Hay 2032 invitados y ningún miembro en línea

IRAK ituna

LABen elkarretaratzea Gobernuak 4 urte daramalako Hezkuntza Ituna urratzen

Irakaskuntza 2022/01/25

LABek elkarretaratze bat egin du gaur Hezkuntza Departamentuaren aurrean salatzeko Nafarroako Gobernuak 4 urte daramala Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna urratzen.

Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Ituna sinatu zenetik 4 urte luze igaro ondoren, LABen argi gelditu zaigu Hezkuntza Departamentuak ez duela inolako asmorik Itunean sinatutakoa betetzeko. Hezkuntza Departamentuak ez ikusiarena egiten du Irakaskuntza Publikoa hobetuko luketen auzi guztien aurrean, are gehiago hobekuntza horiek nolabaiteko gastu ekonomikoa ekartzen badute. Gure iritziz, gai horiei lehenbailehen heldu beharko litzaieke, arazoei konponbide egokia eman ahal izateko.

Itunean adostutako alderdi batzuk gastu handia ekar badezakete ere, uste dugu inbertsio hori ezinbestekoa ere badela benetan hezkuntza publikoa hobetuko badugu, zuzen-zuzenean eragiten baitute kalitatean. LABetik Departamentuari behin baino gehiagotan eskatu bezala, beharrezkoa da hainbat gairi lehentasuna ematea, hala nola, ratioak eta irakasleen eskola-orduak jaisteari, ikastetxe publikoetako irakasleen lanaldia eta ordutegia arautzen dituen uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretua berritzeari, edo Itunaren II. ataleko 4. artikuluan aipatzen den eta orain ukatzen ari den irakasleen adinagatik zuzeneko saioak murrizteko eskubideari, besteak beste.

Ituna 2018-2022 epean gauzatu behar zen; jada laugarren urtean gaude eta irakaskuntza publikoaren kalitatea hobetzeko gauza asko falta dira oraindik. Orain arte jaso ditugun erantzunetan, Departamentuak entzungor dirau: gure proposamenei ez zaie erantzuten, muzin egiten zaie, edo luzamendutan ibiltzen dira, benetan garrantzia duten gaiak behin eta berriro atzeratuz. Honek guztiak kontseilariak Ituna betetzeko duen erabateko borondate eza agerian uzten du eta, hortaz, Gimeno kontseilariari gogorarazi nahi diogu Nafarroako Gobernuak sinatu zuela Hezkuntza Ituna eta, ondorioz, nahitaez bete behar duela, eta eskatu nahi diogu benetan irakaskuntza publikoa hobetzeko halabeharrezkoak diren aferei behingoz aurre egin diezaien.

Hezkuntza kalitateaz asko hitz egiten du kontseilariak baina, antza, ahaztu egiten du hori bermatzeko pausuak eman ere egin behar direla. LABetik adi jarraituko dugu hala egin dezala exigitzeko.

Concentración de LAB para denunciar que el Gobierno lleva 4 años incumpliendo el Pacto Educativo

Irakaskuntza 2022/01/25

LAB ha realizado hoy una concentración frente al Departamento de Educación para denunciar que el Gobierno de Navarra lleva 4 años incumpliendo el Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública.

Tras más de 4 años de la firma del Pacto para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Pública en Navarra, desde LAB podemos afirmar que el Departamento de Educación no tiene ninguna intención de cumplir lo firmado en el Pacto. El Departamento de Educación evita todas las cuestiones que mejorarían la calidad de la Enseñanza Pública –aquellas que suponen un desembolso económico- y nosotras creemos que estos asuntos deberían abordarse cuanto antes para poder darles las soluciones que requieren.

Aunque algunos de los aspectos acordados en el pacto pueden suponer un gasto importante, creemos que esta inversión es imprescindible para mejorar la educación pública, ya que inciden directamente en la calidad. Desde LAB, en varias ocasiones hemos solicitado al Departamento que priorice cuestiones como la reducción de las ratios y de las horas lectivas del profesorado, la renovación del Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio, por el que se regula la jornada y el horario del profesorado de los centros públicos, o el derecho a reducir las horas lectivas por la edad del profesorado a la que se refiere el artículo 4 del apartado II del Pacto y que en la actualidad se está denegando.

El Pacto debe ejecutarse en el periodo 2018-2022; por tanto, ya estamos en el cuarto año y todavía quedan muchas cosas por hacer para mejorar la calidad de la enseñanza pública. En las respuestas que hemos recibido hasta ahora, el Departamento sigue desoyéndonos: no responde a nuestras propuestas, o lo hace con desdén, o da largas, retrasando una y otra vez los asuntos que realmente importan. Todo ello pone de manifiesto la falta de voluntad del consejero para cumplir el Pacto, por lo que queremos recordar al señor Gimeno que el Pacto Educativo fue firmado por el Gobierno de Navarra y que, en consecuencia, es de obligado cumplimiento, y le pedimos que afronte de una vez por todas los asuntos que son imprescindibles para la mejora de la enseñanza pública.

El consejero habla mucho de calidad educativa, pero parece olvidar que es imprescindible trabajar y dar pasos para conseguirla. Desde LAB seguiremos atentos y atentas para recordarles que lo hagan.

 

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB

 

BOTON INICIO Irakaskuntza

 

BOTON Osasunbidea