Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 

JUS Calendario22

Aldaketak lan egutegian eta lizentzien eta baimenen araudian

Justizia 2022/04/01

descargas de archivos.orig PDF Lan egutegiaren laburpena

 

Lan egutegiaren araudian eta oporren, lizentzien eta baimenen araudian aldaketa batzuk izan dira, 2022ko apirilaren 1etik aurrera indarra hartuko dutenak. Hauek dira:

1. Lan ordutegiaren zati finkoa, orain, 5 ordukoa izango da 9:00etatik 14:30era arte da; lehen 5 ordu eta 30 minutukoa zen, 8:30etatik 14:30era arte.

2. Lanean sartzeko ordutegi malgua 9:30era arte luzatzen da langile guztientzat.

3. Eguneroko atsedenaldia 10:00etatik 14:00ak bitarte eginen da, eta langileak 16:00etatik aurrera lanean segitzen badu, 10:00etatik 15:00ak bitarte egiten ahalko du atsedenaldia.

4. Lau ordu eta erditik sei ordura bitarteko lanaldia duten langileen kasuan, eguneko atsedenaldia hamabost minutukoa izanen da.

5. Baimen eta lizentzia ordaindua hartzen den kasuetan, aldatu egin da joan-etorrietarako behar den denbora, honela:

  • Baimen eta lizentziak ematen direnean, lantokitik kontsultara edo kasuan kasuko gertaera eragilea egin behar den lekura joateko eta etortzeko langileak behar duen denbora ere emanen da, bai eta, adinagatik edo mugikortasun arazoengatik ahaideren bati lagundu behar zaion kasuetan, hura etxetik edo antzeko batetik hartzeko eta bertara itzultzeko behar den denbora ere.
  • Langilea lantokitik igaro gabe zuzenean joaten bada kontsultara edo baimena edo lizentzia eragin duen gertaera egin behar den lekura, baimenean haraino joateko zentzuzko denbora-tarte bat sartuko da, langileak kontsulta medikotik edo gertaera eragilea egiten den lekutik lantokira itzultzeko behar duen denbora adinakoa; era berean, kontsulta bukatu ondoren langilea ez bada lantokira itzultzen, baimenean zentzuzko tarte bat sartuko da, lantokitik kontsulta medikora edo gertaera eragilea egiten den lekura joateko erabili duena adinakoa.

Modificaciones en calendario laboral, licencias y permisos

Justizia 2022/04/01

descargas de archivos.orig PDF Resumen Calendario Laboral

 

Se modifican varias cuestiones de los reglamentos de calendario laboral y en el de vacaciones, licencias y permisos, que a continuación os describo y que entrar en vigor hoy 1 de abril de 2022:

1. La parte fija del horario pasa a ser de 5 horas entre las 9:00 a 14:30; antes era de 5 horas y 30 minutos entre las 8:30 y las 14:30 horas.

2. Horario flexible se prolonga hasta las 9:30 para toda la plantilla.

3. La pausa diaria se realizará entre las 10:00 y las 14:00 horas y si el personal continúa prestando servicios más allá de las 16:00 horas, la interrupción podrá realizarse entre las 10:00 y las 15:00 horas.

4. La pausa diaria para jornadas entre las cuatro horas y media y las de seis horas, será de quince minutos.

5. Se modifica la concesión del tiempo de desplazamiento necesario de los diferentes permisos y licencias retribuidas en el siguiente sentido:

  • Se incluye en el permiso o licencia el tiempo de desplazamiento necesario desde el puesto de trabajo hasta la consulta o lugar en el que se realice el hecho causante y el retorno de la persona empleada, así como –en el caso de acompañamiento de familiares que así lo requieran por razones de edad o movilidad– la previa recogida del familiar y posterior retorno a su domicilio o similar.
  • En el caso de que la persona empleada acuda directamente a la consulta o lugar en el que se realice el hecho causante del permiso o licencia sin pasar por el puesto de trabajo, el permiso incluirá un tiempo de desplazamiento razonable, equivalente al utilizado por la persona empleada para el retorno desde la consulta médica o lugar donde se realice el hecho causante al lugar de trabajo; del mismo modo, si tras la consulta la persona empleada no retorna a su puesto de trabajo, el permiso incluirá un tiempo razonable, equivalente al utilizado para el desplazamiento inicial desde el puesto de trabajo a la consulta médica o lugar de realización del hecho causante.

jUX PI 2022

Barne sustapena deialdia: Kudeatzaile eta izapidegile

Justizia 2022/03/30

 

Martxoaren 30ean BOEn kudeatzaile eta izapidegile barne sustapenaren deialdia argitaratu dute:

  • Epearen azken eguna: Maiatzaren 2a

  • Azterketa: Uztailaren 30a baino lehen.

