2019 01 03 18 04 11 ko pantaila argazkia

Covid-19ak geldiarazitako oposizioek bere bidea egiten jarraitzen dute

Administrazioa 2020/06/11

Konfinamenduaren ondoren, gizartea saiatzen ari da lehengo jarduerei ekiten eta Administrazioa ere bai. Orain berriz abian dira Lan Eskeintza Publikoko deial-diak, honako postu hauetakoak: errepide-zaintzaileak, zaintzaile gerontologikoak, atezainak, administrari laguntzaileak, haur-hezitzaileak, prestakuntza eta enple-gu arloko EMTak, enpresa-diplomadunak, Ogasuneko kudeatzaile laguntzaileak eta ikertzaileak eta Ogasuneko teknikariak.

Covid-19a dela medio, Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak geldiarazita zituen prozedurak abian jarri ziren joan den ekainaren 1ean, eta orain honako hauek ere martxan jarriko direla iragarri dute:

 • Errepideetako zaintzailea: ekainaren 10ean ireki zen baldintzak egiaztatzeko eta gainditu duten izangaiek plazak hautatzeko epea.
 • Zaintzaile gerontologikoa: aurreikuspenen arabera, datorren astearen amaieran ira-garriko da gainditu duten izangaiek plazak hautatzeko epea.
 • Atezaina: aurreikuspenen arabera, datorren astearen amaieran iragarriko da gainditu duten hautagaiek plazak hautatzeko epea.
 • Administrari laguntzailea: datozen egunetan, oposizioko epaimahaiak bigarren pro-baren CDak entregatzeko datak iragarriko ditu, deialdiaren fitxan argitaratuko dituen lekuan eta moduan, bai eta bigarren probaren behin-behineko emaitzei alegazioak aur-kezteko epea ere.
 • Haur-hezitzailea: datozen egunetan argitaratuko ditu epaimahaiak plika telematikoen irekiera-data, bigarren probaren behin-behineko puntuazioak eta bigarren probaren behin-behineko emaitzei alegazioak aurkezteko epea.

Aurreko argitalpenak

Bestalde, Funtzio Publikoak NAOn jada argitara eman ziren beste sarbide-prozedura batzuei buruzko argitalpenen berri ere eman zuen:

 • Prestakuntza eta Enpleguko erdi-mailako tituluduna: ekainaren 1ean argitaratu zen NAOn ebazpena, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzen duena eta erreklamazioak aurkezteko 10 egun balioduneko epea irekitzen duena.
 • Enpresa-diplomaduna: ekainaren 1ean, lekualdatze-lehiaketaren deialdia argitaratu zen NAOn, eta parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea ireki zen.
 • Ogasuneko kudeatzaile laguntzaile eta ikertzailea: ekainaren 1ean, lekualdatze-lehiaketaren deialdia argitaratu zen NAOn, eta parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea ireki zen.
 • Ogasuneko teknikaria: ekainaren 1ean, lekualdatze-lehiaketaren deialdia argitaratu zen NAOn, eta parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea ireki zen.

Kontratazio zerrendei dagokienez, Navarra.es atariak honako informazio hau argitaratu zuen ekainaren 5ean:

 • Atezaina: ebazpena, oposiziotik eratorritako aldi baterako kontrataziorako hautagaien behin-behineko zerrendak onartzen dituena, eta 10 egun balioduneko epea zabaltzen duena, honako hauetarako: zonaldea aukeratzeko, lanaldi partzialeko kontratuak aukeratzeko, euskara egiaztateko eta erreklamazioak egiteko.
 • Zaintzaile gerontologikoa: ebazpena, oposiziotik eratorritako aldi baterako kontrataziorako izangaien behin-behineko zerrendak onartzen dituena eta 10 egun balioduneko epea zabaltzen duena, erreklamazioak egiteko.

Las oposiciones paralizadas por la Covid siguen retomando su curso

Administrazioa 2020/06/11

Tras el confinamiento, toda la sociedad intenta retomar su actividad, también la Administración. Ahora son las OPEs de Vigilante de carreteras, cuidador gerontológico, Conserje, Auxiliar administrativo, educador infantil, TGM en formación y empleo, diplomado en empresariales, gestor auxiliar e investigador de Hacienda, y técnico de Hacienda las que echan a andar de nuevo.

Después de que el pasado 1 de junio varios procedimientos que la Dirección General de Función Pública tenía en suspenso por la Covid retomaran su marcha, ahora han anunciado que también los siguientes lo harán:

 • Vigilante de Carreteras: el día 10 de junio se abrió el plazo para la acreditación de requisitos y para la elección de las plazas de oposición por los aspirantes aprobados.
 • Cuidador gerontológico: está previsto que a finales de la próxima semana se anuncie el plazo para la elección de las plazas de oposición por los aspirantes aprobados.
 • Conserje: está previsto que a finales de la próxima semana se anuncie el plazo para la elección de las plazas de oposición por los aspirantes aprobados.
 • Auxiliar Administrativo: en los próximos días el Tribunal de la oposición anunciará las fechas para la entrega de los Cds de la segunda prueba, en el lugar y forma que publicará en la ficha de la convocatoria, y el plazo de alegaciones a los resultados provisionales de la segunda prueba.
 • Educador infantil: en los próximos días el Tribunal publicará la fecha de apertura de plicas telemática, las puntuaciones provisionales de la segunda prueba y el plazo de alegaciones a los resultados provisionales de la segunda prueba.

Publicaciones anteriores

Por otro lado, desde Función Pública informaron también de las publicaciones sobre otros procedimientos de acceso que ya han visto la luz en el BON:

 • Titulado Grado Medio en Formación y Empleo: el día 1 de junio se publicó en el BON la Resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos y abre el plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones.
 • Diplomado Empresariales: el día 1 de junio se publicó en el BON la convocatoria del concurso de traslados y se abrió el plazo de presentación de instancias de participación.
 • Gestor Auxiliar e Investigador de Hacienda: el día 1 de junio se publicó en el BON la convocatoria del concurso de traslados y se abrió el plazo de presentación de instancias de participación.
 • Técnico de Hacienda: el día 1 de junio se publicó en el BON la convocatoria del concurso de traslados y se abrió el plazo de presentación de instancias de participación.

En lo que a las listas de contratación se refiere, el portal de Navarra.es publicó las siguientes informaciones el pasado 5 de junio:

 • Conserje: resolución que aprueba las listas provisionales de aspirantes
  a la contratación temporal derivadas de la oposición y que abre el
  plazo de 10 días hábiles para la elección de zonas, de opción a
  contratos a tiempo parcial y de acreditación de euskera, así como de
  reclamaciones.
 • Cuidador Gerontológico: resolución que aprueba las listas
  provisionales de aspirantes a la contratación temporal derivadas de la
  oposición y que abre el plazo de 10 días hábiles de reclamaciones.