PAI, la imposición de los ciclos bilingües en la Formación Profesional, la situación de precariedad que ha llevado a las trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil (0-3) a la huelga indefinida, la imposición de la jornada y de las actividades extraescolares ante el COVID-19, la falta generalizada de negociación y comunicación en todos los ámbitos, también ignorando a las ikastolas y el sector de la enseñanza concertada, el no cumplimiento del Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública... Por todo ello, desde LAB insistimos en que Gimeno debe dimitir, por no gestionar adecuadamente el Departamento que tiene a su cargo.

 

IRAK 28 Hizkuntza Eskola argazkia

 

Murrizketak Hizkuntza Eskola Ofizialetan

Irakaskuntza 2022/06/28

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak Tuterako zein Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialetako 2022-2023 ikasturterako eskaintza murriztea erabaki du, talde kopurua txikiagotuta. LABek uste du neurri hori euskarari egiten zaion enegarren erasoa dela Administrazioaren partetik, bai eta zerbitzu publikoen beste murrizketa bat ere, herritarrek hizkuntzak ikasteko duten eskubidea urratzen baitu.

Tuteran, taldeek gutxienez 10 lagunekoak izan behar dutelako baldintza ezarri omen du Departamentuak, bestela alde batera utziko ditu talde horiek. Horrezaz gain, Tuteran zein Iruñean, Hezkuntzak talde kopurua murriztuko du; horren ondorioz, herritarrek hizkuntza ikasteko eskaintza txikiagoa izanen dute. Neurri horrek, gainera, Euskaran ez ezik, beste hizkuntzetan ere ikasketa prozesuaren jarraipena eragotzi lezake, gerta litekeelako talderik ez izatea maila batzuetan.

Horiek horrela, Tuterako Hizkuntza Eskolan, Hezkuntza Departamentuak 26tik 22ra jaitsiko omen du Ingeles Departamentuko talde kopurua, eta 6tik 3ra Euskara eta Alemanekoak; osotara, 10 talde gutxiago egonen dira, 3 irakasle gutxiago -haietako bat, Euskaran-. Bestalde, Iruñeko Hizkuntza Eskolan hauxe da aurreikuspena: Euskara Departamentuan 2 talde itxiko dituzte -aurretik beste bi jada itxi ziren-; Ingelesean 2, Alemanen 3 kenduko dituzte, eta 21 talde izatetik 18 talde izatera pasatuko dira. Frantses eta Italiera Departamentuei ez zaie talderik kenduko heldu den ikasturtean, baina kontuan hartu behar da aurreko urteetan hainbat talde itxi zizkietela Departamentu horiei.

Tuterako Hizkuntza Eskolako zuzendaritzak berak adierazi du Hezkuntza Departamentuak Erriberan egin nahi duen murrizketa gauzatzeak galera nabarmena ekarriko liokeela eskualdeari. LAB sindikatuak azpimarratu nahi du murrizketa horrek herritarrak ez ezik, langileak ere kaltetuko lituzkeela, eta ohartarazi nahi du azken murrizketa hau gehituko zaiela dagoeneko irakaskuntzan gertatzen diren eskubide urraketei; esaterako, adinagatik dagokien ordu lektiboen murrizketa ukatu zaie hainbat irakasleri. Erasoa salatzeko, LABek elkarretaratzera deitu du gaur, ekainaren 28an,  Iruñeko Hizkuntza Eskolaren aurrean (Konpainia plazan), goizeko 11:00etan, eta bertako langile askok parte hartu dute.

Hizkuntza Eskola Ofizialen salaketa Gimenoren Departamentuak zenbait arlotan sortu duen hondamendiari eransten zaio: euskararen aurkako erasoak, PAI egonkortzea, Lanbide Heziketan ziklo elebidunen inposizioa, Haur Hezkuntzako lehen zikloko langileak greba mugagabera bultzatu dituen prekarietate egoera, COVIDagatik ezarritako jardunaldiaren eta eskolaz kanpoko jardueren inposaketa, esparru guztietan negoziaziorik eta komunikaziorik eza, ikastola eta itundutakoei behin eta berriro entzungor egitea, Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna ez betetzea... Horrengatik guztiarengatik, LABen jarraitzen dugu Gimenoren dimisioa eskatzen, ardurapean duen Departamentua behar bezala ez kudeatzeagatik.

 
 

Sinatu dugu Itunpeko eta Ikastoletako Ituna

Afiliazioaren gehiengo zabalaren oniritzia jaso ondoren LABek SEPNA-FSIE, UGT, USO eta CCOOrekin batera Nafarroako Itunpeko eta Ikastoletako Akordioa sinatu du
Nafarroako Ikastolak eta Itunpeko Irakaskuntza 2022/06/23

Azken bi hilabetetan gehiengo sindikalaren ekimenari esker (LAB, SEPNA-FSIE eta UGT) negoziazioak azkartu dira. Gimeno Kontseilaria buru duen Hezkuntza Departamentuak uko egin dio berriz ere sindikatuekin negoziatzera hiruko mahaian (administrazioa, patronalak eta sindikatuak). Patronalen egoitzetan eta Hezkuntza Departamentuan hainbat elkarretaratze burutu ondoren, azken akordioarekiko murrizketarik ez eta hainbat hobekuntza dituen akordioa lortu dugu. ELAk batasun sindikalari uko egin ondoren, negoziazioetan eta mobilizazioetan ez du parte hartu.

Akordioaren puntu garrantzitsuak hauek dira:

Iraupena: 2022ko irailaren 1etik 2024ko abuztuaren 31 arte.

Aurreko akordioa mantendu, besteak beste:
- 57 urtetik aurrerako ikas-orduen murrizketak.
- Errelebo kontratuak.

Akordioaren berrikuntzak hauek dira:

- 57 urtetik aurrerako ikas-ordu murrizketa ikaslerik gabe egoteko konpromisoa (zaintzarik ez, jolasaldirik ez...)

- Langile guztien (irakasle eta zerbitzuetakoak) soldatek administrazioko langileek dituzten ehuneko igoera berberak izanen dituzte soldata analogiari eutsiz.

- Ordaindu gabeko baimenak 7. egunetik aurrera ordezkapenak ordainduko dira. 3. eta 6. egunen artean baldin eta arrazoia hauetariko bat den:

        - senideak 2. gradu arte, gaixotasuna tarteko.

        - haurren egokitzapenerako.

        - formaziorako, zuzendaritzaren baimenarekin.

- Formazio lekua bermatuta kasu hauetan:

        - onlineko formazioan, beti ere tutoretzarik ez bada behar.

        - "instituzionala" den formazioa.

        - gainontzeko ikastaroetan leku kopurua handituko da.

Akordiotik kanpo gelditu da baina konpromisoa adierazi da 2016ko %1 leheneratzeko 2023ko aurrekontuetan (honekin leheneraketa osoa bukatuko litzateke).

