twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SZK ehs 28.6.2020 txiki

Zertan da Nafarroako esku-hartze sozialeko lehen hitzarmenaren negoziazioa?

Esku-Hartze Soziala 2020/06/28

Negoziazioa oso aurreratuta dago eta aurrerapauso handiak lortu dira, nahiz eta oraindik bi aldeen artean adostu beharreko hainbat puntu garrantzitsu eta gako geratzen diren, eta lehentasunezkoak diren guretzat. Gure lan baldintzak duinak izango badira, guretzat denetan garrantzitsuena da aplikatzeko epea, alegia, behin sinatuta noiz ezarriko den; horrenik gabe ez baitugu akordiorik izango hitzarmena sinatzeko.

¿Como está la negociación del primer convenio de intervención social de Navarra?

Intervención Social 2020/06/28

La negociación está muy avanzada y se han conseguido importantes progresos, aunque todavía quedan varios puntos importantes y claves a acordar entre las dos partes y prioritarios para nosotras. El más importante de todos para dignificar nuestras condiciones de trabajo, sin el cual no puede haber acuerdo para la firma del convenio, es el momento en que debe comenzar su aplicación tras la firma.

SZK menores 2020.6.19 txiki

Adingabeen arretari murrizketarik ez Nafarroan!

Esku-Hartze Soziala 2020/06/19

descargas de archivos.orig Kartela Nafarroako Gobernuak, azken hiru hilabeteotan erabiltzailerik izan ez dutelako aitzakia baliatuz, adin txikikoen arretarako hainbat zentro itxi nahi ditu.

¡No al recorte en la atención a menores en Navarra!

Intervención social 2020/06/19

descargas de archivos.orig Cartel El Gobierno de Navarra pretende cerrar, bajo el pretexto de que en los últimos 3 meses no han recibido usuarios, varios centros de atención a menores.

SZK 2020.6.16 roncal txikia

Domus Vi enpresa Valle de Roncal desgaitasun zentroan egiten ari den kudeaketa kaotikoa salatu dugu

Desgaitasuna 2020/06/16

SAR Residencial (Domus VI) enpresak kudeatzen dituen pertsona desgaituentzako Nafarroako arreta-zentro batzuetan azken hilabeteotan pairatzen ari garen egoeraren harira, LAB sindikatutik adierazi nahi dizuegu nola ari garen bizitzen gertatzen ari den guztia eta zertan datzan gure jarrera.

Denunciamos la gestión caótica por parte de Domus Vi del centro de discapacidad Valle de Roncal

Discapacidad 2020/06/16

Ante la situación de caos que se está viviendo en Navarra en varios centros de atención a personas con discapacidad gestionados por la empresa Sar Residencial (Domus Vi) desde el sindicato LAB queremos hacer un relato de cómo lo estamos viviendo y queremos dar a conocer nuestra postura ante los acontecimientos ocurridos durante los últimos meses.

SZK helduen egoitzak 18.6.2020 txikia

Adinekoen egoitzekin negoziorik ez! Lan baldintza duinak orain!

Soziokomunitarioa 2020/06/12 Helduen egoitzak

descargas de archivos.orig Elkarretaratzearen kartela Alde batetik, Nafarroako egoitzen hitzarmen probintzial bat eskatzen dugu, eta bestetik, gure sektorean profesionala/erabiltzailea ratioa arautzen duen dekretuak gehiegizko lan-kargak murriztea eta sektoreko langile guztien osasuna bermatzea.

¡No al negocio en las residencias de mayores! ¡Condiciones dignas ya!

Soziokomunitarioa 2020/06/12 Residencias de tercera edad

descargas de archivos.orig Cartel concentración Reclamamos por un lado, un convenio provincial de residencias de Navarra y por otro, que el decreto regulador de la ratio profesional/persona usuaria en el sector minimice la excesiva carga de trabajo y garantice la salud de todas las trabajadoras.

SZK 2020.3.13 kpi txiki

Hezitzaileek doan lan egiten al dugu Nafarroan?

Esku-Hartze Soziala 2020/06/01

descargas de archivos.orig Elkarretaratzearen kartela 2010etik KPIa, %11,8 igo da, eta, gainera, gure soldatak izozturik daude orduz geroztik. Horrek zifretan zer esan nahi du? Nola eragiten digu? Zein da jasaten ari garen erosteko ahalmenaren galera? Zer egin dezakegu?

