OSA CHN 1

Osasunbidea: Ospitalegunean, mugikortasuna modu arbitrarioan kudeatzen da

Osasunbidea 2020/02/14

Erizaintzako azken deialdien ondoriozko lanpostuen adjudikazioek berriz ere agerian utzi dute zuzendaritzen antolaketa ezin kaskarragoa dela langileen kudeaketari dagokionez, mugikortasuna arbitrariotasunez aplikatzen baitute modu sistematikoan, akoplamenduaren figura arautzen duen araudia behin eta berriz urratuz.

Osasunbidea: gestión arbitraria de la movilidad en el Complejo Hospitalario

Osasunbidea 2020/02/14

Las próximas incorporaciones de la OPE de enfermería han vuelto a poner de manifiesto el desastre organizativo de las direcciones en la gestión del personal, ya que aplican de forma sistemática una movilidad totalmente arbitraria, obviando la normativa que rige la figura del acoplamiento.

OSA tcae

E.Z.L.T. Oposaketa lehiaketa. Oposiziogileen argibide orokorrak

Osasunbidea 2020/2/13

Azterketa datorren 2020ko Otsailaren 20an izango da, goizeko 10:00etan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikasgelatokian (Arrosadiako campusean. Katalunia kalea z/g-Iruña).

T.C.A.E. Concurso oposición. Instrucciones generales para los/as opositores/as

Osasunbidea 2020/2/13

El examen tendrá lugar el próximo 22 de febrero de 2020, a las 10:00 horas, en el Aulario de la Universidad Pública de Navarra (Campus Arrosadía. C/Cataluña s/n - Pamplona).

 

OSA concentracion 23

Osasunbideko langileek berriz egin dute elkarretaratzea kontseilariak SMNri egindako kontzesioek sortzen dituzten bidegabekeriak salatzeko

Osasunbidea 2020/01/23

Ostegun honetan berriz ere kalera atera gara Santos Indurain kontseilariak SMNrekin adostu dituen hobekuntza neurriak Osasunbideko plantilla osatzen dugun 11.500 langileentzat izan daitezela aldarrikatzera.

La plantilla del SNS-Osasunbidea se vuelve a concentrar para denunciar los agravios que generan las concesiones de la consejera al SMN

Osasunbidea 2020/01/23

Este jueves hemos vuelto a salir a la calle reivindicando que las medidas de mejora de condiciones laborales que la consejera Santos Induráin ha negociado con el Sindicato Médico de Navarra sean para las 11.500 personas que componemos la plantilla de Osasunbidea.

OSAemoticono
Osasunbidean

ez da mobiizazio egiteko beharrik!

Osasunbidea 2020/01/21

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Esaten digute ez dugula mobilizatzeko arrazoirik, oso eroso bizi garelako, gure lan baldintzak bikainak direlako eta lan eskubideak errespetatuak ditugulako. Lan duina dugula, langile guztiok ? berdin baloratuak gaudela, familia-kontziliaziorako baimenak ditugula eta gure prestakuntza eta garapen profesionala sustatzen direla.

En Osasunbidea

¡no son necesarias las movilizaciones!

Osasunbidea 2020/01/21

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Nos dicen que no son necesarias las movilizaciones porque vivimos muy cómodamente, las condiciones de trabajo son excelentes y los derechos laborales son respetados. Que tenemos un trabajo digno, en el cual se valora a todas las trabajadoras y trabajadores por igual, ? que gozamos de permisos para la conciliación familiar y que se promueve la formación y el desarrollo profesional.

Concentración realizada esta mañana a las puertas de Prícipe de Viana para protestar por el agravio que suponen las concesiones de la consejera de Salud al SMN.
INFOadm Concentración realizada esta mañana a las puertas de Príncipe de Viana para protestar por el agravio que suponen las concesiones de la consejera de Salud al SMN.