Hiruko negoziazio mahaia berreskuratzeko eta hobekuntza berriak lortzeko borrokan jarraituko dugu!!

descargas de archivos.orig INFO Itunpeko eta Ikastoletako Akordioa

Hemos firmado el Acuerdo de la Concertada y las Ikastolas

Tras recibir el visto bueno de una amplia mayoría de la afiliación, LAB junto con SEPNA-FSIE, UGT, USO y CCOO ha firmado el Acuerdo de la Enseñanza Concertada e Ikastolas de Navarra

Nafarroako Ikastolak y Enseñanza Concertada 2022/06/23

En los dos últimos meses la iniciativa de la mayoría sindical (LAB, SEPNA-FSIE y UGT) ha permitido acelerar las negociaciones. El Departamento de Educación, que preside el Consejero Gimeno, ha vuelto a negarse a negociar con los sindicatos en la mesa a tres -administración, patronales y sindicatos-. Después de varias concentraciones en las sedes de las patronales y en el Departamento de Educación, hemos llegado a un acuerdo sin recortes y con algunas mejoras respecto al acuerdo anterior. Tras el rechazo de ELA a la unidad sindical, este sindicato no ha participado ni en las negociaciones ni en las movilizaciones.

Los puntos importantes del acuerdo son:

Duración: del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2024.

Mantener los puntos del anterior acuerdo, entre otros:

- Reducciones de horas lectivas a partir de los 57 años.
- Contratos de relevo.

Las novedades del acuerdo son las siguientes:

- Compromiso para que la reducción de horas lectivas a partir de los 57 años sea sin alumnado (ni guardias, ni recreo...).
- Los salarios de todo el personal, docente y de servicios, experimentarán los mismos incrementos porcentuales que el personal de la Administración, manteniendo la analogía retributiva.

- Se garantizan las sustituciones en los permisos sin sueldo a partir del 7º día. Entre los días 3º y 6º, si el motivo es alguno de los siguientes:

     - enfermedad de familiares hasta 2º grado.

     - para la adaptación de los niños y niñas.

     - para la formación, con autorización de la dirección.

- Garantizar plaza de formación en los siguientes casos:

     - en formación online, siempre que no sea necesaria la tutoría.

     - formación de carácter institucional.

     - aumentará el número de plazas en el resto de cursos.

Fuera del Acuerdo hay un compromiso para revertir el 1% de 2016 en los presupuestos de 2023 (con esto concluirá completamente la reversión).

¡¡Seguiremos luchando para recuperar la mesa de negociación a tres y lograr nuevas mejoras!!

descargas de archivos.orig INFO Acuerdo de la Concertada e Ikastolas

 

OSA Ekaina lizarra

Lizarran, osasun arreta arriskuan ote?

Osasunbidea 2022/06/27

LAB sindikatuak behin baino gehiagotan salatu ditu Lizarrako osasuneskualdea kudeatzeko politikak. Eskualde hori azken urteotan egungo kudeatzaileek hartutako erabaki txarren ondorioak pairatzen ari da, eta, horren ondorioz, Lizarraldeko herritarren osasunarreta are zigortuagoa eta ahulagoa gelditu da, bigarren mailakotzat hartzen baitute behin eta berriz.

Azken hilabete honetan, Lizarra aldeko osasunzerbitzu publikoetako profesionalek eta herritarrek kexa ugari egin dituzte osasun arreta dela-eta, besteak beste:etxeko ospitalizazioa ixteko saiakera (gure sindikatuak salatua), kirurgia handi anbulatorioaren hedadura txikia, itxaron-zerrenda luzeagoak, ospitalizazio-solairuen eta larrialdien egoera, Oinarrizko Osasun Laguntzako azpiegituretan eta arretan dauden arazoak…

García OrcoyenOspitalean egiten ari diren obrekin, kaos-egoera berriz nagusitu da. Testuinguru horretan, osasun eskualde honen hurrengo urteetako jardunbidea zehaztuko duen plan zuzentzailean gutxieneko adostasunik ez egoteak, batetik, eta egungo kudeatzailetzak plantillari egotzi nahi dizkion datu negargarriek, bestetik, zerbitzu-buru gehienen ezinegona eragin dute. Oso esanguratsua da ikusteaizendapen libreko karguak betetzen ari diren pertsona horiek –hau da, kudeatzailetzak berak behatzez izendatu dituztenak– Osasunbideko zuzendariekin eta ordezkari politikoekin bildu direla adierazteko ez daudela gustura egungo kudeatzailetzak sortutako egoerarekin, agintekeriaz eta eztabaidarako aukerarik eskaini gabe jokatzen ari delako.

Beldur gara erabaki penagarri horien guztien ondorioz Lizarrako osasun eskualdeko langileak jasaten ari diren lanbaldintzen atzean ez ote dagoen egungo kudeatzailetzarengogoeta gaitasun falta baino gehiago, hau da, horren atzean ez ote dagoen askoz ere zabalagoa den proiektu bat García Orcoyen Ospitalea espezialitate-zentro huts bihurtzeko.

Izan ere, badira hainbat erabaki pentsarazten digutenak lehendik ongi pentsatutako estrategia baten aurrean egon gaitezkeela: kirurgia handi anbulatorioaren garapena, ospitalizazio-oheen murrizketa, etxeko ospitalizazioa Iruñetik kudeatzeko saiakera, itxarote-zerrenda gero eta luzeagoak, hemodialisia eta beste zerbitzu berri batzuk ezartzeko ekimenik eza, Iruñera gero eta maizago egiten diren deribazio kirurgikoak, Errioxarekin sinatutako hitzarmenak mugatik hurbil dauden herriei arreta emateko eta jarduera hara deribatzeko… Argi dago ez zaiela interesatzen Lizarrako osasun eskualdeabaliabidez eta langilez hornitzea.
Duela gutxi, Nafarroako Gobernua toki entitateekin eta tokiko eragileekin bildu zen Lizarraldeko despopulazioaren aurkako borrokari buruzko foro batean. Topaketa horretatik ez zen inolako alternatibarik atera despopulazioaren aurka borrokatzeko funtsezko puntuetako bat indartzeko, hots, kalitatezko osasunarreta bermatzea.

LAB sindikatutik, Lizarrako osasun eskualdeanzabaltzen ari den egoera salatzen dugu, eta eskualdeko egungo kudeatzaileen lana errefusatzen dugu, Lizarraldeko osasunarreta bermatzeari begira egiten ari diren politika negargarrien erantzule nagusiak diren aldetik. Era berean, langileak pairatzen ari diren koakzioak salatzen ditugu, bai eta nagusiek erakusten duten antolaketa-gaitasun faltaren ondorioz jasaten ari diren antolakuntza ezin kaskarragoa ere.
Nafarroako Gobernuari eskatzen diogu konpon ditzala behingoz Lizarraldekokudeatzaileak aspaldidanik eragiten ari diren kudeaketa arazo larriak, eta eskualde horretako osasun arreta bermatu eta indartzearen aldeko apustu garbia egin dezala, bai azpiegituretan, bai langileei dagokienez. Era berean, herritarrak eta langileak animatzen ditugu “borroka”egin dezaten arreta publiko, hurbil eta kalitatezkoaren alde.

