OSA CCI

Emaginak, LZB, LZA, OOLT eta larrialdietako medikuak, Pediatrak, Biologo klinikoak. Oharrak

Osasunbidea 2021/01/12

Emagina lekualdaketak. Esleipena

1559E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez esleitzen baitira, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea egin ondotik, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako Obstetrizia eta Ginekologiako erizain espezialisten (emaginak) hainbat lanpostu huts.

OOLT, LZB, LZA, OOLTko Mediku Laguntzailea eta larrialdietako Medikuen Lekualdaketa. Esleipena

1560E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan OOLTko medikuen, LZBko medikuen, LZAko medikuen, OOLTko laguntzako medikuen eta larrialdietako mediku ondokoen lanpostu hutsak esleitzen dituena, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzea eginda.

Pediatrian Mediku Espezialista, Lehen mailako arretako Pediatra eta Ospitalez kanpoko Larrialdietako pediatren Lekualdaketa. Esleipena

1561E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez zenbait lanpostu huts esleitzen baitira, merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzeaz, pediatriako fakultatibo espezialista, OOLTko pediatra eta ospitalez kanpoko larrialdietako pediatra izateko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.

Biologo klinikoa oposaketa-lehiaketa. Izangai onartu eta ez.gaien behin-behineko zerrenda

1929E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Nafarroako Ospitaleguneko Obstetrizia eta Ginekologia Zerbitzuan biologo klinikoaren 2 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

1930E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoren Nafarroako Odol eta Ehun Bankuan biologo kliniko izateko lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1931E/2020 EBAZPENA, abenduaren 22koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Genetika Medikoaren Zerbitzuan biologo klinikoaren lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

Matronas, Médicos S.N.U, S.E.U, E.A.P y Urgencias, Pediatras, Biólogos clínicos . Avisos

Osasunbidea 2021/01/12

Traslado Matrona. Adjudicación

RESOLUCIÓN 1559E/2020, de 21 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Enfermero Especialista Obstétrico-Ginecológica (Matrona) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Traslado Médico E.A.P. S.E.U, S.N.U, Médico Apoyo E.A.P. y de Médico de Urgencias. Adjudicación

RESOLUCIÓN 1560E/2020, de 21 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Médico E.A.P., de Médico S.E.U., de Médico S.N.U., de Médico Apoyo E.A.P. y de Médico Adjunto de Urgencias para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Traslado Facultativo Especialista de Área de Pediatría, de Pediatra E.A.P y de Pediatra Urgencias Extrahospitalarias. Adjudicación

RESOLUCIÓN 1561E/2020, de 21 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de Área de Pediatría, de Pediatra E.A.P y de Pediatra Urgencias Extrahospitalarias para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Biólogo Clínico concurso-oposición. Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas.

RESOLUCIÓN 1929E/2020, de 22 de diciembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Biólogo Clínico para el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario de Navarra, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

RESOLUCIÓN 1930E/2020, de 22 de diciembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Biólogo Clínico para el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

RESOLUCIÓN 1931E/2020, de 22 de diciembre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Biólogo Clínico para el Servicio de Genética Médica del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

 

 

BOTON Osasunbidea