Hay 1478 invitados y ningún miembro en línea

twitterfacebookEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

OSA 5g

Bero bolada eta egiturazko arazoak Osasunbidean

Osasunbidea 2022/08/05

Harriduraz ari gara nozitzen Nafarroako hirugarren bero bolada eta kezkagarriak dira datuak: uztaileko heriotza-kopurua bikoiztu egin da, aurreko urtearekin alderatuta ( % 52 Carlos III.a Osasun Institutuaren arabera). Heriotzen igoera hori denbora luzean irauten ari diren tenperatura altuei egozten zaie, neurri batean.

Osasunbideko langileei dagokienez, tenperatura altuei gehitu behar dizkiegu langileek lan-osasunaren arloan jasaten dituzten lan-baldintza eskasak. Krisi klimatikoa geratzeko etorri da, eta, beraz, azterketa bat egin behar da Osasunbideko eraikinetako azpiegituretan aurkitzen dugun defizitari irtenbideak bilatzeko; izan ere, arazo hori aspaldidanik datorkigu.

Azpiegiturek gabezia ugari dituzte tenperatura eta lan-baldintza osasungarrien kontrolari dagokionez, eta aipatu behar da instalazio batzuetan ez dagoela inolako hozte-sistemarik. Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan, psikiatria-unitateek, N eta H eraikinek eta Bideko Ama Birjina zaharraren ospitaleratze orokorrek zein maternalek ez dute klimatizazio-sistemarik; edo, baldin badute, gune espezifiko batzuetan baino ez da (erizaintzako kontrol batzuetan). Arreta berezia jarri behar da haurren psikiatriako unitatean, ez baitu tenperatura altuak arintzeko inolako neurririk, eta horrek zuzenean eragiten die pazienteei eta profesionalei.

LABek eskatu die erakunde arduradunei (Laneko Arriskuen Prebentzioa, gerentziak eta zuzendaritzak) gabezia horiek epe labur, ertain eta luzera zuzentzeko neurriak har ditzatela. Jakinarazi digute klimatizazio-dorre bat jarri dutela 5.Gko Covid kontrolean.

Garrantzitsua iruditzen zaigu Osasunbideak teknologia-arloan Europako funtsen bidez egingo duen inbertsioa, baina, horrekin batean, uste dugu inbertsioak egin behar direla lan-baldintzak hobetzeko eta erabiltzaileentzako baldintza erosoagoak lortzeko.

LABek langile guztiei eskatzen die baldintza desegokiak salatzeko. Osasun Departamentuari dagokionez, eskatzen diegu azpiegitura-politika berriz aztertzeko eta behar diren hobekuntzak egiteko, betiere langileen iritzia kontuan hartuta.

Ola de calor y problemas estructurales en Osasunbidea

Osasunbidea 2022/08/05

Soportamos con estupor la tercera ola de calor en Nafarroa, con unos datos que no pueden ser más preocupantes: el número de muertes en el mes de julio se han duplicado (un 52% según el Instituto de salud Carlos III) respecto al año anterior. Este aumento en las defunciones se atribuye en parte a las altas temperaturas alcanzadas y mantenidas en el tiempo.

Por lo que respecta al personal del SNS-Osasunbidea, tenemos que añadir que a las altas temperaturas se suma las deficientes condiciones laborales que soporta la plantilla en materia de salud laboral. La crisis climática ha venido para quedarse, por lo que es necesario realizar un estudio para buscar soluciones al déficit que encontramos en las infraestructuras de los edificios de Osasunbidea, problema que arrastramos desde épocas pasadas.

Las deficiencias de las infraestructuras en materia de control de temperaturas y condiciones laborales saludables son muchas y hay que señalar que existen instalaciones donde no existe ningún tipo de sistema de refrigeración. En el HUN, las unidades de psiquiatría, los edificios del N, del H, así como las plantas de hospitalización de la antigua Virgen del Camino, tanto generales como maternales, carecen de sistemas de climatización, o si la tienen, es solo en algunas zonas específicas (en algunos controles de enfermería). Especial atención hay que tener con la unidad de psiquiatría infantil que carece de ninguna medida que palie las altas temperaturas, lo que afecta directamente a pacientes y profesionales.

Desde LAB hemos instado a los organismos responsables (SPRL, gerencias y direcciones) a que se tomen medidas que corrijan estos déficits, a corto, medio y largo plazo. En este sentido se nos ha informado de la colocación de una torre de climatización en el control Covid de la 5ºG.

Nos parece importante la inversión que va a realizar Osasunbidea, a través de los fondos europeos en materia tecnológica, pero también creemos que deben incluir inversiones en la mejora de las condiciones laborales y de confort para los usuarios.

Desde LAB, instamos a toda la plantilla a denunciar las condiciones de trabajo inadecuadas. En cuanto al Departamento de Salud, le exigimos que reconsidere su política de infraestructura y aborde las mejoras necesarias escuchando la opinión de los y las trabajadoras.

 

BOTON Osasunbidea

 

afiliatu

   

afiliatu

 

 

 LOGO CORREO WEB