¿Está en peligro la atención sanitaria de Estella?

Osasunbidea 2022/06/27

Desde el sindicato LAB hemos denunciado en múltiples ocasiones las políticas de gestión del área de salud de Estella, que está sufriendo en los últimos años las consecuencias de las decisiones de la actual gerencia ,dejando maltrecha la ya castigada atención sanitaria de la población de Lizarraldea, que una vez más es tratada como de “segunda”.

Han sido múltiples las quejas que han llegado por parte de profesionales y de la ciudadanía de los servicios sanitarios públicos del área de Lizarra. Desde el intento de cierre de la hospitalización a domicilio que fue denunciada por nuestro sindicato y reforzada finalmente, hasta el escaso contenido de la cirugía mayor ambulatoria, el incremento de las listas de espera, la situación de las plantas de hospitalización, urgencias o los problemas de infraestructuras y atención en Atención Primaria.

El caos ha vuelto a estallar con las obras que se están realizando en el Hospital García Orcoyen. La falta de un consenso mínimo en el plan director que determinará los próximos años del área de salud y unos pésimos números de los que la actual gerencia quiere culpabilizar a la plantilla, ha llegado a provocar el malestar de una amplia mayoría de los jefes y jefas de servicio. Es significativo que estas personas que ocupan cargos de libre designación, es decir, nombrados a dedo por la propia gerencia, se han reunido con representantes políticos y directivos de Osasunbidea para mostrar su descontento por la situación generada por la actual gerencia a la que acusan de autoritaria y poco dialogante.

Mucho nos tememos que las condiciones laborales, derivadas de todas estas decisiones, que están sufriendo la plantilla del área de salud de Estella no solo no está provocada por la falta de actitud y aptitud de la actual gerencia, sino que responde a un proyecto conjunto y mucho más amplio para convertir al Hospital García Orcoyen en un mero centro de especialidades.

El desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria, el cierre de camas de hospitalización, el intento de que la hospitalización a domicilio sea gestionada desde pamplona, el aumento de las listas de espera, la falta de iniciativas para instaurar nuevos servicios como el de hemodiálisis, el aumento cada vez mayor de derivación quirúrgica a pamplona, los conciertos con La Rioja para atender zonas limítrofes y derivar la actividad… todo ello nos lleva a pensar que estamos ante una estrategia deliberada. Parece claro que dotar de medios y personal al área de salud de Estella, no interesa.
Recientemente, el Gobierno de Navarra se reunió con entidades locales y agentes locales en el foro sobre la lucha contra la despoblación en Tierra Estella. De ese encuentro no salieron alternativas para reforzar uno de los puntos fundamentales para luchar contra la despoblación, como es garantizar una atención sanitaria y de calidad.

Desde el sindicato LAB denunciamos la situación que se está generando en el área de salud de Estella y hacemos responsables a la gerencia actual del área de las pésimas políticas que están realizando en cuanto a asegurar la atención sanitaria. También denunciamos las coacciones que están recibiendo la plantilla y la pésima organización que sufren ante la nula capacidad organizativa que se está demostrando.
Exigimos al Gobierno de Navarra que solucione los problemas de gestión que lleva arrastrando con esta gerencia desde hace ya demasiado tiempo. Le instamos a que realice una apuesta real tanto en infraestructuras como en personal que asegure y potencie la atención sanitaria de Lizarraldea. Así mismo animamos a la ciudadanía y la plantilla a que “pelee” por una atención pública, cercana y de calidad.

LOGO LAB OPE

LAB Auzolan. Si dispones de material propio o libre y deseas compartirlo puedes enviarlo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

TGM QUIMICA-O

Material y enlaces de interés

gorria button ENLACES anteriores convocatorias: Contratación temporal_2016 

Exámenes anteriores

(NOTA: Hay que tener en cuenta que desde la fecha de estas pruebas la legislación puede haber cambiado, y consecuentemente la respuesta válida puede haber cambiado. Pueden contener preguntas impugnadas o respuestas no válidas)


descargas de archivos.orig PDF Contratación temporal: Examen+Plantilla 1.   Examen+Plantilla 2.

 

 
 

LOGO LAB OPE

LAB Auzolan. Si dispones de material propio o libre y deseas compartirlo puedes enviarlo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

TGM QUIMICA-O

Material y enlaces de interés

gorria button ENLACES anteriores convocatorias: Contratación temporal_2019 

Exámenes anteriores

(NOTA: Hay que tener en cuenta que desde la fecha de estas pruebas la legislación puede haber cambiado, y consecuentemente la respuesta válida puede haber cambiado. Pueden contener preguntas impugnadas o respuestas no válidas)


descargas de archivos.orig PDF Contratación temporal: Examen+Plantilla. 

 

 
 
ADM bomberos6

Basozainak, suteen aurrean

Administrazioa 2022/06/27

LABen iritzia, milaka hektarea erre eta kiskalita utzi dituzten suteen aurrean
Nafarroako Gobernuak milioika euro inbertitzen ditu azpiegitura erraldoietan, hala nola AHTean eta Nafarroako Ubidean, baina natura kudeatzeko eta babesteko erabiltzen duen kopurua eskasa da, oso.

Ingurumen Zaintzako eta Basozainen taldea teknikoki oso talde prestatua eta motibatua da, baina ez du baliabiderik. Eskasiaren politika horren ondorioz, gure ondare naturalaren biziraupenerako beharrezkoak diren jarduera asko bertan behera uzten ari dira. Klima-aldaketari aurre egiteko jarduerak iragarri dira; zenbaitetan, badirudi zerbait aldatuko dela, baina premiarik larrienak atenditzeko edo egokitzapenak egiteko tenorean, oraindik ere ikusten dugu ez dagoela interesik giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak emateko. Ez dago erabaki politiko ausart eta sendorik, alegia, itxurakeria alde batera utziko dituen erabakirik edo proposamen tekniko serio eta eraginkorrak serio hartuko dituen erabakirik. Nahitaezkoa da baliabide gehiago jartzea, ez baita epelkerietarako, itxurakerietarako eta ezkutatzeko unea. Esate baterako, badago akordio politiko bat Ingurumeneko Zaindariaren Plan Zuzentzailean jasoa, baina oraindik ez diote eman aurrekontu-partidarik zaintzaile-plazak 15 gehitzeko. 15 langile gehiago izango genituen larrialdi-egoera honetan. Baliabideak eta baliabide gehiago, horixe da behar dena.

Suteak prebenitzeko inbertsioa ere oso eskasa izan da. Bada garaia gai hau serio hartzeko; horretarako, XXI. mendeko neurri teknikoak jasota dituzten Baso Suteen Prebentzio Planak idatzi behar dira. Ezinbestean, aztertu eta zaindu behar dugu lurraldearen antolamendua eta lurren erabileraren kudeaketa, horretarako gure geografiako puntu kritikoak aztertuz eta klima-krisiak eta ingurumen-krisi globalak mahai gainean jarri dizkiguten premien araberako kudeaketa eta lurralde-antolamendua eginez. Analisiak udaletara ere iritsi beharko luke, eta udalei tresnak eta baliabideak eman beharko lizkieke beren eremua prebentziozko begirada batekin antolatu eta kudeatu ahal izateko. Badakigu guztiok muturreko gertaeren ondorioak arindu beharrean, horiek elikatzen dituzten erabakiak hartu direla kudeaketa horretan.

