IRAK 03 sentencia

LABek haur-eskoletako langileen lau demanda irabazi ditu, obra-kontratuak gehiegikeriaz erabiltzeagatik

0-3 Haur Eskolak  2021/11/19

LABeko zerbitzu juridikoek beste lau demanda irabazi dituzte berriki, kontratazioan abusuak egiteagatik. Kasu honetan, Nafarroako Haur Eskoletako lau langileri obra-kontratuak aplikatzen zitzaizkien, kontratu mugagabeak egin beharrean.

Aurkeztu ziren demandetatik hiru negoziazio-prozesuan irabazi ziren. Avanvida, Andacelay eta Kamira enpresek –Zizur Txikiko, Eguesko eta Mendigorriako haur-eskoletako enpresa kudeatzaileak, hurrenez hurren–, beren praxi txarraren jakitun izaki, zuzenean onartu zuten iruzurra egin izana, eta langileei dagokien kalte-ordaina ordaindu behar izan zieten.

Laugarren kasuan, kaleratze bidegabetzat jotzen da Andacelay enpresa publikoak kudeatzen duen Egueseko haur-eskoletako hezitzaile baten kargugabetzea. Langileak ez zituen onartu enpresa horrek negoziazioan eskaintzen zituen baldintzak; beraz, prozedurak bide judizialean jarraitu zuen, eta, azkenean, epaileak berari eman zion arrazoia auzitegietan.

LABeko zerbitzu juridikoek defendatzen dute obra-kontratuak ez direla inola ere baliozkoak ikasturtea betetzeko, jarduera arrunta baita. Hala ere, praktika txar hori ohikoa da feminizatutako zenbait sektoretan, esaterako berez prekarizatuta dagoen haur-eskolen sektorean, eta horrek egoera larriagotu besterik ez du egiten.

Ildo horretan, LAB Nafarroako 0-3 Haur Hezkuntzako zerbitzuaren esanetan, "ohikoa da kontratuak udan etetea, udako lansaria ordaindu beharrik ez izateko; ohikoa da matrikulazioaren arabera kontratua egitea edo ez... baina, berez, urtez urte egiten badira, kontratu mugagabeak dira". Praxi hori, gainera, "modu orokorrean gertatzen da azpikontrata-eredu guztietan, bai enpresa pribatu, publiko edo kooperatiben bidez; hori salatu egin behar dugu eta salatu egin nahi dugu, langile horien kontratazioetan abusua amaitu arte".

LAB gana cuatro demandas de trabajadoras de Escuelas Infantiles por abusar de los contratos por obra

0-3 Haur Eskolak  2021/11/19

Los servicios jurídicos de LAB han vuelto a ganar recientemente cuatro demandas de otras tantas afiliadas por abuso en la contratación. En este caso se trata de cuatro trabajadoras de Escuelas Infantiles de Navarra a las que se les aplicaban contratos por obra en lugar de hacer contratos indefinidos, que es lo que correspondía.

Tres de las demandas interpuestas por abusar de los contratos por obra se ganaron en el proceso de negociación. Avanvida, Andacelay y Kamira -empresas gestoras respectivamente de las escuelas infantiles de Cizur Menor, Egües y Mendigorría-, conscientes de su mala praxis, admitieron directamente haber cometido fraude y tuvieron que pagar la indemnización correspondiente a las trabajadoras.

El cuarto caso se trata de una sentencia en la que se declara despido improcedente el cese de una educadora de las escuelas infantiles de Egués, gestionadas por la empresa pública Andacelay. La trabajadora no aceptó las condiciones que ofrecía dicha empresa en la negociación, por lo que el procedimiento continuó de forma judicial, dándole finalmente el juez la razón a ella en los tribunales.

Los servicios jurídicos de LAB defienden que los contratos por obra no son válidos bajo ningún concepto para cubrir el curso escolar, puesto que lo que se desempeña es una actividad ordinaria. Sin embargo, esta mala práctica es habitual en un sector feminizado, y ya de por sí precarizado, como el de las Escuelas Infantiles, lo que no hace sino agravar su situación.