Convocatoria promoción interna: Gestión y Tramitación.

Justizia 2022/03/30

Han publicado en el BOE del 30 de marzo las convocatorias de promoción interna de gestión y tramitación:

  • Último día de plazo: 2 de mayo.

  • Examen: Antes del 30 de julio.
JUS Calendario22 

2022ko egutegiaren laburpena

Justizia 2022/02/24

Honekin batera, 2022ko lan-egutegiari buruzko hainbat gauza bidaltzen dizkizuegu:

descargas de archivos.orig  PDF - Lan-egutegiaren laburpena

descargas de archivos.orig  PDF - Lan-egutegiaren ebazpena

descargas de archivos.orig  PDF - Urteko egutegia

 

Era berean, justiziari buruzko web orrirako sarbidea bidaltzen dizuegu. Bertan aurkituko duzue beharrezko informazio guztia, besteak beste, LEPei, lekualdatzeei eta bitartekoen zerrendei buruz, justizia arloko orainsariei buruz, legediari buruz; oporren, lizentzien eta baimenen eskulibururako sarbidea; Nafarroako Gobernuaren web-postarako sarbidea. Horiek guztiak webgune bakar batean.

Ziur gaude zuen interesekoa izango dela.

Resumen Calendario 2022

Justizia 2022/02/24

Adjunto a este correo, enviamos varias cosas en relación al calendario laboral de 2022:

descargas de archivos.orig PDF - Resumen calendario laboral

descargas de archivos.orig PDF - Resolución de calendario laboral

descargas de archivos.orig PDF - Calendario anual

 

Asimismo, os enviamos el acceso a la página web de justicia, en la que podrás encontrar toda la información necesaria sobre OPEs, traslados, listas de interinos, manual de vacaciones, licencias y permisos, acceso al correo web del Gobierno de Navarra, retribuciones de justicia, legislación, entre otros; todos estos accesos desde una solo página web.

Seguro que lo encontraréis interesante.

 

JUX leyInt
 
 
 

Justizian plazak egonkortzeko prozesua hasi da.

Justizia 2022/02/18

LABek argi utzi du lan-mahaian plaza huts eta errefortzuko GUZTIAK ateratzea nahi dugula, plazak egonkortzeko prozesu honetan.

Justizia Ministerioak abian jarri du jada enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/21 Legea betearazteko makineria, eta, lehenbiziko urratsa izan da Justiziako Zuzendaritza Nagusiari eskatzea Nafarroako Justizia Administrazioko langile guztien plaza hutsen eta errefortzuen behin-behineko zerrenda, baita lanpostu horiek noiz lortu zituzten ere.

 

En Justizia comienza el proceso de estabilización de plazas.

Justizia 2022/02/18

LAB ha dejado claro en la mesa de trabajo que queremos que se saquen TODAS las plazas vacantes y de refuerzo en este proceso de estabilización de de PLAZAS.

El Ministerio de Justicia ya ha puesto en marcha la maquinaria para ejecutar Ley 20/21 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y como primer paso ha solicitado a la Dirección General de Justicia un listado provisional de plazas vacantes y de refuerzos de todo el personal de la administración de justicia de Navarra y la fecha en que obtuvieron dicho condición.

JUS Aux judicial

Laguntza Judiziala
Behin-behineko merezimenduak

Justizia 2021/11/26

Justizia Ministerioaren webgunean argitaratu da Laguntza Judizialeko kidegoko merezimenduen behin-behineko zerrenda

 

Epearen azken eguna: 2021eko abenduaren 10a.

Auxilio judicial
Méritos provisionales

Justizia 2021/11/26

Publicada en la página del Ministerio de Justicia lista provisional de méritos de Auxilio Judicial

 

Último día de plazo: 10 de diciembre de 2021.