Egun hauetako suteetan, argi eta garbi ikusi da larreek eta artzaintza bizirik duten eremuek geldiarazi egin dutela suaren hedapena. Azken hamarkadetan, erabilera horiek asko gutxitu dira, batez ere Nafarroako Erdialdean, baina hori ez da kezkatzeko motiboa izan Nafarroako Gobernuarentzat. Hain zuzen ere inguru horretan ari gara jasaten gure historiako suterik larrienak. Ez da inbertsiorik egin abeltzaintza estentsiboan aritzen diren pertsonen egunerokoa duintzeko, belaunaldien arteko erreleboa bermatzeko, haien lana erraztuko duten baliabideetan; aitzitik, eredu intentsibo eta industrializatu bat bultzatu da, eta eredu horrek eragin du gure lurzoruak, akuiferoak eta ibaiak kutsatzea, CO2 isuriak handitzea, lanaren prekarizazioa eta animalien ongizatea hondatzea. Nafarroako Gobernuko agintariei dei egiten diegu erreta dauden herriak bisita ditzaten, hala nola Argiñaritz, hortxe ikusten baita, nabarmen, zenbaterainoko eragina duen lurra kudeatzeko moduak: bazkarako larreak osorik eta onik, eta pinudiak kiskalita, herriko etxebizitzek sua hartzea eragin duten pinudiak. Suterik izanez gero, abeltzaintza estentsiboak ia ez du sua itzaltzeko baliabiderik behar, baina abeltzaintza intentsiboaren azpiegiturak defendatzeko baliabide asko behar dira (Argiñaritz ondoko Argal etxaldekoa adibide argia da).

Horregatik guztiagatik, LABek honako neurri hauek exijitzen ditu:

• Behar adina bitarteko bideratzea larrialdietako zerbitzu publikoak (suhiltzaileak, basozainak, SOS) baliabide material eta giza baliabide oparoez hornitzeko.

• Suteen Prebentzio Planak egitea, egungo ezagutza teknikoak aintzat hartuta; horrekin batera, lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan eragina duten neurriak hartzea. Analisi lasaia eta teknikoa behar da prebentzioari eta itzaltzeari lotutako neurri guztiak ezartzeko, baita araudi eraginkorra eta ausarta ere.

• Basoetako suteak itzaltzea profesionalizatzea, oraingo profesionalei prestakuntza eta baliabide-hornidura emanez. Nafarroan talde espezializatu bat sortzea, urte osoan aktibo egongo dena, sua itzaltzen eta prebenitzen laguntzeko.

• Abeltzaintza estentsiboa sustatzeko neurriak, prebentzio-neurri eraginkor eta jasangarriak diren aldetik; horrela, material sukoiaren karga murriztuko da, eta, era berean, funtsezkoa izango da tokiko ekonomiak bultzatzeko eta despopulazioa saihesteko.

• Gure herrien despopulazioa saihesteko neurri sendo eta eraginkorrak, horiek kudeatzen baitute lurraren erabilera: mugikortasun jasangarrirako komunikazio-bideak (AHT gutxiago, autobus lokal gehiago eta herriak eta zerbitzuak lotzeko sareak), zuntz optikoa, eskolak, kontsultategiak.

• Neurri tekniko eta arau-emaile eraginkorrak aztertzea eta abian jartzea, duela gutxi bizi izandakoak bezalako une kritikoetarako; esate baterako, egun kritikoetan, tenperatura altuarekin, hezetasun baxuarekin eta haize altuarekin, 30-30-30 erregelako egunetan, debekatuta egotea uzta biltzea, paketatzea eta makinak erabiltzea eskatzen duen edozein nekazaritza-lan egitea.

Basozainak-Guarderío de Medio Ambiente ante los incendios forestales

Administrazioa 2022/06/27

Opinión de LAB ante la oleada de incendios forestales que hemos sufrido con miles de hectáreas quemadas y arrasadas por los incendios
El Gobierno de Navarra invierte millones de euros en megainfraestructuras como el TAV y el Canal de Navarra, mientras lo que dedica a la gestión y protección de la naturaleza son migajas.

Tenemos un colectivo de Guarderío de Medio Ambiente-Basozainak técnicamente muy solvente y motivado, pero sin recursos. Esta política de la escasez, está provocando el abandono de muchas actuaciones necesarias para la supervivencia de nuestro patrimonio natural. Se anuncian actuaciones para combatir el cambio climático; podría parecer que algo iba a cambiar, sin embargo seguimos observando el nulo interés en dotar de medios humanos y económicos para mitigar y adaptar lo más necesario. Lo que es más preocupante es la falta de decisiones políticas valientes y contundentes, dejando de lado lo anecdótico con tintes de escaparate y no haciendo caso a las propuestas técnicas serias y efectivas. Es imperativo poner más recursos encima de la mesa, no es momento de templanzas, postureos ni escaqueos. Sin ir más lejos, hay un acuerdo político plasmado en el Plan Director del Guarderío de Medio Ambiente para aumentar en 15 las plazas de Guardas que aún no se le ha dotado de partida presupuestaria. Hubiéramos tenido 15 efectivos más en esta situación de emergencia. Recursos, recursos y más recursos son necesarios

La inversión en prevención de incendios es y ha sido muy escasa e insuficiente. Es hora de tomarse en serio este tema a través de la redacción de Planes de Prevención de Incendios Forestales que incluyan medidas técnicas del siglo XXI. Es necesaria una mirada hacia la gestión y ordenación del territorio y sus usos, analizando puntos críticos de nuestra geografía y realizando una gestión y ordenación territorial acorde a las necesidades que nos ha puesto encima de la mesa la crisis climática y medioambiental global. El análisis debería llegar también a escala municipal, dotando a los ayuntamientos de herramientas y recursos para poder ordenar y gestionar con una mirada preventiva su territorio. A nadie se le escapa ya que ha habido decisiones a nivel de gestión territorial que lejos de mitigar los efectos de les eventos extremos, los alimentan.

