Hay 970 invitados y ningún miembro en línea

BARRAOSASUNBIDEA logoNormativaOsasunbidea

   

  Sanidad Estado

  Osasunbidea Navarra

 Osasunbidea Nafarroa

 

    Normativa General Básica

    Normativa Básica

    Oinarrizko Araudia

 

 

 
 
   
 
 
   
   
     
     
   
   
 
  • ORDEN FORAL 316E/2022 Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de ayuda a morir.
  • 316E/2022 FORU AGINDUA Heriotzarako laguntza emateko kontzientzia-eragozle osasun profesionalen erregistroa.
 
 Procesos de Estabilización    Procesos de Estabilización

  Egonkortze Prozesuak

 
     
   
   
   

Normativa de personal

   Normativa Personal

   Langileen Araudia

 
 

Retribuciones

  Ordansariak  


  • D.F 158/1984, de 4 de julio, que aprueba el reglamento provisional de retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra.
   
 
 
   
 
 
   
     
       Carrera Profesional

  Lanbide-Karrera

 
   

 

   
   
     

Normativa Regulación Profesional

  Ingreso y provisión de puestos

  Sarrera eta hornikuntza postuak

 
   
  • Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. 
   
   
  • DECRETO FORAL 83/2022, de 14 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
  • 83/2022 FORU DEKRETUA, irailaren 14koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko arauak ematen dituen azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretua aldatzen duena.
 
   
 
 
 

 

 
     
     
     
  Jefaturas  Burutzak  
     
     
     
     
     
 

  Jornada y calendario laboral

  Lanaldi eta lan-egutegia

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

  Contratación temporal

  Aldi baterako kontratazioa

 
       
     
 
  • ORDEN FORAL 347E/2017, de 23 de marzo,  por la que se aprueban las normas de gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal en los centros y establecimientos de los organismos autónomos adscritos al Departamento de Salud.
  • 347E/2017 FORU AGINDUA, martxoaren 23koa. Honen bidez onesten dira aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak, Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetarako.

 

 

 

 

Euskera