ADM mesa general 23 marzo

Parlamentuak Langileen Estatutuaren aldaketa onetsi du

Administrazioa 2023/03/23

Nafarroako Parlamentuak Langileen Estatutuaren aldaketa onetsi du, langileentzat bereziki interesgarriak diren alderdi batzuk jasotzeko. Mahai Orokorrean, LABek aldaketa horien aldeko botoa eman zuen, uste baitugu langile guztientzako hobekuntzak ekartzen dituela, baina berriz ere diogu benetan behar duguna Estatutua osorik berrikustea dela, egungo beharretara egokitzeko. Jarraian, Parlamentuak onetsi dituen aldaketak azalduko ditugu.

Aprobada en el Parlamento la modificación del Estatuto

Administrazioa 2023/03/23

El Parlamento de Navarra ha aprobado la modificación del Estatuto en algunos aspectos que son de especial interés para la plantilla. En la Mesa General, LAB dio el voto a favor de estas modificaciones porque entendemos que suponen mejoras para todo el personal, pero insistimos en que lo que de verdad necesitamos es una revisión completa del Estatuto para adaptarlo a las necesidades actuales. A continuación vamos a ir desgranando los cambios que ha aprobado el Parlamento.

 

ADM trileros

Erne ibili sindikatuetako hautagaiei babesa emateko zerrendak sinatzeko eskatzen badizute

Administrazioa 2023/03/20

Datorren maiatzaren 17an hauteskunde sindikalak egingo dira Administrazioan, eta sindikatu guztiak hauteskunde-zerrendak osatzeko prozesuan gaude. Horrek ez dakar deus berririk; kontua da antzeman dugula sindikatu batzuk jokaldi zikinak egiten ari direla, jendea engainatzen baitute zerrendak osatu ahal izateko. Ez da lehen aldia.

Atención cuando te soliciten firmar listas de apoyo a candidaturas electorales de sindicatos

Administrazioa 2023/03/20

El 17 de mayo tenemos elecciones sindicales en la Administración Foral y todos los sindicatos estamos en el proceso de confección de las listas electorales que presentaremos. Hasta aquí todo normal, lo que ocurre es que ya estamos detectando jugadas sucias de algunos sindicatos que engañan a la gente para poder completar sus listas. No es la primera vez.

 
ADM policía foral lluvia 500

Mahai Orokorra

Foruzainek diru kopuru izugarria jasoko dute ordainsarietan

Foruzaingoari ematen zaizkio langile publiko guztiontzat izan beharko luketen eskubideak. Soldata-igoeraz eta soldataz gain, agente bakoitzak 21.500 euro jasoko ditu aurten, batez beste.

Administrazioa 2023/03/14

Gaur, martxoak 14, Mahai Orokorrak Foruzaingoaren Araudi berria onartu du. Araudi horrek Foruzaingoaren ordainsarietan diru kopuru izugarria aurreikusten du, baita neurri ugari ere, poliziarentzat bakarrik, eta hori diskriminazio onartezina da gainerako langile publikoentzat.

Mesa General

Cantidad ingente de dinero en retribuciones para la Policía Foral

Se otorgan a Policía Foral derechos que debieran ser para todo el personal público. Además del incremento salarial y de su sueldo, cada agente va a recibir este año una media de 21.500 euros.

Administrazioa 2023/03/14

En la Mesa General celebrada hoy, 14 de marzo, se ha aprobado el nuevo Reglamento de Policía Foral que contempla una cantidad ingente de dinero en retribuciones, además de un buen número de medidas, solo para el cuerpo policial, que supone una discriminación inaceptable para el resto de personal público.

 
8M 2023

Martxoaren 8rako irakurketa: “Pribatizazioa, zaintzako langileon miseria! Langile publikoak gara”

LAB 2023/03/09

aintza krisiaren ondorioak geroz eta agerikoagoak dira, eta ikusarazten ari da sistemaren gabeziak eta hutsegiteak; sistema hau ez da gai bizitzak sustengatzeko inor zapaldu gabe. Zalantzarik gabe esan dezakegu zaintzen egungo antolaketa soziala jasangaitza dela.