En los incendios de estos días, se ha visto claramente cómo los pastizales y zonas pastoreadas han frenado la expansión del fuego. En las últimas décadas, el abandono de estos usos, principalmente en la Zona Media de Navarra, no ha sido preocupación para el Gobierno de Navarra. Casualmente, es en esta zona donde estamos sufriendo los peores incendios de nuestra historia. Lejos de invertir en dignificar el día a día de las personas que se dedican a la ganadería extensiva para garantizar el relevo generacional realizando inversiones que faciliten su labor, se ha impulsado un modelo intensivo e industrializado que provoca la contaminación de nuestros suelos, acuíferos y ríos, el aumento de emisiones de CO2, la precarización laboral y el deterioro del bienestar animal. Invitamos a los y las dirigentes del Gobierno de Navarra a que se den una vuelta por los pueblos quemados, tales como Arguiñariz, un claro ejemplo de lo que pasa según cómo se gestione el territorio y sus usos: pastizales pastoreados intactos en contraste con pinares calcinados a las puertas del pueblo que han provocado el incendio de viviendas. Mientras la ganadería extensiva apenas requiere de medios de extinción en caso de incendio, para defender las infraestructuras de la ganadería intensiva hacen falta muchos medios (ejemplo claro el de la granja Argal junto a Arguiñariz).

Por todo ello, desde LAB exigimos las siguientes medidas:

• Que se destinen suficientes recursos para dotar de los medios materiales y humanos necesarios a los servicios públicos de emergencias (bomberos-suhiltzaileak, basozainak, SOS...)

• La realización de Planes de Prevención de Incendios acordes con los conocimientos técnicos actuales y medidas que incidan en la gestión y ordenación de usos en el territorio. Se necesita un análisis sosegado y técnico para establecer todas aquellas medidas en relación a la prevención y extinción, al igual que una normativa eficaz y valiente.

• Profesionalizar la extinción de incendios forestales a través de la formación y dotación de recursos a los medios actuales. Crear un equipo especializado en Navarra que esté activo durante todo el año colaborando en la extinción y en la prevención.

• Medidas para favorecer la ganadería extensiva como medida preventiva efectiva y sostenible, reduciendo así la carga de material inflamable y, a su vez, clave para impulsar las economías locales y evitar la despoblación.

• Medidas contundentes y eficaces para evitar la despoblación de nuestros pueblos, que son los que gestionan los usos del territorio: vías de comunicación para movilidad sostenible (menos TAV y más autobuses locales y redes para conectar pueblos y servicios), fibra óptica, escuelas, consultorios…

• Estudiar y poner en marcha medidas técnicas y normativas eficaces para momentos críticos como los vividos recientemente, como por ejemplo que en días críticos, con alta temperatura, baja humedad y viento elevado, los días de la regla 30-30-30, se prohíba cosechar, empacar y cualquier tipo de labor agrícola que implique uso de maquinaria.

A bomberos

LABek suhiltzaileen zerbitzua berrantolatzea eskatzen du

Administrazioa 2022/06/24

LAB sindikatuak prentsaurreko bat egin du gaur basozain eta suhiltzaileen zerbitzuetako langileekin batera, non salatu baitute, azken egunotan pairatu ditugun baso-suteak direla-eta, Nafarroako Gobernuak erakutsi duen aurreikuspen eta prebentzio falta eta alerta-egoera kudeatzeko gaitasun falta.

Lehenik eta behin, bizi izan dugun egoera lazgarri honen ondoren, suteen ondorioek kaltetutako pertsona guztiei elkartasuna adierazi nahi diegu. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu egun hauetako sua itzaltzeko lanean gurekin elkarlanean aritu diren pertsona, erakunde eta zerbitzu guztiei, zeren eta haien laguntzarik gabe, Nafarroako Suhiltzaileek nekez egin geniezaieke aurre suteei. Eskerrak batez ere bizilagunei eta nekazariei, zeinek modu altruistan bat egin dute sua itzaltzeko lanekin.

LAB Suhiltzaileak bat egiten du Nafarroako Gobernuak hartutako aurreikuspen, alerta-gaitasunaren eta prebentzio-neurrien faltaren kritika orokorrarekin, eta, gure ustez, horrek ondorieztatu behar du Barne Departamentuan erantzukizunak hartzea.

Suhiltzaileen Zerbitzuari berari dagokionez, langileek emandako erantzuna nabarmendu eta eskertu nahi genuke.
Beste behin ere, langileen konpromezua ete borondatea funtsezkoak izan dira larrialdi-egoera honi aurre egiteko.

Zerbitzuko zuzendaritzaren gabezia eta ezintasuna langileok ordezkatu behar izan dugu. Izan ere, zuzendaritzak erakutsi du ez duela baliabiderik ez mekanismo nahikorik horrelako egoeratan medioak mobilizatzeko edo eta erantzun egokia emateko.

Zerbitzuaren funtzionamenduaren eta eraginkortasunaren aldetik, berdin da larrialdi-egoera 0 edo 4. mailakoa izatea, suhiltzaile-zerbitzuak eskura dituen giza baliabideak eta baliabide materialak berdinak dira.
Gertatzen dena gertatzen dela, gutxieneko zerbitzu baten aurrean gaude: larrialdi-egoera bat aktibatzen denean edo aktibatzen ez denean, guardiako suhiltzaileen kopurua gutxieneko zerbitzuena da.

Adibidez, Leireko sutea piztu zen gauean, lehenengo parte-hartzaileak Zangozako parkeko 3 suhiltzaileak baino ez ziren izan. Hau da, ezarritako minimoa, praktikan eguneko maximoa da.

 Urteak daramatzagu zerbitzuaren gabeziak salatzen, eta bizi izandako egoeraren ondoren inoiz baino nabarmenagoak dira gabezia hauek. Zehazki, gabezia horietako batzuk honako hauek dira:

- Egitura EZA: aginte funtzioei dagokienez, egitura operatiboa prekarioa zen legegintzaldiaren hasieran, eta gaur egun oraindik okerragoa da. Salatu nahi dugu Barne Departamentuak epe laburreko konponbideak baino ez dituela bilatu 20-23 Plan Estrategikoan antzemandako hutsuneak betetzeko (gaur egun, aginte operatiboen % 50 bitarteko egoeran daude).

- Langileri GABEZIA: urte hauetako plaza-deialdiak alde batera utzita, gutxieneko zerbitzu bat izaten jarraitzen dugu.

Duela 20 urteko plantilla bera mantentzen da, parke bakoitzeko gutxienez 3 suhiltzailerekin, eta hori, argi dago, ez da nahikoa gaur egun ditugun zerbitzu-mota guztiei erantzuteko, eta gainera ez du langileon segurtasuna bermatzen.

Era berean, nabarmendu nahi dugu gaur egun baso-suhiltzaileen plantillak ez duela langile nahikorik. LAB Suhiltzaileak salatu nahi du kanpainetarako soilik gutxieneko plantilla bat kontratatzen jarraitzen dela, eta frogatuta dago hori ez dela nahikoa. Era berean, salatu nahi dugu egonkortze-prozesuan deitutako baso-suhiltzaileen plazak ez direla nahikoak.

- Basoko SUTEEN TALDE ESPEZIFIKO BATEN FALTA: urteak daramatzagu basoko suteak itzaltzeko eta prebenitzeko lanetan arituko den talde espezialista bat eskatzen, uretako erreskate edota erreskate teknikorako dauden taldeen modura. Are gehiago, talde espezialistaren faltan, aurten, gainera, langile gutxiago daude Brigada Heligarraiatuari esleituta, erantzuteko gaitasuna murriztuz.

