OSA cuidados asistenciales

Ospitaleko Zainketa Asistentzialen Zuzendaritzak arriskuan jartzen du herritarren laguntza

Osasunbidea 2019/12/24

Desgobernua Ospitalegunearen jabe egin da. Erizaintzako Zuzendaritzaren, zuzendariordeen eta arloko buruen aurreikuspenik ezak, profesionalen zuzendaritzan hutsune-une batean, langilerik gabe utzi ditu Ospitaleko hainbat unitate Gabonetan.

Hori hala da urritik aurrera izango zituzten beharren aurreikuspena bazekiten arren.

Gabonetan bete gabe geratzen diren lanpostuak beren gain hartzen dituzten profesionalei gainsariak ordaintzea da haien irtenbidea (ez dakigu zein kontzeptu gisa).

Horrek guztiak haserrea eragin du erizaintzako profesionalen artean, unitate berean, lan bera eginez, ordainsari desberdinak kobratuko baitituzte.

Eskumenik ezak dirua modu arbitrarioan xahutzea dakar berekin, inolako irizpiderik eta kontrolik gabe. Eta okerragoa dena, erizaintzako unitateetako benetako langile-beharrak ez konpontzea.

LAB sindikatutik Erizaintzako Zuzendaritzak langileen kudeaketan erakusten duen gardentasun falta salatu nahi dugu. Osasunbideko Gerentziari eskatzen diogu berehala mugi dadila eta, behar izanez gero, Foru Ogasuneko Kontu-hartzailetzara jo dezala Nafarroako Ospitalegunearen egoera ikertu eta azter dezaten.

La dirección de Cuidados Asistenciales del Complejo Hospitalario pone en peligro la asistencia de la ciudadanía

Osasunbidea 2019/12/24

El desgobierno se ha adueñado del Complejo Hospitalario. La falta de previsión de la Dirección, subdirecciones y jefaturas de área de Enfermería, en un momento de vacío en la dirección de profesionales, ha dejado sin personal varias unidades del Complejo Hospitalario estas Navidades.

Ello, a pesar de que sabían desde el mes de octubre la previsión de necesidades que tenían.

Su solución no es otra que pagar sobresueldos (no sabemos bajo qué concepto retributivo de los normativamente establecidos) a las profesionales que asuman la cobertura de los puestos que quedan sin cubrir en las fechas navideñas.

Todo ello ha generado un agravio entre el personal profesional de enfermería que en una misma unidad, desarrollando el mismo trabajo, van a cobrar diferentes retribuciones.

Su incompetencia conlleva un despilfarro de dinero de forma arbitraria, sin ningún criterio, ni control. Y lo que es peor, no resolviendo las verdaderas necesidades de personal en las unidades de enfermería.

Desde el sindicato LAB denunciamos la falta de transparencia en la gestión de personal de la Dirección de Enfermería. Exigimos a la Gerencia de Osasunbidea que actúe inmediatamente y, que si es preciso, se recurra a la Intervención de Hacienda Foral para que se investigue y analice la situación del CHNa.

 

 

BOTON Osasunbidea