OSA productividad

Osasunbideko langileen kudeaketa: erronka berriak, bizio zaharrak

Osasunbidea 2020/09/01

LAB sindikatutik Covid aldian egin dugun segimenduaren ondorioz, hainbat jarduketa oker atera dira argitara, esate baterako, produktibitatearen kontrolik gabeko ordainketa, Covid errefortzu gisa kontratatutako langileek jasan dituzten abusu ugariak, edo Oinarrizko Osasun Laguntzak jasan duen utzikeria (arlo horretan izan den kontratazio eskasa horren isla da). Horregatik guztiagatik, orain inoiz baino premiazkoagoa da Mahai Sektoriala deitzea eta langileen arloko neurri batzuk adostea egungo lidergo-krisiari aurre egiteko.

Gestión de personal de Osasunbidea: viejos vicios ante nuevos retos

Osasunbidea 2020/09/01

En el seguimiento que desde LAB hemos realizado durante el periodo Covid han salido a la luz actuaciones como el incontrolado pago de productividades, los numerosos abusos a los que ha sido sometido el personal refuerzo Covid -paralizados en gran medida gracias a la denuncia de LAB-, o la total desatención a la que ha estado condenada Atención Primaria. Por todo eso, ahora más que nunca, urge convocar la Mesa Sectorial y consensuar medidas de personal ante la actual crisis de liderazgo.

OSA proba

Langileen osasun egoerari buruzko azterketa berri bat eskatzen dugu

Osasunbidea 2020/08/29

Osasun Departamentuari eskatzen diogu utz ditzala alde batera bere zalantzak eta eman diezaiola lehentasuna Osasunbideko langileen osasuna zaintzeari, hauen egoera islatzen duen ekaineko argazkia berrituz.

Exigimos un nuevo estudio del estado de salud de la plantilla

Osasunbidea 2020/08/29

Solicitamos a la Consejería que deje de lado sus reticencias y anteponga la salud de las y los trabajadores de Osasunbidea, actualizando la fotografía que muestra el estado de la plantilla y que fue tomada en junio.

OSA salatu

Covid errefortzuko profesionalen aurkako tratu txarrak eta abusuak

Osasunbidea 2020/08/24

Langileak gutxiesten jarraitzen dute. Oraingoan, arazoa lanorduak dira, nahiz eta LABek eta Langileen Batzordeak kontratazioaren arloko kexak aurkeztu dituzten.

Maltrato y abuso sobre las y los profesionales de refuerzo Covid

Osasunbidea 2020/08/24

Continúa el ninguneo a la plantilla. Esta vez el problema son las horas de trabajo, y eso a pesar de que tanto LAB como la Comisión de Personal han presentado quejas en materia de contratación.

OSA centro salud

LABek Osasuneko Mahai Sektoriala bil dadila eskatzen du

Osasunbidea 2020/08/17

Covid kontratuen luzapenak arautzea, kontaktu-bilatzaileen kontratazioa dimentsionatzea eta oinarrizko osasun laguntza indartzea eztabaidatu beharreko premiazko gaiak dira.

LAB exige la convocatoria de la Mesa Sectorial de Salud

Osasunbidea 2020/08/17

Regular las prórrogas de los contratos por Covid, dimensionar la contratación de rastreadores y reforzar la Atención Primaria son temas urgentes a tratar.

OSA prorroga

Osasunbideak urte bukaera arte luzatuko ditu Covid dela eta egindako errefortzu kontratuak

Osasunbidea 2020/08/06

Langileen ordezkaritza sindikalarekin adostu gabe hartutako enegarren neurria da. Eta horrek nahi ez diren egoera ugari dakartza berekin: batzuetan, batere argi ez dauden egoerak sortzen direlako, eta beste batzuetan, berdintasun eza eragiten delako, baita bidegabekeriak ere.

