twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 
LOGO mahai orokorra

Hezkuntza Departamentuaren eskolara bueltatzeko planak eskolak fabrika gisa ulertzeko joeran sakontzen du

Irakaskuntza 2020/06/23

Datorren ikasturtean eskolara bueltatzeko planifikazio prozesuan Hezkuntzako foro guztietan hainbat eta hainbat ekarpen egin eta gero, gaur jaso dugu Nafarroako Hezkuntza Departamentuak aurrera eraman nahi duen egitasmoaren zirriborroa. Bere edukia aztertu eta gero, gure ondorioak ezin izan du akigarriagoa izan, gure aburuz ez baitute egungo egoera eta etorkizuneko hezkuntza sistemak izan beharko lituzkeen ezaugarrietatik ezta bat ere kontuan izan. Honatx gure urjentziazko balorazioa: 

Kontijentzia plana batez ere segurtasun neurrietan oinarritzen da

Jakina, hau garrantzitsua da baina ez da nahikoa. COVID-19ak sortutako egoerak planteamendu berritzaileak eskatzen ditu ez soilik segurtasunaren arloan baizik eta hezkuntzari dagozkien beste arlo batzuetan ere, esate baterako berrikuntza pedagogikoa, formazioa, aniztasuna, ebaluazioa ereduak, hezkuntzako aktoreen egoera emozionala... eta horien inguruan ez dago inolako planteamendurik. Hori oso kezkagarria iruditzen zaigu, azken finean gure hezkuntza sistema hobetzeko dugun aukeraren aurrean ez baitugu inolako berrikuntzarik somatzen. Are gehiago, plan honek aurrez-aurre talka egiten du gutxieneko hezkuntza kalitate irizpideekin.

Segurtasun neurriei dagokionez

Berriro nabarmendu beharra dugu plan hau ez dela sindikatuekin eta oro har hezkuntza komunitatearekin adostu. Plan honetan ez da lehentasun gisa langileriaren, ikasleriaren eta oro har hezkuntza komunitatearen ongizatea eta arlo emozionala kontuan hartzen. Hori horrela izanik, oso arriskutsua iruditzen zaigu lau eszenatoki desberdinetan banatutako plan bat sortzea, erabakiak hezkuntzaren jasangarritasunarekin eta kalitatearekin zerikusirik ez duten irizpideekin hartuko baitira. Bestalde, oso irekia uzten du momentuaren momentuko urjentzia edota alarmismoaren araberako eszenatoki aldaketa etengabeari, horrek hezkuntza komunitateari eragin ahal dion anabasa kontuan izan gabe. Honetan guztian ez dago irizpide pedagogikorik ezta espazioak -itxiak eta batez ere irekiak, auzoak, jendartearekin elkarlana...- modu berri eta hezitzailean erabiltzeko planteamendurik ere. Horren trukean, taldeen banaketa, espazio murriztuak, kontrola eta erabat bideratu eta balditzaturiko ikasle eta irakasle taldeak proposatzen dira. Behin baino gehiagotan salatu dugu gure eskolekin fabrika modukoak egin nahi dituztela eta neurri horiek joera hori areagotu besterik ez dute egiten.

Diru aurrekontua

Nabarmentzeko modukoa Gobernuak proposaturiko plan honen onarpena eta ondorioz ezarriko den diru-aurrekontua Gobernuak berak egotzi diola bere buruari, planaren ondorioak pairatuko dituen hezkuntza komunitateari soilik paper kontsultiboa emanaz. Diru aurrekontuaren inolako xehetasunik ez dute eman eta badirudi baldintza hauetan ez dutela horrelakorik egingo. Kontsentsua ahotan ibili arren, praktikan argi geratzen da sakoneko erabakiak hartzeko tenorean hezkuntza komunitateari tarterik ez zaiola uzten, prozesu honen guztiaren balio demokratiko eta partehartzailea erabat kolokan uzten duelarik.

LABek proposamen zehatzak egin ditu

Horrelako egoera baten aurrean egon gintezkeela aurreikusita, LABek presentzia duen foro guztietan (Mahai Sektoriala, Nafarroako Eskola Kontseilua... ) sakoneko aldaketak egitea galdatzeaz gain, proposamen zehatzak egin ditu, gure hezkuntza sistemaren aldaketa integrala, baina graduala, mahai gainean jarriaz. Momentuz Gobernuak azaleratu dituen asmo horiek ez dute inondik inora astetzen gure hezkuntza sistemak beharrezkoak dituen sakoneko aldaketak. Lerro hauekin batera doakizue LABek eskolara buelta segurtasunez eta indarberriturik egin ahal izateko egin dituen proposamenak. Gure ustez, arlo horiek guztiak taxuz eta kontsentsuz lantzen ez diren bitartean, nekez erantzungo diogu egoera berri honek gure aurrean jarri dizkigun erronka guztiei.