Egitura, langileria eta antolakuntzaren gabeziez gain, babes- eta segurtasun-ekipamenduetan, parkeetan, ibilgailuetan eta ordainsarietan egindako inbertsioa hobetzeko beharra ere aldarrikatu nahi dugu. Suhiltzaileen kasuan, 2002. urteaz geroztik ordainsariak ez dira aldatu.

Administrazioko beste kolektibo batzuei beren soldata-egoera hobetzen joan zaie urte hauetan; baina Suhiltzaile Zerbitzuko langileak egoera berean daude duela 20 urte.

Basogintzaren kudeaketari dagokionez, gure eskumeneko eremua ez izan arren, uste dugu beste eragile eta zerbitzu batzuekin batera INFONA Plana eguneratu behar dela (Nafarroako Baso Suteetarako Larrialdi Plana, 1999koa da). Baita mendien eta ingurune naturalaren kudeaketa, mantentzea, aprobetxamendua eta abar birplanteatu beharra dago.

Horregatik guztiagatik, LAB Suhiltzaileak Nafarroako Gobernuari egiten dizkiogun eskaerak eta erreklamazioak berresten ditugu honako alderdi hauetan:

1. Zerbitzua egitura eta logistika mailan behar bezala berrantolatzea eta dimentsionatzea.
2. Parke guztietan gutxieneko operatiboa handitzea, parke bakar batek ere txandako 4 suhiltzaile baino gutxiago izan ez ditzan.
3. Baso Suhiltzaileen langile-kopurua eta kontratazio-aldia handitzea.
4. Baso-suteetako talde espezialista bat sortzea.
5. INFONA Plana eta natura ingurunearen erabilera eta ustiapen-politika guztia berrikustea eta eguneratzea.

Larrialdien kudeaketan eta Suhiltzaile Zerbitzuaren funtzionamenduan adierazitako gabezia guztiengatik, Barne Zuzendari Nagusia berehala kargutik kentzeko eskatzen diogu Barne Saileko arduradunari.
Amaitzeko, gure lankide beteranoenek helarazi diguten esaldi bat nabarmendu eta baliatu nahi dugu:
"Udako sute handiak neguan hasi behar dira itzaltzen".

LAB pide reorganizar el servicio de bomberos tras la ola de incendios forestales

Administrazioa 2022/06/24

El sindicato LAB ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que han participado bomberos y personal del guarderío forestal para denunciar la falta de previsión, capacidad de alerta y medidas preventivas por parte del Gobierno de Navarra para evitar los incendios forestales que hemos padecido estos días pasados.

Después de esta dramática situación que hemos vivido, quisiéramos en primer lugar, solidarizarnos con todas las personas afectadas por los efectos de los incendios. Así mismo, quisiéramos también transmitir nuestro agradecimiento a todas las personas, entidades y Servicios que han colaborado codo con codo con nosotros en el trabajo de extinción de estos días, y sin cuya ayuda, los Bomberos de Navarra difícilmente podríamos haber hecho frente a los incendios. Y muy especialmente a vecinos y agricultores, que de manera altruista se han incorporado a las tareas de extinción.

Desde LAB Suhiltzaileak, nos sumamos a la crítica general de la falta de previsión, capacidad de alerta y medidas preventivas adoptadas por parte del Gobierno de Navarra, y entendemos que esto debe derivar en la asunción de responsabilidades en el Departamento de Interior.
En cuanto al propio Servicio de Bomberos, quisiéramos destacar y agradecer la respuesta que ha dado la plantilla. Una vez más, ha tenido que ser la propia iniciativa y voluntariedad del personal la que ha dado respuesta en esta situación de emergencia; todo ello para suplir la carencia e incapacidad de la dirección del Servicio, la cual ha demostrado adolecer de mecanismos de organización y movilización de recursos imprescindibles ante situaciones como éstas o incluso menores.

Es indiferente, a efectos del funcionamiento y operatividad del Servicio de Bomberos, que la situación de emergencia sea de nivel 0 o de nivel 4; los recursos humanos y materiales son idénticos. Pase lo que pase estamos ante un “servicio de mínimos": cuando se active o no una situación de emergencias, el numero de bomberos de guardia es el mismo.

Por ejemplo, la noche que se inició el incendio de la Sierra de Leyre, los primeros intervinientes fueron tan solo los 3 bomberos del parque de Sangüesa que estaban de turno, es decir, el mínimo establecido y que en la práctica supone el máximo diario.

Llevamos años denunciando las carencias del Servicio de Bomberos de Navarra, que después de la situación vivida, han quedado más patentes que nunca; en concreto estas carencias se refieren a:

- FALTA DE ESTRUCTURA: La estructura operativa en cuanto a mandos, era precaria al inicio de la legislatura y actualmente es todavía peor. Denunciamos que en este tema, desde la DGI solo se han buscado soluciones cortoplacistas para parchear las deficiencias detectadas en el Plan Estratégico 20-23; (actualmente el 50% de las jefaturas operativas están ocupadas interinamente).

- FALTA DE PERSONAL: pese a las convocatorias de plazas de estos años, seguimos teniendo un Servicio de mínimos. Se mantiene la misma plantilla que hace 20 años, con un mínimo de tan solo 3 bomberos en algunos parques, que es a todas luces insuficiente para atender toda la cartera de servicios que tenemos actualmente y que no garantiza la seguridad de los intervinientes.

También queremos resaltar la falta de personal que actualmente tiene la plantilla de bomberos forestales. Desde LAB Suhiltzaileak, denunciamos que se sigue contratando SOLO para las campañas de extinción de incendios; y además se contrata una plantilla mínima que se ha demostrado insuficiente. Denunciamos así mismo, que las plazas de bombero forestal convocadas en el proceso de estabilización son muchas menos de las necesarias.

-FALTA DE UN GRUPO ESPECÍFICO DE INCENDIOS FORESTALES: llevamos años reclamando la creación un grupo especialista, que se dedique a las labores de extinción y prevención de incendios forestales, de la misma forma que existen grupos como el de rescate acuático y rescate técnico. Es más, a falta de grupo especialista, este año hay menos personal asignado a la Brigada Helitransportada, reduciendo así la capacidad de respuesta.

A la falta de estructura, personal y organización, queremos añadir también, la necesidad de mejorar la inversión en equipamientos de protección, parques, vehículos y retribuciones; retribuciones que en el caso de bomberos, se encuentran estancadas desde el año 2002. A otros colectivos de la Administración se les ha ido mejorando su situación salarial a lo largo de estos años; el personal del Servicio de Bomberos está en la misma situación desde hace 20 años.

