Profilen bat akreditatzen duten eta akreditatzen ez duten irakasleen behin behineko zerrendak onetsi dira

Irakaskuntza 2022/06/29

321/2021 Ebazpena, ekainaren 28koa, argitaratu da, profilen bat akreditatzen duten eta akreditatzen ez duten irakasleen behin behineko zerrendak onesten dituena, arrazoia zein den esanez (berezia).

Erreklamazio eta zuzenketarako epea: 2022ko ekainaren 30etik uztailaren 13ra.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicadas relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquel que no lo acredita

Irakaskuntza 2022/06/29

Se ha publicado la Resolución 149/2022, de 28 de junio, por la que se aprueban las relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquel que no lo acredita, indicando cuál es el motivo (extraordinaria).

Plazo de reclamaciones y subsanaciones: Del 30 de junio al 13 de julio, ambos inclusive.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Ikuskarien Kidegoan sartzeko deialdia onartu da

Irakaskuntza 2022/06/28

130/2022 Ebazpena, maiatzaren 31koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoan sartzeko deialdia onartzen duena (NAO, 126. zk., 2022ko ekainaren 27koa) argitaratu da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Aprobada la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores

Irakaskuntza 2022/06/28

Se ha publicado la Resolución 130/2022, de 31 de mayo, de la directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 126 – 27 de junio de 2022).

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Maisu-maistren Kidegorako oposizio-lehiaketako behin-betiko merezimenduen baremoa argitaratu da

Irakaskuntza 2022/06/23

145/2022 Ebazpena, ekainaren 22koa, Maisu-maistren Kidegorako oposizio-lehiaketako merezimenduen baremoa behin betiko argitaratu duena, argitaratu da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicación definitiva del baremo de méritos del concurso-oposición al Cuerpo de Maestros

Irakaskuntza 2022/06/23

Se ha publicado la Resolución 145/2022, de 22 de junio, con la publicación definitiva del baremo de méritos del concurso-oposición al Cuerpo de Maestros.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

2022-2023 ikasturterako oposiziora deitu ez diren espezialitateetako aldi baterako kontratatzeko izangaien behin betiko ebazpena argitaratu da

Irakaskuntza 2022/06/22

2022-2023 ikasturterako oposiziora deitu ez diren espezialitateetako aldi baterako kontratatzeko izangaien behin betiko ebazpena argitaratu da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicada la resolución definitiva de aspirantes a la contratación temporal de personal docente de especialidades no convocadas a oposición para el curso 2022-2023

Irakaskuntza 2022/06/22

Publicada la resolución definitiva de aspirantes a la contratación temporal de personal docente de especialidades no convocadas a oposición para el curso 2022-2023.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Funtzionarioendako LETerako deitutako izangaien eta eskainitako plazen behin betiko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/06/22

Irakasle funtzionarioentzako behin-behineko destinoen, praktiketako destinoen eta zerbitzu-eginkizunen esleipen telematikoko ekitaldietan (LETF) 2022-2023 ikasturterako irakasle funtzionarioen eta eskainitako plazen behin betiko zerrendak argitaratu dira.

LETFean parte hartzeko epea: ekainaren 22ko 9:00etatik ekainaren 23ko 14:00etara.

Prestakuntzarako zerbitzu berezietarako izangaientzako LETFa: ekainaren 24an bakarrik zabalik, 8:00etatik 14:00etara.

Informazio guztia, honoko ESTEKAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Publicadas listas definitivas de personal convocado y plazas ofertadas para la ATP de funcionarios/as

Irakaskuntza 2022/06/22

Se han publicado las listas definitivas de personal funcionario docente convocado y plazas ofertadas en los actos de adjudicación telemática de destinos provisionales, en prácticas y en comisión de servicios al personal funcionario docente para el curso 2022-2023 (ATPF).

ATPF: Plazo participación: desde el 22 de junio a las 9:00 h hasta el 23 de junio a las 14:00 h.