Osasunbideko langileek elkarretaratzea egin dute bidegabekerien aurka

Osasunbidea 2020/01/16

SNS-Osasunbideko langileek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Santos Indurain kontseilariak SMNri egindako kontzesioei eta bidegabekeriei aski dela esateko.

La plantilla de Osasunbidea se concentra contra los agravios

Osasunbidea 2020/01/16

La plantilla del SNS-Osasunbidea se ha concentrado esta mañana para decir basta a los agravios derivados de las concesiones de la consejera Santos Induráin al SMN.

 
OSA concesiones

Osasunbidea-SMNren arteko akordioaren irakurketa eta analisia

Osasunbidea 2020/01/16  descargas de archivos.orig PDF INFOadm INPRIMATU
LAB sindikatuan, Osasuneko kontseilariak pasa den abenduan Sindicato Médico de Navarrarekin lortutako akordioaren puntu nagusien laburpen hau prestatu dugu. Osasunbidea-SMNren arteko akordioa mediku batzuentzat soilik eta LABen planteamendua Osasunbideko langile guztientzat IRAKURRI

Lectura y análisis del acuerdo Osasunbidea-SMN

Osasunbidea 2020/01/16  descargas de archivos.orig PDF INFOadm IMPRIMIR
Desde el sindicato LAB hemos realizado un desglose de los principales puntos del acuerdo al que ha llegado la consejera de Salud con el Sindicato Médico de Navarra este pasado diciembre. LEER el acuerdo entre SNS y SMN solo para parte del personal médico  y el planteamiento de LAB para toda la plantilla

 
OSA santos

Osasuneko kontseilari Santos Indurainek ez du neurria ematen

Osasunbidea 2020/01/09

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Osasun Departamentuaren eta kontseilariaren jarrera ezin argiagoa da. Hala kontseilariak -medikua lanbidez- nola Carlos Ortundo Osasuneko zuzendari nagusiak -hau ere medikua- oso argi dituzte lehentasunak: Lehenik eta behin, medikuak! (baina bakar batzuk bakarrik)...

La consejera de salud Santos Indurain no da la talla

Osasunbidea 2020/01/09

descargas de archivos.orig PDF INFOadm La actitud del dpto. de Salud y de su consejera no puede ser más clara. La consejera -médico de profesión- y el director general de Salud Carlos Ortundo -médico también- tienen muy claras sus prioridades: ¡Primero los facultativos! (pero sólo algunos)...

OSA cuidados asistenciales

Ospitaleko Zainketa Asistentzialen Zuzendaritzak arriskuan jartzen du herritarren laguntza

Osasunbidea 2019/12/24

Desgobernua Ospitalegunearen jabe egin da. Erizaintzako Zuzendaritzaren, zuzendariordeen eta arloko buruen aurreikuspenik ezak, profesionalen zuzendaritzan hutsune-une batean, langilerik gabe utzi ditu Ospitaleko hainbat unitate Gabonetan.

La dirección de Cuidados Asistenciales del Complejo Hospitalario pone en peligro la asistencia de la ciudadanía

Osasunbidea 2019/12/24

El desgobierno se ha adueñado del Complejo Hospitalario. La falta de previsión de la Dirección, subdirecciones y jefaturas de área de Enfermería, en un momento de vacío en la dirección de profesionales, ha dejado sin personal varias unidades del Complejo Hospitalario estas Navidades.

 

 OSAbrecha

Osasunbidea: Kontselaria-SMN akordioa

Soldata-arrakala handitzen ari da. Bidegabekeriaren apologia

Osasunbidea 2019/12/18

Ez dugu onartuko Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen eskubideetan desberdintasunak areagotzea sustatzea.

OSASUNBIDEA: Acuerdo Consejera-SMN

La brecha salarial aumenta. Apología del agravio

Osasunbidea 2019/12/18

No vamos a permitir que se fomente el aumento de desigualdades en los derechos de las trabajadoras del Servicio Navarro de Salud.

 

 

BOTON Osasunbidea