ADM Concurso oposición

Argitaratu da egonkortzeko LEP bereziaren irakasleen deialdia

Irakaskuntzaa 2022/11/18

2022ko azaroaren 18ko 229. NAOn argitaratu dira Nafarroako Foru Administrazioko irakasle ez unibertsitarioen hainbat lanposturen egokortzea meritu- eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko ezohiko deialdiak.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Hautapen prozedura hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskaera nahitaez, Hezkuntza Departamentuak helbide elektroniko honetan jarriko duen inprimaki elektroniko espezifikoaren bidez:

www.navarra.esPublicada la convocatoria de estabilización del personal docente

Irakaskuntza 2022/11/18

El BON nº 229 de este 18 de noviembre de 2022 publica las convocatorias de los concursos que regirán la estabilización de las plazas relativas a los puestos docentes no universitarios por el sistema excepcional de concurso de méritos  y concurso oposición.

La presentación de solicitudes de participación en cada convocatoria deberá realizarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procedimientos selectivos deberán presentar de manera obligatoria sus solicitudes de forma telemática, a través del formulario electrónico específico que el Departamento de Educación habilitará en la dirección electrónica:

www.navarra.es

 

 

BOTON Osasunbidea