Hay 1115 invitados y ningún miembro en línea

UDAL Tudela

LAB sindikatuari esker, Tuterako udalak onartu du hartu gabeko oporrak behar bezala ordaintzea

Udalak 2022/10/05

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Tutera
Azkeneko urte honetan, LABek hainbat salaketa jarri ditu Tuterako Udalaren aurka, langileei opor egunak lapurtzeagatik eta hartu gabeko opor egunak legez dagokien baino merkeago ordaintzeagatik.

LABen salaketa bati esker, Nafarroako Administrazio Auzitegiak argi utzi zuen opor egunak kontratuaren denborari dagokionaren arabera zenbatzen direla, eta ez egutegiaren arabera; baina Udalak uko egin zion formula hori lan-kontratua duten langileei –gehienetan aldi baterakoak direnei- aplikatzeari. Hala, hainbat langileri ukatu egin zien sei hilabeteko kontratuarengatik dagozkien 13, 5 lanegun izateko esubidea eta, horregatik LABek salaketa jarri zuen lan arloko epaitegian.

Baina, gainera, hartu ez diren oporrak ordaintzeko orduan, Udalak dagokien prezioa baino askoz merkeago ordaindu ditu beti, lanegunak egun naturalaren prezioan ordainduta eta aparteko ordainsarien zati proportzionala ere kontuan hartu gabe.

LABek Auzitegira eraman zituen hainbat eskari; Auzitegiak ebatzi zuen Tuterako Udalaren erabakia ez datorrela bat zuzenbidearekin, eta ordaindutakoaren eta behar denaren arteko aldea ordaintzera behartu zuen Udala.

Azkenean, Udalak onartu du okerra, epaitegietara jo gabe eta LABekin demanda kentzea adostuta. Beraz, bi gai horiek argituta eta ebatzita gelditu dira: langile guztientzat, opor-egunak kontratuaren denborari lotuak zenbatu behar dira, egutegiari lotuak beharrean, eta hartu ez diren oporrak lan egindako ordu bakoitzeko ordainsariaren arabera ordainduko dira, kotzeptu guztiak barne direla.

LABen ustez, ezin da onartu urteetan lapurreta hori egin izana, aldi baterako kontratuekin edota urte osoan lan egin ez duten Udaleko langilee; izan ere, oporraldiaren gaineko informazio –eta eguneratze- falta larria baita, eta langile askori kalte egin die.

LAB consigue que el ayuntamiento de Tudela reconozca el pago justo de las vacaciones no disfrutadas

Udalak 2022/10/05

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Tudela
En este último año LAB emprendió varias demandas denunciando al ayuntamiento de Tudela por usurpar a trabajadoras días de vacaciones y por retribuir los días de vacaciones no disfrutados a menor precio de lo que corresponde.

Pese a que el TAN, ante otra denuncia de LAB, dejó claro que los días de vacaciones se computan en relación al tiempo de contrato y no según el calendario, el ayuntamiento se negó a aplicar la misma fórmula a los trabajadores con contrato laboral, generalmente temporales. Así, les negó a varios trabajadores el derecho a los 13,5 días laborables que corresponden por seis meses de contrato, por lo que LAB interpuso una demanda ante el juzgado de lo social.

Pero, además, a la hora de pagar las vacaciones no disfrutadas el ayuntamiento las ha retribuido siempre a un precio muy inferior al que corresponde, pagando días laborables a precio de día natural y sin incluir siquiera la parte proporcional de las pagas extras. LAB llevó varias demandas con este tema al TAN, que resolvió que la forma de proceder del ayuntamiento de Tudela no se ajusta a derecho, y obliga al ayuntamiento a pagar la diferencia entre lo abonado y lo debido.

Por fin, el ayuntamiento ha decidido entrar en razón sin recurrir a los juzgados acordando con LAB la retirada de la demanda en el juzgado. Quedan pues ambas cuestiones aclaradas y resueltas: los días de vacaciones se computan en relación al tiempo de contrato (y no según el calendario) para todo el personal y las vacaciones no disfrutadas se pagan igual a la retribución por hora efectiva de trabajo, incluidos todos los conceptos.

LAB considera inadmisible que durante años se haya hecho este robo a todas las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento que han estado, o bien con contratos temporales, o bien que no han trabajado el año completo, una falta intolerable de formación y actualización sobre vacaciones que ha perjudicado a numerosos trabajadores y trabajadoras.

 

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB