OSAemoticono

Osasunbidean

ez da mobiizazio egiteko beharrik!

Osasunbidea 2020/01/21

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Esaten digute ez dugula mobilizatzeko arrazoirik, oso eroso bizi garelako, gure lan baldintzak bikainak direlako eta lan eskubideak errespetatuak ditugulako. Lan duina dugula, langile guztiok ? berdin baloratuak gaudela, familia-kontziliaziorako baimenak ditugula eta gure prestakuntza eta garapen profesionala sustatzen direla. Zerbait eskatzen dugunean edo ideiak ematen ditugun bakoitzean, gure proposamenak entzun eta baloratzen omen dira, hautaketa-prozesuak bidezkoak eta gardenak dira, hizkuntza-eskubideak eta lan-osasuna errespetatzen dira, eta erretiroa ziurtatua daukagu. Ia ez dago behin-behineko langilerik, eta gure arduradunak eta kudeatzaileak langileekin batera aritzen dira lanean ? ? talde-lana osasun publikoaren oinarria izan dadin. Gainera, langile guztiok kontsiderazio bera dugu, errespetatu eta entzun egiten gaituzte, uneoro jabetzen dira plantillaren zahartzeaz, eta gure lanpostuan dugun konpromisoa saritzeko aukerak ematen dizkigute.

Esaten digute ez dagoela inolako arazorik lanpostu berean (behin-behinekoak edo finkoak izan) gauza bera kobratzea eskatzen dugunean, jaieguna guztiontzat berdin baloratzea eskatzen dugunean edo Lanbide Karrera bidezkoa izatea eta langile guztiei zabaltzea aldarrikatzen dugunean. Esaten digute, orobat, oztopo horiek gainditzeko konponbideak berehala etortzen direla, eta inoiz ez dela beharrezkoa izaten auzitegietara jotzea.?

Esaten digute gure lana baloratzen dutela eta saiatu egiten direla lan-baldintza duinak izan ditzagun, plantillan bidegabekeriarik egon ez dadin eta negoziatzeko orduan guztiok baldintza berberak izan ditzagun. ? ? ? Eta hori guztia garbi islatzen dela lan-karga guztiz orekatuetan, ekitatean eta lan-justizian, baita langileek dituzten lan baldintza ezin hobeetan ere (konparazio batera, sukaldeetako langileak, inoiz masifikatzen ez diren larrialdiak, pediatria-zerbitzuetako langileak, espezialitate medikoen instalazioak, oinarrizko osasun laguntzaren egoera...).

Horregatik, ez da beharrezkoa mobilizatzea -esaten digute-, urte asko daramatzagulako Espainiako Estatuko osasungintzarik onena izaten, mediku asko daudelako, erizainek asko kobratzen dutelako, administrariek ez dutelako kexatzeko arrazoirik eta garbiketako langileek, zeladoreek eta sukaldeetako langileek baldintza ezin hobeak dituztelako. Hori guztia, gainera, Erizaintzako zainketa lagungarri-etako teknikariei edo mantentze-lanetako langileei egiten zaien errekonozimenduarekin batera, horixe baietz! ?

En Osasunbidea

¡no son necesarias las movilizaciones!

Osasunbidea 2020/01/21

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Nos dicen que no son necesarias las movilizaciones porque vivimos muy cómodamente, las condiciones de trabajo son excelentes y los derechos laborales son respetados. Que tenemos un trabajo digno, en el cual se valora a todas las trabajadoras y trabajadores por igual, ? que gozamos de permisos para la conciliación familiar y que se promueve la formación y el desarrollo profesional. Siempre que pedimos algo o aportamos ideas se nos escucha y se nos valora, los procesos selectivos son justos y transparentes, se respetan los derechos lingüísticos y la salud laboral, y tenemos asegurada la jubilación. Prácticamente no hay eventualidad, y nuestras jefaturas y gestores trabajan codo con codo con la plantilla ? ? para que el trabajo en equipo suponga una defensa inequívoca de la sanidad pública. Además, todas las personas trabajadoras tenemos la misma consideración, se nos respeta y se nos escucha. En todo momento están al tanto del envejecimiento de la plantilla y se nos dan alternativas para ver recompensado nuestro compromiso en el puesto de trabajo.

Nos dicen que no existe ningún problema cuando pedimos que en un mismo puesto de trabajo -eventual o fijo- se cobre lo mismo, cuando reivindicamos que los festivos sean valorados para todas, cuando exigimos que la Carrera Profesional sea justa y se extienda a toda la plantilla. Nos dicen que enseguida aportan soluciones para superar los obstáculos existentes, y que nunca resulta necesario llegar a los tribunales. ?

Nos dicen que se nos valora y que intentan que tengamos unas condiciones de trabajo dignas, que no haya agravios dentro de la plantilla, y que todas y todos tengamos las mismas condiciones a la hora de negociar. ??? Y que todo ello lo podemos ver reflejado en las cargas de trabajo totalmente equilibradas, la equidad y la justicia laboral, y las inmejorables condiciones laborales de las que hacen gala las cocinas del complejo, las urgencias nunca masificadas, los servicios de pediatría, las plantas de especialidades médicas, la Atención Primaria...

Por eso no es necesario movilizarnos -nos dicen-, porque llevamos muchos años siendo la mejor sanidad del Estado español, porque hay muchos médicos, porque las enfermeras cobran mucho, porque las administrativas no tienen razones para quejarse, y porque el personal de limpieza y celador así como el de las cocinas tienen unas condiciones ideales. Todo ello, además, unido al reconocimiento al personal T.C.A.E. o al de mantenimiento, ¡claro que sí! ?

LABen, ordea, ez gara iritzi berekoak, eta ez dugu horrelako gezurrik babestuko. LAB sindikatuko kideok kritikoak izan gara osasun zerbitzu publikoen pribatizazioekin, lan-baldintzak okertzearekin, bidegabekeriekin, behin-behinekotasunarekin eta kudeatzaile andana gehiegizkoak erakutsi duen baliabide zein konponbide faltarekin.

Zuk ere uste baduzu “aski da!” esateko garaia dela, mobilizatu zaitez zure lana aitortzeko eta jarrera aldaketa eskatzeko!

Uste baduzu badela garaia lan duina, pentsio duinak eta baldintza duinak eskatzeko, mobilizatu zaitez!

Ostegun honetan, 11: 00etan, Vianako Printzea Kontsulta Zentroaren ateetan; batzar-orduak eskatuak daude.

En LAB ni compartimos ni apoyamos estos engaños. Desde el sindicato LAB hemos sido críticos con la deriva privatizadora de los servicios públicos de salud, con el empeoramiento de las condiciones laborales, con los agravios, con la eventualidad y con la falta de recursos y soluciones de una más que sobredimensionada plantilla de gestores.

Si tú también crees que es hora de decir basta, de que se reconozca tu trabajo y de exigir un cambio de actitud, ¡movilízate!

Si crees que ya es hora de exigir un trabajo digno, unas pensiones dignas y unas condiciones dignas, ¡movilízate!

Te esperamos este jueves a las 11:00 horas en las puertas del C.C.I. Hay pedidas horas de asamblea.

 OSA movilizacin 23

 

BOTON Osasunbidea