ATPF para aspirantes a servicios especiales para la formación: Plazo abierto únicamente el 24 de junio, de 8:00 h a 14:00 h.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Irakasleen lanpostuetan kontratatzeko izangaien zerrenda orokorrean sartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/06/17

2021/2022 ikasturtean irakaskuntzako aldi baterako kontrataziorako onartutako eta kanporatutako izangaien behin-behineko zerrendak argitaratu dira (91/2022 Ebazpena, ekainaren 16koa, Aldi Baterako Langileen Kudeaketa Zerbitzuko zuzendariarena).

Erreklamatzeko epea: 2022ko ekainaren 17tik 19ra, biak barne.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicadas listas provisionales de personas incorporadas y excluidas a lista general de aspirantes a la contratación en puestos docentes

Irakaskuntza 2022/06/17

Se han publicado las relaciones provisionales de incorporados y excluidos a lista general de aspirantes a la contratación temporal docente durante el curso 2021/2022 (Resolución 91/2022, de 16 de junio, de la Directora del Servicio de Gestión de Personal Temporal).

Plazo de reclamación: del 17 al 19 de junio de 2022, ambos inclusive.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

2022/2023 ikasturterako destinoen esleipen egintzak

Irakaskuntza 2022/06/15

Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du 20222/2023 ikasturterako unibertsitatez kanpoko irakasleendako destinoak esleitzeko ekaineko egintza telematikoen (LET) egutegia:

- FUNTZIONARIOAK (behin-behineko destinoak, praktiketako destinoak edo zerbitzu-eginkizunetako destinoak esleitzeko): ekainaren 22, 23 eta 24an.

- INTERINOAK (hurrengo kidegoetakoak: Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleak; Arte Plastikoetako eta Diseinuko Tailer Maisu-Maistrak; Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleak; Bigarren Hezkuntzako Irakasleak, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Zuzendariak emandako, apirilaren 15eko, 104/2021 Ebazpenean deitu ez diren
espezialitateak eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegoko Ostalaritza eta Turismoa (Euskara), Ibilgailuen Mantentze-lanen Antolaketa eta Prozesuak (Euskara), Nekazaritzako Ekoizpeneko Prozesuak (Euskara) eta Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak (Euskara) espezialitatzeak, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Zuzendariak emandako, apirilaren 15eko, 104/2021 Ebazpenaren arabera Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegora igotzeko prozedurako
txandan pertsona onarturik ez dagoelako eta txanda irekian deialdirik ez dagoelako).

    - Betetzeko Zailak diren postuen LETa: ekainaren 28an, asteartea
     Parte-hartzearen hasiera: 10:00etan
     Parte-hartzearen amaiera: 17:00etan


    - LET orokorra: ekainaren 29tik uztailaren 1era bitarte
     Parte-hartzearen hasiera: ekainaren 29an, asteazkena,  14:00etan
     Parte-hartzearen amaiera: uztailaren 1ean, ostirala, 10:00etan

Gogorarazten dizugu orain, ekainean, oposizioak egiten ari diren espezialitateen LETak abuztuan izango direla (horren inguruko informazioa jakinaraziko dizuegu bere garaian).

Lanaldi murrizketarik eskatu nahi izanez gero, gogoratu 3 egun balioduneko epean eskatu beharko duzula, destinoen esleipena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

LETen inguruko informazio guztia baduzu esteka hauetan (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web gunean):

- Funtzionarioak
- Interinoak

Halaber, Bigarren Hezkuntzako destinoak esleitzeko egintza telematikoaren inguruko ohiko galderak biltzen dituen pdf dokumentu bat ere eransten dizugu, lagungarria izango zaizulakoan.

descargas de archivos.orig Bigarren Hezkuntzako esleipenak/Adjudicaciones Secundaria FAQ

Actos de adjudicación para el curso 2022/2023

Irakaskuntza 2022/06/15

El Departamento de Educación ha informado del calendario de los actos de Adjudicación Telemática de Plazas (ATPs) del mes de junio para la adjudicación de destinos al profesorado no universitario para el curso 20222/2023:

- PERSONAL FUNCIONARIO (para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas o en comisión de servicios): 22, 23 y 24 de junio.

