twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SZK emak 2020.4.1

Genero-indarkeriako egoeran dauden emakumeei harrera egiteko baliabideetan, gainokupazioa konpontzeko leku egoki bat eta langile gehiago jartzea proposatzen dugu

Soziokomunitario 2020/04/01

Idazki hau Nafarroako Berdintasunerako Institutuari, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari eta zerbitzuak kudeatzen dituen enpresari bidali zaie.
Gaur egun dagoen gainokupazioa ikusita, Nafarroako Gobernua eta enpresa kudeatzailea hainbat aukera baloratzen ari dira, besteak beste, gaitu gabe dagoen etxabe bat eta hornitu gabe dagoen pisu bat irekitzea.

Proponemos que se habilite un lugar adecuado y más personal para solucionar la sobreocupación en los recursos de acogida a mujeres en situación de violencia de género

Soziokomunitario 2020/04/01

Este escrito ha sido remitido al Instituto Navarro para la Igualdad, a la Consejería de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior y a la empresa gestora de los servicios.
Ante la sobreocupación actual existente, el Gobierno de Navarra y la empresa gestora están valorando varias opciones, entre las cuales está la de una bajera habilitada y un piso sin equipar.

 ADM RRPN

Asistentzia eredua berrikusi eta Nafarroako Egoitza Publikoen Sarea sortu behar da

ANADP-Soziokomunitarioa 2020/03/26

Egun hauetan agerian geratzen ari da zer-nolako garrantzia duten adinekoen egoitzetan ematen diren gizarte-zerbitzu publiko eta pribatuek, desgaitasunen bat duten pertsonak artatzeko zentroetan, gizarte-zaurgarritasunean dauden pertsona eta kolektiboetan, eta baita zaintza lanak egiten dituzten etxeko langileen garrantzia ere.

Hay que revisar el modelo asistencial y crear la Red de Residencias Públicas de Navarra

ANADP-Soziokomunitarioa 2020/03/26

En estos días se está poniendo de manifiesto la importancia tanto de los servicios sociales públicos y privados que se prestan en residencias de mayores, en centros de atención a personas con discapacidad, a personas y colectivos en vulnerabilidad social, así como de las trabajadoras de hogar que hacen tareas de cuidados...

 
SZK 2020.3.24 coronavirus txiki

Erabiltzaileentzako eta langileentzako babes eta prebentzio eraginkorra eskatzen dugu

Soziokomunitario 2020/03/24

Osasun-krisi ezezagun bati aurre egin behar diogu. Hirugarren adineko zerbitzu eta egoitzetan, desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko zerbitzuetan, esku-hartze sozialean eta etxeko langileen kasuan koronabirusari aurre egiteko modurik onena prebentzioa da, eta erregimen orokorrari atxikita ez dauden etxeko langileen kasuan gutxieneko lan-baldintzak arautzea ere.

Exigimos protección y prevención eficaz para personas usuarias y trabajadoras

Soziokomunitario 2020/03/24

Nos enfrentamos a una crisis sanitaria desconocida para todos/as nosotros/as. La mejor manera de hacerle frente en servicios y residencias de tercera edad, de atención a personas con discapacidad, de intervención social, así como a las trabajadoras del hogar no acogidas al régimen general, es la prevención y también la regulación de unas condiciones laborales mínimas en el caso de las trabajadoras del hogar.

ADM Avestruz

Gobernuak ezin du jarraitu beste alde batera begira

Administrazioa 2020/03/22

Argi gelditu da Nafarroako Gobernuak eta, zehazki, Osasun Departamentuak ez dutela beharrezkotzat jotzen Covid-19aren hedapenari eusteko neurriak areagotzea eraginkorragoak izan daitezen.

Adituen gomendioak argiak dira, eta, horregatik, jarduera-ildo hauek ezartzea eskatzen dugu: (Irakurri)

El Gobierno no puede seguir mirando a otro lado

Administrazioa 2020/03/22

Constatamos que desde el Gobierno de Navarra y concretamente la Consejería de Salud, no ven necesario intensificar de manera más efectiva las medidas a tomar para contener la expansión del Covid-19.