 
ARG justtrasl21

Lekualdatze-lehiaketa

Justizia 2021/10/13

 

Gaur argitaratu da EAOn eta NAOn Justiziako lekualdatze-lehiaketa:

descargas de archivos.orig PDF Nafarroa

Epearen azken eguna: 2021eko urriaren 27a

Concurso de traslados

Justicia 2021/10/13

 

Hoy se ha publicado en el BOE y en el BON el concurso de traslados de Justizia:

descargas de archivos.orig PDF Navarra

Último día de plazo: 27 de octubre de 2021

JUS maternidad

Azkenean, Justiziako Zuzendaritza Nagusiak legezko forma eman dio amatasun- eta aitatasun-baimenak 16 astetik 17ra luzatzeari, LAB sindikatuak hala eskatuta

Justizia 2021/07/02

Aste honetan jaso dugu sindikatuok ebazpenaren zirriborroa, amatasun eta aitatasun baimenak parekatzeko eta amatasun eta aitatasun baimenak 17 astera luzatzeko aldaketari oniritzia emateko.

Por fin la dirección general de Justicia da forma legal a la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de 16 a 17 semanas, solicitado por el sindicato LAB

Justizia 2021/07/02

Esta semana hemos recibido los sindicados el borrador de la resolución para dar el visto bueno a la modificación de equiparar los permisos de maternidad y paternidad y ampliar el permiso de maternidad y paternidad a 17 semanas.

JUS maza

Auzitegi Gorenaren epaia aldi baterako langileen kontratuen iraupenari buruz

Administrazioa 2021/07/01

LAB sindikatuko zerbitzu juridikoak aztertzen ari dira Auzitegi Gorenak aldi baterako kontratua duten langileei buruz aste honetan jakinarazi duen epaia. Sakon aztertu ondoren, langile horiengan guztiengan izan ditzakeen ondorioen balorazioa argitaratuko dugu.

Oraingoz, argi dago oso garrantzitsua dela kontratua duela gutxi bukatu zaien edo laster bukatzea espero duten pertsonak harremanetan jartzea beren sindikatuarekin edo aholkulari juridikoarekin, 20 egun balioduneko epea ezarri baita, kontratuaren azken egunetik zenbatzen hasita, epai horren ondoriozko tramiteak egiteko.

LABek bere afiliatuen kontsulta guztiei erantzungo die Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. helbidean.

Sentencia del TS sobre la duración de contratos del personal contratado temporal

Administrazioa 2021/07/01

Los servicios jurídicos del sindicato LAB están analizando la sentencia del Tribunal Supremo sobre el personal contratado temporal que se ha conocido esta semana. Una vez estudiada en profundidad haremos pública una valoración de las consecuencias que puede tener para todo este personal.

De momento, lo que queda claro es que es muy importante que las personas que hayan finalizado contrato recientemente, o esperen finalizarlo en breve, se pongan en contacto con su sindicato o con su asesoría jurídica porque se ha establecido un plazo de 20 días hábiles, contados a partir del último día de contrato, para realizar los trámites derivados de esta sentencia.

LAB atenderá todas las consultas de su afiliación en el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
JUS registro civil

Baina 10 urteren buruan, indarrean jarriko al da Erregistro Zibilaren legea?

Justizia 2021/05/06

Lege horrek hainbat atzerapen, aldaketa, protesta eta mobilizazio ekarri ditu, bai justizia-langileen aldetik, bai sindikatuen aldetik: gauza garrantzitsu asko lortu dira, baina beste batzuk, oso garrantzitsuak horiek ere, airean geratu dira.

Apirilaren 30ean argitaratu zen Erregistro Zibilaren apirilaren 28ko 6/2021 Legearen azken aldaketa handia, eta, 10 urteren ondoren, uztailaren 21eko 20/2011 Legea bera sartu zen indarrean.

Pero… después de 10 años ¿la ley del Registro Civil entra en vigor?

Justizia 2021/05/06

Esta ley arrastra sucesivos aplazamientos, varias modificaciones, protestas y movilizaciones por parte del personal de justicia y de los sindicatos: Se han conseguido muchas cosas importantes pero otras, también muy importantes, se han quedado en el tintero.

El día 30 de abril se publicó la última gran modificación de la ley del Registro Civil 6/2021 de 28 de abril y con ella entró en vigor, después de 10 años, la propia ley 20/2011 de 21 de julio.