Konfinatutako adin txikikoak zaintzeko baimen berezia eskatu du LABek

Itunpeko Irakaskuntza 2022/01/31

Pandemia dela eta, eta egungo egoera aintzat hartuta, LABek SEPNA eta UGTrekin batera, ordaindutako baimen berezia aplikatzeko eskatu die Itunpeko Patronalei. Konfinaturiko 14 urtetik beherako adin txikikoak euren kargu dituzten eta euren lana presentzialki soilik egin dezaketen langileentzat izango litzateke.

Arazo asko sortu da lana eta familia uztartu ahal izateko eta kontziliaziorako zailtasun handiak daude egun bizi dugun egoerari aurre egiteko.

Langile hauen berehalako ordezkapena ere eskatu da, ezin baitu lan karga horrek kideen gain izan. Oraintxe bertan, erantzunaren zain gaude.

Beste alde batetik, Nafarroako Akordioa abuztuaren 31ean iraungiko denez, Hezkuntza Departamentuari berriz ere negoziazioa hasteko eskaera egin diogu; gai honetan ere, erantzunaren zain gaude.

LABek langile guztion eskubideak defendatzen jarraituko du!

LAB pide un permiso especial para cuidar a los y las menores confinados/as

Enseñanza Concertada 2022/01/31

Debido a la pandemia, y dado el panorama actual, LAB, junto con SEPNA y UGT, ha solicitado la aplicación de un permiso especial retribuido a las Patronales. Sería para los trabajadores y trabajadoras que tienen a su cargo menores de 14 años confinados/as y que no puedan desarrollar su trabajo de forma no presencial.

Han surgido muchos problemas para poder conciliar la vida laboral y familiar, y hay muchas dificultades para la conciliación en una situación tan especial como la actual.

También se ha solicitado cubrir estas sustituciones de forma inmediata, ya que esa carga de trabajo no puede recaer en los y las compañeras. Ahora mismo, nos encontramos a la espera de una respuesta.

Por otra parte, dado que el Acuerdo de Navarra caduca el 31 de agosto, se ha solicitado la reanudación de las negociaciones al Departamento de Educación; en este tema también estamos a la espera de respuesta.

¡LAB seguirá defendiendo los derechos de todos y todas los trabajadores/as!

 

BOTON Osasunbidea