Osasunbidea prorroga los contratos de refuerzo motivados por la Covid hasta fin de año

Osasunbidea 2020/08/06

Se trata de la enésima medida tomada sin consensuar previamente con la representación sindical de la plantilla. Y eso da lugar a numerosas situaciones no deseadas; algunas que no están claras y otras que generan desigualdades e incluso agravios.

 

OSA desescalada

Txaloetatik zaplaztekoetara V: Covid bidezko kutsatzea laneko istriputzat hartu behar da

Osasunbidea 2020/07/31

LABen argi daukagu 19/2020 Errege Lege Dekretuak ematen digula bermea pandemia-arriskua oraindik desagertu ez denean, eta, horregatik, haren kontrol zehatza egiteko eskatuko dugu Osasunbideari, dela burutzen bitartez, dela lan-arriskuen prenbentzio-zerbitzuaren bitartez.

De los aplausos a los sopapos V: El contagio por Covid debe considerarse accidente laboral

Osasunbidea 2020/07/31

En LAB tenemos claro que el Real Decreto Ley 19/2020 nos avala en tanto en cuando el riesgo por pandemia aún no ha desaparecido, y por ello solicitaremos a Osasunbidea que realice un control exhaustivo del mismo a través de las jefaturas y el servicio de prevención de riesgos.

OSAseñal

Txaloetatik zaplaztekoetara IV: erabaki desegokiak Osasunbidean Covid krisian zehar
Osasunbidea 2020/07/29

Coviden krisiaren ondorioz Osasunbidean hartutako antolaketa-erabakiek arazo ugari sortu dituzte herritarrei arreta emateko orduan, eta zalantza handiak eragin dituzte langileengan; izan ere, Covid estrategiaren aitzakiaz baliatuz, erabaki gehiegi hartzen ari dira langileekin adostu eta ondorioak egiaztatu gabe.

De los aplausos a los sopapos IV: decisiones inadecuadas en Osasunbidea durante la crisis de la Covid
Osasunbidea 2020/07/29

Las decisiones organizativas llevadas a cabo por la crisis de la Covid en Osasunbidea están generando numerosos problemas en la atención a la ciudadanía además de una gran incertidumbre a las trabajadoras y trabajadores, que ven cómo se están tomando demasiadas decisiones no consensuadas ni contrastadas escudándose en la estrategia Covid.

OSA presentacion hazia

Hazia: Oinarrizko Osasun Laguntza erreformatzeko LAB sindikatuaren proposamena

Osasunbidea 2020/06/26

Hazia proposamena Lorea legearen parte da. Oinarrizko Osasun Laguntzako Zuzendaritzak egindako proposamenaren alternatiba izan nahi du, proposamen horren arabera herritarrek osasun-zentroetan sarbidea izugarri murriztua izanen baitute.

Hazia: una propuesta del sindicato LAB para la reforma de Atención Primaria

Osasunbidea 2020/06/26

Se trata de una propuesta enmarcada dentro de lorea y que pretende ser la alternativa a la propuesta realizada desde la Dirección de Atención Primaria y que se basa en reducir escandalosamente el acceso de la ciudadanía a los centros de salud.

 

OSA mejor gestion

LAB sindikatuak Nafarroako Ospitalegunearen antolaketa kaotikoa salatzen du

Osasunbidea 2020/06/25

Nafarroako Ospitaleguneko langileek elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Vianako Printzea kanpoko kontsulten zentroaren atarian, Covid krisian izan den antolaketa faltak eta zuzendaritzaren lidergo faltak langileengan dituen ondorioak salatzeko.

El sindicato LAB denuncia el caos organizativo del C.H.N

Osasunbidea 2020/06/25

La plantilla del C.H.N se ha concentrado este jueves ante las puertas del centro de consultas externas Príncipe de Viana para denunciar la falta de organización sufrida durante la crisis de la Covid y las consecuencias que la falta de liderazgo de la Dirección está originando sobre la plantilla.

 

BOTON Osasunbidea