Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
ADM Huelga 30

Urtarrilak 30 GOAZEN GREBARA!

Publikoaren defentsan

Administrazioa 2020 urtarrila

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Greba egun honetan, nabarmentzekoa da zerbitzu publikoen funtsezko zeregina, aberastasuna birbanatzeko eta justizia soziala lortzeko oinarrizko eragileak baitira. Doako zerbitzu publiko progresiboen bidez, gizartearen sektore behartsuenek zuzenduta izanen dituzte klase-gizarte kapitalistak eragindako desberdintasun asko.

Gaur egungo testuinguruan, krisitik ateratzea lan-merkatua prekarizatu eta gizarte-bazterkeriaren gorakadaren kontura egin den honetan, doako zerbitzu publiko unibertsalei esker, langile klaseko sektorerik zigortuenek beren egoera arinduta ikusiko dute.

Beraz, hiru arrazoi nagusi ditugu kalera ateratzeko:

1.- Hezkuntza, osasun eta gizarte-babeserako zerbitzu publikoen biziarteko eskubidea, jaiotzen garenetik hiltzen garen bitarterako.

2.- Zerbitzu publikoek gizarte-aberastasuna birbanatzeko betetzen duten funtzioa (izaera progresiboa, zeinaren bidez errentarik baxuenekoek gutxiago ordaintzen duten edo ordaintzen ez duten).

3.- Pentsioen eta gizarte-babesaren sistema bat, honako hauek bermatuko dituena:
Erretiro aurreratua, plantillak berritzeko eta gazteentzako enplegua sortzeko. Horrela, langileek lan-bizitza bukatuko dute, baina bizitza agortu zaielako sentsaziorik gabe.
Doako egoitza publikoak zahartzen ari den populazioarentzat, langile-klasea gero eta pobreagoa baita.

Burujabetzak eta gure ekarpenekin hemen zer egin erabaki ahal izateko eskubideak bermatuko dute gizarte segurantzari eta erretiroen sistema bideragarriari eutsi ahal izatea kapitalaren gorabeheren menpe dauden politikariek arriskuan jarri gabe. Orain inoiz baino beharrezkoagoa dugu hemen kudeatzea, hurbileko instantzietatik, bai langileen kotizazioak, bai pentsio-sistema.

30 de enero ¡VAMOS A LA HUELGA!

En defensa de lo público

Administración 2020 enero

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

En esta jornada de huelga, si algo hay que dejar claro, es el papel fundamental de los servicios públicos como factor clave para la redistribución de la riqueza y la justicia social. A través de unos servicios públicos gratuitos y progresivos, los sectores sociales más desfavorecidos ven corregidas muchas desigualdades generadas por la sociedad capitalista de clases.

En este contexto, donde la salida de la crisis ha sido a coste de la precarización del mercado laboral y el aumento de la exclusión social, unos servicios públicos gratuitos y universales permitirán que los sectores más castigados de la clase trabajadora vean atenuada su situación.

Tenemos, por lo tanto, tres motivos al menos para salir a la huelga:

1.- El derecho vitalicio a los servicios públicos de educación, sanidad y protección social, desde que nacemos hasta que morimos.

2.- La función que cumplen los servicios públicos como redistribuidores de la riqueza social (carácter progresivo mediante el cual las rentas más bajas pagan menos o no pagan).

3.- Un sistema de pensiones y protección social que garantice:
• La jubilación anticipada para renovar plantillas y crear empleo para la juventud. Esto hará que los y las trabajadoras finalicen la vida laboral sin que ello suponga su agotamiento vital.
Residencias públicas gratuitas para una población cada vez más envejecida en un contexto de empobrecimiento general de la clase trabajadora.

La soberanía y el derecho a poder decidir aquí qué hacer con nuestras aportaciones son una garantía de que podremos mantener la viabilidad del sistema de seguridad social y jubilaciones sin que políticos sumisos a los vaivenes del capital puedan ponerlo en peligro. Hoy es más necesario que nunca que, tanto las cotizaciones de los y las trabajadoras como el sistema de pensiones, se gestionen desde aquí, desde instancias cercanas.

ADM Huelga 30
LOGO mahai orokorra

Zuzendari berri, jokaera zahar 

Justizia 2019/12/19

Zuzendaritza berriak bere izaera kontinuista erakutsi digu, aurreko zuzendaritzaren ildotik: itxaropen gutxi sindikatutik planteatzen ditugun erronka berrietarako. Hitz onak, jarrera ona, baina zalantzaz beteriko etorkizuna negoziaziorako eta gure lan-baldintzak hobetzeko.