Argi eta garbi ikusi dugu zaintza lanak behar-beharrezkoak direla bizitzeko. Halaber, ikusi dugu zein garrantzitsua den zaintza lanak ikusaraztea eta dagokien balioa ematea jendartean. Hala izanik ere, argi dago, zenbat eta agerikoagoak izan, orduan eta handiagoak direla zaintzak kudeatzeaz arduratzen direnek jartzen dituzten trabak eta oztopoak.

 

Lectura para el 8 de Marzo: “Somos trabajadoras públicas. La privatización supone miseria para las trabajadoras de cuidados”

LAB 2023/03/09

La crisis de los cuidados nos sigue dejando innumerables consecuencias sobre la mesa, y pone en evidencia todas las carencias del sistema para poder hacer frente a la sostenibilidad de la vida sin explotar a nadie. La insostenibilidad de la actual organización social de los cuidados es incuestionable.

Cuando más claramente se ha manifestado la necesidad de los cuidados para que la vida siga, así como la importancia de visibilizarlos y darles el valor que les corresponde en la sociedad, más resistencia ponen los poderes públicos responsables de su gestión.

 
ADM anbulantzia

Parlamentuak Nafarroako Babes Zibilari buruzko eta Larrialdiei Erantzuteko Foru Legea aldatu du

Administrazioa 2023/03/06

LAB SUHILTZAILEAK taldeko kideei sentsazio gazi-gozoa gelditu zaigu.

Alde batetik, oso ongi baloratzen dugu oposizioetan parte hartzeko ez eskatzea nahitaez osasun larrialdietako teknikari titulua edukitzea, eta baita ere oinarrizko ikastaroaren barruan deialdi espezifiko bat sartzea titulu hori ateratzeko.

Ongi iruditzen zaigu, orobat, erretiroa aurreratzeko koefiziente murriztailea suhiltzaile-peoiei eta suhiltzaile-gidari laguntzaileei ere aplikatzea, Suhiltzaileen organigramaren barruan sartu dituztelako.

Hala ere, LABen zenbait aldarrikapen historiko ez dira kontuan hartu, hala nola langile operatibo guztiek aukera izatea zerbitzu laguntzaileetara igarotzeko, edo gora egiteko karrera profesionala ezartzea atal operatiboan, esperientzia eta formakuntza oinarri harturik.

El Parlamento modifica la Ley Foral de Protección Civil y Atención a la Emergencias de Navarra

Administrazioa 2023/03/06

En LAB SUHILTZAILEAK se nos queda una sensación agridulce.

Por un lado valoramos muy positivamente la no obligatoriedad del TES para poder opositar y la inclusión dentro del Curso Básico de una convocatoria específica para obtener el título TES.
La garantía de aplicación del coeficiente reductor para adelanto de jubilación al personal peón y conductor auxiliares de bomberos, al incluirlos dentro del organigrama de Bomberos.

Sin embargo, no se han tenido en cuenta reivindicaciones históricas de LAB como la posibilidad de pasar a Servicios Auxiliares para todo el personal operativo. O la carrera profesional de ascenso en la sección operativa basada en experiencia y formación.

 

ADM mejoras estatuto

Estatutuaren aldaketa interesgarriak langile guztientzat

Administrazioa 2023/02/28

Besteak beste, “egun kanosoak” aitortu dizkigute

descargas de archivos.orig PDF Taula inprimatzeko

Gaur, otsailak 28, egindako Mahai Orokorrean erabaki da langileak aspalditik eskatzen ari ziren zenbait aldaketa egitea Langileriaren Estatutuan. LABek aldaketa horiek guztiak onartu ditu, hobekuntza nabarmena ekarriko dutelakoan. Hona hemen:

Modificaciones del Estatuto de interés para toda la plantilla

Administrazioa 2023/02/28

Entre otras, se reconocen los "días canosos".

descargas de archivos.orig PDF Tabla imprimir

En la Mesa General celebrada hoy martes 28 de febrero se ha acordado la modificación del Estatuto para introducir algunas modificaciones que han venido siendo reclamadas por la plantilla desde hace tiempo. LAB ha defendido todas estas modificaciones que van a suponer una mejora sustancial. Son las siguientes:

 
ADM 03 GN

Nafarroako Gobernuko haur eskoletan ratioak igotzeari eta masifikazioari EZ

Administrazioa 2023/02/27

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Zazpi haur eskolak Hezkuntza Departamentura igaro zirenean, ratioak handitu egin ziren eta horrek zerbitzuaren kalitatea nabarmen murrizteko arriskua ekarri zuen; orain Nafarroako Gobernuak beste koska bat estutuko du, eta datorren ikasturtetik aurrera indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen gehieneko ratioak ezarriko ditu: 8-12-16. Argi dago, berriz ere, arlo ekonomikoa gailentzen ari dela zerbitzuaren kalitatearen gainetik.

No al aumento de ratios y masificación en las escuelas infantiles del Gobierno de Navarra

Administrazioa 2023/02/27

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Si el paso de los siete centros al departamento de Educación vino con un aumento de las ratios que podrían haber mermado la calidad del servicio considerablemente, el Gobierno de Navarra va a dar una nueva vuelta de tuerca y para el curso que viene va a imponer las ratios máximas que establece la normativa en vigor: 8-12-16. Queda claro, una vez más, que lo económico prima sobre la calidad del servicio.

 

ADM IPC 2023

Argitara eman dira langile publikoen soldata-taula berriak

Administrazioa 2023/02/24

Taula horietan argi islatzen da langile gehienek jasango duten erosahalmenaren galera, bi kolektibo minoritariorentzat agindutako soldata-igoera nabarmenak konpentsatzearren.

descargas de archivos.orig PDF 2023ko soldata-taulak
descargas de archivos.orig PDF Osasun arloko langileen 2023ko soldata-taulak
descargas de archivos.orig PDF Osasun arlokoak ez diren langileen 2023ko soldata-taulak
descargas de archivos.orig PDF Burutzei dagozkien 2023ko soldata-taulak

Publicadas las nuevas tablas salariales de los y las trabajadoras públicas

Administrazioa 2023/02/24

En ellas se refleja la pérdida de poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la plantilla para favorecer los importantes incrementos salariales que van a percibir dos colectivos minoritarios.

descargas de archivos.orig PDF Tablas salariales 2023
descargas de archivos.orig PDF Tablas salariales personal sanitario 2023
descargas de archivos.orig PDF Tablas salariales personal no sanitario 2023
descargas de archivos.orig PDF Tablas salariales jefaturas 2023

   

ADM Mesa General

Gobernu honek zirko bihurtu du Mahai Orokorra

Administrazioa 2023/02/22

Joan den ostiralean, otsailak 17, egindako azken Mahai Orokorrean Nafarroako Gobernuaren ordezkariek –Javier Remírez lehendakariordea buru zela– izugarrizko errespetu falta erakutsi zuten langileekiko. Gezurretan aritu ziren, informazioa ezkutatu zuten, argudio ziniko, inkoherente eta klasistak eman zituzten, eta ez zieten inolako erantzunik eman duela astebete egindako greba eta mobilizazio jendetsuak eragin zituzten aldarrikapenei. Kolektibo batzuei (medikuei eta poliziei) dirua banatzera mugatu ziren, eta Administrazioko gainerako langileak alde batera utzi eta zigortu zituzten, aurten erosahalmenaren ia % 4 galduko baitute, berriz ere.

El Gobierno convierte en un circo la Mesa General

Administrazioa 2023/02/22

La actitud de los representantes del Gobierno, encabezada por el vicepresidente Javier Remírez, en la última Mesa General celebrada el pasado viernes 17 fue de absoluta falta de respeto hacia la plantilla. En sus intervenciones mintieron, ocultaron información, expusieron argumentos cínicos, incoherentes y clasistas y no respondieron a ninguna de las reivindicaciones que motivaron las importantes movilizaciones y la reciente huelga en la Administración. Se limitaron a repartir dinero para algunos colectivos (personal médico y policías) ignorando y castigando al resto de los y las trabajadoras de la Administración que este año volverán a perder casi un 4%.