En este sentido, desde el servicio de Educación Infantil 0-3 de LAB Nafarroa se apunta a que “es habitual que los contratos se detengan al finalizar el curso, para ahorrar pagarles el verano, y que se realicen o no en función de la matriculación... cuando lo que corresponde, si se repite año tras año, es que sean contratos indefinidos”. Esta praxis se produce además “de manera generalizada, en todos los modelos de subcontrata, bien sea por medio de empresas privadas, públicas o cooperativas, hecho que debemos y queremos denunciar hasta acabar con el abuso en las contrataciones de este personal”.

 

 
IRAK 03 sentencia

LABek haur-eskoletako langileen lau demanda irabazi ditu, obra-kontratuak gehiegikeriaz erabiltzeagatik

0-3 Haur Eskolak  2021/11/19

LABeko zerbitzu juridikoek beste lau demanda irabazi dituzte berriki, kontratazioan abusuak egiteagatik. Kasu honetan, Nafarroako Haur Eskoletako lau langileri obra-kontratuak aplikatzen zitzaizkien, kontratu mugagabeak egin beharrean.

Aurkeztu ziren demandetatik hiru negoziazio-prozesuan irabazi ziren. Avanvida, Andacelay eta Kamira enpresek –Zizur Txikiko, Eguesko eta Mendigorriako haur-eskoletako enpresa kudeatzaileak, hurrenez hurren–, beren praxi txarraren jakitun izaki, zuzenean onartu zuten iruzurra egin izana, eta langileei dagokien kalte-ordaina ordaindu behar izan zieten.

Laugarren kasuan, kaleratze bidegabetzat jotzen da Andacelay enpresa publikoak kudeatzen duen Egueseko haur-eskoletako hezitzaile baten kargugabetzea. Langileak ez zituen onartu enpresa horrek negoziazioan eskaintzen zituen baldintzak; beraz, prozedurak bide judizialean jarraitu zuen, eta, azkenean, epaileak berari eman zion arrazoia auzitegietan.

LABeko zerbitzu juridikoek defendatzen dute obra-kontratuak ez direla inola ere baliozkoak ikasturtea betetzeko, jarduera arrunta baita. Hala ere, praktika txar hori ohikoa da feminizatutako zenbait sektoretan, esaterako berez prekarizatuta dagoen haur-eskolen sektorean, eta horrek egoera larriagotu besterik ez du egiten.

Ildo horretan, LAB Nafarroako 0-3 Haur Hezkuntzako zerbitzuaren esanetan, "ohikoa da kontratuak udan etetea, udako lansaria ordaindu beharrik ez izateko; ohikoa da matrikulazioaren arabera kontratua egitea edo ez... baina, berez, urtez urte egiten badira, kontratu mugagabeak dira". Praxi hori, gainera, "modu orokorrean gertatzen da azpikontrata-eredu guztietan, bai enpresa pribatu, publiko edo kooperatiben bidez; hori salatu egin behar dugu eta salatu egin nahi dugu, langile horien kontratazioetan abusua amaitu arte".

 

 

IRAK 17 Formakuntza euskaraz

Praktiketako irakasle funtzionarioek egin beharreko prestakuntza euskaraz ere jasotzeko aldarrikatu dute

Irakaskuntza 2021/11/15

Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko praktikaldia egiten ari diren irakasle funtzionario berriek egin behar duten formakuntza euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dugu gaur, ikastetxe desberdinetan zehar gauzatutako sinadura bilketan lortutako babesa Departamentuko Erregistroan sartzean egindako ekintza batean.

Hezkuntzako funtzionario berriek egin beharreko praktikaldia gainditu ahal izateko prestakuntza bat egin behar izaten dute. Praktiketako funtzionarioen artean badaude beren lan jarduna euskaraz egiten duten irakasleak -D ereduko plazak eskuratu dituztenak hain zuzen ere-, eta, hauek salatu zuten bezala, ikasturte hasieran Hezkuntza Departamentuak prestakuntza osoa gaztelania hutsean eskaini zien, ohi bezala. Soilik sindikatuok egoera hau salatuta eskaini zitzaien prestakuntzaren zati bat euskaraz egiteko aukera. Baina oraindik Lan-osasuna eta Laneko Arriskuen Prebentzioa gaztelaniaz egitera behartuta daude, Hezkuntza Departamentutik argudiatzen dutenez, atal hori emateko “mediku euskaldunik ez” dutelako.

