OSA mala gestion

Osasunbideko kudeatzaileen kudeaketa txarra ez dute langileek ordaindu behar

Osasunbidea 2020/04/14

Osasunbideko arduradunek osasun zerbitzu publikoaren eraginkortasuna eta plantillaren segurtasuna eta osasuna bermatzeko betebeharra dute. Tamalez, bere erabaki guztiak ez dira norabide horretan joan, eta, ondorioz, langileak arduradunen eraginkortasun ezaren ondorioak ordaintzen ari da.


La plantilla no debe pagar la mala gestión de los gestores de Osasunbidea

Osasunbidea 2020/04/14

Los responsables de Osasunbidea tienen la obligación de garantizar la eficacia del servicio público de salud y la seguridad y salud de la plantilla. No todas sus decisiones han ido en esa dirección y es la plantilla la que está pagando las consecuencias de su ineficacia.


 
OSA red

Kezkatzeko modukoa da Osasunbideko langileen kutsadura-tasa

Osasunbidea 2020/04/10

Ospitaleetako profesionalek ekipo egokirik gabe jarraitzen dute, hilabetea birusen eraginpean eman ondoren.

Antza denez, babes-materiala iritsi da, baina mezu kontrajarriak ere iristen zaizkigu, profesionalak babesteko arauei eta gomendioei dagokienez. 10.500 langileetatik ia % 5 positiboak dira, baina Osasunbideko arduradunek defendatzen dute neurriak egokiak direla.

Preocupante tasa de contagio entre la plantilla del SNS Osasunbidea

Osasunbidea 2020/04/10

Profesionales de los hospitales siguen sin equipos adecuados tras un mes de exposición a carga viral.

Parece que es cierto que ha llegado material de protección, pero también nos llegan mensajes contradictorios en cuanto a las normas y recomendaciones a la hora de proteger a los y las profesionales. Casi el 5% de los 10.500 trabajadores y trabajadoras ya son covid positivos pero las medidas, defienden los responsables de Osasunbidea, son las adecuadas.

 
KM zero

LAB Km 0: hitzetatik haratago

Osasunbidea 2020/04/06

KM 0 bat behar da babes materialerako eta osasun ekipamenduetarako. Nafarroako ekoizpen-ehuna berbideratu behar da materialaren autohornidura lortzeko, Covid 19ari aurre egiteko.

LABetik salatu egin dugu osasun langileen eta zaintzaileen hornikuntza falta Nafarroan Covid 19aren krisia hasi zenetik. Gainera, hainbat ekimen ere proposatu ditugu, poliki-poliki aplikatzen ari direnak, egoerak behar duen arintasunarekin ez bada ere. (Artikulu osoa irakurri)

LAB Km 0: algo más que palabras

Osasunbidea 2020/04/06

Es necesario un KM 0 para material de protección y equipamientos para salud. Es necesario reorientar el tejido productivo navarro para obtener el autoabastecimiento de material para combatir el covid-19.

Desde LAB hemos estado denunciando el desabastecimiento de las plantillas de sanitarios y cuidadores desde el principio de la crisis del covid-19 en Nafarroa. Pero también hemos aportado iniciativas que se van implantando, no con la celeridad que precisa la situación. (Leer artículo completo)

 
OSA Hospital Lizarra

Osasunbideak langileen kexa eta iradokizunei erantzun beharko lieke

Osasunbidea 2020/04/05

Osasunbideko langileak konponbideak eta erantzunak eskatzen ari dira Covid 19aren krisialdi honetan egunero aurre egin beharreko arazoentzat. Osasunbideak bere langileen kexa eta iradokizunei erantzun beharko lieke, bere burua justifikatzen saiatu beharrean maiz okerrak eta eskasak diren gomendioekin. Babesari buruzko gomendioen etengabeko aldaketak eta askotan inposizio kutsua duten jarrerek Osasunbideko langileen lan-baldintza delikatuak okertzea baino ez dute egiten.


Osasunbidea debe atender las quejas y sugerencias de la plantilla

Osasunbidea 2020/04/05

El personal del Servicio Navarro de Salud pide respuestas y soluciones a los problemas a los que se enfrentan diariamente en el desarrollo de su trabajo en la crisis del covid-19. El Servicio Navarro de Salud debería atender a las quejas y sugerencias de su plantilla en lugar de intentar justificarse con recomendaciones que en muchas ocasiones son insuficientes o equivocadas. El cambio continuo de recomendaciones en cuanto a protección y las actitudes que en muchas ocasiones se tornan impositivas sobre el personal, no hace sino empeorar las ya delicadas condiciones laborales del personal de Osasunbidea.