 - PERSONAL INTERINO (de los siguientes cuerpos: Profesores de Artes Plásticas y Diseño; Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades no convocadas por Resolución 104/2021 de 15 de abril, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, así como las especialidades de Hostelería y Turismo (euskera), Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (euskera), Procesos de Producción Agraria (euskera) y Sistemas  Electrotécnicos y Automáticos (euskera) del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria al no haber personas admitidas por el turno de acceso y no existir convocatoria de turno libre en el proceso selectivo aprobado por Resolución 104/2021, de 15 de abril, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, para el curso 2022/2023).

     - ATP Difícil Provisión: martes, 28 de junio:

       Inicio de la participación: 10:00
       Fin de la participación: 17:00

     - ATP General: del 29 de junio al 1 de julio:

      Inicio de la participación: miércoles, 29 de junio a las 14:00
      Fin de la participación: viernes, 1 de julio a las 10:00.

Te recordamos que las ATP de las especialidades que están celebrando sus oposiciones ahora, en junio, tendrán lugar en el mes de agosto (os informaremos al respecto a su debido tiempo).

Si deseas solicitar reducción de jornada, recuerda que deberás hacerlo en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación de destinos.

Tienes toda la información sobre las ATPs en los siguientes enlaces:

- Personal funcionario

 - Personal interino

Te adjuntamos también un pdf con las preguntas más frecuentes al respecto de la adjudicación telemática de plazas de Secundaria, por si pudiera resultarte de ayuda.

descargas de archivos.orig Bigarren Hezkuntzako esleipenak/Adjudicaciones Secundaria FAQ

 
 

2022/2023 ikasturterako irakasle funtzionarioei destinoak esleitzeko egintza telematikoaren (LETak) egutegia

Irakaskuntza 2022/06/14

Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du 2022/2023 ikasturterako unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketako destinoak edo zerbitzu-eginkizunetako destinoak esleitzeko egintza telematikoa egingo dela 2022ko ekainaren 22, 23 eta 24an.

Eskainitako lanpostu hutsak, deitutako pertsonen zerrendak eta parte hartzeko jarraibideak ESTEKA HONETAN argitaratu dira (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Halaber, destinoak esleitzeko egintza telematikoaren inguruko ohiko galderak biltzen dituen pdf dokumentu bat ere eransten dizugu, lagungarria izango zaizulakoan.

 descargas de archivos.orig PDF INFOadm 

Calendario de los actos de adjudicación telemática de destinos (ATPs) al personal funcionario docente para el curso 2022/2023

Irakaskuntza 2022/06/14

El Departamento de Educación ha comunicado que el acto de adjudicación telemática de destinos provisionales, en prácticas o en comisión de servicios para el curso 2022/2023 para el personal funcionario docente no universitario se realizará durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2022.

Las plazas ofertadas, los listados de las personas convocadas y las instrucciones para la participación se han publicado en el siguiente ENLACE.

 
 

Maisu-maistren, Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako oposizio-faseko lehen proba deitu da

Irakaskuntza 2022/06/02

Maisu-maistren kidegoan, Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoan eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketako 1A eta 1B proben deialdiak jasotzen dituzten ebazpenak argitaratu dira.

Informazio guztia ondorengo esteketan ("Aurkezpen ekitaldia, Lehen proba" atalean):

Maisu-maistrena

Bigarren Hezkuntzako irakasleena

Lanbide Heziketako irakasle teknikoena

Convocada la primera prueba de la fase de oposición de Maestros/as, Secundaria y FP

Irakaskuntza 2022/06/02

Se han publicado las resoluciones que contienen los llamamientos de las pruebas 1A y 1B del concurso-oposición para Profesores/as de Enseñanza Secundaria y al cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Toda la información en los siguientes enlaces (apartado "Acto de presentación, Primera prueba"):

Maestros/as

Secundaria

Profesores/as Técnicos/as de FP

 

Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegorako oposizio-lehiaketako merezimenduen behin betiko baremoa eta edoskitzeko aretoaren eskaera

Irakaskuntza 2022/05/31

127/2022 Ebazpena, maiatzaren 26koa, Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegorako oposizio-lehiaketako merezimenduen behin betiko baremoa argitaratzekoa, argitaratu da  ("Baremoa" atalean).