Nuevo director, viejo proceder 

Justizia 2019/12/19

La nueva dirección nos ha mostrado su carácter continuista con la línea de la anterior dirección. Pocas esperanzas para los nuevos retos que planteamos desde nuestro sindicato. Buenas palabras, buen talante, pero futuro incierto para la negociación y mejora de nuestras condiciones laborales.

ADMope

Izapidetze kidegorako azterketa Iruñean eginen da

Administrazioa 2019/11/27

Izapidetze kidegorako azterketa ere Iruñean eginen da, abenduaren 15ean. Inskribatzerakoan egoitza gisa Nafarroa aukeratu zuten guztiek Iruñean eginen dute azterketa, inolako eskaera-idazkirik aurkeztu behar izan gabe.

Sede examen de tramitación Pamplona

Administrazioa 2019/11/27

El examen de tramitación del 15 de diciembre se realizará también en Pamplona. Todo el que puso en la inscripción sede Navarra realizará el examen en Pamplona, sin presentar escrito previo.

JUS denbora1

Hamaika lagunek lortu dute, LABi esker, soldatarik gabeko baimenaz oso-osorik baliatzeko eskubidea

Justizia 2019/11/27

Hainbat elkarrizketaren ondoren, LABek lortu du Justizia Zuzendaritza Nagusiak soldatarik gabeko baimena eskatu duten langileei aitortzea eta ematea dagokien ordu-poltsaren zati proportzionala.

Once personas recuperan, gracias a LAB, el derecho a disfrutar íntegramente el permiso sin sueldo

Justizia 2019/11/27

Después de varias conversaciones, LAB ha conseguido que la Dirección General de Justicia reconozca y dé la parte proporcional de la bolsa de horas que les corresponde a las y los trabajadores que han solicitado un permiso sin sueldo.

Reunión con el nuevo Director General de Justicia

Este martes nos reunimos con el nuevo Director General de Justicia, Sr. Sainz de Rozas. En un principio y hablando siempre desde la cautela, nos transmitió buenas vibraciones, sobre todo en las formas, y dejó clara su disposición a dialogar con los sindicatos.

Bilera Justiziako zuzendari nagusi berriarekin

Asteartean Sainz de Rozas Justiziako zuzendari nagusi berriarekin bildu ginen. Hasierako zuhurtziaz hitz eginez, bibrazio onak eman zizkigun, batez ere formetan, eta argi utzi zuen sindikatuekin hitz egiteko borondatea.

Zuzendari Nagusi berriarekin biltzeko zain gaude, baina etxeko lanak eginda ditugu

Justizia 2019/09/12

Dakizuen bezala, aldaketa asko izan dira Nafarroako Gobernuaren organigraman, eta izendapen ugari ere bai. Justizian ere aldaketa franko izan dira. Orain Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuari atxikita gaude. Ez dakigu nondik datorren bi arlo horiek elkartzea, zerikusi handirik ez dutelako, baina tira! Kontseilari berria Eduardo Santos Itoiz da.

Estamos a la espera de que nos reciba el nuevo Director General, pero con los deberes hechos

Justizia 2019/09/12

Como ya sabéis, ha habido muchos cambios en el Gobierno de Navarra en lo que respecta a nuevos nombramientos en el organigrama. Justicia no ha estado ajeno a estos cambios. Ahora estamos adscritos al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, no sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra pero bueno, tira… El nuevo titular de este departamento es Eduardo Santos Itoiz.

ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren % 2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido.

 
ADM LAB BILDU

EH Bildurekin elkartu da LAB, lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu duen lege proposamena aurkezteko

Administrazioa 2019/04/15

Aste honetan, LABeko ordezkaritza bat EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu da lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu dugun lege proposamena aurkezteko. Proposamen hori martxoaren hasieran sartu genuen Parlamentuko Erregistroan, eta orduan iragarri bezala, talde parlamentario guztiei banan-banan aurkezteko asmoa dugu. Horretarako lehenbiziko bilera EH Bildurekin izan da.


LAB inicia con EH Bildu una ronda de reuniones para presentar su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional

Administrazioa 2019/04/15

Representantes de LAB se han reunido esta semana con miembros de EH Bildu-Nafarroa para presentarles su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional. Desde LAB ya anunciamos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a principios de marzo, cuando inscribimos la propuesta en el registro del Parlamento. Con EH Bildu, hemos dado inicio a esa ronda.