 
OSA reina sofia

Osasunbideko langileek salaketak helarazten jarraitzen dute, babes-gabeziak direla eta

Osasunbidea 2020/04/03

LAB sindikatuan langileen salaketak jasotzen ari gara etengabean, COVID-19 izurritearen aurrean beren lanean dituzten baldintza tamalgarriei buruzkoak. Kexa horiek guztiak tramitatzen ari gara, eta jarraitzen dugu eskatzen langile guztientzako egokiak diren norbera babesteko ekipamenduak ematea eta langile guztiei PCR probak egitea.

La plantilla de Osasunbidea continúa haciéndonos llegar denuncias por carencias en su protección

Osasunbidea 2020/04/03

Al sindicato LAB nos siguen llegando denuncias de trabajadoras y trabajadores sobre las lamentables condiciones en que tienen que realizar su trabajo frente a la epidemia de COVID-19. Estamos tramitando todas estas quejas y seguimos exigiendo que se dote de EPIS adecuados a todo el personal y que se realicen pruebas de PCR a toda la plantilla.

 
 OSA muro

Osasunbidean epidemiaren ondoriozko krisiaren kudeaketa hobetzeko ekarpenak

Osasunbidea 2020/03/31

LABetik ekarpen positiboa egiten jarraitu nahi dugu, izurriteak Osasunbidearen barruan eragindako krisiaren kudeaketa hobetzeko, egoera gaizto honi aurre egiteko guztiok beharrezkoak garela sinetsita.

Aportaciones para mejorar la gestión de la crisis derivada de la epidemia dentro del SNS Osasunbidea

Osasunbidea 2020/03/31

Desde LAB queremos seguir aportando en positivo para mejorar la gestión de la crisis derivada de la epidemia dentro del SNS Osasunbidea desde el convencimiento de que todos y todas somos necesarias para combatirla.

 
OSA epis china

Osasun arloan eta egoitzetan aritzen diren langileak: babes gehiago behar da

Administrazioa 2020/03/26

Zifrak argiak dira: koronabirusa duten pertsonen % 21,59 sanitarioak dira. Edo bestela esanda, Nafarroan dauden 1014 kutsatuetatik 219 osasun-langileak dira. Datu horrek bi galdera egitera garamatza: Zer dela eta kutsatze-tasa altu hori? Langileak kutsatze-bektore bihurtzen ari dira?

Plantilla que trabaja en sanidad, residencias... es necesaria más protección

Administrazioa 2020/03/26

Las cifras son claras: un 21,59 % de las personas con coronavirus trabajan en el ámbito sanitario, es decir 219 de 1.014. Este dato nos lleva a dos preguntas: ¿A qué se debe esa alta tasa de contagio? y ¿Las plantillas se están convirtiendo en vector de contagio?

 
ADM Avestruz

Gobernuak ezin du jarraitu beste alde batera begira

Administrazioa 2020/03/22

Argi gelditu da Nafarroako Gobernuak eta, zehazki, Osasun Departamentuak ez dutela beharrezkotzat jotzen Covid-19aren hedapenari eusteko neurriak areagotzea eraginkorragoak izan daitezen.

Adituen gomendioak argiak dira, eta, horregatik, jarduera-ildo hauek ezartzea eskatzen dugu: (Irakurri)

El Gobierno no puede seguir mirando a otro lado

Administrazioa 2020/03/22

Constatamos que desde el Gobierno de Navarra y concretamente la Consejería de Salud, no ven necesario intensificar de manera más efectiva las medidas a tomar para contener la expansión del Covid-19.

Las recomendaciones de los expertos son claras y exigimos el establecimiento de las siguientes líneas de actuación: (Leer)

 
ADM banda

Koronabirusaren krisia 

LABek premiazko babes-neurriak proposatu ditu langile guztiontzat

Administrazioa 2020/03/20

Langile soziosanitarioak babesteko neurriek lehentasuna izan behar dute Nafarroako Gobernuarentzat. Tamalez, langile askok ez dute babes-ekipamendu egokirik.

Horregatik, LABek honako neurri hauek hartzea proposatzen du talka-neurri gisa: (Neurriak irakurri)

Crisis del coronavirus 

LAB plantea medidas urgentes de protección para todo el personal

Administrazioa 2020/03/20

Las medidas de protección del personal sociosanitario deben ser una prioridad para el Gobierno de Navarra. Lamentablemente muchos trabajadores y trabajadoras no están disponiendo de equipos de protección adecuados.

Por ello, desde LAB proponemos como medidas de choque la adopción de las siguientes medidas: (Leer medidas)

 

 

BOTON Osasunbidea