Gaurko ekintzan, gainera, Hezkuntza Departamentuari bilera bat ere eskatu zaio, irakaslego osoarentzat egun eskaintzen den euskarazko prestakuntza handitzeko eskatzeko, oraingo %16,5ak ez baititu inondik ere euskal irakasleen beharrak asetzen, gaztelaniazko %80aren aldean.

Euskararen kontrako enegarren eraso baten aurrean gaude. Irakasleek prestakuntza euskaraz jasotzeko daukaten eskubideaz haratago, haietako askoren jardun profesionala ere euskaraz izanik, formakuntza hizkuntza horretan jasotzea baliagarria izaten zaie. Bada garaia Hezkuntza Departamentuak nafar irakasle euskaldunen hizkuntza eskubideak errespeta ditzala.

El personal docente funcionario en prácticas reivindica su derecho a realizar la formación obligatoria en euskera

Irakaskuntza 2021/11/15

Los nuevos funcionarios docentes del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra que se encuentran realizando el periodo de prácticas han reivindicado hoy su derecho a poder realizar la formación obligatoria en euskera, en un acto celebrado junto al Departamento que tenía como objetivo presentar en el Registro de Educación las firmas recogidas en el último mes entre docentes de diversos centros educativos.

Para poder superar el periodo de prácticas, el nuevo personal funcionario de Educación está obligado a realizar una formación. Entre los funcionarios y funcionarias en prácticas hay docentes que desarrollan su actividad laboral en euskera -precisamente los que han accedido a plazas del modelo D- y, como estos denunciaron, a principios de curso el Departamento de Educación les ofreció la totalidad de la formación exclusivamente en castellano, como viene siendo habitual. Únicamente tras haber denunciado varios sindicatos esta situación se les ofreció la posibilidad de realizar parte de la formación en euskera. Pero todavía están obligados a hacer la parte de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales en castellano porque, según argumentan desde el Departamento de Educación, no tienen médicos euskaldunes para impartir este apartado.

En acto de hoy, además, se ha solicitado también una reunión con el Departamento de Educación para solicitar la ampliación de la formación en euskera que se ofrece actualmente para todo el profesorado, ya que el 16,5% actual no cubre en absoluto las necesidades del profesorado euskaldun, frente al 80% de la formación que se oferta en castellano.

Estamos ante un enésimo ataque al euskera. Más allá del derecho de los y las docentes a recibir la formación en euskera, al desarrollarse la práctica profesional de muchos de ellos también en euskera, el acceso a la formación en esta lengua les resulta realmente útil. Es hora de que el Departamento de Educación respete los derechos lingüísticos del profesorado euskaldun.

Suhiltzaileak Reglamento ya

LAB Suhiltzaileak 2021/11/17

Legegintzaldi honetan 90 lanposturako dialdia egingo dela jakin ondoren, horrek plantillan eragin dezakeenarekin (gutxienekoak gehitzea, talde bareziak handitzea...), epe ertainean LAB SUHILTZAILEAK bi erronka sindikal berri planteatu nahi ditu bi eremu desberdinetan:

1) MAHAI OROKORRA. Erosmen ahalmena berreskuratzea osagarrien bidez..

2) MAHAI SEKTORIALA. Suhiltzaileen ARAUDIA negoziatzea (oposizioa, lekualdaketak, igoerak, formakuntza, prestaasuna, bigarren jarduera...)

LABeko ordezkariak hori prestatzen hasi gara jada, eta hemendik gutxira zuen laguntza eta proposamenak eskatuko dizkizuegu. Informatuta mantenduko zaituztegu.

LAB Suhiltzaileak 2021/11/17

Después de la noticia de la convocatoria de 90 plazas en lo que resta de legislatura, con lo que esto puede suponer en plantilla (aumento de mínimos, ampliación de grupos especiales...), a medio plazo desde LAB SUHILTZAILEAK nos planteamos dos nuevos retos sindicales en dos ámbitos diferentes:

1) MESA GENERAL. Recuperación del poder adquisitivo mediante complemento.

2) MESA SECTORIAL. Negociación del REGLAMENTO de bomberos (oposición, traslados, ascenso, formación, disponibilidad, auxiliares...).

