OSA pediatra

Pediatriak eta Psikiatriak azpiegitura duinak behar dituzte

Osasunbidea 2020/11/24

Pandemiak eta pandemia dela medio Ospitalegunean dugun egoerak lotsagarri utzi dute Nafarroako osasun sistema, eta agerian gelditu da zenbait zerbitzuren azpiegiturak eskasak eta zaharkituak daudela,  hala nola Pediatria eta Psikiatria. Horregatik, LABek berriz ere eskatzen du premia larri horiei erantzuteko.

Datorren urterako Nafarroako Aurrekontu Orokorrak adostu ondoren, zuzenketak egiteko unea iritsi da. LABek aukera aprobetxatu nahi du Ospitaleguneko azpiegituretan arreta jartzeko; bereziki Pediatria eta Psikiatria zerbitzuetan, azpiegitura espezifikorik ez dutelako edo zaharkituta daudelako.

Ospitaleguneko Pediatriako zainketa intentsiboen egoera larria da. Azpiegitura eta espazio egonkorrik gabe, pandemia honetan “inolako arazorik gabe” nonahi eta noiznahi birkokatu zitekeen komodina izan da. Egia da une honetan lehentasuna dutela pandemiak eta Covid-19agatik ospitaleratutako pertsonek, baina hori ez da aitzakia kolektibo horrekin arinkeriaz jokatzeko, talderik ahulenetako bat baita.

Planifikazio faltaren ondorioz (baita bigarren olatu honen aurrean ere), hainbat osasun zerbitzuk gainezka egin dute; horregatik, zenbaitetan, inprobisazioan jardun behar izan dute, batez ere Covidek ospitaleratutakoentzat ZIUko oheak prestatzeari dagokionez, kasu horiek larriagoak baitziren.

Kolektibo kaltetuenen artean ditugu ZIU pediatrikoa behar zuten adingabeak eta haien familiak. LABek urteak daramatza modulu horretarako azpiegitura eta espazio egonkorrak eskatzen. Eta orain, osasun krisia eta kutsatze oldea direla eta, inoiz baino nabarmenago geratu da eskaera historiko hori gauzatzeko beharra. Aski da adin txikiko ahulenak eta haien familiak zorabiatzeaz! Nahikoa da! Bukatu behar da Ospitalegunean eskaini beharko liratekeen zerbitzu horiek beste ospitale batzuetara bideratzea!

Horiekin batera, beste zerbitzu batean ere  jarri nahi dugu arreta: Psikiatria zerbitzuan. Zerbitzu honetako azpiegiturak erabat zaharkituta daude, eta ez daude gure langileen beharren eta prestakuntzaren mailan.

Horrela, bada, LABek eskatzen die Foru Parlamentuko kideei Nafarroako herritarren behar horiek kontuan har ditzatela eta, aurrekontu hauek ematen dieten aukeraren bidez, ekin diezaiotela azpiegitura duinak eta kalitatezkoak atontzeari, bai Pediatriako ZIUrako, bai Psikiatria zerbitzurako. Haien esku dago Nafarroako osasun sistemak aspaldian zuen kalitatea berreskuratzea; guk hemen proposatzen ditugunak aurrerapauso txikiak dira kalitate hori lortzeko.

Pediatría y Psiquiatría requieren de infraestructuras dignas

Osasunbidea 2020/11/24

La pandemia de la Covid y la situación que ésta ha generado en el CHN han vuelto a sacar los colores al sistema navarro de salud y han dejado de manifiesto la escasez y obsolescencia de las infraestructuras de ciertos servicios como Pediatría y Psiquiatría. Por ello, desde LAB volvemos a exigir que se ponga fin a esas necesidades tan graves y tan urgentes.

Una vez acordados los Presupuestos Generales de Navarra para el próximo año, ha llegado el momento de las enmiendas. Desde LAB queremos aprovechar la ocasión para poner el foco en las infraestructuras que posee el CHN; en especial los servicios de Pediatría y Psiquiatría, los cuales o carecen de infraestructuras específicas o están obsoletas.

La situación de la UCI pediátrica del CHN roza ya lo grotesco. Sin una infraestructura ni espacio estable, durante esta pandemia se ha convertido en el comodín que podía reubicarse una y otra vez, “sin ningún problema”. Es cierto que la Covid y las personas ingresadas por esa causa son prioritarios en este momento, pero eso no nos debe llevar a jugar con este colectivo, que es, también, uno de los más vulnerables.

La falta de planificación -también ante esta segunda ola-, ha hecho que varios servicios sanitarios se hayan visto superados y hayan tenido que actuar a última hora y sobre la marcha, sobre todo en lo concerniente a preparar camas de UCI para las y los ingresados por Covid que revestían mayor gravedad.

Unos de los máximos damnificados por esa situación han sido las y los menores que requerían de la UCI pediátrica y sus familias. Desde LAB llevamos años exigiendo unas infraestructuras y un espacio estables para ese módulo. Y ahora, debido a la crisis sanitaria y la oleada de contagios que ha acarreado, ha quedado más patente que nunca la necesidad de materializar esa demanda histórica. ¡Ya basta de marear a los menores más vulnerables y a sus familias! ¡Ya basta de derivar a otros centros hospitalarios estos servicios que se debieran poder ofrecer en el CHN!

Asimismo, queremos poner el foco de atención también en otro punto: en el servicio de Psiquiatría. Las infraestructuras con las que cuenta este servicio están totalmente obsoletas y no están a la altura ni de las necesidades, ni de la preparación de nuestro personal.

Así pues, desde LAB solicitamos a las y los componentes del Parlamento foral que tengan en consideración estas necesidades de la ciudadanía navarra y den paso, mediante la ocasión que les brindan estos presupuestos, a la consolidación de unas infraestructuras dignas y de calidad tanto para la UCI pediátrica como para el servicio de Psiquiatría. Está en sus manos que el sistema de sanidad navarro vuelva a recuperar la calidad de la que hacía gala hace ya tiempo, y pasos como éstos que proponemos suponen pequeño un avance en la consecución de esa meta.

 

BOTON Osasunbidea