2022-2023rako praktiketako eta zerbitzu-eginkizunetako behin-behineko destinoen esleipena eta lanaldi murrizketak

Irakaskuntza 2022/02/18

Hautetsi, osasun, seme-alaba adingabea zaindu eta aparteko zirkunstantziengatik zerbitzu-eginkizunak eskatzeko epea 2022ko urtarrilaren 19tik otsailaren 1era bitartekoa izango da.

Lanaldia murrizteko edo luzatzeko epea 2022ko martxoaren 30a baino lehen amaituko da.

Irakastordurik ez izateagatik lekualdatutako irakasleak ikastetxe berean egongo dira, 2022ko martxoaren 30a baino lehen beste lanpostu bat aukeratu nahi dutela jakinarazi ezean.

Gomendatzen dizugu kasu guztiak eta gainerako informazioa ongi irakurtzea WEB FITXAN.

Adjudicación destinos provisionales de prácticas y comisiones de servicios, reducciones de jornada 2022-2023

Irakaskuntza 2022/02/18

El plazo para la solicitud de comisiones de servicios por cargo electo, salud, cuidado de hijo/a menor y circunstancias excepcionales será del 19 de enero al 1 de febrero de 2022.

El plazo para las reducciones de jornada o prórrogas será hasta el 30 de marzo de 2022.

El profesorado desplazado por falta de carga lectiva permanecerá en el mismo centro, salvo que comunique su deseo de escoger un nuevo puesto antes del 30 de marzo de 2022.

Recomendamos leer bien todos los supuestos y el resto de la información en la FICHA WEB.

 

BOTON Osasunbidea