Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
JUS Boletin 

Aurrera doaz Izapidetze eta Kudeaketa kidegoetako lehiaketak eta lekualdatze lehiaketak

Justizia 2020/10/19

Lehiaketa horiei buruzko informazioaz gainera, euskara ikastaroetan izena emateko bigarren epea ireki dela ere jakinarazten dizuegu.

1.- Hasi da Izapidetze Prozesal eta Administratiboaren kidegoko lehiaketaldia

Epaimahai bakarrak hartutako Erabakiaren bidez, hasi da Izapidetze Prozesal eta Administratiboaren kidegoko lehiaketaldia (txanda irekia), hautapen prozesuaren deialdiko I-B eranskinean ezarrita dagoena. (txanda irekia).

Oposizioaldia gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu da, azterketa egiteko egoitzaren arabera. Horrekin batera, argitara eman dira I-B eranskineko B ataleko merezimenduak aurkezteko jarraibideak, eta merezimendu horiek telematika bidez aurkezteko laguntzaren esteka.

descargas de archivos.orig PDF gaindituak puntuazioaren arabera.

Epea: 2020ko urriaren 20tik 2020ko azaroaren 19ra arte.

 

2.- Lekualdatze lehiaketa

Argitara eman da izena emateko laguntza-atalean grabatu diren eskaeren zerrenda, hiru kidegoetakoak, alfabetoaren arabera ordenatuak.

 

3.- Kudeaketa kidegoan eskaintzen diren lanpostuak (barne igoera)

Honekin batera bidaltzen dizuegu Justizia Zuzendaritza Nagusiak Justizia Ministerioari bidali behar dion zirriborroa, non agertzen baitira LEP honetako barne igoerako prozesua gainditu duten izangaiei eskainiko zaizkien Kudeaketa kidegoko lanpostuak.

descargas de archivos.orig PDF Kudeaketa plazak

4.- Euskara ikastaroak

Azaroaren 11n hasiko da Administrazio Publikoetako langileak 2020-2021 ikasturteko euskara ikastaroetan matrikulatzeko bigarren epea.

Eskaintzen diren prestakuntza jarduera guztiei buruzko informazioa Euskarabidearen webgunean daukazue (www.euskarabidea.es).

Bestalde, oroitarazi nahi dizuegu, ordu konpentsazioa daukan euskara ikastaroren bat egin nahi izanez gero, behar den baimena tramitatu beharko duzuela. Bidali dizuegun ereduan, adierazi beharko duzue baimena duzuen ala ez. Sinatu ondoren, posta elektronikoaren bidez igorri (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), edo Euskarabidearen egoitzetako batean aurkeztu.

Los concursos de Tramitación, Gestión y de traslados siguen adelante

Justizia 2020/10/19

Junto con las nuevas informaciones acaecidas en relación a estos concursos, también os trasladamos la apertura del segundo plazo de inscripción en los cursos de euskera.

1.- Inicio de la fase de concurso de Tramitación Procesal y Administrativa

Acuerdo del Tribunal Calificador Único, por el que se da inicio a la fase de concurso establecida en el Anexo I-B de la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre.

Se publica, por sedes de examen, la relación de aprobados de la fase de oposición; igualmente el Manual de Instrucciones para la presentación de los méritos del apartado B del Anexo I-B, y el enlace que les llevará al asistente para la aportación telemática de dichos méritos.

descargas de archivos.orig PDF aprobados por orden de puntuación.

Plazo: Desde el día 20 de octubre de 2020 hasta el día 19 de noviembre de 2020.

 

2.- Concurso de traslados

Publican la relación de instancias que han sido grabadas en el asistente de inscripción, de los tres cuerpos, ordenada alfabéticamente.

 

3.- Plazas ofertadas en Gestión de Promoción Interna

Os remitimos el borrador de las plazas de gestión que la Dirección General de Justicia va a presentar al Ministerio de Justicia para que sean ofrecidas a los aprobados de Gestión, promoción interna, en la presente OPE.

descargas de archivos.orig PDF plazas de Gestión

4.- Cursos de euskera

El día 11 de Noviembre se va a abrir el segundo plazo de inscripción a los cursos de euskera del 2020/2021 para el personal de las Administraciones Públicas.

Con este motivo, se ha publicado en la web de Euskarabidea (www.euskarabidea.es) toda la información de las acciones formativas ofertadas.

Por otro lado, recordaros que es necesario la tramitación de la autorización correspondiente en el caso de solicitudes de cursos de euskera con compensación horaria. Os adjuntamos el modelo en el que deberéis indicar si contáis o no con dicha autorización. Una vez firmado, el documento deberá ser enviado por correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.) o entregado en cualquiera de las sedes de Euskarabidea.