Bestetik, bularra emateko aretoaren erabilera eskatzeko formularioa argitaratu da ("Edoskitzea" atalean).

Informazio guztia ESTEKA HONETAN.

Baremo definitivo de méritos del Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y solicitud sala de lactancia

Irakaskuntza 2022/05/31

Se ha publicado la Resolución 127/2022, de 26 de mayo, con la publicación del baremo definitivo de méritos del Concurso-Oposición al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (apartado "Resultados-Baremo").

Asimismo, se ha habilitado el formulario para solicitar el uso de la sala de lactancia (apartado "Lactancia").

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Profilen bat egiaztatzen duten eta egiaztatzen ez duten irakasleen behin betiko zerrendak onetsi dira

Irakaskuntza 2022/05/31

129/2022 Ebazpena, maiatzaren 30ekoa, profilen bat egiaztatzen duten eta egiaztatzen ez duten irakasleen behin betiko zerrendak onesten dituena, arrazoia adierazita, argitaratu da.

Informazio guztia ESTEKA HONETAN (“Emaitzak” erlaitzean).

Aprobadas relaciones definitivas de personal docente que acredita algún perfil y del que no lo acredita

Irakaskuntza 2022/05/31

Se ha publicado la Resolución 129/2022, de 30 de mayo, por la que se aprueban las relaciones definitivas de personal docente que acredita algún perfil y de aquél que no lo acredita, indicando cuál es el motivo.
 
Toda la información en el siguiente ENLACE (pestaña “Resultados”).

 
 

Entzumen eta Hizkuntza Programan eta ikasle behartsuei laguntzeko Programan zonan behin betiko destinoa duten irakasleen mugikortasun hautaketa-ekitaldia

Irakaskuntza 2022/05/31

Jakinarazi da hautaketa-ekitaldira deitutako langileen zerrendak eta eskaintzen diren beharrak argitaratu direla.

Borondatezko lekualdaketaren eskaera aurkezteko bi eguneko epea ezartzen da: maiatzaren 31 eta ekainaren 1a.

Nahitaezkoa izango da izapidetzea Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez egitea. Berariazko botoi bat agertuko da ESTEKA HONETAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Acto de elección de movilidad del profesorado con destino definitivo en zona en el Programa de AL y en el Programa de Apoyo al Alumnado Desfavorecido

Irakaskuntza 2022/05/31

Se informa que se han publicado las relaciones del personal convocado al acto de elección, y las necesidades que se ofertan.

Se establece un plazo de dos días para presentar la solicitud de desplazamiento voluntario, 31 de mayo y 1 de junio.

Será obligatorio realizar la tramitación mediante el Registro General Electrónico, aparece habilitado un botón específico en el siguiente ENLACE.

 
 

Espezialitate berriak eskuratu dituzten maisu-maistren behin betiko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/05/26

Urtarrilaren 1etik apirilaren 30era aurkeztutako eskabideen espezialitate berriak eskuratzen dituzten irakasleen behin betiko zerrendak argitaratu dira, 125/2022 Ebazpenarekin, maiatzaren 26koarekin, espezialitate berriak eskuratu dituztenen eta ez dituztenen maisu-maistren kidegoko karrerako funtzionarioen behin-betiko zerrendak onesten dituena.

Informazio guztia honoko ESTEKAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web gunean).

Publicado el listado definitivo Maestros/as que adquieren nuevas especialidades

Irakaskuntza 2022/05/26

Publicados los listados definitivos del profesorado que adquiere las nuevas especialidades de las solicitudes presentadas desde el 1 de enero hasta el 30 de abril, con la Resolución 125/2022, de 26 de mayo, por la que se aprueban las relaciones definitivas de funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros y Maestras con y sin nuevas especialidades.

Toda la información en este ENLACE.

 
 

Maisu-maistren EPEko merezimenduen behin-behineko baremoa argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/25

2022ko Maisu-maistren kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketako merezimenduen behin-behineko baremoa argitaratu da.

Zuzentzeko/erreklamatzeko epea maiatzaren 26tik ekainaren 8ra bitartekoa izango da, biak barne (maiatzaren 26an aktibatuko da, eta “Tramitazioa” atalaren bidez egin beharko da).

Informazio guztia honoko ESTEKAN (“Emaitzak” – “Baremazioa” atalean).

Publicado el baremo provisional de méritos de la OPE de Maestros/as

Irakaskuntza 2022/05/25

Se ha publicado el baremo provisional de méritos del concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros/as 2022.

El plazo para subsanar/reclamar será entre el 26 de mayo y el 8 de junio, ambos incluidos (se activará el 26 de mayo y habrá de hacerse a través del apartado “Tramitación”).

Toda la información en el siguiente ENLACE (apartado “Resultados – Baremo).

 
 

35 orduko prestakuntza ikastetxeetako kontingentzia-planaren arduradunentzat

Irakaskuntza 2022/05/25

Hezkuntzako kontseilariaren irailaren 8ko 83/2021 Foru Aginduak, 2021/2022 ikasturterako hezkuntza-jarduera presentziala garatzeko prebentzio- eta antolaketa-protokoloa onartzen duenak, eranskinean jasotzen du ikastetxeko kontingentzia-plana egiteko eta mantentzeko arduradunei 35 orduko prestakuntza egiaztatuko zaiela.

Ziurtagiriak emateko, beharrezkoa da ikastetxeetako zuzendaritzek Kontingentzia Planaz arduratzen diren irakasleen izen-abizenak eta NANa bidaltzea 2021-2022 ikasturteko ekainaren lehenengo hamabostaldian (ekainaren 15a arte), helbide elektroniko honetara:
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

35h de formación para los y las responsables del plan de contingencia de los centros

Irakaskuntza 2022/05/25

La Orden Foral 83/2021, de 8 de septiembre, del Consejero de Educación, por la que se aprueba el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial para el curso académico 2021/2022, recoge en su anexo que a los responsables de elaborar y mantener el plan de contingencia del centro se les acreditarán 35 horas de formación.

Para la expedición de los certificados es necesario que las direcciones de los centros envíen nombre, apellidos y DNI del profesorado responsable del Plan de Contingencia a lo largo de la 1ª quincena de junio (hasta el día 15 de junio) del curso 2021-2022 al e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
 

Berariazko zerrendak: martxoko irekieraren behin-behineko emaitzak

Irakaskuntza 2022/05/23

Berariazko zerrenden martxoko irekieran onartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak argitaratu dira.

Erreklamatzeko/zuzentzeko epea: maiatzaren 23tik ekainaren 3ra, biak barne, "Tramitazioa" atalaren bitartez.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Listas específica: resultados provisionales apertura marzo

Irakaskuntza 2022/05/23

Se han publicado los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en la apertura de marzo de 2022.

Plazo para reclamar/subsanar: del 23 de mayo al 3 de junio, ambos incluidos, a través del apartado "Tramitación".

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Prestakuntzarako Zerbitzu Berezietarako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/18

Maiatzaren 17ko 119/2022 Ebazpena argitaratu da, A mailako irakasle-lanpostuak betetzeko prestakuntzarako zerbitzu berezietako egoeran deklaratuak izateko onartutako izangaien behin-behineko zerrenda onartzen duena.

Erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea: 2022ko maiatzaren 18tik 31ra, biak barne.

Informazio guztia ESTEKA honetan (pestaña “Resultados”. Euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuaren web gunean).

Publicado el listado provisional de servicios especiales para la formación

Irakaskuntza 2022/05/18

Se ha publicado la Resolución 119/2022, de 17 de mayo, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas a ser declaradas en situación de servicios especiales para la formación, para el desempeño de puestos de trabajo docentes de nivel A.

Plazo de reclamaciones y subsanaciones: del 18 al 31 de mayo de 2022, ambos inclusive. 

Toda la información en el siguiente ENLACE (pestaña “Resultados”).