Desde LAB SUHILTZAILEAK hemos empezado a trabajar en ese sentido y en breve empezaremos a recoger las aportaciones de todos los que quieran aportar ideas.

 
LOGO mahai orokorra

Mahai Orokorra, laburpena

Gobernuak aurrera atera ditu lan-eskaintza publikoak, nahiz eta aldi baterako kontratudunen etorkizunak kolokan jarraitzen duen

Administrazioa 2021/11/17

LABek Mahai Orokorrean Madrilgo mugimendu politikoek eragindako desoreka salatu du, aldi baterako kontratazioari eta milaka langileren etorkizunari eragiten dietelako.

Administrazioak mahai gainean jarri du urtea amaitu baino lehen LEPera aterako diren lanpostuen definizioa. LABek salatu du Madrilen sortutako mugimenduek birjarpen-tasari eutsi diotela eta segurtasun falta eragin dutela; izan ere, ez dakigu zer gertatuko den enplegua egonkortzeko ezohiko LEParekin eta zer ondorio izango dituen aldi baterako kontratatutako milaka pertsonengan. Inoiz baino argiago dago Nafarroan hartu behar direla Nafarroari eragiten dioten erabakiak.

LAB abstenitu egin da Gobernuak aurkeztu duen LEPen proposamenaren aurrean. Ez dugu baiezko botoa eman, mahaira ekarri dutena ez zaigulako gustatzen. Madriletik inposatutako baldintzek eta birjartze-tasarekin dauden mugek erabat baldintzatzen dute proposamena. Ez dugu aurkako botoa eman, urtea amaitu baino lehen onartu ezean, 1.160 plaza horiek galdu egingo liratekeelako, eta hori ezin dugu onartu. Azken urteotan Madrilen hartutako neurriek sortu dute zentzugabekeria hau, eta horrek eragin ditu egungo behin-behinekotasun zifrak. Espainiako gobernuak orain planteatzen dituen neurriek ez dute egoera hori konponduko, eta anabasara arrastatuko gaituzte.

Bestalde, LABek salatu du Nafarroako Osasun Zerbitzuan jaiegun berezien ordainketarekin gertatzen ari den diskriminazioa. Onartezina da pertsona batzuek egun horietan lan egiteagatik plus bat kobratzea, eta beste batzuek, aldiz, lan bera egin eta ez kobratzea. Horregatik guztiagatik, egoera honi irtenbidea emateko eskatu dugu.

 

Resumen Mesa General

El Gobierno saca adelante las OPEs, pese a la inseguridad por el futuro de los contratados temporales

Administrazioa 2021/11/17

LAB ha denunciado en la mesa general el desbarajuste generado por los movimientos políticos en Madrid, que afectan a la contratación temporal y al futuro de miles de trabajadores y trabajadoras.

En la mesa general celebrada hoy, la Administración ha puesto sobre la mesa la definición de las plazas que saldrán a OPE antes de fin de año. Desde LAB hemos denunciado el mantenimiento de la tasa de reposición y la inseguridad provocada por los movimientos generados en Madrid, que hacen que no se sepa a ciencia cierta qué va a pasar con la anunciada OPE de estabilización extraordinaria y las consecuencias que va a tener en miles de personas contratadas temporales. Hoy más que nunca, es necesario que las decisiones que afectan a Navarra se tomen en Navarra.

LAB se ha abstenido en la propuesta de OPEs que ha presentado el Gobierno. No votamos sí porque no nos gusta lo que han traído a la mesa. Es algo totalmente condicionado por las condiciones que vienen de Madrid y sus límites con la tasa de reposición, y no votamos en contra porque, de no aprobarse antes de final de año, se perderían todas esas 1.160 plazas, y eso no nos lo podemos permitir. Nos encontramos ante un despropósito generado por las medidas tomadas en Madrid en los últimos años, que han provocado las actuales cifras de temporalidad. Las medidas que ahora plantea el gobierno español no van a solucionar esta situación y nos está llevando al caos.

En otro orden de cosas, desde LAB hemos denunciado la discriminación que se está produciendo en el Servicio Navarro de Salud con el pago de los festivos especiales. Es intolerable que haya personas que cobren un plus por trabajar en esos días mientras otras, haciendo el mismo trabajo, no lo cobren. Por todo ello, hemos pedido que se aborde la solución de esta situación.

