Hay 1231 invitados y ningún miembro en línea

 

ADM esklusibotasun

LABek Nafarroako Gobernuari eskatu dio ez dezala medikuen esklusibotasuna kendu, eta ikuskapen orokor eta sakona egin dezala praktika txarrak desagerrarazteko

LAB Nafarroa 2023/02/08

Esklusibotasun osagarria kobratu arren klinika pribatu batean ere lan egiten duen osasun publikoko profesional baten lehenbiziko kasu monitorizatua izan daitekeena argitaratu dute gaur Gara eta Diario de Noticias egunkariek. Horren harira, LABek agerraldia egin du Iruñeko bere egoitzan esplikatzeko sindikatu honek berak egin duen salaketa eta Nafarroako Gobernuari eskatzeko ikuskapen orokor eta sakona egin dezala, balizko iruzur normalizatu baten aitzinean egon baikaitezke.

Bertze askoren lehen iruzurra izan daitekeela ikusita, LABek foru Gobernuari eskatu dio atzera egin dezala esklusibotasuna kentzeko asmotan, eta ekin diezaiola zerbitzu publikoak indartzeari eta langile publiko guztien lan-baldintzak hobetzeari. Sindikatu honek Nafarroako Gobernuko Funtzio Publikoaren esku jarri du osasun publikoko profesional batek esklusibotasun osagarria kobratzen duen arren (800-1.100 €) klinika pribatuetako jarduera profesionala bateragarri egiten duela frogatzen duen lehen kasua izan daitekeenaren dokumentazioa.

LABen iritziz, kasuaren ezaugarriak iruzurra orokorra eta normalizatua izan daitekeen adierazle dira: horrela bakarrik uler daiteke esklusibotasun osagarri bat kobratzen duen profesional batek, inolako lotsarik gabe, Interneten iragartzea klinika pribatuetako bere zerbitzuak eta berarekin kontsulta lotu ahal izatea ondorioen beldurrik gabe.

LAB sindikatuak inpunitate sentimendu horretan jarri nahi du arreta, ohartarazteko hitz egiten ari garela Nafarroako Sindikatu Medikoak (SMN) ordezkatzen dituen zenbait profesional medikok eta foru administrazioak berak onartzen duten jokatzeko modu baten inguruan. Santos Indurain Osasun kontseilariak Parlamentuari jakinarazi zion esklusibotasuna kentzeak 41 profesionali eraginen ziela Nafarroan, guztizkoaren %2ri bakarrik. Hala ere, sindikatu korporatibista, neoliberal eta eskuindar honek esklusibotasunaren gaiari eman dion zentralitatea ikusita, pentsa daiteke sindikatu medikoak segurtasun juridikoa eman nahi diola indarrean dagoen legeriatik kanpo dagoen ohiko praktika bati. Esklusibotasuna kendu nahi du, baina esklusibotasun osagarria mantendu; hau da, kobratzen jarraitu, nahiz eta esklusibotausna ez praktikatu.

Gertaera hauen larritasuna ikusita, LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuari eskatu dio luzamendutan ibili gabe ikuskapen orokor eta sakona egin dezala, halako kasu kopuru zehatza argitzeko, diru eta zerbitzu publikoaren kontura praktika txarra den ala ez zehazteko, eta egon daitezkeen erantzukizunak argitzeko.

Agerian gelditu da SMNren helburu erreal bakarra dela berezko interes ekonomikoak asetzea eta osasun negozio pribatuak bultzatzea, osasun publikoa hobetzeko beharraren gainetik, Osasunbideko langile guztien baldintzak eta herritarrentzako zerbitzua hobetzeko beharraren gainetik.

Horrenbertzez, LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuari eskatzen dio sindikatu medikoarekin duen negoziazioa berehala eta behin betiko uzteko, ezarritako negoziazio esparruetara itzul dadila, ez dezala esklusibotasuna kendu eta zerbitzu publikoak indartzeari, langile publiko guztien lan baldintzak hobetzeari eta Nafarroako gizarte osoari arreta duina bermatzeari ekin diezaiola.

LAB exige al Gobierno de Navarra que dé marcha atrás en la eliminación de la exclusividad y lleve a cabo una inspección general y exhaustiva para erradicar las malas prácticas

LAB Nafarroa 2023/02/08

Tras la publicación hoy en los periódicos Gara y Diario de Noticias del que puede ser el primer caso monitorizado del cobro del complemento de exclusividad por parte de un profesional de la sanidad pública que además mantiene su actividad en clínicas privadas, el sindicato LAB ha comparecido en su sede de Pamplona para explicar la denuncia realizada por este mismo sindicato y para exigir al Gobierno de Navarra una inspección general y exhaustiva sobre lo que ha considerado “un posible fraude normalizado”.

Ante la constatación del que puede ser el primer fraude de otros muchos, LAB reclama al Gobierno foral que dé marcha atrás en la eliminación de la exclusividad para centrarse en el fortalecimiento de los servicios públicos y en la mejora de las condiciones laborales de todo el personal público. Este sindicato ha puesto a disposición de Función Pública del Gobierno de Navarra la documentación que monitoriza el que puede ser el primer caso que acredita que un profesional de la sanidad pública compatibiliza el cobro del complemento de exclusividad (entre 800 y 1.100€) con la actividad profesional en clínicas privadas a pesar de estar impedido para ello.

En opinión de LAB las características del caso son un indicador de lo que puede ser un fraude generalizado y normalizado: solo así puede entenderse que un profesional que cobra un complemento de exclusividad sin pudor ni rubor alguno anuncie públicamente en internet sus servicios en clínicas privadas y pueda solicitarse consulta con él sin temer a las consecuencias.

El sindicato LAB quiere poner el foco en ese aparente sentimiento de impunidad para advertir de que podemos estar hablando de una manera de funcionar aceptada por parte de algunos profesionales médicos representados por el Sindicato Médico de Navarra (SMN) y por parte de la propia Administración Foral. La consejera de salud, Santos Induráin, informó al Parlamento que la eliminación de la exclusividad afectaría en Navarra a 41 profesionales, únicamente al 2% del total. Sin embargo, el carácter central que le ha otorgado el sindicato corporativista, neoliberal y afín a la derecha más reaccionaria a la reivindicación de la exclusividad puede llevar a pensar que lo que realmente busca el Sindicato Médico es dar seguridad jurídica a una práctica habitual que sin lugar a dudas está fuera de la legislación vigente. Quiere eliminar la exclusividad pero mantener el complemento de exclusividad; es decir, seguir cobrándolo aunque no se practique.

Ante la gravedad de los hechos el sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra que sin más dilación lleve a cabo una inspección general y exhaustiva para aclarar el número exacto de casos y determinar si efectivamente representa una mala práctica a costa del dinero y servicio público, y depurar posibles responsabilidades.

Queda en evidencia que el único objetivo real del SMN es satisfacer los intereses económicos propios y favorecer los negocios sanitarios privados, por encima de la necesidad de mejorar la sanidad pública, las condiciones de toda la plantilla de Osasunbidea y el servicio a la ciudadanía.

En consecuencia, el sindicato LAB exige al Gobierno de Navarra que abandone inmediata y definitivamente la negociación con el Sindicato Médico para volver a los marcos de negociación establecidos, dé marcha atrás en la eliminación de la exclusividad y se centre en el fortalecimiento de los servicios públicos, en la mejora de las condiciones laborales de todo el personal público y en garantizar una atención digna a toda la sociedad navarra.

 

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB