adi egon

Osasunbidea


Administraria. Izendapen proposamena

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari izateko ehun eta hogeita hamasei lanpostu oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.


Administrativo/a. Propuesta de nombramiento

CONVOCATORIA para la provisión, mediante oposición, de ciento treinta y seis plazas del puesto de trabajo de
Administrativo al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Propuesta de nombramiento.

 

BOTON Osasunbidea