adi egon

Osasunbidea


Odontologoa. Psikologo klinikoa. Oposaketa lehiaketa. Izangai onartu eta ez-gaien behin-behineko zerrenda

1812E/2020 EBAZPENA, azaroaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien
behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan odontologo izateko 4 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1816E/2020 EBAZPENA, azaroaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan psikologo kliniko izateko 19 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.


Odontólogo/a. Psicólogo Clínico. Concurso Oposición. Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas

RESOLUCIÓN 1812E/2020, de 26 de noviembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 4 vacantes de Odontólogo, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

RESOLUCIÓN 1816E/2020, de 27 de noviembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 19 vacantes de Psicólogo Clínico, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

 

BOTON Osasunbidea