En cuanto a la gestión forestal, pese a no ser un ámbito de nuestra competencia, creemos que junto a otros agentes y Servicios, es necesario actualizar el Plan INFONA (Plan de Emergencias para Incendios Forestales de Navarra, del año 1999), así como replantear la gestión de los montes y medio natural, su mantenimiento, aprovechamiento, etc…

Por todo ello, desde LAB Suhiltzaileak, reiteramos nuestras peticiones y reclamaciones al Gobierno de Navarra en los siguientes aspectos:

1. Reorganización y dimensionamiento adecuado del Servicio a nivel de estructura y de logística.
2. Aumento del mínimo operativo en todos los parques, de manera que ningún parque esté con menos de 4 bomberos de turno.
3. Ampliación de número de personal de Bomberos Forestales y de su periodo de contratación.
4. Creación de un Grupo Especialista de Incendios Forestales.
5. Revisión y actualización del Plan INFONA, y de toda la política de usos y explotaciones del medio natural.
Por todas las carencias expresadas en la gestión de las emergencias y en el funcionamiento del Servicio de Bomberos, pedimos al Consejero responsable del Departamento, el cese inmediato de la Directora General de Interior.
Para terminar, queremos resaltar y hacer valer una frase que nos han transmitido nuestros compañeros más veteranos:

“Los grandes incendios de verano, se empiezan a apagar en invierno”.


 

 

OSA mg

Mahai orokorreko sindikatuak administrazioarekin adostasunera iritsi dira funtzionarioen mugikortasuna, aldi baterako barne-sustapena eta Nafarroako Osasun Zerbitzuko kontratazioan hobekuntzak bermatzeko

Administrazioa 2022/06/23

Mahai orokorreko LAB, CCOO, UGT eta ELA sindikatuek Osasunbideko profesionalen zuzendaritzarekin hainbat negoziazioren ondoren lortu dute langile finkoen mugikortasuna ziurtatzea, erresultak aparteko egonkortze-prozesuan egokitzapenetan sartuta.

Sindicatos de la mesa general llegan a un consenso con la administración para asegurar la movilidad del personal funcionario, la promoción interna temporal y mejoras en la contratación en el Servicio Navarro de Salud

Administrazioa 2022/06/23

Los sindicatos de la mesa general LAB, CCOO, UGT Y ELA han conseguido tras múltiples negociaciones con la dirección de profesionales de Osasunbidea que se asegure la movilidad del personal fijo incluyéndose las resultas en acoplamientos en el proceso extraordinario de estabilización.

 
LOGO mahai orokorra

 Mahai Orokorra, laburpena
2022-06-24

Sarrera euskeraz.

Titulua euskeraz Testua euskeraz. descargas de archivos.orig PDF 

LABen irakurketa.

Titulua euskeraz Testua euskeraz. descargas de archivos.orig PDF 

LABen irakurketa.

Titulua euskeraz Testua euskeraz. descargas de archivos.orig PDF 

LABen irakurketa.

Titulua euskeraz Testua euskeraz. descargas de archivos.orig PDF 

LABen irakurketa.

Resumen Mesa General
2022-06-24

Introducción castellano.

Titulo castellano Texto castellano. descargas de archivos.orig PDF 

Lectura de LAB.

Titulo castellano Texto castellano. descargas de archivos.orig PDF 

Lectura de LAB.

Titulo castellano Texto castellano. descargas de archivos.orig PDF 

Lectura de LAB.

Titulo castellano Texto castellano. descargas de archivos.orig PDF 

Lectura de LAB.

   
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

ADM bombilla

Adi! Aldaketak Nafarroako Foru Komunitatean plantillak egonkortzeko LEPean

Administrazioa 2022/06/23

Uztailaren 1etik aurrera hasiko dira argitaratzen NAOn egonkortzeko LEPen deialdiak. Datozen sei hilabeteetan 200 deialdi inguru egingo dira. Deialdi horiek guztiak abenduaren 31rako argitaratu behar dira.

Ezin da aurreikusi deialdi bakoitza noiz aterako den; beraz, parte hartu nahi duten pertsonek egunero begiratu behar dute NAO, epeei arretaz erreparatzeko. Gainera, prozesu honen baldintza bereziak direla eta, izena emateko epeak erdira murriztu dira, hau da, 15 egun naturalera. Beste kontu bati ere jarri behar zaio arreta: NAOn deialdia bakarrik agertuko da; gainerako izapideak ez dira NAOn argitaratuko, baizik eta navarra.es webguneko Enplegu Publikoan agertzen den deialdiaren fitxan.

Interesdunei prozesua errazteko, LAB sindikatuak bere webgunean egunero jarriko ditu argitaratzen diren deialdiak eta horietarako estekak. Gomendatzen dizuegu hasierako orrian jartzea gure webgunea eta egunero kontsultatzea, epeak ez pasatzeko. ESTEKA

Gogorarazten dizuegu prozesu honetan nahi duen orok parte har dezakeela, deialdiaren baldintzak betetzen baditu. Hau da, langile finkoek, kontratatuek, Administrazioan aspaldi lan egin zutenek eta Administrazioan inoiz lan egin ez dutenek ere parte har dezakete. Era berean, edozein pertsona Estatuko edozein tokitan aurkez daiteke lanpostuaren baldintzak betetzen baditu, eta Estatuko edozein pertsona aurkez daiteke Nafarroako LEPetara.

Bestalde, Nafarroako Parlamentuak dagoeneko onartu du deialdietan kontuan hartuko diren merezimenduen definizioa eta balorazioa. Honela geratuko dira:


 MEREZIMENDU LEHIAKETA 

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 60 puntos gehienez.
• Deialdiko lanpostu berean NFKAn edo erakunde autonomoetan: 3 puntu/urtea.

• Beste lanpostu batzuetan NFKAn edo erak. autonomoetan: 1,5 puntu/urtea.
• Edozein lanpostutan beste adm. publiko batzuetan: 0,75 puntu/urtea.

Izangaiak prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko egoera berezian eman dituen aldiak benetan lanean aritu den lanpostuan egindako zerbitzutzat hartuko dira.

Beste merezimendu batzuk:  40 puntu gehienez.
• Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik ez, NFKAn eta erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 14 puntu deialdi bakoitzeko.
Lehen 14 puntu deialdi bakoitzeko, orain 28.
Ingelesa, frantsesa eta alemana (lanpostu batzuetan): 15 puntu gehienez (5/hizkuntza).
Euskera:
- Eremu euskaldunean: 11 puntu gehienez, lanpostu guztietan.
- Eremu mistoan: 7 puntu gehienez, lanpostu batzuetan.
- Eremu ez-euskaldunean: 0 puntu.

BERRIA: Merezimenduen balorazioa aurreko ataletan ezarritakoaren arabera egin ondoren, ehuneko 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila egiaztatzen duten pertsonek lortutako puntuazioari 1,5 puntu gehituko zaizkio zuzenketa-faktore gisa.

 

 OPOSIZIO-LEHIAKETA 

OPOSIZIO FASEA:
• 60 puntu. 30 punturekin gainditu behar da.
• C eta D mailak: test motako proba bat.
• A eta B mailak: 2 proba, egun berean egin litezkeenak.
• Test psikoteknikoak eta proba fisikoak: bakarrik lanpostu horietan sartzeko ohiko prozeduretan egiten badira.