     
 LOGO LAB NA
LAB Administrazioa Nafarroa Tfno 848 427 106 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Lizarra kalea, 3-1. IRUÑEA

 

 

OSA fisioterapia 

Nafarroako Osasun Zerbitzuak Fisioterapia Zerbitzua pribatizatzeaz

Osasunbidea 2021/11/17

Nafarroako Fisioterapeuten Elkargo ofizialak igorritako informazio batean, Carlos Artundo Osasun zuzendari nagusiak proiektu “aintzindari” bat azaldu du, Osasunbideko pazienteak Nafarroako Pirinioetako eta Pirinio aurreko zonaldean garatuko diren fisioterapiako zentro pribatuetara bideratzeko. Proiektu hori ez da batere aitzindaria, fisioterapia-zerbitzuak pribatizatzea izan baita Osasunaren helburuetako bat duela urte batzuetatik hona.

LAB sindikatuak salatzen ditu Nafarroako Gobernuaren pribatizazio eta kanporatze politikak eta, horren ondorioz, funts publikoak eremu pribatura bideratzea.

Eskatzen dugu fisioterapia-zerbitzua eremu publikoan hartzea eta arreta ematen duten langileak Osasunbideko langileak izatea. LABek behin baino gehiagotan salatu du fisioterapeuten egoera; izan ere, Nafarroako sektore publikoan funtziorik eta eskumenik ez dagoenez, sektore pribatuan lan egin behar izaten dute.

Ohartarazten ditugu langileak eta herritarrak osasun-arlo guztietan gertatzen ari diren pribatizazioez, aldez aurretik nahita pentsatutako pribatizazioa baita, osasun publikoak gero eta lehiakortasun txikiagoa izan dezan; guztiei eskatzen diegu exijitzeko arreta publikoa eta kalitatezkoa, interes ekonomikoak edo partikularrak alde batera utzita.

Privatización del Servicio de Fisioterapia por parte del Servicio Navarro de Salud

Osasunbidea 2021/11/17

En una información remitida por el colegio oficial de fisioterapeutas de Navarra, el director general de salud, Carlos Artundo, expone un proyecto “pionero” de derivación de pacientes de Osasunbidea a centros privados de fisioterapia a desarrollar en la zona pirenaica y pre-pirenaica de Navarra. Un proyecto para nada pionero, ya que la privatización de los servicios de fisioterapia ha sido unos de los objetivos de Salud desde hace varios años.

Desde el sindicato LAB denunciamos las políticas de privatizaciones y externalizaciones del Gobierno de Navarra con la consiguiente derivación de fondos públicos al ámbito privado.

Exigimos que el servicio de fisioterapia sea asumido en el ámbito público y que el personal que realice la atención sea personal de Osasunbidea. Desde LAB hemos denunciado en varias ocasiones la situación de los y las fisioterapeutas, que por falta de un desarrollo de funciones y competencias en el sector público de Navarra, deben realizar su trabajo en el sector privado.

Alertamos a los trabajadores y trabajadoras así como a la ciudadanía de las privatizaciones que se están produciendo en todos los ámbitos de Salud, con la intención totalmente premeditada de generar una sanidad pública cada vez menos competitiva y pedimos que exijan una atención pública y de calidad al margen de intereses económicos o particulares.

 
ADM otadia

Otadiko aterpetxea ez itxi!

Administrazioa 2021/11/17

Gaur goizean egindako elkarretaratze batean, hainbat lagunek Gazteriaren Institutuak Altsasuko Otadiko aterpetxea ixteko duen asmoa salatu dute. Institutuko kudeatzaileak berak aitortu du zentroa itxi behar dutela, eta han lan egiten duten sei langileen lanpostuak amortizatzeko asmoa dutela. Iragarri duenaren arabera, horien ordez, profil teknikoa izanen duten beste lanpostu batzuk sortuko dituzte Institutuan. Aldaketa horiek guztiak egiteko, “Nafarroan azken urteotan gazteriaren arloan aplikatu diren politikei buruzko gogoeta prozesu baten ondoren egindako zenbait azterketaren abala” omen dute, baina kudeatzaileak ez du balizko azterketa horien gaineko informazio gehiagorik eman.