Las recomendaciones de los expertos son claras y exigimos el establecimiento de las siguientes líneas de actuación: (Leer)

 

SZK coronavirus handi

Koronavirusen aurrean, gure osasuna eskubidea da

Soziokomunitario 2020/03/13

descargas de archivos.orig PDF INFOadm LAB sindikatutik, bermatu beharreko neurri eta prozeduren berri ematen dizuegu, neurri eta prozedura horiek lantoki bakoitzera egokituz.

Frente al coronavirus, nuestra salud es un derecho

Soziokomunitario 2020/03/13

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Desde el Sindicato LAB, os informamos de las medidas y procedimientos que se deben de garantizar, adaptando las mismas a cada centro de trabajo.

SZK menni 2020.3.9 handi

Aita Mennin hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatu dugu

Padre Menni 2019/03/09

Enpresa Batzordeak eta Padre Menni klinikako langileek protesta egin dute hitzarmen kolektiboaren negoziazioa blokeatu delako.

La plantilla de Padre Menni denuncia el bloqueo de la negociación del convenio

Padre Menni 2019/03/09

El Comité de empresa y la plantilla de la Clinica Padre Menni protestan por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo.

ADM M8 2020

descargas de archivos.orig PDF Boletín M8 eskuorria  descargas de archivos.orig PDF M8 Kartela descargas de archivos.orig PDF Cartel M8

Kapitalismoak gure bizitzak erasotzen dituela salatuko dugu Martxoaren 8an

Gure bizitzen erasotzailea, ametsen hiltzailea, energia eta ilusioen lapurra, poztasunen erailea, miseriara eta bizi prekarietatera kondenatzailea, horixe da kapitalismo heteropatriarkala.

El 8 de Marzo denunciaremos que el capitalismo ataca nuestras vidas

El capitalismo heteropatriarcal ataca nuestras vidas, asesina nuestros sueños, nos roba la energía e ilusión, mata nuestras alegrías y nos condena a la miseria y precariedad vital.

SZK 2020.2.12 handi

ESKUTITZA SINATU!
Aurrekontuak, esku-hartze sozialeko hitzarmena eta erakundeen erantzukizuna

Esku-Hartze Soziala 2019/02/12

Nafarroako esku-hartze sozialeko hitzarmenaren LABeko talde eragileak iritzi artikulu hau idatzi dugu. Sektoreko 2.000 langileei dei egiten diegu sinatzeko, Nafar Gobernuari exigitzeko bere ardurak bete ditzan. Sinatu hemen

¡FIRMA LA CARTA!
Presupuestos, convenio de intervención social y responsabilidad institucional

intervención Social 2019/02/12

Desde el grupo motor de LAB del convenio de intervención social de Navarra, hemos preparado esta carta de opinión. Animamos a las 2.000 trabajadoras del sector a firmarla para exigir a Gobierno que cumpla con su responsabilidad. Firma aqui

SZK RATIOAK HANDIA 2020.1.21

:::ARGIBIDEAK:::
LABek ontzak jo du Parlamentuak konpromisoa hartu izana gizarte zerbitzuen ratioak hobetzeko eta aurrekontuetan Esku-Hartze Sozialeko hitzarmenerako diru partida bat gordetzeko

Soziokomunitario 2020/01/23

Joan den asteartean Nafarroako Parlamentuan onartutako mozioaren harira, "Ratioen" dekretuaren eta Nafarroako esku-hartze sozialeko hitzarmenaren inguruan, sindikatutik honako argibide hauek egin nahi ditugu, albisteak sortu duen nahasmena dela eta.

:::ACLARACIÓN:::
LAB da por bueno que el Parlamento haya adquirido los compromisos para la mejora de los ratios en los servicios sociales y para la dotación presupuestaria para el convenio de intervención social

Soziokomunitario 2020/01/23

Con motivo de la moción aprobada el pasado martes en el Parlamento de Navarra, en relación al decreto de “ratios” y del convenio de intervención social de Navarra, desde el sindicato queremos realizar las siguientes aclaraciones por la confusión que la noticia ha creado.