DBH eta LHko irakasle funtzionarioen destinoen esleipen egintzak abuztuaren 19 eta 20an burutuko dira

Irakaskuntza 2021/08/11

2021eko abuztuaren 19an eta 20an burutuko dira praktiketako funtzionarioak diren langileei, behin-behineko destinoa duten langileei eta prestakuntzarako zerbitzu bereziak dituzten langileei 2021-2022 ikasturterako destinoak esleitzeko egintzak.

Parte hartzeko epea zabalik egongo da abuztuaren 19ko goizeko 8:00etatik abuztuaren 20ko goizeko 9:00etara.

Destinoak esleitzeko egintza telematikoki egingo da, web fitxan argitaratutako jarraibideen arabera.

Egun hauetan argitaratuko dira eskainitako lanpostu hutsen eta deitutako pertsonen zerrendak:

Behin-behineko zerrendak: 2021eko abuztuaren 13a, ostirala.
Erreklamazio epea: 2021eko abuztuaren 14tik 16ra (biak barne)
Behin betiko zerrendak: 2021eko abuztuaren 18a, asteazkena.

Web fitxa ikusi (Nafarroako Gobernuko web guneko euskarazko informazioa ez dago eskuragarri).

La adjudicación de destinos al profesorado funcionario de ESO y FP se celebrará el 19 y 20 de agosto

Irakaskuntza 2021/08/11

Los días 19 y 20 de agosto de 2021 se llevarán a cabo los actos de adjudicación de destinos para el curso 2021-2022 al personal funcionario en prácticas, al personal con destino provisional y al personal con servicios especiales de formación.

El plazo de participación estará abierto desde las 8:00 horas del 19 de agosto hasta las 9:00 horas del 20 de agosto.

El acto de adjudicación de destinos se realizará telemáticamente de acuerdo con las instrucciones publicadas en la ficha web.

Los listados de vacantes ofertadas y personas convocadas se publicarán en las siguientes fechas:

Listas provisionales: viernes, 13 de agosto de 2021.
Plazo de reclamaciones: del 14 al 16 de agosto de 2021 (ambos inclusive)
Listas definitivas: miércoles, 18 de agosto de 2021.

Ver ficha web.