LABek bat egiten du langileen salaketarekin. Susmoa dugu aldaketa hau ez ote den beste zerbitzu publiko bat pribatizatzeko azpijoko bat. Izan ere, badakigu enpresa pribatu batzuetako ordezkariek aterpetxeko instalazioak bisitatu dituztela zentroaren kudeaketa beren gain hartzeko asmoz. Horregatik guztiagatik, arreta handiz segituko ditugu Institutuko Kudeatzailetzaren mugimenduak.

No al cierre del albergue Otadia

Administrazioa 2021/11/17

Una concentración ha denunciado hoy la intención del Instituto de Juventud de cerrar el albergue Otadia de Altsasu. El propio gerente del Instituto ha reconocido que va a cerrar el centro y que piensa amortizar las seis plazas de personas que trabajan en el mismo. A cambio anuncia que se crearán dentro del Instituto otras plazas de perfil técnico. Para todo ello se basa en el aval de “diversos estudios” realizados “tras un periodo de reflexión sobre las políticas de juventud que se han llevado a cabo en Navarra en los últimos años”, aunque no ha dado a conocer esos supuestos informes.

Desde LAB nos sumamos a la denuncia de la plantilla. Sospechamos que se puede tratar de una nueva privatización encubierta de un servicio público y nos consta que personas de empresas privadas ya han visitado las instalaciones del albergue dispuestas a hacerse cargo de su gestión, por lo que estaremos atentas a los movimientos que pueda hacer la gerencia del Instituto.

 
ADM Basozainak OPE

Basozainek sinatutakoa betetzeko eskatu diote Gobernuari

Administrazioa 2021/11/17

Basozainen kolektiboko langileek elkarretaratze bat egin dute gaur Gobernuaren egoitzaren aurrean, bi alderdiek itundu eta sinatutakoa bete dadila eskatzeko. Desadostasun nagusia zerbitzuak behar dituen langileen kopuruari buruzkoa da. Gogoratu beharra dago 2019. urtean plantilla aztertzeko azterketa sakon bat egin zela eta hor ondorioztatu zela basozainen kolektiboan 28 lanpostu berri behar zirela. Horietatik 13 baizik ez dira bete, den-denak aurreko legegintzaldian.

Komunikatua irakurri: Se necesitan Basozainak - Guardas de Medio Ambiente gehiago behar ditugu

Aurreko legealdian, gure kolektiboaren egoeraren diagnostiko bat egin genuen, gure egoeraren berri zehatza jakiteko eta, horrekin batera, ezagutzeko zer ekimen jarri beharko liratekeen martxan kolektiboa gizartearen premia berrietara egokitzeko.

Gure eginkizunak eraginkortasun eta efizientzia handiagoarekin betetzeko asmoz, urtarrilaren 30eko 7/2019 Foru Dekretua onetsi zen, Basozainak taldeko langileen araubide berariazkoa arautzen duena.

Foru dekretu horren hirugarren xedapen gehigarriak ezartzen zuen dekretua Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta lau hilabeteko epearen barruan prestatuko zela Basozainen Plan Zuzentzaile bat. Plan hori 71/2019 Foru Aginduaren bidez onetsi zen.

Plana prestatzeko, plantilla sakon aztertu zen, zenbat langile gehiago beharko liratekeen ahalik eta zehatzenik kalkulatzeko. Lan zorrotz horren ondorioz, kalkulatu zen 28 bat lanpostu berri behar zirela basozain taldearen langile-beharrak betetzeko. Aurreko legealdian, 13 lanpostu bete ziren, modu batean edo bestean.

Badakigu gobernu berri bakoitzak hutsetik hasteko joera izaten duela; ulertzen dugu COVID 19ak atzerapenak ekarri dituela arlo askotan, baina ez dugu uste onargarria denik popatik botatzea hilabete askoan Plan Zuzentzailea prestatzen lan handia egin zuten hainbeste pertsonaren lana eta ahalegina, planaren helburua, azken finean, herritarrei merezi duten zerbitzua eskaintzea baita. Planak, gainera, arau-maila du, eta langileen berrespena jaso zuen.