LABen egiten ditugunun proposamenak hauek dira:

descargas de archivos.orig PDF Eskolara Buelta Ikuspegi Pedagogikotik

descargas de archivos.orig PDF Eskolara Buelta Ikuspegi Pedagogikotik Laburpena

descargas de archivos.orig PDF Qualitate Plana            descargas de archivos.orig Qualitate Grafikoa

descargas de archivos.orig PDF Ebaluazio Hezitzailea

descargas de archivos.orig PDF Jantokitik Jangelara

El plan de retorno a la escuela del Departamento de Educación profundiza en la tendencia a entender las escuelas como fábricas

Irakaskuntza 2020/06/23

Acabamos de recibir el borrador del proyecto que el Departamento de Educación de Navarra quiere llevar a cabo tras las numerosas aportaciones realizadas en todos los foros de Educación por parte de LAB durante el proceso de planificación de la vuelta a la escuela el próximo curso. Una vez analizado su contenido, nuestra conclusión no ha podido ser más decepcionante, ya que, en nuestra opinión, no han tenido en cuenta ni una sola de las características que debería tener el sistema educativo actual y futuro. Esta es nuestra valoración de urgencia:

El plan de contingencia del Departamento de Educación se basa sobre todo en las medidas de seguridad

Desde luego, esto es importante pero no suficiente. La situación creada por el COVID-19 requiere planteamientos innovadores no sólo en el ámbito de la seguridad, sino también en otros relacionados puramente con la educación, como la innovación pedagógica, la formación, la diversidad, los modelos de evaluación, el estado emocional de las y los integrantes del sistema educativo... y en torno a ellos no hay ningún planteamiento. Esto nos parece muy preocupante, porque al fin y al cabo ante la posibilidad que tenemos de mejorar nuestro sistema educativo no percibimos novedad alguna. No se está aprovechando la oportunidad de cambio que nos ha concedido este lapso de tiempo. Es más, este plan choca frontalmente con los criterios mínimos de calidad educativa.

En cuanto a las medidas de seguridad

Debemos insistir en que este plan no ha sido consensuado con los sindicatos y la comunidad educativa en general. En nuestra opinión, en este plan no se tiene en cuenta como prioridad el bienestar y el ámbito emocional del personal, del alumnado y de la comunidad educativa en general. Siendo esto así, nos parece muy peligroso crear un plan dividido en cuatro escenarios diferentes, ya que las decisiones se tomarán con criterios ajenos a la sostenibilidad y a la calidad de la educación. Por otro lado, deja muy abierto el continuo cambio de escenario en función de la urgencia y/o alarmismo del momento, sin tener en cuenta la confusión que ello puede generar en la comunidad educativa. No existen criterios pedagógicos ni planteamientos para utilizar los espacios -cerrados y sobre todo abiertos, barrios, colaboración con la sociedad... - de forma innovadora y educativa. A cambio, se propone la distribución en grupos estancos, espacios reducidos, control y grupos de alumnado y profesorado totalmente orientados y condicionados. En más de una ocasión hemos denunciado que quieren hacer con nuestras escuelas espacios similares a  fábricas y estas medidas no hacen más que acentuar esta tendencia.

Presupuesto económico

Cabe destacar que la potestad de la aprobación de este plan propuesto por el Gobierno y el presupuesto económico resultante ha sido atribuida a sí mismo por el propio Gobierno, otorgando un papel meramente consultivo a la comunidad educativa, que en cambio será la que sufra directamente las consecuencias del mismo. No han dado ningún detalle del presupuesto y parece que en estas condiciones no lo harán. A pesar de la pose de consenso, en la práctica queda claro que a la hora de tomar decisiones de fondo no se otorga ningún margen de maniobra a la comunidad educativa, lo que deja en entredicho el valor democrático y participativo de todo este proceso. 

Propuetas concretas de LAB

En previsión de que pudiéramos encontrarnos ante una situación similar, además de exigir cambios en profundidad en todos los foros en los que tiene presencia (Mesa Sectorial, Consejo Escolar de Navarra...), LAB ha realizado propuestas concretas, poniendo sobre la mesa un cambio integral, pero gradual, de nuestro sistema educativo. Estas intenciones, que de momento han salido a la luz por parte del Gobierno, no agotan de ninguna manera los cambios profundos que necesita nuestro sistema educativo. Creemos que mientras no se trabajen todas estas áreas con altura de miras y perspectiva, difícilmente responderemos a todos los retos que ha generado esta nueva situación. 

Estas son las propuestas que hacemos desd LAB:

descargas de archivos.orig PDF Vuelta a las aulas desde una perspectiva pedagógica

descargas de archivos.orig PDF Resumen de vuelta a las aulas desde la pedagogía

descargas de archivos.orig PDF Plan Qualitate           descargas de archivos.orig Gráfico Qualitate

descargas de archivos.orig PDF Ebaluazio Hezitzailea

descargas de archivos.orig PDF Jantokitik Jangelara

   
 LOGO LAB NA

LAB Irakaskuntza Tfno 948 38 24 74 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Arga 12-14. IRUÑEA