¿Trabajamos gratis las educadoras en Navarra?

Intervención social 2020/06/01

descargas de archivos.orig Cartel concentración Desde 2010 el IPC, ha subido un 11,8% y además, nuestros salarios están congelados desde entonces ¿que significa eso en cifras? ¿como nos afecta? ¿que perdida de poder adquisitivo hemos padecido y padecemos? ¿Qué podemos hacer?

SZK 2020.5.22 ehs txiki

Errekonozimendurik onena: Esku-hartze sozialeko hitzarmena sinatzea

Soziokomunitario 2020/05/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu ANEISi eskatzen diogu bakar-jokoan tranparik ez egiteko. Sektoreko bi mila langileek behar dutena da lan baldintza duinagoak; horregatik, errekonozimendurik onena da Nafarroako Esku-hartze Sozialeko lehen Hitzarmen Sektoriala sinatzeko akordioa.

El mejor reconocimiento: la firma del convenio de Intervención Social

Soziokomunitario 2020/05/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde Solicitamos a ANEIS que no se hagan trampas al solitario. Las dos mil trabajadoras del sector necesitan urgentemente dignificar sus condiciones laborales y el mejor reconocimiento es, sin duda, lograr un acuerdo para firmar el primer Convenio Sectorial de Intervención Social de Navarra.

SZK covid 2020.5.18 txikia

Normaltasun berria? Bai, segurtasunez! Bai, prekarietaterik gabe! Bai, pribatizaziorik gabe!

Soziokomunitario 2020.05.18

Historikoki Administrazioak ez ditu aintzat hartu pribatizatutako zerbitzuen lan arazoak eta lan-osasuneko arazoak. Halere, osasun-krisi honetan, neurriak ezartzeko eginkizuna bere gain dauka, baina sindikatuak eta Segurtasun eta Osasun Batzordeak bazter utzi ditu, eta gainera ez du bermatu profesionalen eta erabiltzaileen babesa.

¿Nueva normalidad? Sí ¡Con seguridad! Sí ¡Sin precariedad! Sí ¡Sin privatizar!

Soziokomunitario 2020.05.18

La Administración se ha desentendido históricamente de las problemáticas laborales y de salud laboral de los servicios privatizados. Sin embargo, en esta crisis sanitaria se arroga la función de establecer medidas, pero puenteando y ninguneando a los sindicatos y a los Comités de Seguridad y Salud, para luego ni siquiera garantizar la protección eficaz de profesionales y personas usuarias.

SZK neurriak 2020.5.18 txiki

Pertsonen osasuna lehenengoa da, zaintza zaindu, bizitza zaindu!

Sozikomunitario 2020/05/18

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Lanera itzultzeak langileen eta erabiltzaileen osasuna bermatu behar ditu. Horretarako, enpresak behar diren neurri guztiak ezarri behar ditu beren-beregi egindako Laneko Arriskuen Planean.

Lo primero es la salud de las personas, cuidar el cuidado, cuidar la vida!

Sozikomunitario 2020/05/18

descargas de archivos.orig PDF INFOadm La reincorporación debe de garantizar la salud de las personas trabajadoras y usuarias. A tal efecto la empresa debe de implantar cuantas medidas sean necesarias en un Plan de Riesgos Laborales específico.

SZK 10 porciento

Adinekoen egoitzetako erabiltzaileen % 10 hil da Covid-19aren krisialdian

Soziokomunitarioa 2020/05/06

Nafarroako Gobernuaren web orriaren gardentasun-atariak ematen dituen datuek ez dute zalantzarako tarterik uzten: Covid-19ak eragindako osasun-krisia hasi zenetik, agur esan behar izan diegu Nafarroako adinekoen egoitzetako erabiltzaileen % 10i. Hala ere, erakunde publikoak saiatuko dira pandemia horren arrisku-pertzepzioa arintzen.

Fallece el 10% de las personas usuarias de las residencias de mayores durante la crisis de la Covid-19 

Soziokomunitarioa 2020/05/06

Los datos que aporta el portal de transparencia de la página web del Gobierno de Navarra no dejan lugar a dudas: desde el inicio de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, hemos tenido que decir adiós al 10% de las personas usuarias de las residencias de mayores en Navarra. Y aún así, desde las instituciones públicas se nos intentá minimizar la percepción de riesgo de esta pandemia.