Gobernuak ez zeukan aurreikusia plan zuzentzailean 2022rako ezarrita zeuden 15 lanpostu berri horiek sortzea, baina orain, atsegin handiz, ikusi dugu Bildu eta PSNren arteko aurrekontu-akordioan aurreikusita dagoela lanpostu horiek sortzea, eta zintzoki eskertu nahi dugu.

Horregatik guztiagatik, 2021eko azaroaren 17an, eguerdiko 12etan, Nafarroako Jauregiaren atarian (San Inazio kalea, Iruñea) eginen dugun kontzentraziora etortzeko deia egiten dizuegu, Plan Zuzentzailea bete dadila eskatzeko eta lanpostu berriak lehenbailehen sor daitezela esijitzeko, beranduenez 2022ko lehenengo hiruhilekoan. Orain da unea.

LAB Afapna ELA CCOO UGT

El guarderío forestal pide que el Gobierno cumpla con lo firmado

Administrazioa 2021/11/17

El personal del guarderío forestal ha realizado hoy una concentración frente a la sede del Gobierno para exigir que se cumpla con lo pactado y firmado entre ambas partes. La mayor discrepancia es la relativa al número de personas necesarias en el servicio. Hay que recordar que en el año 2019 se realizó un trabajo de análisis de la plantilla que llegó a la conclusión de que las necesidades de personal en el Guarderío eran de aproximadamente 28 nuevas plazas de las que solo se han incorporado 13, todas ellas en la legislatura anterior.

Leer comunicado: Se necesitan Basozainak - Guardas de Medio Ambiente gehiago behar ditugu

Durante la pasada legislatura se hizo un diagnóstico de la situación del colectivo con el fin de conocer en qué momento nos encontrábamos y qué iniciativas se debían poner en marcha para hacer posible su adaptación a las nuevas necesidades de la sociedad.

Con el objetivo de alcanzar mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones que nos competen, se aprobó el Decreto Foral 7/2019, de 30 de enero, por el que se regula el Régimen Específico del Personal de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente.

La Disposición Adicional Tercera del mismo establecía que en los cuatro meses siguientes a su publicación en el BON se elaboraría un Plan Director de Basozainak/Guarderío de Medio Ambiente. Dicho Plan se aprobó mediante la OF 71/2019.

Para la elaboración del Plan, se desarrolló un trabajo de análisis de la plantilla con objeto de conseguir una cifra lo más precisa posible del número de efectivos necesarios. Como resultado de este minucioso trabajo se llegó a la conclusión que las necesidades de personal en el Guarderío eran de aproximadamente 28 nuevas plazas y, de distintas maneras, se incorporaron 13 en la legislatura anterior.

Ya sabemos que cada nuevo gobierno tiene tendencia a pensar que tiene que empezar de cero; entendemos que la COVID 19 ha supuesto retrasos en el desarrollo de muchas cuestiones, pero lo que no consideramos aceptable es que se tire por la borda el trabajo y el esfuerzo de tantas personas que durante muchos meses trabajaron para elaborar un Plan Director cuyo objetivo no es otro que ofrecer a la ciudadanía el servicio que merece, que fue refrendado por la plantilla y que tiene rango normativo.

El Gobierno no contemplaba las 15 nuevas plazas establecidas para 2022 en el citado Plan. Con satisfacción hemos visto que dentro del acuerdo presupuestario Bildu-PSN se ha recogido la creación de estas plazas, lo que agradecemos sinceramente.

Llamamos a una concentración en Palacio el día 17 de noviembre a las 12:00 horas, para exigir el cumplimiento del Plan Director y para que las nuevas plazas se creen lo más rápidamente posible, dentro como mucho del primer trimestre del año 2022. Ahora es el momento.

LAB Afapna ELA CCOO UGT

 

OSA traslados

E.T.E. Lekualdaketa, lanpostu hutsen esleipena

Osasunbidea 2021/11/15

1739E/2021 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz esleitzen dituena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko ETE-Erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten lanpostu huts batzuk.

T. E. R. Traslado, adjudicación de vacantes

Osasunbidea 2021/11/15

RESOLUCIÓN 1739E/2021, de 4 de noviembre, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudican, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de técnico especialista en radiodiagnóstico (T. E. R.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

 

 

BOTON Osasunbidea