OSA traslados

Osasun Kudeaketako Teknikaria.Oposaketa

Osasunbidea 2021/05/17
8 lanpostu (A maila) Osasun Kudeaketako Teknikari posturako.
Zortzi lanpostu hutsak txanda hauetan banatuko dira:

–3 lanpostu txanda irekian.
–4 lanpostu igoera txandan.
–Lanpostu 1, erreserba txandan, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzat.

1274/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana,
zeinaren bidez deialdi bat onesten baita osasun kudeaketako teknikarien zortzi lanpostu oposizio bidez betetzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuan aritzeko.
descargas de archivos.orig Lanpostuen deskribapena.
Epea: maiatzaren 18tik ekainaren 16ra.
Deialdirako esteka.

Técnico de Gestión Sanitaria. Oposición

Osasunbidea 2021/05/17

8 plazas (nivel A) del puesto de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria.
Las ocho plazas vacantes se distribuirán en los siguientes turnos:
–3 plazas en el turno libre.
–4 plazas en el turno de promoción.
–1 plaza en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

RESOLUCIÓN 1274/2021, de 30 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ocho plazas del puesto de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
descargas de archivos.orig Descripción de plazas.
Plazo: del 18 de mayo al 16 de junio.
Enlace a la convocatoria.

OSA osasunbideaSNS

Bi urteko merezimenduak eguneratzea. Informazio-oharra

Osasunbidea 2021/05/03

Lanean egindako zerbitzuak aurkeztu behar dituzte: aldi baterako kontrataziorako zerrenda irekietan izena emanda dauden izangaiek.
Ez dute egindako zerbitzurik aurkeztu behar: plazarik gabeko gaindituek eta gainditu gabekoek.
descargas de archivos.orig PDF Informazio-oharra.
Epea zabalik 2021eko maiatzaren 1etik 31ra.

Actualización de méritos bianuales. Nota informativa

Osasunbidea 2021/05/03

Deben presentar servicios prestados: las personas aspirantes que figuran inscritas en las listas abiertas de contratación temporal.
No deben presentar servicios prestados: aprobados sin plaza y suspendidos.
descargas de archivos.orig PDF Nota Informativa.
Plazo abierto del 1 al 31 de mayo de 2021.

OSA HRS

Tuterako akoplamenduak

Osasunbidea 2021/05/03

descargas de archivos.orig PDF I. Eranskina: A B C eta D mailetako plazen deskribapena (Zuzenketa 2021/5/5)
descargas de archivos.orig PDF 198E-2021 Ebazpena.
descargas de archivos.orig PDF II. Eranskina: parte hartzeko eskabidea.
Eskabideak Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira.
Epea: 2021eko maiatzaren 1etik maiatzaren 15era (biak barne).

Acoplamientos Tudela

Osasunbidea 2021/05/03

descargas de archivos.orig PDF Anexo I: Descripción de plazas niveles A B C y D (correción 5/5/21).
descargas de archivos.orig PDF Resolución 198E-2021.
descargas de archivos.orig PDF Anexo II: Solicitud de participación.
Solicitudes deberán presentarse a través del Registro General Electrónico.
Plazo: desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo de 2021 (ambos inclusive).

ADM concurso traslados

ETEen eta APTEen lekualdatze lehiaketa

Osasunbidea 2021/04/26
  • 361E/2021 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi hau: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten (ETE) 10 lanpostu huts merezimendu-lehiaketaren bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia.
  • 362E/2021 EBAZPENA, apirilaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi hau: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialisten (APTE) 7 lanpostu huts merezimendu-lehiaketaren bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia.

Epea: apirilaren 27tik maiatzaren 11 arte

Concurso de traslados TER y TEAP

Osasunbidea 2021/04/26
  • RESOLUCIÓN 361E/2021, de 7 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 10 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (T.E.R.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
  • RESOLUCIÓN 362E/2021, de 7 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 7 vacantes de Técnico Especialista en Anatomía Patológica (T.E.A.P.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Plazo: del 27 de abril al 11 de mayo

 

 

OSA SNS

Izendapen proposamena. Terapeuta Okupazionala eta Anatomia Patologikoaren arloko Teknikari Espezialista.

Osasunbidea 2021/03/19

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan terapeuta okupazionalen 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
Izendapen proposamena.
DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko APTE-anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialisten lau lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamen osagarria.

Propuesta de nombramiento. Terapeuta ocupacional y Técnico Especialista en Anatomía Patológica.

Osasunbidea 2021/03/19

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 2 puestos de trabajo de Terapeuta Ocupacional, para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de nombramiento.
CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 4 puestos de trabajo de Técnico Especialista en Anatomía Patológica (T.E.A.P.), para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de nombramiento complementaria.

 

OSA acop eri

Erizaintza egokitzapenak N.O.G. Eskaerak aurkezteko epea

Osasunbidea 2021/03/12

descargas de archivos.orig PDF Ebazpena.
descargas de archivos.orig PDF Hasierako lanpostuak.
descargas de archivos.orig PDF Izangaien behin-betiko zerrenda, ondorengo lanpostu posibleak.

Enfermería acoplamientos C.H.N. Plazo presentación solicitudes

Osasunbidea 2021/03/12

descargas de archivos.orig PDF Resolución.
descargas de archivos.orig PDF Plazas iniciales.
descargas de archivos.orig PDF Listado definitivo aspirantes, posibles resultas.

 

OSA Biloga

Biologo Klinikoa. Behin-betiko zerrenda. Oposaketa-lehiaketa

Osasunbidea 2021/02/18

  • 221E/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osa-sun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Nafarroako Odol eta Ehun Bankuan bio-logo klinikoaren lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

  • 204E/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Nafarroako Ospitaleguneko Obstetrizia eta Ginekologia Zerbitzuan biologo klinikoaren bi lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.


  • 202E/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osa-sun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Genetika Medikoaren Zerbitzuan biolo-go klinikoaren lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez be-tetzeko.

Bióloga/o Clínica/o. Lista definitiva. Concurso Oposición

Osasunbidea 2021/02/18

  • RESOLUCIÓN 221E/2021, de 8 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Biólogo Clínico para el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

  • RESOLUCIÓN 204E/2021, de 8 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Biólogo Clínico para el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario de Navarra, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

  • RESOLUCIÓN 202E/2021, de 8 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Biólogo Clínico para el Servicio de Genética Médica, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
 

 

BOTON Osasunbidea