Hay 1228 invitados y ningún miembro en línea

IRAK pacto gimeno

Nafarroako Gobernuak 3 urte daramatzala Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna urratzen

Irakaskuntza 2021/11/05

Gaur egin da Nafarroan Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna betetzen den aztertzeko jarraipen batzordeko ikasturteko bigarren bilera, eta bertan Hezkuntza Departamentuak Ituna betearazteko inongo asmorik ez daukala berretsi dugu. Hezkuntza Departamentuak Ituna gauzatzeko ezarri duen egutegiak saihesten ditu Irakaskuntza Publikoaren kalitatea hobetuko lituzketen aferak -inbertsioa suposatzen dutenak- eta guk, LABen, hain zuzen ere gai horiei lehenbailehen ekin beharko litzaiekeela baderitzogu, 2022ko aurrekontuen onarpena dela eta, ondoren ez betetzeko aitzakiarik ez izateko.

Itunean adostutako alderdi batzuk gastu handia ekar badezakete ere, uste dugu inbertsio hori ezinbestekoa ere badela benetan hezkuntza publikoa hobetuko badugu, zuzen-zuzenean eragiten baitute kalitatean. LABetik Departamentuari behin baino gehiagotan eskatu bezala, beharrezkoa da hainbat gairi lehentasuna ematea, hala nola, ratioak eta irakasleen eskola-orduak jaisteari, ikastetxe publikoetako irakasleen lanaldia eta ordutegia arautzen dituen uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretua berritzeari, edo Itunaren II. ataleko 4. artikuluan aipatzen den eta orain ukatzen ari den irakasleen adinagatik zuzeneko saioak murrizteko eskubideari, besteak beste.

Ituna 2018-2022 epean gauzatu behar zen; jada hirugarren urtean gaude eta irakaskuntza publikoaren kalitatea hobetzeko gauza asko falta dira oraindik. Orain arte jaso ditugun erantzunetan, Departamentuak entzungor dirau: gure proposamenei ez zaie erantzuten, muzin egiten zaie, edo luzamendutan ibiltzen dira, benetan garrantzia duten gaiak behin eta berriro atzeratuz. Honek guztiak kontseilariak Ituna betetzeko duen erabateko borondate eza agerian uzten du eta, hortaz, Gimeno kontseilariari gogorarazi nahi diogu Nafarroako Gobernuak sinatu zuela Hezkuntza Ituna eta, ondorioz, nahitaez bete behar duela, eta eskatu nahi diogu benetan irakaskuntza publikoa hobetzeko halabeharrezkoak diren aferei behingoz aurre egin diezaien.

Hezkuntza kalitateaz asko hitz egiten du kontseilariak baina, antza, ahaztu egiten du hori bermatzeko pausuak eman ere egin behar direla. LABetik adi jarraituko dugu hala egin dezala exigitzeko.

El Gobierno de Navarra lleva 3 años incumpliendo el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública

Irakaskuntza 2021/11/05

Hoy se ha celebrado la segunda reunión del curso de la comisión de seguimiento del cumplimiento del Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra, en la que hemos vuelto a constatar que el Departamento de Educación no tiene ninguna intención de hacer cumplir el Pacto. El calendario establecido por el Departamento de Educación para la ejecución del Pacto evita cuestiones que mejorarían la calidad de la Enseñanza Pública -aquellas que suponen desembolso económico importante- y en LAB creemos que estos asuntos deberían abordarse cuanto antes, para poder incluirlos en los presupuestos de 2022 y evitar así excusas de incumplimiento.

Aunque algunos de los aspectos acordados en el pacto pueden suponer un gasto importante, creemos que esta inversión es imprescindible para mejorar la educación pública, ya que inciden directamente en la calidad. Desde LAB, en varias ocasiones hemos solicitado al Departamento que priorice cuestiones como la reducción de las ratios y de las horas lectivas del profesorado, la renovación del Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio, por el que se regula la jornada y el horario del profesorado de los centros públicos, o el derecho a reducir las horas lectivas por la edad del profesorado a la que se refiere el artículo 4 del apartado II del Pacto y que en la actualidad se está denegando.

El Pacto debe ejecutarse en el periodo 2018-2022; por tanto, ya estamos en el tercer año y todavía quedan muchas cosas por hacer para mejorar la calidad de la enseñanza pública. En las respuestas que hemos recibido hasta ahora, el Departamento sigue desoyéndonos: no responde a nuestras propuestas, o lo hace con desdén, o da largas, retrasando una y otra vez los asuntos que realmente importan. Todo ello pone de manifiesto la falta de voluntad del consejero para cumplir el Pacto, por lo que queremos recordar al señor Gimeno que el Pacto Educativo fue firmado por el Gobierno de Navarra y que, en consecuencia, es de obligado cumplimiento, y le pedimos que afronte de una vez por todas los asuntos que son imprescindibles para la mejora de la enseñanza pública.

El consejero habla mucho de calidad educativa, pero parece olvidar que es imprescindible trabajar y dar pasos para conseguirla. Desde LAB seguiremos atentos y atentas para recordarles que lo hagan.

afiliatu

 

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB

 

BOTON INICIO Irakaskuntza

 

BOTON Osasunbidea