IRAK enchufe

Iruñeko Udal Haur Eskolak

Langile bat behatzez izendatu dute zuzendaritza teknikoari laguntzeko

0-3 Haur Eskolak 2022/03/01

Idazki honen bidez, LAB sindikatuak Iruñeko Udal Haur Eskolen erakunde autonomoko Zuzendaritza Teknikoaren jokabide hori salatu nahi du, Gerentziak eta erakundeko Giza Baliabideen arduradunak onartu eta baimendu dutena

Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona

Designación a dedo de personal de apoyo a la Dirección Técnica

0-3 Haur Eskolak 2022/03/01

Desde el sindicato LAB queremos denunciar esta actuación por parte de la Dirección Técnica del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona con el beneplácito y la autorización tanto por parte de la Gerencia como por parte de la responsable de Recursos Humanos del Organismo

 
IRAK enchufe

Iruñeko Udal Haur Eskolak

Langile bat behatzez izendatu dute zuzendaritza teknikoari laguntzeko

0-3 Haur Eskolak 2022/03/01

 

Idazki honen bidez, LAB sindikatuak Iruñeko Udal Haur Eskolen erakunde autonomoko Zuzendaritza Teknikoaren jokabide hori salatu nahi du, Gerentziak eta erakundeko Giza Baliabideen arduradunak onartu eta baimendu dutena.

Urtarriletik, langileen batzordeak, Zuzendaritza Teknikoa eta giza baliabideen arduraduna, langileak ordezkatzeko irizpideei buruzko dokumentu bat prestatzeko prozesuan gaude bete-betean, giza baliabideak optimizatzeko helburua duena, erakundean ordezkapenak egiteko neurrigabeko gastua dagoela esan digutelako.

Gauzak horrela, otsailaren 17an jakin dugu Mendillorriko eskolako hezitzaile bat behatzez izendatu dutela Zuzendaritza Teknikoari laguntzeko Haur eskolen erakunde autonomoko langileen 2022. urteko etengabeko prestakuntza plana prestatzen. Pertsona hori izendatu dute aurretik hautapen-prozesu garden bat egin gabe, gure erakundea enpresa pribatu bat balitz bezala. Horren ondorioz, hezitzaile hori bulego nagusira eraman dute egunean bi ordu eta erdiz aritzeko, haur-hezitzaile bati ez dagozkion lanak egin ditzan, eta haur eskolako beste hezitzaile bati kontratua luzatu zaio haren lanorduak betetzeko.

Jarduera hori onartezina iruditzen zaigu, bai Zuzendaritza Teknikoaren aldetik, bera baita izendapena abiatu eta kudeatu duena, egokia ote den kontuan hartu gabe, bai UGTko ordezkaritza sindikalaren aldetik, UGTko ordezkari bat izan baita izendapen hori onartu duena.

Batzordeetan, adostasun puntu argienetako bat izan da hautapen-prozesuen gardentasuna bermatu beharra dagoela, zerrenda aktiboak errespetatzeko, adiskidekeriazko izendapenei biderik ez emateko, inork lehentasunik ez izateko eta hezkuntza-taldeetan giro txarra ez sortzeko. Eta, orain, UGTko ordezkariek eta Zuzendaritza Teknikoak alde batera utzi dute adostasun puntu hori. Azpimarratu nahi dugu egun gutxi batzuk lehenago, ordezkapen-irizpideen dokumentu horren gaineko bilera batean, azalpenak eskatu zirela Izartegiko zuzendariaren ordez eskola horrexetako hezitzaile bat izendatzeko erabilitako irizpideei buruz. Gaia bileran eztabaidatu zen, eta erabaki zain dago.

Eta hori guztia gertatu da bulegoetan birkokatu diren hezitzaileek eta zuzendariak Zuzendaritza Teknikoari proposamen bat aurkeztu zioten egun berean, non beren burua eskaintzen duten administrazio- eta pedagogia-zereginetan laguntzeko eta taldeei sostengua emateko. Langile horiek hamarkada askotako esperientzia profesionala dute erakundean, eta sor daitezkeen premietan laguntzeko prest daude, baina badirudi kasu honetan garrantzitsuena ez dela erakundearen giza baliabideak optimizatzea, izendatu den pertsona hori baizik, UGTko ordezkaria.

Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona

Designación a dedo de personal de apoyo a la Dirección Técnica

0-3 Haur Eskolak 2022/03/01


Desde el sindicato LAB queremos denunciar esta actuación por parte de la Dirección Técnica del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona con el beneplácito y la autorización tanto por parte de la Gerencia como por parte de la responsable de Recursos Humanos del Organismo.

Desde enero las comisiones de personal, la Dirección Técnica y la responsable de RRHH, nos encontramos en pleno proceso de elaboración de un documento de criterios de sustitución cuyo objetivo es la optimización de dichos recursos ante el gasto desmesurado en sustituciones que se nos comunica que hay en el Organismo.

El 17 de febrero tenemos conocimiento de que se ha designado a dedo, sin un previo proceso de selección transparente, como si el organismo fuera una empresa privada, a una educadora de la escuela de Mendillorri para apoyar a la Dirección Técnica en la elaboración del plan anual de formación continuada del personal del OA EEII para el año 2022. Esta educadora fue trasladada a la oficina central por dos horas y media diarias para realizar trabajos no correspondientes a una educadora infantil y a otra educadora de la escuela se le amplió contrato para cubrir esa ausencia.

Esta actuación nos parece inadmisible tanto por parte de la Dirección Técnica, que es de quien parte la designación y procede a gestionarla sin tener en cuenta su idoneidad, como por parte de la representación sindical de UGT, ya que ha sido precisamente una de las delegadas de UGT la que ha aceptado la designación.

Uno de los puntos de consenso más claros para las comisiones ha sido la transparencia de los procesos para respetar las listas activas, no dar pie a nombramientos por amiguismo, no crear preferencias ni malos rollos en los equipos educativos… y las representantes de UGT y la Dirección Técnica se saltan este consenso. Remarcar que pocos días antes, reunidos también para trabajar el documento de criterios de sustitución, se pidieron explicaciones de los criterios seguidos para designar la sustitución de la dirección de Izartegi por parte de una educadora de su centro, tema que se debatió y está pendiente de acuerdo.

Y todo esto ocurre el mismo día en el que las educadoras y dirección reubicadas en oficinas presentan una propuesta a la Dirección técnica en la que se ofrecen para colaborar tanto en tareas administrativas y pedagógicas como en acompañamiento a equipos. Este personal atesora décadas de experiencia profesional en el organismo y está a disposición de las necesidades que puedan surgir, pero parece que en este caso lo importante no era optimizar los recursos humanos del organismo, sino la persona designada, delegada de UGT.

 

 

BOTON Osasunbidea