MEREZIMENDU FASEA:
40 puntu gehienez.

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak: 28 puntu gehienez
• Deialdiko lanpostu berean NFKAn edo erakunde autonomoetan: 2,5 puntu/urtea.
• Beste lanpostu batzuetan NFKAn edo erak. autonomoetan: 1,75 puntu/urtea.
• Edozein lanpostutan beste adm. publiko batzuetan: 0,86 puntu/urtea.

Izangaiak prestakuntzarako zerbitzu berezietan edo jarduneko egoera berezian eman dituen aldiak benetan lanean aritu den lanpostuan egindako zerbitzutzat hartuko dira.


Beste merezimendu batzuk: 12 puntu gehienez
• Lanpostu bereko LEP bat gainditu izana baina lanposturik lortu ez, NFKAn edo erakunde autonomoetan, 2009/1/1etik aurrera argitaratutako deialdi batean: 1,6 puntu/deialdia. Lehen 1,6 puntu deialdi bakoitzeko, orain 3,2.
Ingelesa, frantsesa eta alemana (lanpostu batzuetan): 6 puntu gehienez (2 puntu hizkuntza bakoitzeko).

Euskera:
- Eremu euskaldunean: 4,4 puntu gehienez, lanpostu guztietan.
- Eremu mistoan: 2,8 puntu gehienez, lanpostu batzuetan.
- Eremu ez-euskaldunean: 0 puntu.

 

 PARLAMENTUA 

BERRIA:  Horrekin batera, Parlamentuan lortu da funtzionarioek LEP berezi honetan lanpostua lortu dutelako libre uzten dituzten plazak 2025ean ateratzea LEPean. Halaber, Osasunbidean eta NOPLOIn, aurreikusitako akoplamenduetan erresultak sartuko dira, eta, ondoren, lekualdatzeak egingo dira akoplamenduen erresultekin.

Merezimendu-lehiaketa bidez sartzeko prozesuan, desgaitasuna duten langileentzako puntuazio espezifiko bat ere gehitu da.

¡Atención! Cambios en la OPE de estabilización en la Administración Foral Navarra

Administrazioa 2022/06/23

A partir del 1 de julio comenzarán a publicarse en el BON las convocatorias de las diferentes OPEs de estabilización. Serán cerca de 200 convocatorias que irán saliendo a lo largo de los próximos seis meses. Todas estas convocatorias tienen que estar publicadas para el 31 de diciembre de este año.

No se puede prever cuándo saldrá cada una de las convocatorias por lo que las personas interesadas en participar deben mirar diariamente el BON para que no se pasen los plazos. Además, recordamos que, debido a las condiciones excepcionales de este proceso, los plazos de inscripción se han reducido a la mitad, es decir, 15 días naturales. Otra cuestión a la que habrá que prestar mucha atención es que en el BON únicamente aparecerá la convocatoria. El resto de trámites no se publicarán en el BON sino en la ficha de la convocatoria que aparece en Empleo Público de la web navarra.es.

Desde LAB, para facilitar en lo posible el proceso a las personas interesadas, vamos a colgar a diario en nuestra web infoadm.org las convocatorias que vayan saliendo con el enlace para cada una de ellas. Os recomendamos que os pongáis nuestra web como página de inicio y la consultéis a diario para que no se os pasen los plazos. ENLACE

Os recordamos que en este proceso puede participar todo el mundo que lo desee siempre que cumpla los requisitos de la convocatoria. Es decir, puede participar personal fijo, contratado, personas que trabajaron hace tiempo en la Administración e incluso personas que nunca han trabajado para la Administración. Asimismo, cualquier persona puede presentarse en cualquier punto del Estado a las plazas para las que cumpla los requisitos y cualquier persona del Estado puede presentarse a las OPEs de Navarra.

Por otro lado, ya ha sido aprobado por el Parlamento de Navarra la definición y valoración de los méritos que se tendrán en cuenta en las convocatorias. Quedan como siguen:


 CONCURSO DE MÉRITOS 

Servicios prestados en las AAPP: hasta 60 puntos
• En el mismo puesto de la convocatoria en la ACFN/OOAA: 3 puntos/año.

• En otros puestos de la ACFN/OOAA: 1,5 puntos/año.
• En cualquier puesto en otras AAPP: 0,75 puntos/año.

Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Otros méritos: hasta 40 puntos
• Haber aprobado sin plaza OPE del mismo puesto en la ACFN y sus OOAA, en convocatorias publicadas a partir del 1/1/2009: 14 puntos/convocatoria. Pasa de 14 a 28 puntos por convocatoria.
Inglés, francés y alemán (en algunos puestos): hasta 15 puntos (5/idioma).

Euskera:
- Zona vascófona: hasta 11 puntos en todos los puestos.
- Zona mixta: hasta 7 puntos (sólo en algunos puestos).
- Zona no vascófona: 0 puntos.

NUEVO: Una vez realizada la valoración de méritos conforme a lo establecido en los apartados anteriores, a la puntuación obtenida por las personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 por cien se añadirá un total de 1,5 puntos en concepto de factor de corrección.

 

 CONCURSO-OPOSICIÓN 

FASE DE OPOSICIÓN:
• 60 puntos. Hay que aprobarla, con 30 puntos.
• Niveles C y D: 1 prueba tipo test.
• Niveles A y B: máximo 2 pruebas, que podrán ser el mismo día.
• Test psicotécnicos y pruebas físicas: podrán hacerse en los puestos en los que en sus procedimientos ordinarios de ingreso las haya habido.

FASE DE MÉRITOS:
• Hasta 40 puntos.

Servicios prestados en las AAPP: hasta 28 puntos
• En el mismo puesto de la convocatoria en la ACFN/OOAA: 2,5 puntos/año.
• En otros puestos de la ACFN/OOAA: 1,75 puntos/año.
• En cualquier puesto en otras Administraciones Públicas: 0,86 puntos/año.

Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Otros méritos: hasta 12 puntos
• Haber aprobado sin plaza OPE en la ACFN y sus OOAA, del mismo puesto, en convocatorias publicadas a partir del 1/1/2009: 1,6 puntos/convocatoria. Pasa de 1,6 a 3,2 por convocatoria.
Inglés, francés y alemán (en algunos puestos): hasta 6 puntos ( 2 puntos/idioma).

Euskera:
- Zona vascófona: hasta 4,4 puntos en todos los puestos.
- Zona mixta: hasta 2,8 puntos (en algunos puestos).
- Zona no vascófona: 0 puntos.

 

 PARLAMENTO 

NUEVO: Asimismo, en el trámite parlamentario se ha conseguido que las plazas que deje libre el personal funcionario por haber conseguido plaza en esta OPE extraordinaria, salgan a OPE ordinaria en el año 2025. Asimismo, en Osasunbidea y el ISPLN, en los acoplamientos previstos se incorporarán las resultas, y posteriormente, se harán los traslados con las resultas de los acoplamientos.

También se ha añadido una puntuación especifica para el personal con discapacidad en el proceso de acceso por concurso de méritos.